Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Nieuws’ Category

OMGEVINGSTOUR SMART CITY | WISE CITY | 5 OKTOBER 2017

© foto: Eindhoven 247

Op 5 oktober 2017 vindt er weer een OmgevingsTour plaats; Smart City | Wise City. We gaan voor deze Tour naar Eindhoven.

Een van de opgaven in de nieuwe omgevingswet is Smart Cities en hoe om te gaan met de nieuwe technologieën die deze slimme steden met zich meenemen.  Slimme snelwegen, 3D-geprinte bruggen en woningen, sensoren in de openbare ruimte, domotica, smart grids, big data voor planprocessen;
ze zijn er allemaal al en het is nog maar het begin. Elke zichzelf respecterende stad heeft dan ook een smart city programma. Zo ook Eindhoven.

 

 logo wise city +BNSP- 20170629 resize

 

Waar we bij smart cities vaak focussen op de harde kant van dit thema, namelijk de techniek, is men zich er in Eindhoven van bewust dat de zachte kant, dus het sociale, emotionele en menselijke aspect, minstens zo belangrijk is. Wat voor impact hebben al die technische innovaties op ons dagelijks leven en onze leefomgeving? En hoe integreren we dat in de processen van ruimtelijke ordening? En hoe anticiperen we op toekomstige ontwikkelingen waarvan we nu de impact nog maar moeilijk kunnen inschatten?

Dat het plannen vanuit de blauwdruk achter ons ligt, daar is iedereen het wel over eens. In Eindhoven probeert men de stap te maken van Blueprint Planning naar Social Design. Dus niet zozeer een Smart City, maar vooral een Wise City.

PROGRAMMA

10:00 -12:00        Excursie door Smalle Haven, Stratums Eind en het NRE-Terrein (OV), Start bij Usine
12:00 – 13:00      Lunch op eigen gelegenheid
13:00 – 13:15      Ontvangst met koffie | thee in het Designhuis
13:15                    Welkom door de Dagvoorzitter

PRESENTATIES 13:30 – 14:30

 • Wise City, Anne van Strien, Ruimtemaker bij BEECKK Ruimtemakers
 • Van Blue Print naar Social Design, Rocco Verdult, Studio Rocco Verdult
 • Crowd management, Tinus Kanters, projectmanager  Living Lab Stratumseind, Ditss en Gemeente Eindhoven
 • Reflectie op de presentaties

PAUZE

WORKSHOPS 15:00 – 16:00

16:00 – 17:00    Plenaire terugkoppeling workshops
17:00 – 18:00    Afsluiting en borrel

 

SCHRIJF JE NU IN!

05102017 Omgevingstournee BNSP Eindhoven
Bezig met versturen

 

Verslag excursie Landschapstriënnale Werkgroep DSO | 6 september 2017

Bijna 20 jaar zit tussen de ontwerpen voor het kleine Prins Bernhard Bos en het grote Park 21, beide in Hoofddorp. In bijna alles verschillend: het Prins Bernhard Bos als prachtig traditioneel bospark waarin beplanting en ruimtebeleving centraal staan. Park 21, waar de dynamiek en het proces van maken, programmeren en ontwikkelen geleidelijk zichtbaar moet worden in de agrarisch-landschappelijke ruimte. Gelaagdheid en ruimtelijke ervaring verschillen enorm, en beide gebieden geven een heel eigen inzicht in de betekenis van tijd en duurzaamheid in het parkontwerp. Het was een inspirerende middag.

Met dank aan Richard Koek | Rijnboutt, voor deze impressie
Foto’s: werkgroep DSO

Jubileumbijeenkomst Jong BNSP inclusief feestelijke borrel | 30 september

© LIAG architecten en bouwadviseurs

Jong BNSP

JUBILEUM BIJEENKOMST 10 JAAR JONG BNSP | DE FLEXIBELE STAD

Jong BNSP bestaat 10 jaar! We vieren dit door je op zaterdag 30 september, in Maastricht een bijzondere programmering aan te bieden, verzorgd door MaastrichtLab.  Het Lab geeft ons inzage in de transformatie-ontwikkelingen rond de flexibele stad in Zuid Limburg. Én neemt ons mee naar bijzondere locaties waar transformaties plaats vinden.

De blauw-gedrukte stad bestaat niet meer. De toekomstige stad moet vooral in kunnen spelen op nieuwe trends, meebuigen met nieuwe initiatieven en zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid van groei maar vaker ook krimp. Centraal hierin staan de transformatie van het bestaande, de invloed van de gebruiker en de omgang met onvoorspelbaarheid. Aan de hand van de presentaties en de daaropvolgende excursie verkennen we tijdens deze dag hoe we als ruimtelijke professionals een antwoord kunnen geven op de opgaven van nu en de nabije toekomst waarin de huidige structuren en instrumenten niet meer voldoen aan de nieuwe werkelijkheid van de flexibele stad.

Vanwege ons Jubileum bieden we je het Programma en de daaropvolgende borrel graag kosteloos aan!

Programma zaterdag 30 september

10:00 – 12:30 uur

Ontvangst in Brandweer Kantine.

Inleiding: Wat doet MaastrichtLAB en wat speelt er in enkele gebieden in Maastricht? Bezoek van sights onderweg (te voet) naar de volgende locatie, de Tapijn Brasserie:

 1. Belvedère terrein
 2. Oude Centrum
 3. Tapijn gebied

12:30 – 14:00 uur: lunch, aangeboden door MaastrichtLab

14:00 – 15:30 uur: casus Tapijn in gebouw x (onder voorbehoud)

15:30 uur: start borrel

landschap - kenniswerkersinlimburg -

©BuroSTUB

 

Meer Informatie over het programma

Op deze zaterdag gaan we in Maastricht horen en ervaren hoe een flexibele stad er uit kan zien. Dat doen we onder begeleiding van MaastrichtLab. Het Maastricht-LAB is in 2012 door de gemeente Maastricht opgericht om een nieuwe impuls te geven aan de stedelijke (her)ontwikkeling van Maastricht. Het Maastricht-LAB is het instrument van de stad waarbij deze zoektocht naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling centraal staat. Begrippen als leegstand, herbestemming, tijdelijk gebruik, geleidelijke transformatie, duurzaamheid en cocreatie staan hierbij centraal.

 

cropped-foto-groep-2-708x301

©Maastrichtlab

Maastricht heeft misschien wel als eerste stad in Nederland ervaren dat de ruimtelijke ontwikkeling anders moet. Groei was al lange tijd niet meer vanzelfsprekend in deze stad. Er moesten daarom ingrijpende keuzes gemaakt worden en met een andere bril gekeken worden naar de verschillende ontwikkelingen in de stad. MaastrichtLAB vertelt aan de hand van in ieder geval het Belvedère gebied, het Oude Centrum en het Tapijn gebied wat er speelt en welke keuzes gemaakt zijn. Ook gaan ze in op de werkwijze van MaastrichtLAB en hoe dat past in deze nieuwe manier kijken naar stedelijke ontwikkeling.

MaastrichtLAB neemt ons mee tijdens een wandeling van de Brandweerkazerne via het oude centrum naar het Tapijngebied. Zodat we met eigen ogen ter plekke kunnen ervaren hoe het omgaan met de Flexibele stadsgedachte uitpakt of welke uitdagingen je tegenkomt.

LIAG-REN-Tapijn-Maastricht_N23_indmedium

© LIAG architecten en bouwadviseurs

De zaterdag sluiten we af met een borrel ter ere van het 10-jarig bestaan van Jong BNSP.

Om inzage in het aantal deelnemers te verkrijgen wordt je verzocht je via onderstaand formulier in te schrijven.

NB: in een eerder stadium was er een uitgebreider programma aangekondigd. Wegens omstandigheden is dat programma aangepast zoals hierboven is te lezen.

30-09-2017 Jubileumbijeenkomst Jong BNSP | De Flexibele Stad | Maastricht

30-09-2017 Jubileumbijeenkomst Jong BNSP | De Flexibele Stad | Maastricht

Bezig met versturen

Het Jubileum Event geldt als bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel

Plandag 2017, een terugblik

Namens de BNSP en Werkgroep DSO is Olga van der Linden, Studio Linde, op 18  mei naar de Plandag in Gent geweest.

Om een indruk van deze dag te geven heeft zij een impressie van deze bijzondere dag gemaakt die je meeneemt in de inhoud ervan.

“We hadden veel te delen! Een zomeravond vol goede discussies. En een Plandag in Gent met inspiratie, boeiende papers en gesprekken over de ‘common grounds’, over dynamiek van tijdelijk gebruik en ‘prototyping’ in de ruimtelijke ontwikkeling. Dank PlanDag!”

Met dank aan Olga van der Linden voor deze bijdragen!

 

DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE, 27 EN 28 SEPTEMBER

De BNSP presenteert zich samen met de NVTL en BNO op de Dag van de Openbare Ruimte.

Op 27 en 28 september vindt de beurs Dag van de Openbare Ruimte plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Ruim 600 bedrijven en organisaties zijn beide dagen aanwezig met hun producten en diensten die het leven in de stedelijke omgeving prettig, veilig en duurzaam maken.

De vakverenigingen NVTL, BNSP, Werkgroep DSO en BNO zijn eveneens van de partij en presenteren zich  met een groep bedrijven rondom een voor dit doel ontworpen gezamenlijk plein.  We informeren bezoekers vanaf deze bijzondere plek over de vereniging, het lidmaatschap, de werkgroepen, de activiteiten en het netwerk. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk en informatief programma met sprekers en bijeenkomsten die allen de Openbare Ruimte als thema hebben, belicht vanuit de verschillende vakdisciplines!

 

Programma BNSP

27 September

Key-Note lezing: De staat van het fysieke publieke domein en de onstuitbare opkomst van haar virtuele contramal.

Op 27 september geeft Raad van Advies-lid Peter de Bois de Key-Note lezing; De staat van het fysieke publieke domein en de onstuitbare opkomst van haar virtuele contramal.

bnsp-raad-van-advies-oeter-de-bois

Peter de Bois

Het publieke domein is het ruimtelijk netwerk van ‘flows & places’ waar eeuwenlange emancipatie en confrontatie tot burgerschap heeft geleid en elke nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkeling zich aandient voor een rol van betekenis in het systeem en een plaats onder de zon. De ‘cloud’ met haar ‘internet of things’ en data innovatie is een nieuw publiek domein met alle kenmerken van dien, een virtuele contramal van de fysieke versie, misschien twee handen op een buik maar dat zal niet vanzelf gaan.

Locatie: Hoofdpodium Hal 2

Tijd: 14:00 – 14:45

 

28 september

Bureaubijeenkomst Verzekeringen

We beginnen de dag om 10:30 met een bureaubijeenkomst voor leden van de NVTL en de BNSP, met als onderwerp beroepsaansprakelijkheid- en arbeidongeschiktheidverzekeringen. Joeri de Bekker is gastheer en ontvangt Huub de Graaff, directeur arbeidsvoorwaarden SFA en Mattijs Winnubst, AON die ons respectievelijk voorlichten over de zaken die verzekeringstechnisch vanuit  een bureau van belang zijn en zaken waar het verzekeringswezen een rol in kan spelen door de samenstelling van verzekerinspakketten. Naast deze presentaties kunnen deelnemers met elkaar en de deskundigen in gesprek over dit onderwerp.

Locatie: Julianazaal 5

Tijd: 10:30 – 11:30

Plein06 presenteert Ontmoeten

Tentoonstelling en presentatie Plein06

Plein06 presenteert de tentoonstelling ONTMOETEN bij de entree van de beurs die ingaat op de toepassing van tijdelijke tussenruimtes, gericht op ontmoeten, participeren en delen. Tjerk Wobbes geeft daarover op 28 september een presentatie.

Plein06 is een strategisch ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur dat zich o.a. richt op het ontwerp van goede ontmoetingsplekken.  Plein06 heeft vanuit dit perspectief onlangs een belangrijke bijdrage gehad In de tentoonstelling ONTMOETEN (Pulchri, Den Haag). Daarin schetsten kunstenaars, ruimtelijke professionals (architecten/ stedenbouwkundigen) en middelbare scholieren hun visie op het ontmoeten in de openbare ruimte van morgen. Ze reageren daarmee op de onderzoeksvraag:
Als we toch de Nederlandse ruimte aan het verbouwen zijn, hoe zou de openbare ruimte van morgen meer een plek van ontmoeten kunnen worden en welke interventies zijn mogelijk om het samenleven in stad en land te ondersteunen?

installatie plein06

Installatie Plein06

Locatie:Julianazaal 5

Tijd: 13:00

 

NVTL heeft daarnaast een uitgebreide programmering die via de website is te consulteren

De Dag van de Openbare Ruimte wordt door ons afgesloten met een gezamenlijke netwerkborrel.

Meer informatie over de beurs, programmering en inschrijving

 

Publieksopening Landschapstriënale 2 september

© foto Kees van der Veer

FEESTELIJKE PUBLIEKSOPENING LANDSCHAPSTRIËNNALE 2017

Hoe gaat het landschap van de toekomst er uitzien?

Op zaterdagmiddag 2 september 2017 is van 12.00 tot 17.00 uur de feestelijke Publieksopening van de Landschapstriënale 2017. Op Landgoed Kleine Vennep op PARK21 in Haarlemmermeer kan iedereen de hele middag genieten van een speciaal voorproefje van het uitgebreide maandprogramma van dit unieke driejaarlijkse rondtrekkende Landschapsfestival in Nederland.

Thema is ‘Het Volgende Landschap’. Voor iedereen die meer wil weten over de uitdaging en kwaliteit van Haarlemmermeer, Metropoolregio Amsterdam en het Nederlandse cultuurlandschap. Nu en in de toekomst. Met tal van excursies, tentoonstellingen, workshops, muziek en verhalen over het landschap door o.a. landgoedeigenaar Dirk Molenaar, wethouder John Nederstigt, Eric Luiten en Rik de Visser. Hoe gaat onze omgeving er de komende decennia uitzien? En wie gaat ervoor zorgen?

Allemaal vragen die worden beantwoord tijdens de Landschapstriënnale door kinderen, volwassen, inwoners, professionals en experts. Je bent van harte welkom op Landgoed Kleine Vennep om de sfeer te proeven, de tentoonstellingen te bekijken en mee te doen met bijvoorbeeld pallets bouwen, varen met een kajak onder NAP of de waterwandeling met het Podium voor Architectuur. In de boerderij op het landgoed draait de film ‘Tomorrow’. Kortom leuk én interessant voor jong en oud.

De toegang is gratis. Reserveren is voor sommige workshops nodig.
Bekijk hier het programma Landschapstriënale 2017.

BIJZONDERE EXCURSIE DOOR WERKGROEP DSO

Vanuit de BNSP en NVTL organiseert de  werkgroep DSO een bijzondere excursie naar de Landschapstriënale op dinsdag 6 september. Klik hier voor programma en aanmelding.

Excursie naar het Prins Bernhard Bos en Park21 in Haarlemmermeer | 6 september

Excursie werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling BNSP / NVTL op 6 september naar Haarlemmermeer

Op 6 september organiseert de werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling BNSP / NVTL in het kader van de Landschapstriënnale 2017 een excursie naar de gemeente Haarlemmermeer. Achtereenvolgens bezoeken wij het Prins Bernhard Bos in Hoofddorp en Park21 in Nieuw Vennep.

Programma

10:30 uur  Verzamelen bij NS station Hoofddorp, Mercuriusplein 30, 2132 HA, Hoofddorp, carpoolen naar het Prins Bernhard Bos
11:00 uur Aankomst bij het Pannenkoeken Paviljoen, Kruisweg 1625, 2142 LC Cruquius, rondleiding/inleiding door/over het Prins Bernhard Bos onder deskundige leiding
12:00 uur Vertrek/carpoolen naar restaurant Vork en Mes, Paviljoenlaan 1, 2131 LZ Hoofddorp
12:15 uur Lunch en nabespreking
13:00 uur Vertrek/carpoolen naar het Raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1, Hoofddorp
13:30 uur Ontvangst Raadhuis, Dellaert-Plesmanzaal, inleiding Ontwikkeling van het landschapspark in Nederland (werkgroep DSO) en inleiding op Landschapstriënnale/PARK21 door Rik de Visser, Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, ontwerper Park21
14:30 uur Vertrek/carpoolen naar Park 21, landgoed Kleine Vennep, Hoofdweg 1041, 2152 LJ Nieuw Vennep, rondleiding o.l.v. Frits Vloon, projectleider Park21
16:00 uur Event Park21 (onthulling kunstwerk)
16:30 uur Vertrek/carpoolen naar het Raadhuis
16:45 uur Discussie en reflectie
17:30 uur Afsluitende borrel in de Jopenkerk, Hoofdweg 774, 2132 BW Hoofddorp

Vork&Mes paterre lunch_diner 1

Restaurant Vork en Mes

Inschrijven voor deze excursie kan tot uiterlijk 1 september via werkgroepdso@bnsp.nl. Voor leden van BNSP en NVTL is deelname gratis. Anderen wordt een bijdrage gevraagd van € 10,00, vooraf te voldoen op rekeningnummer NL 19 INGB 000028616 t.n.v. Stichting BNSP Projecten o.v.v. excursie LTR17 WGDSO 6 september.

Meer informatie

De ontwikkeling van landschapsparken in Nederland

De term landschapspark heeft in Nederland verschillende betekenissen. De term is gebruikt voor het benoemen van gebieden met grote landschappelijke kwaliteit die bescherming behoefden, aangeduid als nationale landschapsparken of nationale landschappen. Lokale overheden gebruikten de term ook wel op een losse manier in de betekenis van aantrekkelijk agrarisch gebied of park/openbaar groen.

We kennen twintig Nationale Landschappen in Nederland, waarvan de grootste en de bekendste de Veluwe (ruim 158.000 ha) en het Groene Hart (ruim 180.000 ha) zijn. In Haarlemmermeer ligt voor een deel het Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam (ca. 18.500 ha).

Voorts zijn twintig gebieden aangewezen als Nationaal Park, zoals Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug (ca. 10.000 ha), het Nationaal Park Oosterschelde (ca. 37.000 ha) en Nationaal Park de Loonse en Drunense Heide (ca. 3.700 ha).

In onze inleiding willen wij nagaan in hoeverre de uitgangspunten en doelstellingen die destijds voor deze natuurgebieden zijn geformuleerd ook nu nog opgeld doen. Hoe zijn deze natuurgebieden de voorbije decennia doorgekomen?

We kijken ook naar de zeven Floriadeparken in Nederland, te beginnen bij Het Park in Rotterdam (1960) tot en met de Floriade in Almere (2022). Wat was/is hun opzet en wat is er gebeurd/gaat er gebeuren met de locatie na sluiting van de Floriade?

Wij nodigen onze deelnemers van harte uit om met ons van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van de landschapsgebieden in ons land en Park21 in Hoofddorp in het bijzonder.

_prins_bernardbos

Prins Bernhard Bos Hoofddorp, Pleidooi voor een integrale beplantingsmethodiek

In de afgelopen vijftien jaar is in het Prins Bernhard Bos in Haarlemmermeer een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar beplantingsmethoden. Het onderzoek heeft aangetoond dat er naast de traditionele manier van het aanleggen van recreatiegroen er een andere kijk mogelijk is op hoe recreatiegroen gerealiseerd kan worden.

Met de traditionele beplantingsmethode zoals de blijvers-wijkers methode duurt het vaak jaren voordat een parkbos aantrekkelijk wordt voor recreanten. De integrale beplantingsmethode is speciaal ontwikkeld om zo snel mogelijk na de aanleg een volwaardige woon- en recreatieomgeving te creëren.

De integrale beplantingsmethode wordt vooral gewaardeerd vanwege de open structuur en het feit dat deze methode snel een ‘vol’ resultaat geeft. Toepassing van de integrale beplantingsmethode zorgt voor een veilig gevoel, terwijl toch een aantrekkelijke groen omgeving wordt bereikt.

Bezoekers van het Prins Bernhard Bos herkennen de bijzondere kwaliteiten van de integrale beplantingsmethode, zoals een grotere diversiteit aan bloemen, struiken en bomen en de natuurlijke uitstraling van het gebied.

Dr. Frits Ruyten is aan de Wageningen Universiteit gepromoveerd op het onderzoek. Hij geeft een toelichting en leidt ons rond in het Prins Bernhard Bos.

(Bron: Op weg naar de groene verbinding, 15 jaar vergelijkingsonderzoek beplantingsmethodieken, evaluatierapport, 2017)

30785

Park21 Nieuw Vennep, het groene hart van Haarlemmermeer

Met Park21 maakt Haarlemmermeer een groot en gevarieerd landschap voor recreatie. Duizend hectare akkerland tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep wordt ontwikkeld tot een nieuw soort park met regionale, nationale en internationale uitstraling. Met Park21 wil Haarlemmermeer investeren in de kwaliteit van de leefomgeving.

De ambities liggen hoog:

 • Spil in het landschap. In de structuur van Haarlemmermeer ontstaat met Park21 een nieuw groen hart.
 • Op regionaal en (inter)nationaal niveau heeft Park21 de kracht om het vestigingsmilieu voor (inter)nationale bedrijven in Haarlemmermeer en in de Randstad te versterken en een bijdrage te leveren aan de (inter)nationale profilering van Haarlemmermeer.
 • Recreatie wordt steeds meer en basisbehoefte. Park21 kan hieraan een bijdrage leveren.
 • Park21 is een logisch antwoord op de enorme ruimtelijke en economische dynamiek in Haarlemmermeer. Park21 creëert een nieuw landschap in de metropoolregio Amsterdam.
 • Park21 geeft een nieuwe kwaliteit aan het huidige open polderland. Het verbindt stad en platteland. De landbouw transformeert ten gunste van het recreatieve gebruik.
 • Park21 is een belangrijke schakel tussen de landgoederen en bossen in de binnenduinrand in het westen en de Westeinderplassen in het Groene Hart ten oosten van Haarlemmermeer.
 • Park21 vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied, versterkt de ecologische diversiteit en is een belangrijke schakel in de ecologische verbindingen in de regio.
(Bron: Masterplan Park21, versie 3.0, april 2011)

UITNODIGING VOOR BNSP-LEDEN | WERK MEE AAN DE NOVI

Doe je mee met de NOVI?

In november 2017 organiseert de BNSP de landelijke BNSP-DAG met als centraal thema de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie. We hebben een spectaculaire locatie op het oog, nadere informatie hierover volgt!

Het ochtendprogramma is gevuld met prominente sprekers en presentaties van drie pilotprojecten over één thema uit de NOVI: de energietransitie. De middag geeft ruimte aan intensieve workshops gevolgd door de plenaire terugkoppeling hiervan.

Wij zoeken partners om van deze dag een bijzondere belevenis te maken!

De BNSP zoekt leden die mee willen werken aan de organisatie van deze dag, zowel inhoudelijk als uitvoerend. Je helpt mee om een belangrijke meerwaarde te geven aan deze landelijke opgave. Dus werk mee aan de NOVI en werk mee aan de BNSP-DAG

Schrijf je hier in.

20170726 Aanmelding Werkgroep BNSP-Dag
Bezig met versturen

 

Programma van de landschapstriënnale is bekend | 2 t|m 30 september

Foto: Kees van der Veer

Wat is het landschap van de toekomst? Hoe gaat onze omgeving er de komende decennia uitzien? En wie gaat ervoor zorgen? Allemaal vragen die worden beantwoord tijdens de Landschapstriënnale 2017.

Van 1 t/m 30 september is Landgoed Kleine Vennep, de boerderij van Dirk Molenaar, het middelpunt van een uitgebreid programma. Een plek omringd door uitgestrekte polders, vol verhalen en toekomstdromen.
Een maand lang kun je hier proeven en genieten van allerlei evenementen(kinder. Voor de vakwereld zijn interessante en verdiepende bijeenkomsten die de moeite waard zijn om te volgen.

Meer informatie en programma

De werkgroep DSO van de BNSP zal tijdens de Landschapstriënnale een bijzondere excursie aanbieden. Houd de website in de gaten om je voor deze excursie aan te melden. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk

Omgevingstour BNSP

_pilots_op_kaart

In opdracht van het Ministerie van I&M heeft een consortium van BNSP-leden gewerkt aan het rapport Pilots omgevingsvisie 2014-2016 dat in januari 2016 is verschenen.

De BNSP heeft in 2016 mede naar aanleiding van de uitkomst van dit rapport De Omgevingstour georganiseerd en deze wordt in 2017 gecontinueerd. Thema’s, casussen, problematieken, uitdagingen en verbindingen die direct in verband staan met de nieuwe Omgevingswet vormen de inhoud van de verschillende locatiegerichte bijeenkomsten. Vakgenoten, overheden, ondernemingen vinden en inspireren elkaar in de thema’s van de omgevingsvisie die op locatie een belangrijke rol spelen en waarvan de uitkomsten als inspiratie kunnen dienen ook voor overige locaties met vergelijkbare vraagstellingen.

De eerstkomende bijeenkomsten vinden plaats in Eindhoven met het thema  Smart City | Wise City op donderdag 5 oktober 2017 en in Utrecht met het thema Gezonde Stad op donderdag 2 november (ov). Definitieve data, tijden en inschrijving voor de bijeenkomsten worden  via deze website bekend gemaakt. De inschrijving voor de OmgevingsTour Smart City | Wise City is reeds geopend.

 Download hier het Eindrapport Pilots omgevingsvisie dat mede als inspiratie heeft gediend voor de Omgevingstour van de BNSP.

Recent nieuws

smart einhoven 247
16 september 2017 Nieuws

OMGEVINGSTOUR SMART CITY | WISE CITY | 5 OKTOBER 2017

© foto: Eindhoven 247 Op 5 oktober 2017 vindt er weer een OmgevingsTour plaats; Smart City | Wise City. We gaan voor deze Tour naar Eindhoven..

Lees verder
Icoon_Inbo website
15 september 2017 Vacatures

Inbo zoekt stedenbouwkundige

Wij zijn ervan overtuigd dat je het beste in mensen naar boven haalt als je ze laat doen waar ze goed in zijn en enthousiast.

Lees verder
VP-logo-vacture-BNSP
12 september 2017 Vacatures

Vollmer & Partners zoekt een junior landschapsontwerper

Ben je een vaardige, jonge landschapsontwerper? Heb je affiniteit met het raakvlak tussen stedenbouw en landschap? Kom dan ervaring opdoen in het enthousiaste team van.

Lees verder

Activiteiten

21 september 2017 Excursies

Buitenlandexcursie Bilbao

00:00

Bekijken

27 september 2017

DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE

10:00 tot 17:00

Bekijken

30 september 2017

JUBILEUMBIJEENKOMST JONG BNSP

10:00

Bekijken