Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Academie van Bouwkunst Amsterdam | Oproep: Deel de best-practice van ontworpen zonneparken

29 maart 2019 netwerk
Solarpark De Kwekerij

Deel de best-practice van ontworpen zonneparken

Het lectoraat High-Density Energy Landscapes van de Academie van Bouwkunst Amsterdam is bezig met het maken van een overzicht van de best-practice ontworpen zonneparken in Europa. De focus ligt op gebouwde, grondgebonden zonneparken (PV) waar naast elektriciteitsproductie ook andere functies of waarden in het ontwerp zijn meegenomen, zoals biodiversiteit, recreatie, beleving etc. Doel is om inzichten te ontwikkelen die het ontwerp van zonneparken verder kunnen brengen.

Bent u bekend met dit soort zonneparken in Nederland of elders in Europa? Wij stellen het erg op prijs als u de naam of locatie van het zonnepark met ons deelt, eventueel inclusief relevante contactinformatie. Graag voor 9 april per e-mail naar dirk.oudes@ahk.nl

Het lectoraat High-Density Energy Landscapes richt zich op de ontwikkeling van duurzame energielandschappen met speciale aandacht voor de rol van ontwerpen en de ontwerper in relatie tot energietransitie.