Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Consultatiereactie Kennislab voor Geonovum

9 april 2018 BNSPKennislab

Kennislab heeft een consultatiereactie ingediend op de voorstellen voor de standaarden die Geonovum ontwikkelt voor de instrumenten en documenten van de Omgevingswet. Als eerste merkt Kennislab op dat het een indrukwekkend geheel is en een omvangrijke operatie alle mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, digitaal te faciliteren. Dat is zeker een prestatie. Nu ligt er een pakket waar de praktijk voor diverse situaties goed mee uit de voeten kan. Voor het vervolg van de werkzaamheden aan het DSO is het nuttig te bezien of aanvulling nodig is wanneer nog sterker wordt gekeken vanuit de digitale raadpleegbaarheid. Voorstellen die in de consultatiereactie vanuit Kennislab worden gedaan, kunnen bijdragen aan een nog beter werkend systeem met meer ruimte voor innovaties met omgevingsplannen en de toepassing hiervan in de praktijk. Kennislab is beschikbaar voor verdere gedachtewisseling over de TPOD’s en andere digitale aspecten van de Omgevingswet.

Lees verder …