Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Nieuws’ Category

Inschrijvingen ZP-bijeenkomst is geopend

Heb jij het allemaal voor elkaar? Een eventueel arbeidsongeschiktheid afgedekt? Heb jij voldoende kennis van modelovereenkomsten? Op dinsdag 15 november organiseren de BNSP en NVTL een informatiebijeenkomst voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers). Het Broodfonds vertelt meer over hoe je als ZP’ers samen met anderen een broodfonds kunt opstarten en je arbeidsongeschiktheid kan afdekken. Huub de Graaff, jurist SFA (Stichting Fonds Architecten), vertelt ons alles over de modelovereenkomst.

Ben jij er 15 november ook bij in Utrecht?

Zorg dat je als ZP’er goed voorbereid bent op de nieuwe wetgeving en op ziekte: wees erbij en meld je aan! Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel door te praten.

Meer informatie

Werkgroep DSO en BNSP bedanken Martin Dubbeling

Op woensdag 12 oktober was de fietsexcursie in Wageningen. Ook Martin Dubbeling was van de partij. In het geheim had de Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO) een verrassing voor Martin voorbereid. De voormalige voorzitter van de werkgroep had nog geen afscheidsfeest gehad. Daarom was de borrel in Wageningen het moment om Martin uitgebreid in het zonnetje te zetten. Ook het bestuur van de BSNP wilde Martin bedanken voor zijn werk bij de BNSP en heeft hem benoemd tot Lid van Verdienste.

Martin Dubbeling Lid van Verdienste BNSPlid-van-verdienste-martin-dubbeling

Martin is jarenlang voorzitter geweest van de Werkgroep DSO. Een gezamenlijke werkgroep van BNSP- en NVTL-leden. In 1992 begon hij in deze functie vanuit de BNSP.

Het bestuur is tot dit besluit gekomen, vanwege de betekenis van Martin Dubbeling voor de vakontwikkeling bij de BNSP, zijn jarenlange werk als voorzitter van de Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (van 1992 tot 2013), zijn inzet als bestuurslid bij de BNSP van 2009 tot en met 2013. Hij is mede verantwoordelijk voor diverse publicaties, zoals Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw (1999), Voorbeeldenboek Duurzame Stedenbouw (2005) en The Next Step (2010).

Martin is met en voor de BNSP in woord en daad van significante betekenis geweest voor de duurzame stedelijke ontwikkeling. Martin bedankt!

Werkgroep DSO

De werkgroep DSO zet zich al jaren in voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. In 2013 heeft Elma van Beek de rol van voorzitter overgenomen van Martin Dubbeling. Echt stil gestaan bij Martin zijn rol was er echter niet. Met een gezellige borrel en diner is dit meer dan goed gemaakt. Meer weten over de werkgroep DSO?

Werkgroep DSO
 
afscheidsetentje-martin

foto’s: Wil Groenhuijsen

Stadsklas op 25 oktober in Hoog Catharijne


Na twee succesvolle seizoenen organiseert Stroom Den Haag voor het derde jaar de Stadsklas. Tijdens deze serie actieve lesdagen leren stedenbouwkundigen, architecten, kunstenaars en ontwerpers aan de hand van alternatieve stedelijke praktijken nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor de stedenbouw van nu en de toekomst. Op 25 oktober is les 12 in Utrecht onder leiding van Ester van de Wiel en Lotte van den Berg.

Les 12: Ruimtelijke conversaties

untitled-4Hey, we’re going to Hoog Catharijne! Iedereen kent deze plek waar treinen, perrons, tassen, winkels, broodjes, vogels, kaartjes, tegels, bruggen, roltrap, kranten, reizen, licht, geluiden, automaten, geuren, snelheden, schoenen, etalages, camera’s, hekken, deuren, muizen, aanbiedingen, terrassen, vuilnisbakken, kippen, kruiden, blikken en zoveel meer samenkomen. Oneindige verlangens vullen de ruimte van Hoog Catharijne. Niet netjes geordend, maar chaotisch op elkaar botsend en soms strijdend om de beschikbare ruimte. En de mensen bewegen daar tussendoor, kijkend, luisterend, rennend, ordenend, zoekend, organiserend, pratend.

Vanuit verschillende disciplines laten de gidsen, ontwerper Ester van de Wiel en theatermaker Lotte van den Berg, zien hoe ruimte communiceert. Ze kiezen in hun werk voor ongebruikelijke plekken en methodes die tegelijkertijd verwarrend zijn en inzicht bieden. Lotte laat deelnemers de ruimte ervaren volgens de gespreksmethode Parlement van de Dingen, dat geïnspireerd is op het pleidooi van de Franse socioloog Bruno Latour voor het recht van het object. Ester gidst de deelnemers langs de achterkanten van Hoog Catharijne en laat zien wat ervoor nodig is om bestaande ruimte anders te zien en te gebruiken.

De Stadsklas kost 99 euro voor professionals en 49 euro voor studenten. Hiervoor word je gedurende een dag een ander perspectief op de stad geboden, lunch je op plekken waar je anders nooit eet, ontmoet je mensen uit andere steden en disciplines en vergroot je je zo netwerk. Stadsklas 12 vindt plaats op dinsdag 25 oktober, van 09:30 tot 18:00 uur.

Meer informatie
 
hoogcatharijne

Werkgroep Omgevingsrecht schrijft reactie aanpassing Ladder voor Duurzame Verstedelijking

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een voorstel gedaan voor aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking. De Werkgroep Omgevingsrecht van de BNSP heeft een reactie ingezonden. Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor de praktijksituaties waarin op voorhand geen programma ofwel geen behoefte(onderzoek) beschikbaar is. Dat zijn situaties die zich voordoen in krimpgebieden. Daarbij hebben wij nadrukkelijk oog voor zorgvuldig ruimtegebruik en de problematiek van leegstand.

Vooraf behoefte aantonen

Wij constateren dat bij de aangepaste ladder het vooraf aantonen van de behoefte een vereiste blijft, dat is het uitgangspunt. De termen ‘actuele’ en ‘regionale’ komen te vervallen en de onderzoekseis geldt alleen voor ontwikkelingen buiten het bestaand stedelijk gebied. Het vergt nog steeds investering in onderzoek, vergt nog steeds tijdsbeslag van de gemeentelijke dienst, betekent bestuurslasten en heeft het risico van procedures. Ook met procedures zijn extra tijdsbesteding en tijdsverloop gemoeid. Op zichzelf zijn dat gebruikelijke investeringen voor het realiseren van een initiatief. Echter, wanneer het op voorhand lastig of onmogelijk is de behoefte aan te tonen terwijl die behoefte kwalitatief of inherent aanwezig is, maakt een dergelijke voorwaarde het realiseren van een initiatief onnodig gecompliceerd. In de aanpassing van de ladder wordt een oplossing aangereikt door bij wijzigings- en uitwerkingsplannen onderzoek uit te stellen, maar is dat de oplossing?

Lees hier de volledige reactie

BNSP Werkgroep Omgevingsrecht, 14 september 2016

De Werkgroep Omgevingsrecht bestaat uit de volgende personen:
Armando Snijders – Tonnaer, adviseurs in omgevingsrecht
Dirk van de Rijdt en Rene van der Zweerde – Kuiper Compagnons
Hans Damen, Ruud Veenhof en Ruud Louwes – Rho Adviseurs voor leefruimte
Roeland Mathijsen – BRO, Ruimte om in te leven
Stan van Esdonk – CroonenBuro5

Inschrijving geopend van excursie in Rotterdam ‘The City At Eye Level’

De beleving van de stad op ooghoogte wordt steeds belangrijker. Vrijdagmiddag 4 november organiseert de BNSP een excursie naar Rotterdam met als thema: ‘The City at Eye Level’. The City at Eye Level is een project van STIPO. Alles wat op ooghoogte zichtbaar is, het publieke domein met de gevels en plinten en dat wat daarachter gebeurt is onderdeel hiervan.

The City At Eye Level

hofbogenThe City At Eye Level is een project van STIPO, een adviesbureau voor stedelijke ontwikkeling, gevestigd in Rotterdam.  Onder The City at Eye Level verstaat STIPO alles wat op ooghoogte zichtbaar is: het publieke domein met de gevels en plinten, maar ook wat daarachter gebeurt. STIPO onderzoekt manieren om The City at Eye Level te activeren en te verlevendigen, omdat in de ogen van STIPO de beleving van de stad op ooghoogte steeds belangrijker wordt.

Bij STIPO start de excursie. Jeroen Laven, partner bij STIPO, geeft ons een rondleiding langs diverse door hen ontwikkelde projecten. We bezoeken o.a. de Hofbogen en het naastgelegen Zomerhofkwartier (ZoHo), waarvoor STIPO als gebiedsontwikkelaar optreedt en een methode heeft ontwikkelt om de plinten te reactiveren.

Daarna neemt stadsgids Angelique Mergler ons mee op een tour door de binnenstad van Rotterdam. We bezoeken onder andere het Timmerhuis van OMA en de Markthal van MVRDV. Daar eindigt de excursie en kunnen we onder het genot van een drankje napraten.

Ga jij ook mee?
 
Meer informatie
 
martkhal

De Omgevingswet te onbekend bij de Jong Professional

borrel

Jong BNSP heeft samen met de BNSP een netwerkborrel georganiseerd onder de noemer ‘Jong Professional Meets Professional’. Veel jong professionals en diverse ervaren professionals waren hier op af gekomen mede om het onderwerp en de inhoud van de  lezing. De lezing ging over de Omgevingswet en werd verzorgd door Sarah Ros (o.a. Programmamanager Omgevingswet bij G32-stedenetwerk). Na de lezing was er de netwerkborrel om waardevolle contacten op te doen en na te praten.

De jong professionals bleken allemaal minder goed geïnformeerd over de Omgevingswet dan ze wilden. Na een introductie door Luc Keller, organisator van het evenement, kreeg Sarah Ros het woord en alle aandacht. Ze schetste het proces na de lancering, de inhoud van de Omgevingswet, de uitgebreide dekking van de Omgevingsvisie ten over staan van een Structuurvisie, het belang en inhoud van de nieuwe Programma’s en Omgevingsplannen die tot op persoonsniveau maatwerk kunnen gaan bieden.

Met de Omgevingswet starten we met een schone lei. Dit kent wel de nodige risico’s. Sarah heeft een analyse samengevat en presenteerde daarvan enkele punten. Zo vraagt deze majeure beleidsopgave om  capaciteit en inzet van beleidsmedewerkers welke nog niet te overzien is. Hierna werd met stellingen verdere standpunten uitgelokt. Zijn de bureau professionals wel klaar voor de Omgevingswet? Uit het publiek kwam een tip: ‘vind je eigen niche en biedt dit aan’. Word expert op bijvoorbeeld supermarkten en vind professionals om je heen met andere expertises. De lezing van een uur werd anderhalf uur en eindigde met groot applaus. Na zoveel informatie was het tijd voor een borrel.

Na een korte kennismaking met Rho Adviseurs startte de borrel. Het aanwezige bestuur van Jong BNSP (Emiel Meijerink en Janneke van der Leer) had hierbij twee leuke verrassingen voor de gasten in petto. Allereerst kondigden ze de  prijsvraag ‘Schalkwijk Midden’ aan. Een leuke prijsvraag voor professionals tot 35 jaar met een hoofdprijs van €2000,-. Hierna kwam de tweede verrassing, een netwerkspel. Om niet te verzanden in de standaard contacten met wie je netwerkt, werd middels dit spel de groep in twee rijen verdeeld die tegenover elkaar werden gezet. Op deze manier kon iedereen met degene tegenover zich kennis maken en zo nieuwe mensen leren kennen. Na meerdere roulatie ging het spel automatisch door in een gezellige borrel.

De deelnemers waren uitgesproken tevreden met de lezing van Sarah. Het was een goede kans om kennis op te doen over de Omgevingswet en tegelijkertijd andere ruimtelijke professionals te ontmoeten. De bijeenkomst was een succes en vraagt om een vervolg. Bij Jong BNSP zijn al plannen voor een vervolg volgend jaar elders in het land. We houden je daarvan op de hoogte.

 

Foto impressie

Mensen komen enthousiast binnendruppelen en krijgen hun kaartje

binnenkomst

na introductie door Luc een interessante lezing door Sarah Ros

luckellertraptaflezing-sarahroslezing-sarah

De netwerkborrel werd versterkt met een netwerkspel door Emiel Meijerink en Janneke van der Leer. Veel contacten werden gelegd.

kennismakingspel2kennismakingspel

PEP | Gratis module Werk en Ondernemen voor beroepservaringsperiode

Met een wijziging van de Wet op de Architectentitel (WAT) wordt beroepservaring verplicht vanaf 2015. Pas na twee jaar ervaring in de praktijk en het voldoen aan in de wet gestelde eindtermen mag je je inschrijven in het Architectenregister en ben je gerechtigd om de titel te voeren. 
PEP (Professional Experience Programme) biedt een erkend, geïntegreerd programma als Beroepservaringsperiode (BEP).

MODULE M1 – WERK EN ONDERNEMEN

Datum    woensdag 12 oktober
Locatie   Technische Universiteit Eindhoven
Tijd         14.00 uur in de Trappenzaal van Vertigo
Prijs        deze M1 module wordt GRATIS aangeboden door PEP

LEERDOEL

Wat komt er allemaal bij kijken om het beroep van ontwerper uit te oefenen?

  • Kennis maken met het werken in de praktijk, als onderlegger voor De Beroepservaring / PEP.
  • Kennis maken met het curriculum van PEP, als kapstok van het verband van alle clusters in deberoepspraktijk
  • Kennis maken met het werken in loondienst, op een bureau of bij de overheid
  • Kennis maken met de basisprincipes van het (op)starten van een eigen bedrijf als ontwerper of alsfreelancer
  • Kennis maken met de basisprincipes van het bedrijf, als werknemer of als starter
  • Kennis maken met het belang van contracten in het ontwerp en realisatieproces

Meer informatie de Module Meer informatie over PEP

Jong BNSP lanceert prijsvraag 2016 ‘Schalkwijk Midden’

prijsvraagjongprijsvraag-5prijsvraag3prijsvraag4prijsvraag2
 
Ga naar de website voor meer informatie
 
Jong-BNSP-1

Factsheet van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan

Het hele bouwwerk op orde

Er wordt in Nederland al volop gewerkt in de geest van de Omgevingswet. Dit blijkt onder meer uit het traject Pilots omgevingsvisie 2014-2015 en de ‘bestemmingsplannen met een verbrede reikwijdte’ die in het kader van de Crisis- en herstelwet worden opgesteld. Maar hoe vertaal je een visie in regels die de initiatiefnemers daadwerkelijk op weg helpen?

Delen van ervaringen

In opdracht van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft de BNSP in de zomermaanden van 2016 in de gemeente Hillegom het proces begeleid om de omgevingsvisie te vertalen naar een omgevingsplan. Hierbij zijn ervaringen opgedaan aan de hand van twee onderwerpen die ook bij veel andere gemeenten in Nederland herkenbaar zijn: buitengebied en centrumontwikkeling. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn in deze factsheet toegelicht.

Werksessies

In juni en juli 2016 zijn twee werksessies georganiseerd, waarbij medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst West-Holland, de Greenportgemeenten Duin- en Bollenstreek, de gemeente Boekel (deelnemer aan het traject Pilots omgevingsvisie 2014-2015) en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet aanwezig waren. BNSP trad hierbij op als procesbegeleider en adviseur. In de sessies lag de focus op de vraag hoe de omgevingsvisie te vertalen naar een omgevingsplan. De uitgangspunten en keuzes van de gemeente Hillegom zijn steeds leidend geweest. De ervaringen die in de sessies zijn opgedaan, zijn in een factsheet beschreven.

Factsheet    Pilots Omgevingsvisie

adsldow2

Versnel de energietransitie, versterk de lobby!


Voor een goed inhoudelijke middag verzamelde de mensen zich in Pakhuis Noorderhaven voor de bijeenkomst met als thema: energietransitie. Guido van Loenen, lid van de BNSP, adviseur bij Rho en mede-winnaar van de Eo-Wijers prijsvraag had een sterk inhoudelijke middag voorbereid met als centrale vraag: ‘Wat kan jij doen aan de energietransitite?’ Oftewel, wat is jouw rol? Dit thema is nader bekeken vanuit verschillende rollen: de ondernemer, de adviseur, het onderwijs, de overheid en de burgerprofessional.

Innovatieve ondernemers

Henk Janssen nam als eerste het woord voor een inleiding. Hij is ondernemer en mede oprichter van het Pakhuis en introduceerde  de locatie. Het pakhuis staat in een gebied ten noorden van het station dat wordt herontwikkeld. Het is een plek waar ondernemen en innovatie samenkomen. Janssen  werkt al jaren samen met andere ondernemers en onderwijsinstellingen aan innovatieve projecten op het gebied van energie.

Zijn visie op een goed verloop van het proces is ‘bier en bitterballen’. Ga met mensen om de tafel, motiveer ze, licht toe wat je doet en ga daarna pas boren of bouwen. Geef mensen het gevoel dat het ook hun project is. Dan kijk je als buurtbewoner in een keer vol trots naar (de bouw van) het project. Hij stelt verder dat de overheid niet de markt moet verwennen met subsidies, maar dat ze moet faciliteren door mee te werken aan innovatie. De overheid moet  innovatieve ondernemers en hun plannen een podium te bieden.

Kennis bij politici

Ook ambtenaren hebben hiervoor slagkracht nodig. Door wisselende politieke overtuigingen is die er (nog) niet. Politici kennen niet tot nauwelijks de urgentie om ruimte te maken voor de energietransitie. Hier moet verandering in komen. Dit betekent dat mensen die die urgentie kennen moeten lobbyen bij de overheid op alle schaalniveaus om de urgentie te laten voelen.

Gaan de verkiezingen komend jaar over de vluchtelingencrisis of over de klimaatcrisis? Welke crisis heeft meer invloed op de leefkwaliteit in Nederland? Wie gaat zich inzetten voor deze lobby? Is dit een rol van de BNSP? Doet de BNSP hier al iets in? Wie kan namens de BNSP deze lobby aanvoeren of ondersteunen?

Op verschillende schaalniveaus kunnen de energiemaatregelen worden geïmplementeerd. De verschillende overheidsniveaus werken echter op dit thema niet goed samen. Het rijk kan visie hebben, maar provincies bepalen toch graag zelf wat ze doen. Gemeentes maken ook liever eigen beleid. Echter door gebrek aan lef bij politici en/of ambtenaren komt dit meestal niet tot een plan en uitvoering. Op deze manier versterken de verschillende overheidslagen elkaar niet, wat vooruitgang in de weg zit. Elk schaalniveau heeft voordelen en daarmee kansen. Daar kan en moet op ingespeeld worden.

Studenten: ‘Bekijk systemen integraal, creëer synergie’

zutphen3SUS Ateliers is het innovatie atelier van de Hogeschool Rotterdam waarin studenten onder begeleiding van onder andere Dominic Tegelbeckers werken aan innovatieve projecten. Twee studenten presenteerden hun plan van de Circulaire Parkkade, een plan van 15 woningen op Heijplaat dat nu in de fase zit waarin met ontwikkelingspartners en de gemeente richting realisatie wordt gewerkt. Op basis van vijf pijlers (ecologie, materialen, water, warmte en energie) is door de studenten een duurzaam plan opgesteld. Wat dit project bijzonder maakt is de synergie tussen de aanpak van water, warmte en energie. Door een systeem waarin deze samenwerken en elkaar versterken wordt een efficiëntieslag gemaakt. Ecologie en urbanfarming gaan hand-in-hand in dit project. Een interessante uitdaging vol kansen is hoe het beheer van de ‘gezamenlijke tuin/boomgaard’ geregeld gaat worden.

Vanuit de groep kwamen ook vragen over de rekbaarheid van het systeem. Is er een model van het systeem en kan dat ook op grotere schaal worden toegepast? Doordat veel zaken collectief worden geregeld zoals ook de eetbare ecologie is er een goede basis voor sociale cohesie. Terwijl de technische oplossingen beter toepasbaar zijn op een grote schaal is juist de lijm, de sociale cohesie, gebaat bij de kleinere schaal.

Draagvlak en durven versnellen

zonneparkOp Ameland is een zonnepark succesvol gerealiseerd. Hieruit bleek dat de  energietransitie gebaat is bij een eilandgevoel. Een kleine gemeenschap dat  achter een plan staat kan snel de politiek doen bewegen. De gemeente Ameland heeft als plan om zelfvoorzienend te zijn vanaf 2020 en dit zonnepark is een grote stap de goede richting in. Aukje de Graaf, projectleider bij Rho Adviseurs, licht het proces bij het project toe. Er was enige weerstand van de provincie, maar mede door gelden uit het waddenfonds was de businesscase rond en is het project gerealiseerd. Een goede businesscase is van groot belang voor een goed verloop van het proces.

Aukje laat diverse andere projecten zien en ook hoe de zonneparken landschappelijk ingepast kunnen worden. De zonneparken kunnen prima met biologische kippenstallen worden gecombineerd. Kippen kunnen scharrelen in de schaduw van de panelen (kippen zijn immers bosdieren). Ze geeft aan dat gemeentes behoefte hebben aan beleid als een strohalm. Hiervoor zijn randvoorwaarden opgesteld voor de landschappelijke inpassing. De provincies streven hierbij naar een hoog kwaliteitsniveau. De ontwikkelaars gaan voor een lage kwaltiet. Als adviseur is het de kunst om de ontwikkelaar naar een hoger kwaliteitsniveau te krijgen, waarbij de provincie ook inboet aaneisen. De eisen voor perfectie zijn nu niet reëel en op deze manier komt de transitie ook echt in beweging of zelfs versnelling. De zonneparken zijn echter geen definitieve oplossing. Vaak worden vergunningen verleend met een looptijd van 20 jaar.

Energiecoöperatie ervaart veel politieke weerstand

Otto Hettinga van EnergieRijkVoorst (ERV) geeft een toelichting over de ups en downs van een energiecoöperatie. Hij merkt dat er veel politieke moed nodig is voor de realisatie van burgerinitiatieven zoals zonnepanelen en windmolens. Er is daardoor veel doorzettingsvermogen nodig bij een energiecoöperatie om een initiatief van de grond te krijgen. Otto benadrukt dat er kansen liggen en dat de overheid energie coöperaties niet moet laten zwemmen, maar moet ondersteunen waar kan. Als voorbeeld gaf hij de gemeente Enschede waarbij geen leges hoeven worden betaald op duurzame projecten.

In de eigen gemeente, gemeente Voorst, heeft ERV na een moeizaam traject het dak van het gemeentehuis ter beschikking gekregen voor een zonnepark. Op het dak van het gemeentehuis van Voorst staan nu zonnepanelen betaald door burgers en ondernemers die wilden investeren in het project (250 euro per paneel). De gemeente kan na verloop van jaren de panelen tegen een gereduceerd tarief overnemen van de initiatiefnemers.

De gemeente heeft via dit project wel gezien hoeveel draagvlak er is bij de lokale bewoners en ondernemers voor gelijke initiatieven en werkt nu mee door daken van publieke gebouwen beschikbaar te stellen. Maar makkelijk gaat het nog geenszins.ijsselwind Wethouders ook in andere gemeentes willen of durven zich niet volledig achter een plan zetten. Hettinga loopt er hierbij ook tegen aan dat politici zich nog nauwelijks bewust zijn van de urgentie van de energietransitie. De politici moeten af van het onderbuik gevoel, maar moeten precies weten wat nodig is. Hierdoor kunnen zij het onderwerp niet meer vermijden. Mogelijk ontstaat er dan ook meer initiatief bij de politieke bestuurders.

Gas is geschiedenis

Guido van Loenen pakt hierna het stokje weer over en richt zich ook op de gas. De gasvoorraad raakt op in Nederland en voor zelfvoorziening is het van belang dat we niet blijven hangen in de oude systemen. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat nu nog nieuwbouw op het gas worden ontsloten. Er worden en zijn al diverse andere methoden ontwikkeld waarbij warmte gedistribueerd wordt. Dit vereist maatwerk, doordat verschillende wijken met verschillende isolatiewaarden verschillende warmte nodig hebben. Maar dat zou een vervolgstap niet in de weg moeten staan.

zutphen2

Ga lobbyen, creëer een podium!

Al met al heb je pioniers nodig die een markt of groep in beweging zetten. De energietransitie is allang geen geitenwollensokken verhaal meer maar een serieuze business. De pioniers van nu kunnen de troepen in beweging zetten. Hiervoor hebben ze echter wel het podium nodig. Politici hebben dit podium. Zij zouden zich als pionier moeten ontwikkelen en de transitie openlijk steunen. Zo worden de zichtbaarheid vergroot en de successen wijdverspreid.

De energietransitie gaat veel te langzaam. Om mensen écht in beweging te krijgen is een grote ramp nodig, maar die ‘ramp’ komt pas achteraf, als het te laat is om te veranderen. Daarom is veel lobbywerk nodig om de noodzaak en de urgentie van het ruimte maken voor de energietransitie kenbaar te maken bij de politici. Door zowel de ambtenaar, de adviseur, de ondernemer als de burger, al dan niet verenigd.

Bij de BNSP richt de Werkgroep DSO zich op duurzame ontwikkelingen in de stedenbouw. Deze werkgroep werkt aan klimaatadaptatie en mitigatie. Ook energietransitie is een thema waar zij zich sterk voor maken. Werk jij ook actief mee aan de toekomst van Nederland? Doe mee met de werkgroep. Mail naar werkgroepdso@bnsp.nl voor meer informatie.

Werkgroep DSO

zutphen

 

Recent nieuws

tjerk-ruimschotel-verlanglijstjes
27 oktober 2016 Blog

De Omgevallen Boekenkast: Verlanglijstje

Door: Tjerk Ruimschotel Het probleem van een uitdijende boekenverzameling zit voor een deel in het semi-automatische karakter van bepaalde deelverzamelingen. Zo ben ik ooit, in.

Lees verder
zzp-bijeenkomst
21 oktober 2016 Nieuws

Inschrijvingen ZP-bijeenkomst is geopend

Heb jij het allemaal voor elkaar? Een eventueel arbeidsongeschiktheid afgedekt? Heb jij voldoende kennis van modelovereenkomsten? Op dinsdag 15 november organiseren de BNSP en NVTL.

Lees verder
vacature-buro-ontwerp-en-omgeving
20 oktober 2016 Vacatures

Buro Ontwerp & Omgeving (BOO) is per direct op zoek naar een ontwerper

Vacature Stedenbouwkundig/Landschappelijk ontwerper Jaren ervaring             2-5 jaar Opleidingsniveau       HBO/Universitair Aantal uren p/w          40 Beschikbaar per.

Lees verder

Activiteiten

27 oktober 2016 Excursies

Na-excursie EVA-Lanxmeer

15:00 tot 18:00

Bekijken

04 november 2016 Excursies

The City At Eye Level

13:00 tot 17:00

Bekijken

10 november 2016 Uit het netwerk

Expeditie Energie & Ruimte

00:00

Bekijken