Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Commissies en werkgroepen

Binnen de BNSP zijn verschillende commissies en werkgroepen actief. Zij zijn georganiseerd rondom een specifiek aandachtsgebied, een regionale focus of een specifieke doelgroep of geleding van de vereniging.

Ieder lid van de BNSP kan zich op elk moment aanmelden voor een werkgroep of netwerk, of er zelf een opstarten. Commissies en werkgroepen kunnen gebruik maken van faciliteiten van de BNSP zoals kantoor- en vergaderruimte, de website, nieuwsbrieven en andere communicatiekanalen.

De volgende commissies en werkgroepen zijn op dit moment actief:
Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
Jong BNSP
Commissie excursie
Commissie onderwijs

 

Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Fietsexcursie Wageningen 12 okt 2016- 46

Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO) is een actieve werkgroep met leden van de NVTL en de BNSP.

De leden van de werkgroep zijn allen geëngageerde professionals, met ieder een persoonlijke visie op duurzaamheid. Zij willen vanuit hun expertise een actieve bijdrage leveren aan een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland en de inbedding van duurzaamheid in ruimtelijke processen.

De werkgroep biedt ruimte aan de leden om in gezamenlijke discussies en activiteiten kennis over duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied te ontwikkelen.

Gedurende de ruim 25-jarige historie van de werkgroep DSO droegen de leden veelvuldig bij aan de ontwikkeling van duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied. Voorbeelden zijn BNSP-congressen (BNSPdag) en ander bijeenkomsten met duurzaamheid als kernthema en publicaties als het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (NPDS) en de voorbeeldboeken Duurzame Stedenbouw en The Next Step. In 2015 leverde de werkgroep een bijdrage aan het boek Duurzame Landschapsarchitectuur (Uitgeverij Blauwdruk, 2015).

Vanuit hun missie organiseren leden van de werkgroep DSO geregeld workshops, excursies en bijeenkomsten. Een deel van de activiteiten zijn intern in de werkgroep, sommige activiteiten worden voor een bredere doelgroep georganiseerd. Bekijk de activiteitenpagina voor het actuele programma.

In 2017 streeft de werkgroep naar een nieuwe stap in de integrale ontwikkeling van duurzaamheid door het presenteren van en discussiëren over voorbeeldprojecten en het werken aan een publicatie met een vernieuwde visie op duurzaamheid. Stedebouwers en planologen en -ontwerpers (BNSP-leden), die zitting willen nemen, kunnen per e-mail reageren.

De werkgroep wordt vanuit de BNSP gevormd door de volgende mensen:
Elma van Beek (voorzitter), Gerjan van de Werp, Michaël Meijer, Harro Barend, Michiel Brouwer, Bert Harmelink, Leida van den Berg, Femke Adriaens, Jan Laan, Olga van der Linden, Eginhard Rot en Peter Smit.

Wilt u meer informatie over de werkgroep? Mail naar werkgroepdso@bnsp.nl

Recent nieuws

18 april 2019 BNSP

DSO-Excursie Floriade en Oosterwold

WG DSO (werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling van BNSP-NVTL) 6 juni 2019 12.30 – 18.00 uur Toelichting op locatie door: Ria van Dijk: stedenbouwkundige gemeente Almere.

Lees verder
18 april 2019 BlogBNSP

De Omgevallen Boekenkast | Vergeetwoorden 2: Ruimtelijke ordening

Door Tjerk Ruimschotel Uiteraard heette de eerste nota over de ruimtelijke ordening van Nederland niet de Eerste Nota over de Ruimtelijke Ordening van Nederland, want.

Lees verder
18 april 2019 BNSP

JBNSP | Bureaubezoek DNTP | Save the date!

Op vrijdag 14 juni gaat Jong BNSP op bureaubezoek bij Adviesbureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) in Nijmegen. DTNP adviseert overheden en marktpartijen over de.

Lees verder

Agenda

09 mei 2019

14:30 tot 17:30

Conferentie HBO-Opleidingen RO

23 mei 2019

9:00 tot 17:30

Plandag 2019 | Meer met Meer

24 mei 2019

14:00

JBNSP | Bouwplaatsbezoek Little C

06 juni 2019

12:30 tot 18:00

DSO-Excursie Floriade-Oosterwold

14 juni 2019

15:15 tot 17:00Jong BNSP

JBNSP | Bureaubezoek DNTP