Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Nieuws’ Category

Jan Gehl komt definitief naar Nederland

Het was al eerder bekend, maar nu definitief. Jan Gehl komt naar Nederland. Op uitnodiging van de BNSP, uitgeverij Blauwdruk en de Gemeente Rotterdam en ter gelegenheid van de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Cities voor People’ (Steden voor mensen), geeft Jan Gehl een lezing in Rotterdam. En u kunt daar bij zijn.

Op 7 september vanaf 19:30 uur staat er koffie en thee klaar in de foyer van Kriterion. Om 20:00 uur start de lezing van Jan Gehl. De avond wordt afgesloten in Café Engels met de mogelijkheid om het boek ‘Steden voor mensen’ aan te schaffen. Ook kunt u uw boek laten signeren door Jan Gehl.
 
Meer informatie
 
groothandelsgebouw

Aanmelding fietsexcursie Wageningen is geopend

Ga jij ook mee op 12 oktober?

Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO) organiseert samen met de gemeente Wageningen een fietsexcursie met als thema waterprojecten. Meerdere interessante RO projecten in Wageningen blijken door het water onderling verbonden te zijn. Het fraai vormgegeven hart van een nieuwbouwwijk, een op het asfalt terugveroverde singel, de stadsgracht, uiterwaarden, haven en rivier, het voorbeeldhuis BioBased bouwen, ze hebben meer samenhang dan wij denken. Hoe ontmoet het kwelwater van de Veluwe het smeltwater uit Zwitserland en Duitsland. Heeft de rivier genoeg ruimte? Kan een fikse bui snel genoeg weg? Of is verdroging de grootste zorg? Moet aan elke binnenstadsvisie, groenbeleidsplan, herontwikkelingslocatie niet eerst een waterbeleidslijn ten grondslag liggen? Harry Post (gemeente Wageningen) en Han Breedveld (oud-projectleider vanuit gem. Wageningen) weten er alles van en vertellen ons er over.

Werkgroep DSO zorgt voor de fietsen!

Voorlopig Programma

13:30 uur Verzamelen bij Schip van Blaauw
13:50 uur Inleiding en welkom door Harry Post
14:00 uur Fietstocht langs Hooilandplein, Rooseveltsingel, Bergpoort en Historisch museum (maquette). Begeleidend commentaar door Harry Post en Han Breedveld
17:15 uur Terug bij Schip van Blaauw. Reflectie en discussie
17:45 uur Borrel
 
Meer informatie en aanmelden
 
Aanmelden kan tot 26 september
 
DSOHooilandplein

Kernstad NL – de vernieuwde kijk op Nederland

Deel 2: Hoe verbeteren we de mobiliteit in de Kernstad?

Dinsdag 13 september 2016

Nederland laat zich steeds duidelijker opdelen in een stedelijk en een landelijk gebied. In ‘Kernstad’ – het gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam – woont en werkt de helft van alle Nederlanders. Terwijl het ‘Buitengebied’ – vier keer zo groot – steeds dunner bevolkt raakt en economisch minder belangrijk wordt. Deze tweedeling zet zich voort. Moeten we Nederland dan ook gaan bekijken en besturen vanuit een nieuwe visie op Kernstad en Buitengebied?

De groeiende concentratie van wonen en werken op een kleine oppervlakte stelt ons voor grote uitdagingen. Hoe voorzien we in de groeiende behoefte aan (groene) energie en mobiliteit in Kernstad? Hoe maken we meer werk van hergebruik? Hoe verhouden Kernstad en Buitengebied zich op een gunstige manier tot elkaar? Op zoek naar antwoorden op die vragen organiseren EMMA en planologisch adviesbureau Urban Opportunities vier inspiratielabs rondom Kernstad NL. Thema’s: ‘Energie’, ‘Hergebruik’, ‘Mobiliteit’ en ‘Stad en Land’.

Hoe verbeteren we de mobiliteit in de Kernstad?

Steeds meer woon- en werkverkeer concentreert zich in de Kernstad. Willen we economisch blijven groeien en blijven meedoen, dan moeten we voorkomen dat Kernstad dichtslibt. Wat is daarvoor nodig? Misschien moeten we ook op de schaal van Kernstad gaan denken en doen.

Urbanopportunities1 copy

Programma

Initiatiefnemers Remko Veenstra (Urban Opportunities) en Ton Baetens (EMMA) presenteren de visie Kernstad NL en koppelen die aan mobiliteit in de Kernstad.

Vervolgens gaan we in op vragen als: Welke initiatieven voor slimmere mobiliteit zijn er nu al in de Kernstad? Hoe ziet de toekomst van mobiliteit eruit? Met welke vraagstukken zitten overheden met betrekking tot mobiliteit?

De middag wordt geleid door Sandra Rottenberg, gelouterd voorzitter en organisator van talrijke debatten op terreinen als wetenschap, globalisering, ruimtelijke ordening, milieu, integratie en sociale cohesie.

Wanneer: 13 september 2016
Hoe laat: Van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30)
Locatie: Bij EMMA, Wijnhaven 88, Den Haag, met aansluitend een borrel

MELD U HIER AAN

Inspiratielabs

Dinsdag 13 september 2016 – Mobiliteit
Dinsdag  11 oktober 2016 – Hergebruik
Dinsdag  15 november 2016 – Relatie buitengebied en Kernstad NL

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eduard van Holst Pellekaan (06 26 172 443)
urban oppurtunities

Urbanopportunities3

 

OIM werkconferentie ‘Verander Nederland’

OIMlogoOverlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) organiseert op 20 oktober een werkconferentie in Amersfoort. Aan de vooravond van een nieuw kabinet ligt het huidige beleid onder een vergroot­glas. Nieuwe plannen zijn in aantocht. Het OIM grijpt deze kans om een aantal essentiële transities in de fysieke leefomgeving te versnellen. Welke krachtige adviezen geeft u het nieuwe kabinet mee? Kom naar de OIM werkconferentie en laat uw stem horen.

Vijf belangrijke transities

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft de volgende belangrijkste transities in de fysieke leefomgeving geformuleerd:

  • de energietransitie,
  • circulaire economie
  • versterking van stedelijke regio’s
  • verduurzaming landelijk gebied
  • de transformatie van vastgoed in de stad.

Praat en denk mee over deze transities tijdens de OIM-werkconferentie en bouw mee aan de verandering en versterking van Nederland.

Meer informatie en aanmelden

Online discussie

De eerste stap in een online uitwisseling van kennis en ervaringen. Voorafgaand aan de OIM werkconferentie organiseert het OIM daarom online discussies, in dit geval online synthetron-sessies. We vragen 1 uur van uw tijd om ideeën en meningen te delen over de belangrijkste transities in de fysieke leefomgeving zoals geformuleerd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Meer informatie en aanmelden

Omgevingstournee BNSP Zutphen: Eerste sprekers zijn bekend!

De Omgevingstournee BNSP komt 22 september naar Zutphen

De Omgevingstournee BNSP is deze september in Zutphen. Het thema energietransitie staat centraal. Een goede rolverdeling is hierbij essentieel. We hebben diverse sprekers die met ons dit thema verder gaan uitdiepen.

Heb jij je al aangemeld? En gaat je collega ook mee? Het onderwerp rijkt verder dan de ruimtelijke ontwikkeling. Milieuaspecten zijn een wezenlijk onderdeel. Voor een brede scope en goede discussie zijn iedereen die met dit onderwerp te maken heeft van harte uitgenodigd.
Laten we eerst onze eerste twee sprekers aan je voorstellen:

De eerste sprekers zijn bekend!
Henk JanssenHenk Janssen

Henk Janssen is bestuurder van het Cleantech Center Oost Nederland (Stedendriehoek). Hij ondersteunt bij het Cleantech Center bedrijven, overheden en instellingen in een breed spectrum bij het realiseren van een circulaire economie. Hij gaat bij de bijeenkomst in op de rol van bedrijven bij energietransitie.

Marjan Postma

Marjan Postma is Beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid bij de gemeente Heerenveen. De gemeente Heerenveen is een voorstander van duurzame energie en wil sturing geven aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Onderdeel hiervan zijn kansen voor de zon. Zij spreekt bij de bijeenkomst over de regierol van overheden om kansen optimaal te benutten en ruimtelijke kwaliteit te monitoren.

De bijeenkomst is 22 september 2016 in Zutphen. Ben jij er ook bij? Aanmelden kan al!

Meer informatie en aanmelden

Blauwe Kamer bestaat 25 jaar!

Dit jaar bestaat Blauwe Kamer 25 jaar. Dit vieren we op zaterdag 24 september met een mini-festival op en rond het Schip van Blaauw, ons redactieadres in Wageningen. We hebben een inhoudelijk programma en daaromheen activiteiten op het gebied van muziek, kunst en theater. 

blauwekamerbtnAlvast een tipje van de sluier. In een talkshow onder leiding van publicist JaapJan Berg bespreken we het belang van vakjournalistiek voor de disciplines stedenbouw en landschapsarchitectuur. Onze vaste fotografen Stijn Brakkee, Harry Cock en Jeroen Bosch vertellen over hun werk: hoe breng je stedenbouw en landschapsarchitectuur in beeld? En we gaan in een speciale College Tour in gesprek met de nieuwe rijksadviseurs Daan Zandbelt en Berno Strootman.
 
Meer informatie

Urban and Landscape Week 2016: Unknown Future

Polis en de TU Delft organiseren samen Urban and Landscape Week 2016. Deze week wordt volledig georganiseerd door Urbanism studenten en biedt een platform voor multidisciplinaire samenwerking. Studenten, onderzoekers binnen en buiten Europa zijn uitgenodigd.

De afgelopen eeuw is de menselijke beschaving op sociaal economisch en ruimtelijk vlak snel getransformeerd. De verwachting is dat dit blijft gebeuren. Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben altijd de maatschappij gevormd. Welke veranderingen brengt de toekomst?

Tijdens de Urban and Landscape Week nemen we een duik in het onbekende en onderzoeken vooruitzichten naar 2061. Met verschillende scenario’s ontdekken we de onzekerheden van het leven. Klimaatverandering, uitputting van fossiele brandstoffen, demografische verschuivingen, migratie en veranderingen in het politiek paradigma.

‘The future is uncertain but the end is always near’ – Jim Morrison

De ULW 2016 brengt een toekomstgerichte reeks workshops en lezingen die verbonden zijn met een multidisciplinaire ideeëncompetitie. Dit intens en boeiende evenement wordt georganiseerd van 17-19 oktober en vindt plaats bij op de TU Delft, Faculteit Bouwkunde en de gebouwde omgeving.
 
Meer informatie Programma
 
Kaartverkoop is reeds gestopt.
TU Delft
Polis
 
 
 
 

Next Step Program voor jong ontwerptalent

De BNA, branchevereniging Nederlandse architectenbureaus, en projectontwikkelaar SYNCHROON slaan de handen ineen en lanceren een programma speciaal voor jong ontwerptalent: Next Step Program. Hiermee willen beiden organisaties jonge architecten en opkomend talent de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen.

Het Next Step Program is een nieuw programma speciaal voor opkomend ontwerptalent in de architectuur en reikt de Next Step Award uit. Voor jonge architecten met vernieuwende en grensoverschrijdende ideeën die de kracht van de architectuur verbeelden voor de toekomst van de stad.

Opkomend ontwerptalent

Drie jonge, getalenteerde architecten worden door dit nieuwe programma in staat gesteld om een vervolgstap te zetten na een eerste, gerealiseerd project van uitzonderlijke kwaliteit. Ook stedenbouwkundigen maken kans om mee te doen met dit programma.
Het Next Step Program biedt door een vakkundige jury geselecteerde deelnemers van het programma een podium bij het publiek en laat hen kennis maken met toonaangevende partijen in de bouw.

Grensoverschrijdend

Het programma richt zich op grensoverschrijdende inspiratie binnen een steeds internationaler werkende branche en op jonge, internationaal opererende bureaus met een Nederlandse link.

De prijs

Van de drie genomineerden wint een architect de Next Step Award een geldprijs van €10.000 met kans op een opdracht door SYNCHROON.
 
Meer weten en aanmelden

BNA organiseert MakeHappen! Inspiration Day

This year’s MakeHappen! Inspiration Day focuses on excelling in meaningful international business of architecture. The day offers architects the opportunity to dive into the heart of their practice. Learn from experts, colleagues and best practices in an inspiring setting. What is driving you to go overseas? The MakeHappen! Inspiration Day 2016 will be held at the Unseen Photo Fair & Festival in the Westergasfabriek in Amsterdam on the 23th of September 2016.

Working abroad as an architect offers huge opportunities, new economies and fast changing markets. BNA research shows that international business is growing, but it requires the ability to have a clear focus and at the same time to improvise. The guiding principle in entrepreneurship is nowadays rather a strategic compass than an outlined roadmap. But how to excel in this environment and organize your business well?

At the MakeHappen! Inspiration Day architects, business developers and other entrepreneurial minds join forces to search for (new) strategies and visions behind successful and meaningful businesses abroad. In a festival atmosphere you can participate in several break-through sessions on different venues. In between there will be plenty of time for informal meet-ups.

Organized by BNA – The Royal Institute of Dutch Architects the tickets for the MakeHappen! Inspiration Day are now available online via www.inspirationday.nl. Register by July 30th and profit from early-bird discounts!
Would you like to be notified about MakeHappen! Inspiration Day news? Send an email to i@bna.nl.
 
Website BNA for more information
 
3he-next-step-award-working2-image

Jong Professional meets professional: inschrijving geopend

Jong professionals en professionals ontmoeten elkaar in Rotterdam bij Rho met een borrel. Jong BNSP organiseert in samenwerking met de BNSP een informatieve netwerkborrel. De bijeenkomst staat in het teken van de ontmoeting van ruimtelijke professionals. Ben jij op zoek naar een werkgever of werknemer? Ben jij bij met de omgevingswet? Jij bent er toch ook bij?
 
Meer informatie en aanmelden

Recent nieuws

De omgevallen boekenkast venice
29 augustus 2016 Blog

De omgevallen boekenkast: VENETIË

Door: Tjerk Ruimschotel Als voorbereiding op ons tweejaarlijkse familie-uitje naar Venetië, met als vakgerelateerd excuus het bezoek aan de Internationale Architectuurbiënnale heb ik maar weer.

Lees verder
jangehl
23 augustus 2016 Nieuws

Jan Gehl komt definitief naar Nederland

Het was al eerder bekend, maar nu definitief. Jan Gehl komt naar Nederland. Op uitnodiging van de BNSP, uitgeverij Blauwdruk en de Gemeente Rotterdam en.

Lees verder
excursie dso
22 augustus 2016 Nieuws

Aanmelding fietsexcursie Wageningen is geopend

Ga jij ook mee op 12 oktober? Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO) organiseert samen met de gemeente Wageningen een fietsexcursie met als thema waterprojecten. Meerdere.

Lees verder

Activiteiten

07 september 2016

Lezing door Jan Gehl

20:00 tot 22:00

Bekijken

15 september 2016 ExcursiesWerkgroep DSO

Van New Town tot Ecodorp

10:00

Bekijken

16 september 2016 Jong BNSP

Excursie Amsterdam Nieuw West

12:30 tot 19:00

Bekijken