Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Congres De Veranderende Stad | 14 juni 2018

26 maart 2018 netwerk

De veranderende stad
Innovatief, duurzaam, sociaal

Datum: Donderdag 14 juni 2018
Locatie: Van der Valk hotel Nijmegen

www.deveranderendestad.nl

De samenleving en daarmee ook de stad veranderen sneller dan ooit. De vraag naar woningen is groot, het aanbod blijft achter. Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken vragen om aandacht; verstedelijking, veranderende gezinssamenstelling, vergrijzing, vereenzaming, groen en gezondheid. Dit alles naast de grote vraagstukken over klimaat en duurzaamheid, innovatie en transformatie.

Stadsontwerp kan veel betekenen bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, maar gebiedstransformatie alleen is niet voldoende. Veel veranderingen die zich nu aandienen hebben hun wortels in verschillende domeinen: fysiek, ruimtelijk, sociaal.

Het congres De Veranderende Stad staat in het teken van gebiedsontwikkeling, sociale duurzaamheid en innovatie en vindt toepasselijk plaats in Nijmegen, in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa. Laat u inspireren door toonaangevende sprekers op het gebied van demografische trends, maatschappelijke thema’s en inspirerend stadsontwerp en beleef vernieuwende en vooruitstrevende projecten in Nijmegen. Wat kunnen wij leren van ambitieuze wijken van over de hele wereld? De uitkomsten van een wereldwijd onderzoek naar de Wijk van de Toekomst worden op deze dag aan u gepresenteerd.

Een boeiende en inspirerende dag voor planologen, ontwikkelaars, woningcorporaties, universiteiten, medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, wijkmanagers, zorgpartijen en maatschappelijk werkers.

Informatie
Op de website www.deveranderendestad.nl vindt u alle praktische informatie over het congres, de sprekers en de excursies en het inschrijfformulier of meld u hier direct aan . Deelname aan het congres kost € 295,- per persoon ex. btw.