Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘publicatiedatum’ Category

BNSP Salon #2 | Een ministerie van Ruimte, nabeschouwing

BNSP Salon #2: Een minister van Ruimte?

Op donderdag 4 maart 2021 vond de tweede editie plaats van de BNSP Salon, een online debatavond over de vraag of Nederland een minister van Ruimte nodig heeft.
Eind 2010 is het ministerie van VROM opgeheven. Minder regels en decentralisatie zouden leiden tot een efficiëntere ruimtelijke ordening, zo was de gedachte. Tien jaar later klinkt echter steeds vaker de roep om regie vanuit de rijksoverheid. Moet het ministerie van Ruimte terugkeren?
Geiske Bouma, planoloog bij TNO, leidt het gesprek met vijf prominente panelleden: Hans Leeflang; voormalig directeur ministerie VROM, Maarten Koning: Gemeenteraadslid D66 Utrecht,  Koos Seerden; Directeur Rho Adviseurs en VNO/NCW, Rutger Schonis, lid 2e Kamer D66 en Jannemarie de Jonge: Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en partner WING.

Debatvragen aan het panel en de deelnemers waren:

Debatronde 1:
Wat verwacht je van een minister van Ruimte en welke rol moet er op nationale schaal worden gespeeld

Debatronde 2:
Ruimte is van nationaal belang. Wat zijn de opgaven die opgepakt moeten worden

Voorafgaande aan de debatrondes gaven de debaters hun visie en stellingen weer ten aanzien van de noodzaak om een minister van Ruimte aan te stellen, maar ook wat worden dan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en…is ruimte wel de goede term voor een nieuw aan te stellen minister of trekken we het breder.

Discussiepunten waren onder andere:

  • Wat verwachten we van een minister van Ruimte of spreken we liever van een minister van de leefomgeving
  • Ruimte is een nationaal gegeven dus ook van nationaal belang, hoe nationaal en regionaal te koppelen
  • Werk aan een samenhangend beleid, denk en acteer voorbij het kokerdenken
  • We hebben weer gebiedsregisseurs nodig om de vertaalslag aanaar regionaale gebiedsontwikkeling te maken
  • Ga niet uit van alleen de overheden, ga uit van de samenleving

Bekijk hier opname terug

Download hier het verslag

BNSP Special | De Omgevingswet, een koffiegesprek

4 maart gaat wethouder Roeland van der Schaaf (Groningen) in gesprek met Arjan Nijenhuis, relatiemamanegr Omgevingswet Ministerie van BZK.  Roeland van der Schaaf en Hein de Haan (wethouder Leeuwarden) publiceerden 28 november vorig jaar een kritisch artikel in TROUW over de Omgevingswet. De rechtsbescherming van burgers tegen een overambitieuze vastgoedsector zou slecht geregeld zijn, en zo hadden zij nog wat meer punten. Alle reden voor de BNSP en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit om Roeland Van der Schaaf en Arjan Nijenhuis, relatiemanager Omgevingswet. DG Omgevingswet  Ministerie van BZK, uit te nodigen om tijdens de koffie op donderdag 4 maart om 11.00 uur met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek wordt geleid door Jacqueline Tellinga samen met Flip ten Cate.

Schrijf je in voor de lifestream: 4 maart 11.00 – 11.45 uur. Je ontvangt daags voor 4 maart de link voor het bijwonen van het gesprek.
Niet leden ontvangen na de koffie een tikkie waarmee ze de waardering voor ons initiatief in euro’s mogen uitdrukken. ☺

Koffiegesprek 20210304

Koffiegesprek 20210304

Lid/Geen lid
© afbeelding: Aan de slag met de Omgevingswet

BNSPSalon | Een minister van Ruimte | 4 maart 20:00-21:30

Foto:  CRA een minister van Ruimte

Eind 2010 is het ministerie van VROM opgeheven. In de jaren tachtig en negentig heeft VROM een belangrijke rol gespeeld bij de inrichting van Nederland. Er zijn grote woonwijken (Vinexwijken) gekomen, stations en stationsomgevingen in grote steden zijn op de schop gegaan, er is veel asfalt bij gekomen en veel grote nieuwe kantoren, er werd begonnen met de Ecologische Hoofdstructuur en er kwam ruimte voor de grote rivieren. Ook zou het ministerie weer een rol moeten gaan spelen om de woningnood en de stikstofcrisis op te lossen.

Toch viel in 2010 het besluit dat er geen ruimte meer was voor een apart ministerie van VROM. Door verschillende partijen werd ruimtelijke ordening gezien als een hindermacht; te veel regels. Veel kon worden overgelaten aan decentrale overheden. Dit is nu ook de basis onder de Omgevingswet. Keuzes voor locaties waar windmolens kunnen komen, woningbouw en grote distributiecentra moeten door gemeenten worden gemaakt, samen met andere partijen – en liefst op regionaal niveau.

Nu, meer dan 10 jaar later, ontstaat er een roep voor een nieuw ministerie van ruimte of een minister van ruimte. Waarom? Een nieuw ministerie van ruimte zou moeten zorgen voor ruimtelijke kwaliteit; sturing vanuit landschap ipv het lukraak plaatsen van zonnepanelen, windmolens, en distributiecentra. Ook zou het ministerie weer een rol moeten gaan spelen om de woningnood en stikstofcrisis op te lossen. Voor de grote transities zoals voor energie en klimaat, bodemdaling en veenweide problematiek zou meer centrale regie nodig zijn. Sommigen zien een rol voor de minister van ruimte als het gaat om grootschalige, langjarige projecten.

Wat vind jij als lid van de BNSP hiervan? Hebben we als vakgemeenschap behoefte aan een minister van Ruimte? Of een ministerie van Ruimte? Welke kansen zie jij hierin? Maar misschien ook welke bedreigingen?

De achterban van de BNSP is heel divers: stedenbouwkundigen, planologen, overheden, bedrijven, langjarige ervaring, starter op de arbeidsmarkt. Juist die diversiteit maakt het debat aantrekkelijk.

Meld je daarom nu aan!

Aanmelding BNSP Salon | Een minister van Ruimte?

Aanmelding BNSP Salon | Een minister van Ruimte?

Lid BNSP/Geen lid BNSP *

Wie hebben onder andere toegezegd mee te doen aan het debat:

  • Hans Leeflang (oud directeur bij min. VROM, wel eens grondlegger van VINEX locaties genoemd
  • Maarten Koning (Gemeenteraadslidvoor D66 in Utrecht oa stedelijke ontwikkeling en grondzaken)
  • Koos Seerden (directeur Rho, vertegenwoordiger namens VNO/NCW)
  • Rutger Schonis  (sinds 2018 lid van Tweede Kamer: D66)
  • Jannemarie de Jonge (lid van het College van Rijks adviseurs)

Moderator : Geiske Bouma (lid van RVA -BNSP, TNO)

Eindpresentatie De woonwijk als noviteit | 1e oproep stadshart Geleen | online 26 februari | 15:00 uur

Het is zover. Vrijdag 26 februari van 15:00 tot 16:30 uur presenteren de twee teams die uit de inzendingen voor deze eerste editie van de oproep De Woonwijk als noviteit zijn geselecteerd hun uitwerkingen. De studielocatie is het Geleense stadshart dat grote leegstand kent. Een herkenbaar probleem voor tal van Nederlandse steden.

Geleen KRAAKT Geleen van team DTNP en Het verspreide Paleis van team New Urban Networks, presenteren online hun maquette, het beeldessay en ontwikkelstrategie. Wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers en gedeputeerde Andy Dritty reageren op de presentaties en geven een doorkijk op het vervolg.
Je bent van harte welkom om mee te kijken!

Schrijf je in. Je ontvangt per ommegaandei de deelnamelink.

Eindpresentatie De woonwijk als noviteit
Lid/geen lid BNSP/NVTL *

De  oproep De Woonwijk als noviteit is een initiatief van de BNSP in samenwerking met de NVTL. Ruimtelijke professionals worden gevraagd om voor een studielocatie vrijmoedige en optimistische ideeën te bedenken. Bij de eerste oproep is samengewerkt met de gemeente Sittard – Geleen en de provincie Limburg. De studielocatie is ditmaal het Geleense stadshart dat geen winkelhart meer heeft. In totaal namen 47 multidisciplinair samengestelde teams deel aan de eerste oproep.

Recent nieuws

De Omgevallen Boekenkast | A tot Z extra

20 oktober 2021 Blog

Tjerk Ruimschotel Terwijl ik nog overweeg toch zelf maar die door mij zo verlangde ambitieuze Gids voor de Stedebouwkundige en Volkshuisvestelijke ontwikkelingen van Almere te.

Lees verder

LANDSCHAPSARCHITECTUUR TRAINEESHIP MIDDEN-NEDERLAND ZOEKT 2 TRAINEES: JANUARI 2022 – JANUARI 2024

13 oktober 2021 BNSP

Na de succesvolle start van een eerste lichting, zoeken Waterschap Vallei & Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs en WING partner in ruimte.

Lees verder

Word nu lid van de BNSP en ontvang de rest van 2021 gratis lidmaatschap

6 oktober 2021 BNSP

Wanneer je nu een lidmaatschap aangaat geldt dit voor kalenderjaar 2022. Als welkomstgeschenk gaat je lidmaatschap direct in en profiteer je de rest van 2021.

Lees verder

Agenda

28 oktober 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon #4

04 november 2021

15:00

JONGBNSP

25 november 2021

15:00 tot 18:00BNSP

BNSP/NVTL meet-up 25 november

29 december 2021

00:00

Excursie