Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


DE BNSP IN 2019

15 januari 2019 BNSPJong BNSP

Als voorzitter wil ik al onze leden het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Het belooft een mooi jaar te worden. In de afgelopen jaren heeft de BNSP hard gewerkt aan het vergroten van de relevantie van ons vak, en het vergroten van onze zichtbaarheid. De oogst daarvan is in 2019 te zien. We gaan ons initiatief ‘Regio van de Toekomst’ doorzetten en afronden. Dit doen we met een eindsymposium, een publicatie en natuurlijk een vervolg middels het doorzetten van de BNSP-Omgevingstour. Dit alles mag je niet missen! In 2019 staan verder onze vaste bijeenkomsten op het programma zoals de BNSP-lezing rond juni en de BNSP-dag in november. Verder wil de BNSP dit jaar voor het eerst een ‘studieverenigingen-dag’ organiseren, waar de opleidingen worden samengebracht.

Het doel is dat de BNSP een centrale en onafhankelijke positie in gaat nemen in het vakgebied, geplaatst tussen overheid, opleidingen en bureaus.  We willen de grote ruimtelijke opgaven agenderen en pleiten voor het belang van goed ruimtelijk advies en ontwerp. Dit doet de BNSP door Regio van de Toekomst, Pilot Energietransitie, het organiseren van het vakdebat, opiniestukken in landelijke media, etc. Dit vindt allemaal plaats naast de bijeenkomsten van de Werkgroep Bureaus, de Werkgroep Overheid en de Werkgroep Opleidingen. En heb je een specifieke interesse? Sluit je dit jaar dan aan bij één van onze werkgroepen zoals Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO) of het Kennislab, kom naar één van onze symposia zoals Natuurinclusief Ontwerpen of Energietransitie.

De BNSP is een community van vakgenoten. Als je zelf iets wil organiseren of als je ergens bij aan wilt sluiten, dan kan dat! De BNSP geeft je de kans om je netwerk te vergroten, je kennis bij te spijkeren en (bestuurlijke, organiserende, etc.) ervaring op te doen. Je kunt bij ons terecht voor specifieke vragen of interesses, of in het algemeen… gewoon omdat ons vak ontzettend leuk is. Een mooi 2019!

Rob van der Velden

Voorzitter BNSP