Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Nieuws’ Category

Stedelijke innovatie – de volgende stap

VerDuS-congres 2016, 6 oktober in Breda

Stedelijke innovatie – de volgende stap

Hoe kunnen stedelijke regio’s zichzelf versterken met nieuwe kennis over slimme en duurzame ontwikkeling? Wat hebben wetenschap en praktijk in Nederland aan de kennis die in internationale projecten hierover wordt ontwikkeld? In een plenair programma en vijftien deelsessies gaan sprekers en deelnemers in dialoog over hun vraagstukken, inzichten en ervaringen in living labs. Onderwerpen variëren van inspelen op klimaatverandering en energietransitie tot gebiedsontwikkeling en schone mobiliteit. Met bestuurders, wetenschappers uit binnen- en buitenland, stedelijke experts, en aanstormende jonge onderzoekers en beleidsmakers.
 
Meer informatie en opgave

‘de Nieuwe Ladder leidt niet tot minder onderzoekswerk’

Bureau Stedelijke Planning en Stibbe: de Nieuwe Ladder leidt niet tot minder onderzoekswerk

Op 23 juni jl. heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (I en M) het ontwerp van de wijziging van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze wijzigingen stonden centraal tijdens het seminar ‘De Nieuwe Ladder’ dat Bureau Stedelijke Planning en Stibbe op 22 september 2016 in Rotterdam hielden. Een van de belangrijkste conclusies van het seminar is dat de nieuwe Ladder naar verwachting niet zal leiden tot een vermindering van de onderzoekverplichtingen die samenhangen met nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Zo blijft het noodzakelijk om aan te tonen dat er een behoefte bestaat aan de beoogde nieuwe stedelijke ontwikkeling. Deze mag pas buiten bestaand stedelijk gebied plaatsvinden als eerst is aangetoond dat dit niet binnenstedelijk kan. Het opstellen van dergelijke motiveringen blijft maatwerk, waarbij de specifieke lokale omstandigheden van groot belang blijven.

bsp      logostibbe      ministerie-ienm
 
 
Tijdens het seminar, waar 150 geïnteresseerden vanuit de overheid en private partijen aanwezig waren, werden presentaties gegeven door Jan van Oosten van Stibbe, Pieter van der Heijde van Bureau Stedelijke Planning, Jacqueline Vrolijk van het Ministerie van I en M, David Evers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Nicolette Zandvliet van de NEPROM.

Vanuit I en M werden de politieke en beleidsmatige achtergronden van de voorgenomen wijziging toegelicht. Het PBL presenteerde een onderzoek waaruit blijkt dat gemeenten de Ladder steeds meer als gemeengoed zien. Bureau Stedelijke Planning gaf aan wat de gevolgen van de nieuwe Ladder zijn voor de verplichte onderbouwing van nieuwe stedelijke ontwikkelingen en pleitte ervoor de Ladder als onderlegger te hanteren voor de Omgevingsvisie. Stibbe gaf een overzicht van de recente jurisprudentie over de huidige Ladder geplaatst naast de nieuwe Ladder, besprak de functie van de Ladder onder de Omgevingswet en plaatste de Ladder in het bredere kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening. De NEPROM gaf aan tevreden te zijn met de wijzigingen in de Ladder en drong er op aan deze optimaal af te stemmen met nieuwe trends en ontwikkelingen in de stedelijke ontwikkeling.
 

Handleiding en juridische Q & A Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Ter gelegenheid van het seminar hebben Stibbe en Bureau Stedelijke Planning een Handleiding en juridische Q & A Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking uitgebracht. De Handleiding biedt handvatten om te komen tot een nuttige en praktische toepassing van de Ladder die bovendien “Raad van State-proof” is. De Handleiding is hier en hier te downloaden.

Voor meer informatie:
Stibbe | Mr. Jan van Oosten, advocaat, 06-27097156, jan.vanoosten@stibbe.com
Bureau Stedelijke Planning | Dr. Pieter van der Heijde, algemeen directeur, 06-51496248, pvdh@stedplan.nl

bron: Stibbe en Bureau Stedelijke Planning

Inspirerende lezing van Jan Gehl (met video)

Jan Gehl was 7 september op uitnodiging van de BNSP naar Rotterdam gekomen voor een lezing over zijn boek ‘Cities for People’. Jan Gehl wist de bezoekers met gemak te boeien en was, als er tijd voor was geweest, nog wel even doorgegaan. De sfeer was goed en de bezoekers luisterden ademloos. Heb jij de lezing gemist? Of wil je de lezing nog eens terug bekijken? Onderaan staat de video van de lezing.

Fotoimpressie van de avond

Mensen komen in grote aantallen voor de lezing. De sfeer is goed
dsc_1143dsc_1135
Er was veel interesse voor de Nederlandse vertaling van het boek ‘Cities for People’
dsc_1138
Zaal begint vol te lopen
dsc_1154
Jan Gehl geeft de lezing over het inrichten van steden voor mensen
dsc_1221
De aanwezigen luisteren geboeit
dsc_1242
Jan Gehl over de vrouw die hem inspireerde: Jane Jacobs
dsc_1238
Jan Gehl pakt voor de tweede keer het podium na wat vragen uit het publiek
dsc_1229
Koen de Boo bedankt Jan Gehl
dsc_1247
Jan Gehl signeert tientallen boeken
dsc_0264
De avond werd met een drankje afgesloten
dsc_1259

 

Bekijk de lezing terug

Vervolg: Excursie Rotterdam

The City at Eye Level

Jan Gehl betoogt tegen het modernistisch denken, waarbij vanaf een afstand of helikopter naar een locatie of gebouw wordt gekeken. De stad is voor de mens en zo moet deze ook ingericht worden. Hoe doen wij dit in Nederland? De lezing van Jan Gehl staat niet op zichzelf, wij gaan door met een excursie door Rotterdam. De excursiecommissie neemt geïnteresseerden mee, om de stad, vanuit de mens, op ooghoogte te beleven. Onder het thema ‘The City At Eye Level’ gaan we begin november onder begeleiding van Stipo de stad door. Wil jij je ook verdiepen in het beeld en beleving van de plint?

Meer informatie

cityateyelevel300

Dag van de Openbare Ruimte Nederland 2016

De Dag van de Openbare Ruimte Nederland is dit jaar op 28 en 29 september in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Op de beursvloer krijgen bezoekers een actueel beeld van alle denkbare producten en diensten op het vlak van openbare ruimte. Bezoekers zijn gemeentelijke beleidsmakers, diensthoofden, gebiedsregisseurs, beheerders en projectmanagers, landschapsarchitecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen, adviseurs en andere beroepsmatig geïnteresseerden.

Innovatie en kennis

De Dag van de Openbare Ruimte biedt het perfecte platform om elkaar te ontmoeten, kennis te halen en te delen en de laatste nieuwe ontwikkelingen te ervaren. Of het nu onderhoud is van straten, plantsoenen en parken, het beheer van wijken, de inrichting van steden, het ontwerpen van compleet nieuwe gebieden of het toepassen van smart city concepten, alles is er voor welke openbare ruimte specialist dan ook.

Op de beursvloer staan meer dan 500 bedrijven met de allernieuwste producten en diensten. In vijf lezingzalen worden presentaties gegeven waarbij u kennis opdoet aan de hand van praktijkgerichte cases. Op het hoofdpodium raakt u geïnspireerd door de visies van keynote sprekers. Zij worden aan de tand gevoeld door een verrassende en prikkelende moderator.

In de gangpaden loopt u collega’s en vakgenoten tegen het lijf met wie u ervaringen kunt uitwisselen. En dat alles onder het genot van gratis koffie, thee en fris!

Meer weten?

Samen bouwen aan een ecowijk

In de nieuwe woonwijk Schuytgraaf wil de gemeente Arnhem een duurzame modelwijk realiseren met 50 koopwoningen: ecowijk De Kiem. Tien teams van kleine bouwpartijen ontwerpen en ontwikkelen samen met toekomstige bewoners comfortabele woningen met minimale energiekosten. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit 10 zeer verschillende woningen, vrijstaand, geschakeld, gestapeld; energiezuinig gebouwd, met duurzaam materiaalgebruik. dnaindebouwlogoEcowijk De Kiem betekent een flinke impuls voor energieneutraal wonen in Arnhem. Initiatiefnemer DNA in de Bouw stuurt het project aan. De voorverkoop start in september 2016. Als ecowijk De Kiem doorgaat, gaat de bouw in 2018 van start.

Bewoners praten mee

In ecowijk De Kiem praat de toekomstige bewoner mee over ontwerp en realisatie van zijn eigen energieneutrale woning en de hele wijk. Bij alle ontwerpen is er ruime keuze in functionaliteit, indeling en technische snufjes, om de ideale woning te realiseren. De woningen zijn voor verschillende doelgroepen bestemd, zoals starters, senioren, gezinnen en alleenwonenden. Belangrijk uitgangspunt van De Kiem is de toekomstige bewoner vanaf het begin nauw te betrekken bij het project en mee te laten praten over ontwerp en realisatie. Niet alleen van zijn eigen woning, maar ook van de wijk.

Op 4 oktober start de voorinschrijving met een open avond in Arnhem. Met als motto ‘het nieuwe Arnhem’ presenteren 10 bouwteams er de energieneutrale woningen die zij samen met bewoners willen ontwikkelen. Bewoners en bouwers concretiseren straks samen ook de stedenbouwkundige aanzet van de gemeente Arnhem. De planning is dat vanaf 2018 in ecowijk De Kiem minimaal 50 woningen worden gebouwd.

Vanzelfsprekend duurzaam

‘Het nieuwe Arnhem’ wordt in ecowijk De Kiem voelbaar en vanzelfsprekend duurzaam; veel meer dan zonnepanelen en driedubbel glas. Op een centrale plek is een buurtvoorziening gepland die de sociale cohesie in de wijk versterkt. Groen is overal; de auto is te gast in de wijk en zal amper zichtbaar zijn in de buurt. De auto parkeert men op centrale plekken in de wijk.
 
Meer weten
 
dnaindebouw2

bron: http://www.ecowijkdekiem.nl/ & http://dnaindebouw.nl/

Laatste lezers bevestigd voor Omgevingstournee Energietransitie

ervOtto Hettinga van onder meer EnergieRijk Voorst (ERV) is de laatste lezer. EnergieRijk Voorst is een coöperatieve vereniging i.o. met als doel het gebruik van duurzame energie te stimuleren voor inwoners, bedrijven en instellingen binnen de gemeente Voorst. ERV behartigt de belangen van haar leden, gericht op het verminderen van het gebruik van energie en op productie en gebruik van duurzame energie door haar leden. Wachten op de overheid is geen optie meer, het duurt te lang en zeker in deze tijd van vergaande bezuinigingen wordt van de overheid weinig verwacht. Momenteel zijn er twee werkgroepen actief: de werkgroep zonnepanelen en de werkgroep Creatieve Energieconcepten.

Heb jij je al aangemeld voor de bijeenkomst over energietransitie op 22 september in Zutphen? Doe mee met de meest ambitieuze regio in Nederland, de stedendriehoek Apeldoorn, Zupthen en Deventer. De energietransitie gaat in grote stappen vooruit. Jij ook?
 
Meld je aan
 
De bijeenkomst is onderdeel van de Omgevingstournee. Een reeks bijeenkomsten georganiseerd door de BNSP met elke keer een ander thema en een andere regio. Elke keer staat een onvermijdelijke opgave of ontwerpprincipe uit het Manifest 2040 centraal. De bijeenkomsten zijn voor iedereen en  los te bezoeken. Meer weten over de Omgevingstournee?
 
beeldmerk ET zutphen 300

LANDELIJK CONGRES OPENBARE RUIMTE

Op het Landelijk Congres Openbare Ruimte 2016, op 6 oktober in Leeuwarden, kijken we naar processen en projecten die het ‘anders’ doen. Die zich midden in het veld opstellen en een voorschot nemen op wat straks in het kader van de Omgevingswet wordt verwacht: een open ruimtelijk planproces en een visie op de omgeving.

Kennis maken

Maar voordat het zover is, moeten de stakeholders elkaar leren kennen. Onderling vertrouwen en een gezamenlijke kijk op de toekomst helpen bij het anders ontwerpen en beheren van de openbare ruimte. In Friesland is de ‘mienskip’ (gemeenschap) onderdeel van de cultuur; samenwerken zit ingebakken in het dagelijks leven. Terecht de rode draad van het bidbook van Leeuwarden in de strijd om Europese Culturele Hoofdstad te worden. Het verhaal van een krimpregio die samen met cultuur ook dynamiek naar de regio wil brengen.

Partners

Zowel de procesmatige kant (het denken) als de projectmatige invulling (het doen) krijgen aandacht tijdens het congres. En dat doen wij samen met verschillende partners: ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (o.a. ministerie van IenM, VNG en IPO), de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) en Stadswerk. In het programma is veel aandacht voor de praktijk in Leeuwarden, die we aan de hand van excursies leren kennen. Ook presenteren verschillende andere steden hun best practice en gaan we zelf aan de slag met anders denken en doen.
 
Meer informatie
 
 
elbarec        stedinterieur

Ontwerpen voor gezondheid

Ontwerpen voor gezondheid

In het kader van het thema ‘Gezond Landschap ’ organiseert de NVTL, in samenwerking met het architectuurcentrum Makeblijde/ aMb uit Houten, een programma met lezingen presentaties en onderzoeksopdrachten dat zal ingaan op de interactie tussen ruimtelijke inrichting, gebruik, beleving en gezondheid. De ambitie van het programma is het ontwikkelen van handvaten voor zowel planvorming, ontwerp als ruimtelijke ontwikkeling vanuit het gezondheidsperspectief.
 

Ontwerpend Onderzoek: De Molenzoom, Houten

nvtl2

In het najaar van 2016 wordt een crosssectoraal ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige (her)inrichting en (her)bestemming van de Molenzoom in Houten. Tijdens dit onderzoek zullen ruimtelijke professionals en studenten vanuit een eigen visie of specifiek kennisgebied in samenwerking met deskundigen uit andere disciplines en direct betrokkenen een concreet en voorstelbaar eindbeeld voor de Molenzoom als ‘gezonde’ stadswijk uitwerken.
 

Collegereeks: Gezond Stedelijk Landschap

Een publiek sidekick programma met presentaties en debat. Deskundigen uit ruimtelijke ordening, zorg, wetenschap en creatieve industrie zullen vanuit meer academische kaders nader ingaan op de relatie tussen gezondheid en bebouwde omgeving. Op de vrijdag 23 september, 14 oktober en  18 november gevolgd door een seminar op 16 december.

Seminar

Seminar (16 december) over de governance op gezondheid als nieuwe kader voor ruimtelijk beleid.
Prominente deskundigen, beleidsmakers en ontwerpbureaus zullen aan de hand van de presentaties van de resultaten van het ontwerpend onderzoek hun standpunten visies en projecten delen en bediscussiëren met een breed publiek van leken, stedelijke professionals en beleidsmakers. De centrale vraag is hoe een vliegwiel voor ontwikkeling in gang te zetten
 
Meer informatie
 
nvtl bottom

 

De Circulaire Parkkade, ambitieus en als inspiratie bij de Omgevingstournee BNSP

Eerder waren al Henk Janssen en Marjan Postma aangekondigd als sprekers bij de bijeenkomst in Zutphen. Nu komt inspiratie uit Rotterdam met een vooruitstrevend project. In de SUS Ateliers van de Hogeschool van Rotterdam werken studenten aan de meest duurzame wijk van Nederland: De Circulaire Parkkade. Dit betreft niet slechts een studieplan, maar wordt er met concrete uitvoeringspartijen en de Gemeente Rotterdam toegewerkt naar realisatie!

Synergie in de duurzaamheid
suslink

De visie van het plan, de uitwerking van de verkaveling en de gekozen systemen worden toegelicht. De bedoeling is dat de wijk de synergie in duurzaamheid opzoekt. Hiermee gaat het een aantal stappen verder gaat dan “ nul op de meter” woningen. Het plan geeft een visie op de openbare ruimte, (gas-loze) warmte, elektriciteit, water, voedsel en mobiliteit. Voor de uitwerking is de samenwerking gezocht met verschillende marktpartijen en stakeholders.

De gebouwconcepten van verschillende architecten worden in een integraal plan aan elkaar verbonden. Hiermee wordt een proefopstelling gecreëerd die model kan staan voor de aanpak van kleine buurten, en tevens schaalbaar is naar complete wijken.

SUS Ateliers

SUS Ateliers is een werkplaats van projecten van de Hogeschool van Rotterdam waar extreem duurzame projecten worden ontwikkeld, uitgewerkt, gebouwd en onderzocht. Dit project werd uitgevoerd door studenten van de  hogeschool onder begeleiding van Dominic Tegelbeckers.

Ben jij er bij op 22 september in Zutphen?

Kennis wordt op 22 september uit heel Nederland gebracht naar Zutphen voor de bijeenkomst. Het thema ‘energietransitie’ is een onvermijdelijke opgave voor ruimtelijke professionals. Ben jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Loop jij voorop bij dit onderwerp? Werk mee aan de toekomst van Nederland en wees er bij op 22 september in Zutphen. Inschrijven kan tot 15 september.

Meer informatie
beeldmerk

15 september mee naar Engeland?

Het kan nog. Wegens enkele afmeldingen zijn er plaatsen beschikbaar op de excursie naar Zuid-Engeland ‘Van Newtown tot Ecodorp’.

Ga van 15 tot 18 september mee naar de bakermat van New Towns. Al vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw worden in Engeland nieuwe concepten van tuinsteden gerealiseerd. Heel vaak met zeer idealistische bedoelingen. Ook toen al gunde men nieuwe bewoners een prettige woonomgeving in het groen.

Ga mee langs verschillende stedelijke omgevingen, waarbij de volgende onderwerpen de revue passeren:

  • Veel liefs uit Londen
  • New Towns of hersenspinsels?
  • Hebben ecodorpen de toekomst?
  • Kan Prins Charles ons nog wat leren?

Inschrijving is geopend tot 7 september 12:00 uur. Dus wees er snel bij.
 
Meer informatie
 
footertnewtownecodorp

Recent nieuws

verdus
27 september 2016 Nieuws

Stedelijke innovatie – de volgende stap

VerDuS-congres 2016, 6 oktober in Breda Stedelijke innovatie – de volgende stap Hoe kunnen stedelijke regio’s zichzelf versterken met nieuwe kennis over slimme en duurzame.

Lees verder
hosper
27 september 2016 Vacatures

HOSPER zoekt Stedenbouwkundig ontwerper / projectleider

Stedenbouwkundig ontwerper / projectleider Categorie                      Stedenbouw Jaren ervaring             minimaal.

Lees verder
duurzaamheidsladder
26 september 2016 Nieuws

‘de Nieuwe Ladder leidt niet tot minder onderzoekswerk’

Bureau Stedelijke Planning en Stibbe: de Nieuwe Ladder leidt niet tot minder onderzoekswerk Op 23 juni jl. heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (I.

Lees verder

Activiteiten

30 september 2016 Jong BNSP

(Jong) Professionals Meets

16:00 tot 19:00

Bekijken

06 oktober 2016 Uit het netwerk

VerDuS-congres 2016

11:00 tot 20:00

Bekijken

12 oktober 2016 ExcursiesWerkgroep DSO

Fietsexcursie Wageningen

13:30

Bekijken