Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Dag van de Stad- Verbonden, flexibel en betekenisvol: maak de echte future city

24 oktober 2019 BNSP netwerk

Dit jaar onderzoekt de Future City Foundation met 26 partners, waaronder de BNSP,  hoe we de smart city moeten ontwerpen. Het netwerk neemt aan dat de stedenbouw en de producten die daaruit voortkomen radicaal veranderen. Net zoals dat gebeurde met andere bedrijfstakken. Ze willen begrijpen hoe dat gebeurt, welke kansen dat oplevert en welke risico’s er aan kleven. De resultaten van het onderzoek presenteren ze in het boek: ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol: maak de echte future city’. Het eerste exemplaar wordt op 28 oktober 2019 in ontvangst genomen door Minister Kasja Ollongren tijdens Dag van de Stad 2019.

De eerste vraag die de partners zich hebben gesteld, is welke stad ze willen. Ze stelden vast dat de stad in de eerste plaats moet voldoen aan de eisen uit Sustainable Development Goal 11: inclusief, veilig, gezond en duurzaam. Maar dat iedereen daar ook in vrijheid moet kunnen leven. Daarna gingen ze aan de slag met de vraag hoe digitalisering en technologisering doorwerkt in onze regio’s, steden en dorpen. De partners concludeerden dat verbondenheid de echte gamechanger is. We zijn altijd met alles en iedereen verbonden. Alles wordt een slim én democratisch netwerk. Door dit netwerk worden we heel flexibel. We kunnen alles overal.

Als laatste stelde het collectief de vraag waar we willen zijn. We zoeken betekenis. Dat maakt het vak van de ontwerper belangrijker dan ooit. Want ook als we overal kunnen zijn, zijn we nog maar op één plek tegelijkertijd. Dan kiezen we natuurlijk voor de plek waar we het liefst willen zijn. Maar hoe ontwerp je die plek? En tegelijkertijd: hoe voorkomen we dat we overprikkeld raken? Hier ligt misschien wel de kern. Want smart stedenbouw gaat niet over smart, over techniek. Maar over de gevolgen daarvan. Over de vraag hoe de samenleving verandert. Ook de rol die burgers, bedrijven en overheden hebben ten opzichte van elkaar verschuift. We hopen dat het leidt tot meer burgerschap. Tot meer invloed van mensen op hun leefomgeving.

Het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol: maak de echte future city’, verschijnt op 28 oktober 2019. Met theorie in de vorm van essays en interviews met inspirerende voorlopers. Een modelverordening voor smartcitytoepassingen in de openbare ruimte en 26 andere tutorials met stappenplannen en andere procestools om grip te krijgen op de theorie. En 15 praktijkvoorbeelden, over hoe onze regio’s, steden en dorpen nu al zijn veranderd. Dit boek is een uitgave van de Future City Foundation in samenwerking met 26 partners.

Bestel het boek via www.future-city.nl. Digitaal lezen is gratis, de gedrukte versie kost €29,-.