Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Uit het netwerk’ Category

NOVI-Nieuws

Vervolg Kamerdebat over Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 24 september is de NOVI behandeld in de Kamer tijdens een AO (Algemeen Overleg). Het VAO (verslag van het AO plenair in de Kamer) is gepland op aanstaande donderdag 29 oktober om 10:30 uur. U kunt dit live volgen via: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/plenaire-zaal

Nog openstaande vragen uit het AO heeft minister Ollongren nu schriftelijk beantwoord in een brief aan de Kamer. Er wordt ingegaan op vragen ten aanzien van de Uitvoeringsagenda, RIA’s, NOVI-gebieden en Omgevingsagenda, Kustpact en toezeggingen die de minister gedaan heeft. Deze brief  leest u hier


Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lezing op 29 oktober: Monitor NOVI

donderdag 29 oktober
13:30 – 15:00 uur
Spreker: Rienk Kuiper, PBL

De Monitor NOVI brengt iedere twee jaar de voortgang van de Nationale Omgevingsvisie in kaart. Eind september is
de nulmeting van de Monitor NOVI gepubliceerd.
De monitor laat zien waar een extra beleidsinzet nodig is om de doelen van de NOVI te kunnen halen. Dit vraagt om meer afstemming tussen overheden. In deze lezing wordt aan de hand van stellingen het gesprek hierover aangegaan. Wat moet waar en hoe en wie kan zorgen voor deze extra beleidsinzet in de komende jaren?
Wilt u deelnemen aan deze lezing? Meld u dan aan middels een e-mail aan
PostbusNationaleOmgevingsvisie@minbzk.nl. We mailen u dan per omgaande de inlog gegevens.

Nationaal congres beheer openbare ruimte

Donderdag 26 november staat het NCBOR 2020 gepland, georganiseerd door iAMPRo & CROW Levende stad.
Deze online editie staat in het teken van ‘Transitieopgaven: van ambitie naar uitvoering, en hoe dan?’ Want er zijn ambities genoeg. Van klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid tot transities in organisaties. Maar hoe vertaal je deze grote transitieopgaven naar de uiteindelijke uitvoering? Dat ontdek je op 26 november!

Meer informatie en inschrijving

Future City Foundation| Pitchers gezocht!

Op donderdag 19 november organiseert de Future City Foundation een pitchcarrousel voor bedrijven die een slimme oplossingen aanbieden om de verspreiding corona in de openbare ruimte tegen te gaan.

Door drukte in steden verspreidt het coronavirus zich. Er is bij gemeenten vraag om dit te managen en gedrag van burgers aan te pakken. We zijn op zoek naar bedrijven die slimme oplossingen bieden (dus geen mondkapjes) waar gemeentes gebruik van zouden kunnen maken. Heel concreet kun je denken aan:

  • het leveren van een dashboard waarbij drukte gemonitord kan worden;
  • een tool om voetgangers in de binnenstad te reguleren;
  • hardware oplossingen (slim verkeerslicht oid om voetgangerstromen te managen).

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis te delen, bieden wij zes bedrijven het podium om hun oplossing te pitchen voor een publiek dat bestaat uit ambtenaren en andere geïnteresseerden in het thema smart city uit het Future City Foundation netwerk.

Meer info en aanmelding

2020 AAO Design Matters Conference: Call for Presenters

2020 AAO Design Matters Conference: Call for Presenters

We are now inviting proposals for conference breakout sessions. These sessions will take place virtually on December 3-4, 2020. Please use this short form to submit your ideas by November 6.

If you are reading this, then it’s quite likely you are connected to an architecture organization that has been experiencing a rather stressful 2020! Given all the tremendous pressures—internal and external—being placed on architecture organizations, we see the 2020 Design Matters Conference: Radical Transformation as a critical moment to come together.

This year, through our virtual meeting platform, you have a unique opportunity to engage your peers in our field, regardless of whether those peers work in your hometown, your country, or halfway around the world. Through this Open Call, we want you to be able to speak up and we want staff from all departments and all levels to participate.

Below are the basic guidelines:

  1. Prospective topics for small group conversations can be submitted by any conference attendee (registration will be required).
  2. You can submit more than one idea; and your organization can submit multiple ideas from different staff members.
  3. Topics can range from the practical to the impractical, big picture to nitty gritty, share inspiring stories or seek to address major challenges or concerns.
  4. All sessions are 45 minutes in duration. Formats are not specified, but they must involve your fellow attendees.
  5. Each session should have one main host plus one or two additional contributors from outside your organization. As host, you have the opportunity to invite the one or two guests to join your discussion (complements of AAO). These guests could be fellow conference attendees, guest commentators from our field, or even inspired voices from other arenas–they just need to lend a perspective you feel would be beneficials to staff at fellow architecture organizations. Let us know if you’d like AAO’s help facilitating these connections.

Again, this year’s conference offers us a critical chance to open up and learn from one another.

We cannot encourage you more strongly: submit your idea(s) and help make the conference just what you need it to be!

 

Submit Proposal

Panoramavierdaagse van start

Vandaag start de Panorama4daagse. Van 21 tot en met 24 september sluit het College van Rijkadviseurs de tour van Panorama Nederland af met een serie van
online uitzendingen. Hiermee zetten we de volgende stap: van een optimistische toekomstvisie naar de realistische en soms weerbarstige praktijk. Kijk elke dag mee op panorama4daagse.nl

Programma:

De eerste uitzending gaat – vandaag om 12.30 – van start met Floris Alkemade. De Rijksbouwmeester gaat – vanuit de kloostertuin in Veghel – met presentatrice Liesbeth Staats – in gesprek over solidariteit, de kracht van ontwerp bij maatschappelijke vraagstukken en over hoe we onze woningbouwopgave kunnen inzetten om betere en leukere steden te krijgen. Terugkijken kan hier

Op dinsdag 22 september om 12.30 – vertelt Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman  over het belang van groen in de directie leefomgeving, over hoe het Nederlandse landschap onder druk staat en hoe we weer toe moeten naar een rijk boerenland.

Op woensdag 23 september om 12.30 gaat Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de stad, in gesprek over de kracht van een gemengde wijk. Ook vertelt hij hoe je met ruimtelijke ingrepen gelijke kansen kan creëren voor  bewoners.

Op donderdag 24 september worden om 12.00 uur live de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag Panorama Lokaal, een ontwerpprijs om de randen van de stad een nieuwe impuls te geven.

De Panorama4daagse wordt afgesloten met een live talkshow, waarin we terugblikken op de tour van Panorama Nederland. De tentoonstelling van Panorama Nederland bezocht meer dan 50 locaties. Duizenden mensen stapten in het panorama om in gesprek te gaan over de toekomst van hun dorp, stad of provincie.  Ook kijken we vooruit. De roep om meer regie op het ruimtelijk domein neemt toe. We gaan in gesprek over hoe de overheid dat het beste zou kunnen doen

Later terugkijken?
Het is mogelijk om de uitzendingen op een later moment te zien, Dat kan op de website www.panorama4daagse.nl. Ook de tentoonstelling van Panorama Nederland is de komende maanden nog te zien. Zo staat Panorama Nederland van dinsdag 29 september tot dinsdag 13 oktober in Forum Groningen

 

Kennislab voor Urbanisme | Summerschool!

MELD JE AAN: SUMMERSCHOOL ‘ONTWERP DE NIEUWE NORM VOOR EEN GROENE TUIN’ (21, 22, 23 oktober 2020)

Deze herfst organiseert Kennislab voor Urbanisme in samenwerking met Stichting Steenbreek, weer een (na)summerschool. Over bloemetjes en bijtjes én over stenen. Want onze Nederlandse tuintjes liggen vol met tegels. En dat is niet goed voor de biodiversiteit (die bloemetjes en bijtjes) en het is verre van aangenaam in hete zomers en met hoosbuien. Daar wil Stichting Steenbreek iets aan doen: stenen eruit en plantje erin. Tuin voor tuin, buurt voor buurt, stad voor stad. Om zo Nederland te vergroenen, de biodiversiteit te verhogen, ons woonomgeving klimaatbestendiger te maken en uiteindelijk te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Maar zo ver zijn we nog niet. Daarom gaan we deze summerschool briljante plannen bedenken om heel Nederland te overtuigen van de noodzaak: stenen eruit en plantje erin – ook in uw tuin! Meld je nu aan!

Deelname aan de summerschool is gratis voor studenten of net afgestudeerden. Je kunt je hier inschrijven en meer informatie vinden.
Let op: de officiële inschrijving sluit op 1 oktober 2020. Aanmeldingen die daarna binnenkomen zullen op de reservelijst komen.

STADSLEVEN #CORONASTAD

In ons eigen Coronablog het nieuwe werken sinds voorjaar 2020 die we tot de zomer hebben gepubliceerd heeft Guido Wallagh onder anderen een bijzonder blog voor ons geschreven. Deze hebben we met veel plezier gedeeld met Stadsleven. Nu is zijn verhaal samen met de vele andere verhalen opgenomen in de digitale tentoonstelling Corona in de stad van het Amsterdam Museum.  De zaal is onderdeel van deze digitale tentoonstelling over de impact van het virus op de stad.

Ineens viel de stad stil. Geen toeristen meer, geen kantoorwerkers. En nergens wc papier te krijgen. We hielden de adem in. In die plotse stilte viel de schoonheid van de stad op, met z’n heldere lucht en kwetterende vogels. We spraken de buren – nu wist je zeker dat iedereen die in je buurt liep, ook in de buurt woonde. We scholden niet meer op de bezorgers en hun busjes, we waren veel te blij dat ze onze boodschappen brachten zodat we ons niet door de supermarkt heen hoefden te vechten.
Wat doet corona met de stad? Wat zullen de gevolgen van deze angstige periode zijn voor hoe we wonen, hoe we bouwen, hoe we ons door de stad en daarbuiten bewegen?

Deze tekst schreef Tracy Metz als inleiding op de reeks #Coronastad blogs voor het webmagazine van de live talkshow Stadsleven. Ze nodigt je hierbij uit de digitale tentoonstelling te bekijken!

 

 

Plandag Nieuwe Zekerheid | Het programma is bekend | alles online!

Ochtend: livestream vanuit Den Haag
Met een pleidooi voor gecultiveerd ongemak introduceert futurist Tessa Cramer het jaarthema: het speelveld tussen de onzekerheden binnen planning en de gewenste zekerheden vanuit de maatschappij.
In een open gesprek verdiepen de sprekers dit thema verder. Nicole Rijkens (Pantopicon, Antwerpen) reageert vanuit haar ervaring met toekomstverkenningen, visievorming, beleidsinnovatie en stadslabs. Anne-Marie Hitipeuw (Chief Resilience Officer, Gemeente Den Haag) vertelt hoe Den Haag concrete stappen zet sinds het uitbreken van Covid-19. Kristiaan Borret (Bouwmeester, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tenslotte reflecteert over de positie van planning tussen bestuur en maatschappij. Bart Cosijn leidt het gesprek in goede banen.

 

 

Aan het eind van de ochtend maken we de winnaars van de PlanDag-prijs en de Prijs voor de Jonge Planoloog bekend.

Namiddag: 8 discussiesessies met 31 bijdragen

Bedankt, onzekerheid. Wat zou de ruimtelijke professional zijn zonder onzekerheid? Aan de hand van acht bijdragen uit theorie en praktijk gaan we back to basics en houden we onze omgang met onzekerheid kritisch tegen het licht. (2 sessies)

Zekerheid in plan en proces. Vijf bijdragen exploreren instrumenten en werkwijzen die beleid en burger meer zekerheid geven.
Iedereen zeker? Burgers maken soms gewoon zelf hun zekerheid. Hoe ze dat doen en welke rol de overheid daarbij kan of moet spelen, die vragen staan centraal in acht bijdragen. (2 sessies)

Zekerheid in crisistijd. Hoe actueel kan een PlanDag-jaarthema zijn? Acht bijdragen trekken lessen uit de pandemie én kijken vooruit, naar kansen en valkuilen voor het brede omgevingsbeleid, de energie- en mobiliteitstransitie en governance ervan. (2 sessies)

Praktijksessie Den Haag. Onze gaststad wil duurzaam bereikbaar blijven en de inrichting van de publieke ruimte herdenken. Ze grijpt de PlanDag aan om de zoektocht te voeden. Twee PlanDag-bijdragen reiken inzichten en methoden aan.

De sessies gaan in twee rondes door op Microsoft Teams. Na inschrijving voor de PlanDag meld je je online aan voor één sessie per ronde.

Praktisch
’s Ochtends zenden we uit vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Ben je ingeschreven voor de PlanDag, dan zal je tijdig een link naar de livestream ontvangen. Tijdens het debat is ruimte voor vragen vanuit het online publiek. Daarvoor zetten we een livechat op.
De namiddagsessies gaan in twee rondes door op Microsoft Teams. Na inschrijving voor de PlanDag meld je je online aan voor één sessie per ronde.

Meer info en inschrijving

Ruimtekoersfestival | 3 t/m 6 september

Het festival programma is bekend!

Hier is het bomvolle Ruimtekoers programma! Van 3 tot en met 6 september is winkelcentrum de Drieslag in Arnhem het decor van theater, muziek, spoken word, een Drive in Cinema en nog veel meer. Ondertussen verkennen we samen met makers, publiek en bewoners nieuwe ideeën, dromen en richtingen voor de stad van de toekomst.

Werk je als professional in het sociale of ruimtelijke domein? Of ben je kunstenaar of ontwerper en geïnteresseerd in onze werkwijze? Doe dan mee in de living labs of kom langs bij Ruimtekoers Festival.

Meer informatie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt 12 bureaus voor een meester-gezeltraject

Bureaus gezocht: ruimte voor 12 meester-gezeltrajecten in architectuurdiscipline

Ben je als bureau bereid tijd vrij te maken om samen met een startende architect, stedenbouwer, landschapsarchitect of interieurarchitect een onderwerp uit te diepen? Het Stimuleringsfonds zoekt bureaus die willen samenwerken met talenten binnen de architectuurdiscipline.

Er is ruimte voor 12 bureaus die werkzaam zijn binnen één van de velden van de architectuurdiscipline. Het fonds zoekt een doorsnede van het werkveld architectuur, waarbij wordt gelet op een diverse samenstelling in subdiscipline, omvang, werkterrein, ontwerpmethode en regionale spreiding. Ook interdisciplinaire bureaus worden uitgenodigd zich in te schrijven. Het fonds hanteert de volgende profielen:

Profiel 1 • architectuur
Profiel 2 • stedenbouw
Profiel 3 • interieur
Profiel 4 • tuin- en landschapsarchitectuur
Profiel 5 • interdisciplinair

Bureaus die werkzaam zijn binnen ten minste één van de werkvelden binnen de architectuurdiscipline kunnen reageren tot en met donderdag 30 juli 2020. In september 2020 volgt een oproep voor de talenten.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.

Recent nieuws

Ledennieuws

LOOP! Ontwerpers schrijven boek over steden waarin het ‘lekker lopen’ is

In het pas verschenen boek Loop! vertelt stedenbouwkundige Annemieke Molster samen met landschapsarchitecte Sandra Schuit hoe steden en dorpen loopvriendelijker kunnen worden. Lopen is geweldig..

Lees verder
Uit het netwerk

NOVI-Nieuws

Vervolg Kamerdebat over Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Op 24 september is de NOVI behandeld in de Kamer tijdens een AO (Algemeen Overleg). Het VAO (verslag van.

Lees verder
Uit het netwerk

Nationaal congres beheer openbare ruimte

Donderdag 26 november staat het NCBOR 2020 gepland, georganiseerd door iAMPRo & CROW Levende stad. Deze online editie staat in het teken van ‘Transitieopgaven: van.

Lees verder

Agenda

23 november 2020

19:30 tot 21:30

Lezing Marco te Brömmelstroet

16 december 2020

18:30 tot 20:30BNSP

ALV 2020

21 januari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

Presentatie Theo Baart

11 februari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

Presentatie Milikowski verplaatst