Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


College van Rijksadviseurs zoekt….

25 juni 2020 netwerk

Twee vacatures voor de functie van Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving zijn opengesteld. Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten met ruime ervaring en een uitgebreid portfolio, die graag werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, kunnen solliciteren.
Aanleiding voor de vacatures van Rijksadviseur is het feit dat in september de termijn afloopt van de leden van het huidige College van Rijkadviseurs. Op dit moment loopt de werving voor een Rijksbouwmeester. De gezamenlijke start van het nieuwe College is voorzien in het najaar. De Rijksadviseurs worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Meer info