Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Claudy Jongstra | Museum De Lakenhal | landschapsleed

26 november 2020 netwerk
Foto: Ronald Tilleman

In Museum De Lakenhal, Leiden, staan bezoekers oog in oog met het werk van Claudy Jongstra. Met haar installatie NINE en Cosmic Cry wordt de bezoeker geconfronteerd met haar kritische blik op ruimtelijke indeling en het intensieve gebruik van ons landschap; de monocultuur, het opvullen ervan met zonnepanelen, het uitputten van de natuurlijke bronnen en de afname van de biodiversiteit.
Met haar installatie verbeeldt ze de urgentie om deze landschappelijke uitputting te agenderen. Haar werk, vanuit een discipline die op het eerste gezicht niet direct verbonden lijkt aan het werk van stedenbouw en planologie, voedt en verbeeldt de actuele discussie naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde advies van Rijksadviseur fysieke leefomgeving Berno Strootman en zijn collega’s ‘Een minister van Ruimte‘. Zij constateren een gebrek aan nationaal beleid op de ruimtelijke indeling van ons landschap en beklemtonen de noodzaak tot het aanstellen van een minister van Ruimte.

Claudy Jongstra is veel tegelijk: beeldend kunstenaar, herder, boerin en activist. Haar sculpturale werken gaan de wereld over en hebben een volstrekt eigen signatuur. Door terug te gaan naar de oorsprong van wol, weven en kleur, laat Jongstra haar publiek nadenken over de wisselwerking tussen mens en natuur. In de tentoonstelling Claudy Jongstra verbindt Museum De Lakenhal al deze facetten in een zintuiglijke ervaring.

Meer informatie over de tentoonstelling Claudy Jongstra, Lakenhal Leiden

Meer informatie over de visie van de Rijksadviseurs