Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Vacatures’ Category

Gezocht stafmedewerker bureau BNSP | Financiën en algemene zaken | 16 – 24 uur

Over de BNSP

In een vol land, waar ruimtelijk denken een vereiste is, vervullen stedenbouwkundigen en planologen een spilfunctie. Zij dragen met hun plannen en projecten verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Niet alleen in het stedelijk gebied maar ook in het landelijk gebied; boven en onder de grond. Zij voeden de discussie en zijn er tegelijkertijd onderwerp van. Vanuit de samenleving worden zij meer dan ooit aangesproken op hun werk. De beroepsgroep zelf is onderhevig aan ingrijpende veranderingen. Nieuwe werkverbanden en nieuwe inhoudelijke opgaven zijn aan de orde van de dag.
De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) zorgt voor ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling in het vakgebied. Momenteel bestaat het ledenbestand uit circa 600 individuele leden, 100 studentleden, 50 bureauleden en 25 instituten. Met zo’n 20 activiteiten per jaar is er voor iedereen iets te halen. De BNSP staat wordt bestuurd door een 7-koppig bestuur en kent een staf met twee medewerkers: een projectcoördinator en een bestuurssecretaris. Ook is er een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur.

Jouw rol
De stafmedewerker financiën en algemene zaken zorgt dagelijks voor de continuïteit van de vereniging in de breedste zin en ondersteunt het bestuur. Je kent alle dossiers in de vereniging en onderhoudt het netwerk van partners en zusterverenigingen. Je weet wat er speelt in het veld en op basis daarvan zoek je actief contact met potentiële leden of te ontwikkelen activiteiten ter vergroting van de zichtbaarheid van de BNSP. Deze werkzaamheden verricht je samen met het staflid projectcoördinatie en algemene zaken.

Het stafbureau kent drie pijlers:

 • Vertegenwoordiging van de Vereniging: jullie zijn het aanspreekpunt voor alle partijen die met de BNSP samenwerken, samen zouden willen gaan werken met de BNSP of die deel uitmaken van het netwerk in het ruimtelijke domein.
 • Aanspreekpunt voor de leden: jullie zijn voor de leden het herkenbare gezicht of de personen die ze aan de lijn krijgen of op bezoek krijgen.
 • De communicatie: jullie verzorgen de communicatie in brede zin en de website en de agenda in het bijzonder.

Jouw werk bestaat daarnaast in het bijzonder uit:

 • Je bereidt samen met de voorzitter en/of de secretaris de vergaderingen voor, doet de verslaglegging en beheert de acties.
 • Je draagt zorg voor het financiële en administratieve reilen en zeilen van de vereniging: facturatie, debiteuren- en crediteurenbeheer en ledenbestand. Samen met de penningmeester verzorg je de jaarlijkse financiële verslaglegging en de verantwoording aan de algemene ledenvergadering. Je wordt daarbij ondersteund door een extern bureau.
 • Je onderzoekt de mogelijkheden om de inkomsten uit advertenties en vacatures de vergroten.

Wat wordt er van je verwacht:

We zoeken een zelfstandige werker die goed namens de vereniging kan optreden. Je bent toegankelijk en staat mensen gemakkelijk te woord. Je interesseert je voor het vak. Je kunt zorgvuldig werken en meerdere dossiers tegelijk beheren. Door je zorgvuldigheid zijn de financiën en (leden)administratie altijd op orde. Je weet goed welke zaken je zelf kunt oplossen en wanneer je het bestuur(slid) erbij moet betrekken. Je kunt goed samenwerken, zowel binnen de organisatie met het staflid projectcoördinatie en algemene zaken, het bestuur als ook met de omgeving.

Competenties:

 • Zelfstandig
 • Besluitvaardig
 • Verbindend
 • Gestructureerd

Je werkomgeving

Je directe collega vormt het mede staflid van de BNSP. Jullie trekken samen op en verdelen zelfstandig de gemeenschappelijke werkzaamheden. Zij houdt zich daarnaast in het bijzonder bezig met de projecten en activiteiten van de BNSP.
We delen ons kantoor met de BNA, NVTL en BNI. Met name met de NVTL is er vaak een samenwerking en hun stafbureau kent dezelfde bezetting.
Het bestuur bestaat uit mensen uit het vak. Zij vergaderen een keer per maand, maar met individuele bestuursleden zal er wekelijks contact zijn. Daarbij springen de voorzitter, secretaris en penningmeester eruit met wie je de vergadering voorbereidt, de financiën verzorgt en de algemene continuïteit van de vereniging bespreekt. Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door een Raad van Advies.

Wat vragen we:

 • Tenminste HBO denkniveau
 • Tenminste 5 jaar werkervaring
 • Affiniteit met het ruimtelijk ontwerp of liever nog werkervaring binnen ons vakgebied
 • Affiniteit met financiën

Wat bieden we:

 • 16 – 24 uur per week
 • Inschaling afhankelijk van ervaring, max. € 3395  bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek
 • Flexibiliteit in de invulling van je werktijden
 • Een plek om bij te dragen aan een mooier Nederland
 • Een vergoeding in lijn met de Architecten cao, Administratie/Financien

Ben je geïnteresseerd?
Reacties en je cv kan je sturen naar Judith Flapper, j.flapper@bnsp.nl.
Graag zien we deze tegemoet voor 15 september 2020

Recent nieuws

BNSP

BNSP Salon | Floor Milikowski| 11 februari 20:00 – 21:00 | ONLINE

BNSP-Salon |  Floor Milikowski: Een klein land met verre uithoeken Floor Milikowski,  journalist, sociaal geograaf en planoloog presenteert online, op uitnodiging van de BNSP,  haar.

Lees verder
Uit het netwerk

Jaarcongres stedelijke transformatie | Platform31

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor.

Lees verder
Uit het netwerk

Minister van Ruimte gewenst door meerdere politieke partijen

Foto Jonathan vd Broek/Unsplashed Na het College van Rijksadviseurs geven nu ook de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s aan dat de terugkeer van een Minister.

Lees verder

Agenda

11 februari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon Floor Milikowski

22 april 2021

19:30 tot 21:30BNSP

Presentatie Theo Baart