Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Dag van de openbare ruimte | een terugblik

19 oktober 2017 BNSP

Terugblik Dag van de Openbare ruimte, 27 en 28 september 2017

De BNSP was met NVTL en BNO op de Dag van de Openbare Ruimte. Doel was om de Beroepsverenigingen aan bezoekers van de Beurs te presenteren. Samen met de overige beroepsverenigingen waren we te vinden op Het Plein, een bijzondere locatie, ontworpen door NVTL-lid Carien van Boxtel.

Daarnaast hebben we leden van de BNSP bereid gevonden om aan een bijzonder lezingenprogramma hun bijdrage te leveren!

 

Key Note Lezing | Peter de Bois

 

peter1  publiek

 

DE STAAT VAN HET FYSIEK PUBLIEKE DOMEIN EN DE OPKOMST VAN HAAR VIRTUELE CONTRAMAL

Op 27 september gaf Peter de Bois, Raad van Advies-lid van de BNSP, een key note lezing over Physical meets Virtual; het gebruik van Big Data binnen de stedenbouwkundige ontwerpdiscipline. De presentatie, aangevuld met waardevolle informatie is als download (zie onderstaand)  beschikbaar, een aanrader!

Het publieke domein is het ruimtelijk netwerk van ‘flows & places’ waar eeuwenlange emancipatie en confrontatie tot burgerschap heeft geleid en elke nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkeling zich aandient voor een rol van betekenis in het systeem en een plaats onder de zon. De ‘cloud’ met haar ‘internet of things’ en data innovatie is een nieuw publiek domein met alle kenmerken van dien, een virtuele contramal van de fysieke versie.

De BNSP dankt Peter voor zijn waardevolle bijdrage aan de Dag van de Openbare Ruimte.

Presentatie: De staat van het fysiek publieke domein en de opkomst van haar virtuele contrama

Download de presentatie en sla deze eerst op. Open de presentatie via je eigen browser met acrobat reader om de verwerkte filmbeelden, essentieel onderdeel van de presentatie, te kunnen bekijken. Vanwege de bestandsgrootte kan het even duren voordat de download gereed is om te openen.

peter de bois Virtual meets Physical

 

 

Bureaubijeenkomst: Verzekeren goed geregeld?

In samenwerking met NVTL heeft op 28 september de bureaubijeenkomst plaats gevonden. Joeri de Bekker (NVTL) was gespreksleider en ontving Huub de Graaff (SFA) en Bas Provily (Aon) die over dit onderwerp een inspirerend betoog hebben gegeven.De presentaties gaven een bijzonder helder inzicht in de mitsen, maren en mogelijkheden die aan dit thema zijn verbonden. Veel dank aan SFA en Aon om het inzicht in deze moeilijke materie te vergroten.

Verzekeren, Goed geregeld? verslag van de bijeenkomst.

 

zp2

 

 

Ontmoeten, installatie en presentatie van Plein06

Plein06 presenteerde installatie Ontmoeten; het belang van ontmoetingsruimtes in de openbare Ruimte ter verbetering van sociale interactie en daarmee de leefomgeving in stedelijk gebied.

De installatie werd door Tjerk Wobbes, Plein06 tijdens een lezing toegelicht. Plein06 is initiatiefnemer van De Gelukkige Stad. Het Innovatielab koppelt positive design, de tak van de wetenschap die zich bezighoudt met ontwerpen voor geluk, aan hedendaagse stedelijke vraagstukken. De installatie ONTMOETEN verkent de verschillende domeinen die wij binnen onze leefomgeving kennen, van privaat naar collectief ( huis, straat, buurt, wijk, stad ) en visualiseert het verbindend element om de sociale interactie (het ontmoeten)binnen deze domeinen te onderzoeken en te stimuleren ter verbetering van onze leefomgeving. Veel dank aan Plein06, in het bijzonder aan Thijs Wobbes, voor de bijdrage aan de Dag van de Openbare Ruimte

Meer over de installatie ONTMOETEN

thijs 06

ontmoeten