Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Commissies en werkgroepen

Binnen de BNSP zijn verschillende commissies en werkgroepen actief. Zij zijn georganiseerd rondom een specifiek aandachtsgebied, een regionale focus of een specifieke doelgroep of geleding van de vereniging.

Ieder lid van de BNSP kan zich op elk moment aanmelden voor een werkgroep of netwerk, of er zelf een opstarten. Commissies en werkgroepen kunnen gebruik maken van faciliteiten van de BNSP zoals kantoor- en vergaderruimte, de website, nieuwsbrieven en andere communicatiekanalen.

De volgende commissies en werkgroepen zijn op dit moment actief:
Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
Jong BNSP
Commissie excursie
Commissie onderwijs

 

Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Fietsexcursie Wageningen 12 okt 2016- 46

Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO) is een actieve werkgroep met leden van de NVTL en de BNSP.

De leden van de werkgroep zijn allen geëngageerde professionals, met ieder een persoonlijke visie op duurzaamheid. Zij willen vanuit hun expertise een actieve bijdrage leveren aan een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland en de inbedding van duurzaamheid in ruimtelijke processen.

De werkgroep biedt ruimte aan de leden om in gezamenlijke discussies en activiteiten kennis over duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied te ontwikkelen.

Gedurende de ruim 25-jarige historie van de werkgroep DSO droegen de leden veelvuldig bij aan de ontwikkeling van duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied. Voorbeelden zijn BNSP-congressen (BNSPdag) en ander bijeenkomsten met duurzaamheid als kernthema en publicaties als het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (NPDS) en de voorbeeldboeken Duurzame Stedenbouw en The Next Step. In 2015 leverde de werkgroep een bijdrage aan het boek Duurzame Landschapsarchitectuur (Uitgeverij Blauwdruk, 2015).

Vanuit hun missie organiseren leden van de werkgroep DSO geregeld workshops, excursies en bijeenkomsten. Een deel van de activiteiten zijn intern in de werkgroep, sommige activiteiten worden voor een bredere doelgroep georganiseerd. Bekijk de activiteitenpagina voor het actuele programma.

In 2017 streeft de werkgroep naar een nieuwe stap in de integrale ontwikkeling van duurzaamheid door het presenteren van en discussiëren over voorbeeldprojecten en het werken aan een publicatie met een vernieuwde visie op duurzaamheid. Stedebouwers en planologen en -ontwerpers (BNSP-leden), die zitting willen nemen, kunnen per e-mail reageren.

De werkgroep wordt vanuit de BNSP gevormd door de volgende mensen:
Elma van Beek (voorzitter), Gerjan van de Werp, Michaël Meijer, Harro Barend, Michiel Brouwer, Bert Harmelink, Leida van den Berg, Femke Adriaens, Jan Laan, Olga van der Linden, Eginhard Rot en Peter Smit.

Wilt u meer informatie over de werkgroep? Mail naar werkgroepdso@bnsp.nl

Recent nieuws

29 november 2018 BNSP

De nota van antwoord Prijsvraag Maximaal Park Maximaal Wonen staat online

De Prijsvraag Maximaal Park Maximaal Wonen is 26 oktober 2018 officieel van start gegaan. Met het openstellen van de Prijsvraag is gesteld dat op 30.

Lees verder
29 november 2018 Jong BNSP

Downloadpagina Prijsvraag Zoetermeer

Om aan de Prijsvraag mee te doen is het uiteraard noodzakelijk om het Prijsvraagdocument  te bekijken. Daarnaast zijn er meerdere downloads beschikbaar om je te.

Lees verder
27 november 2018 BNSP

Collectief verzekeren via de BNSP

De BNSP is een samenwerking aangegaan met verzekeringsmakelaar Aon. Aon heeft een complete beroepsaansprakelijkheidsverzekering samengesteld, speciaal gericht op professionals uit de vakgebieden stedebouw/planologie/ruimtelijke ordening en.

Lees verder

Agenda

12 december 2018

18:30 tot 20:30

Algemene Leden Vergadering 2018