Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Nieuws’ Category

Landschapstriënnale | Call for Projects

 Ben jij een ondernemer en heb jij een project dat het gebruik of de kwaliteit van het landschap op een ander level kan brengen en nieuwe perspectieven creëert? Stuur hem dan nu in voor het Innovatiefestival ‘Het Volgende Landschap’ op 3 en 4 september tijdens de Landschapstriënnale 2017. Schrijf je project in voor 29 juni

Als jouw project geselecteerd wordt, krijg je tijdens het festival de gelegenheid je project of idee te laten zien en toe te lichten aan een publiek van belangstellenden en professionals. In een ‘Dragons’ Den’ kun je jouw verhaal neerzetten en word je bevraagd door een jury met partijen die, als je wordt geselecteerd, ook in je willen investeren.

Meer over het Innovatiefestival ‘Het Volgende Landschap’

JUBILEUM EVENT JONG BNSP

JUBILEUM EVENT 10 JAAR JONG BNSP | DE FLEXIBELE STAD

Jong-BNSP-1

Jong BNSP bestaat 10 jaar! Dat vieren we door 10 jaar vooruit te kijken. Om die reden nemen we jullie mee in de ruimtelijke opgaven voor de komende 10 jaar. Naast vakinhoudelijke trends bieden we jullie in een back to school programma ook een ontspannen netwerk event rond de flexibele stad in Zuid Limburg.

 De blauw-gedrukte stad bestaat niet meer. De toekomstige stad moet vooral in kunnen spelen op nieuwe trends, meebuigen met nieuwe initiatieven en zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid van soms groei maar vaker ook krimp. Centraal hierin staan de transformatie van het bestaande, de invloed van de gebruiker en de omgang met onvoorspelbaarheid. Het is een afwisselend programma met workshops, lezingen, excursies en netwerken. Aan de hand daarvan verkennen we tijdens het Jong BNSP jubileum event hoe we als ruimtelijke professionals een antwoord kunnen geven op de ruimtelijke opgaven van nu en de nabije toekomst waarin de huidige structuren en instrumenten niet meer voldoen aan de nieuwe werkelijkheid van de flexibele stad.

Praktische informatie (definitieve  tijden volgen):

  • Datum en locatie: vrijdag 29 september 12.30 uur (IBA, Heerlen), zaterdag 30 september 9.00 uur (Maastricht)
  • Doelgroep: ruimtelijke professionals, jong en oud (lidmaatschap BNSP is niet verplicht)
  • Vrijdag en zaterdag hebben we programmering voor je. Plak er gerust wat aan vast en ga bijvoorbeeld op vrijdagochtend al op pad of plan op zondag met een groepje een bezoek aan Aken. Ken je zelf een mooi project in de buurt; stel het voor aan de groep en plan in het in het vrije deel van het programma; alleen of met een groepje
  • Kosten BNSP leden, studenten: vrijdag € 10, zaterdag € 20.
  • Kosten niet-BNSP leden, niet-studenten: vrijdag € 20, zaterdag € 30
  • Inclusief boeiend programma,1 lunch en borrel. Exclusief reis- en verblijfskosten en avondeten.
  • Vragen? secretariaat@bnsp.nl
  • Leuk als je ook het avond en nachtprogramma meepikt; het is tenslotte ook een jubileumfeest! Voor het verblijf hebben we de volgende tips:

–        Stayokay  (circa € 37,50 p.p. – op basis van 2 nachten & 4-p. kamers

–        Botel Maastricht (circa € 67,50 p.p – op basis van 2 nachten & 2-p. kamer)

–        Crown plaza (circa € 135 p.p – op basis van 2 nachten & 2-p. kamer)

Meer info en aanmelding

BNSP-LEZING DIRK SIJMONS| ENERGIE TEKENT HET LANDSCHAP | 14 JUNI| 20:00 – 22:00 | PAKHUIS DE ZWIJGER

Hoe geven ruimtelijk ontwerpers en planners de energietransitie vorm?

In het kader van ons jaarthema, Omgevingsvisies en de nieuwe Omgevingswet,  heeft de BNSP landschapsarchitect Dirk Sijmons, hoogleraar aan de TU Delft en voormalig Rijksadviseur Landschap, uitgenodigd om de BNSP-LEZING van 2017 te geven. We zijn bijzonder verheugd dat hij positief op de uitnodiging heeft gereageerd. Het avondvullend programma wordt georganiseerd in samenwerking met onze collega’s van NVTL en Pakhuis De Zwijger.

Reserveer hier je plaats! 

dirk

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft een enorme fysieke impact op onze omgeving. Denk aan windmolens in de Noordzee, woningen die van het aardgas af moeten en de aanleg van zogenaamde smart grids en warmtenetten. De opwekking en distributie van hernieuwbare energie vraagt om nieuwe infrastructuur zowel boven- en ondergronds. Kortom, werk aan de winkel voor ontwerpers, planologen, stedenbouwkundigen en andere ruimtelijke professionals. Hoe gaan we deze enorme opgave te lijf? Samen met Dirk Sijmons, vooraanstaand landschapsarchitect en schrijver van het boek ‘Landschap en Energie’, en andere professionals gaan we in gesprek over deze vraag. Naast de lezing worden drie pitches gegeven over de regionale aanpak en impact van energietransitie . ‘Maatschappelijke Spelers’ discussiëren vanaf de eerste rij mee.

PROGRAMMA

20.00 – 20.10 uur Welkom

20.10 – 20.45 uur Keynote Dirk Sijmons

20.45 – 21.10 uur Pitches van drie (regionale) plannen door Posad, Rho en Kruit| Kok landschapsarchitecten

21.10 – 21.40 uur Discussie, met publiek en ‘Maatschappelijke Spelers’:  Havenbedrijf Amsterdam,  Warmtestad,  Provincie Flevoland, Ministerie van EZ  en NUON

21.40 – 21.50 uur Afsluiting 

MET MEDEWERKING VAN:

Marielle Kok

Mariëlle Kok, Kruit | Kok Landschapsarchitecten;  Pitch energietransitie in het landelijk gebied

 

taco

Taco Kuijers, projectmanager POSAD, Spatial Strategies;  Pitch energietransitie in de metropool

 

guido zwartwit

Guido van Loenen, Hoofd Atelier Ruimte bij Rho; Pitch energietransitie in Zutphen en omgeving     

                                 

EN DE ‘MAATSCHAPPELIJKE SPELERS’

leonie van den beuken

Leonie van den Beuken, Afdelingshoofd Ruimte en Milieu, Havenbedrijf Amsterdam

ton van dortmont

Ton van Dortmont, projectontwikkelaar en – manager windenergie NUON

0a7d763-Lodders-e1425391338556-172x172

Jaap Lodders, Gedeputeerde Provincie Flevoland

vera pieterman

Vera Pieterman, Plaatsvervangend directeur Energie & Omgeving, Ministerie van Economische Zaken

dick takkebos

Dick Takkebos, Directeur Warmte-Stad

MODERATOR

Natasjavdberg_400x400

Natasja van den Berg, Tertium

 

LEES MEER:

Ruimtevolk_100kJPG

De energietransitie: dé ruimtelijke opgave met stip. De snelheid van en draagvlak voor de energietransitie wordt in hoge mate bepaald door kennis en competenties in het ruimtelijk domein.

wij maken nederland jpeg6

Energietransitie nog blinde vlek in de ruimtelijke ordening. De energietransitie blijft in de ruimtelijke ordening vaak onderbelicht en de ruimtelijke sector moet dit doorbreken. Ook moet de ruimtelijke ordening meer rekening houden met de energievraag in ruimtelijke projecten en de kansen grijpen die er in Nederland liggen.

LANDSCHAPSTRIËNNALE 2017: BEKENDMAKING PROGRAMMA

Foto:Danny de Casembroot

Van 1 t/m 30 september a.s. vindt de Landschapstriënnale 2017 plaats op Landgoed Kleine Vennep, gelegen in PARK21, in het hart van de Haarlemmermeer. Een maand lang wordt het ‘Het Volgende Landschap’ (thema van deze editie) verbeeld, besproken, gedeeld en gevierd. Het uitgebreide progamma is bekend. 

Programma voor iedereen, over het (toekomstige) landschap
De Landschapstriënnale biedt iedere dag een programma en is er voor bewoners, beheerders en boeren; voor geïnteresseerden, studenten en professionals; voor kinderen en volwassenen. Een volle maand vol tentoonstellingen, excursies, workshops, theater en muziek, expertmeetings, conferentie en nog veel meer. Zie bijlage voor highlights uit het uitgebreide programma.

Het complete programma is te vinden op www.landschapstriennale.com.

Verslag Omgevingstour Zwolle | integraal werken moet, maar hoe doe je dat dan | 18 mei 2017

Op 18 mei vond de OmgevingsTour Opgaven Verbinden plaats in Zwolle. De Gemeente Zwolle vraagt zich in het kader van de opstelling van de Omgevingsvisie af, hoe het de grootse opgaven die op de stad afkomen in kan passen in de behoeftes en noodzakelijke aanpassingen voor een toekomstbestendig Zwolle. Het integraal werken binnen de multidisciplinaire opgaven lijkt een vanzelfsprekendheid maar is in praktijk weerbarstig en een verschrikkelijk moeilijk vorm te geven proces.

De Omgevingsvisie is complex. Veel verschillende partijen vinden iets en hoe kan je dat dan verbinden. Welke keuzes worden gemaakt en hoe worden deze keuzes gepresenteerd. Welke toekomstvisies spelen er in Zwolle en hoe zijn deze te implementeren in een nieuw Omgevingsplan.

Kortom complexiteit alom.

Om inzage te krijgen in deze complexe materie maar ook om vragen te stellen en antwoorden te krijgen is de OmgevingsTour Zwolle georganiseerd door de BNSP in samenwerking met de Gemeente Zwolle.

Daartoe worden twee plenaire presentaties gegeven, om vervolgens met een panel van deskundigen en de aanwezige deelnemers de discussie over het thema, aan de hand van stellingen, aan te gaan. De middag werd op inspirerende wijze gemodereerd door Bart Buijs, Directeur van Het Oversticht.

De opkomst was goed en de middag had een bijzonder interessant verloop waarbij veel interactie plaats vond tussen de experts en de genodigden. We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde OmgevingsTour.

Download hier de presentatie van Saskia Engbers, projecttrekker Omgevingsvisie Zwolle

Download hier de presentatie van Willem Buunk, directeur van Waardenbenadering leefomgeving en tot 1 juni lector Area Development Windesheim .

Download hier het verslag van de middag.

 

 

Wij Maken Ruimte | De Verhalen van 15 Landmakers

Verhaal 13 |Rob van der Velden | Voorzitter BNSP

Leerateliers BNSP

De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) heeft de nieuwe Omgevingswet aangegrepen om de vakbeoefening van stedebouwkundigen en planologen opnieuw uit te vinden, samen met de andere vakorganisaties NVTL en NL Ingenieurs.

rob-van-der-velden

Het vak is in transitie, de tijd van blauwdrukken lijkt definitief voorbij. Nieuwe opgaven moeten onder meer verbonden worden met kleinschalige (burger-)initiatieven en met belangen van verschillende partijen. Dit vraagt om een onderzoekende, vragende en luisterende houding van de professional met inbreng van eigen kennis en creativiteit. In de leerateliers in 2016 zijn deze nieuwe verhoudingen onderzocht met behulp van de principes uit het Manifest2040 van het Jaar van de Ruimte. Rob van der Velden is landmaker voor de Leerateliers en voorzitter van de BNSP.

Lees hier het hele interview

OmgevingsTour Zwolle |

Foto: Gemeente Zwolle

OMGEVINGSVISIE ZWOLLE | OPGAVEN COMBINEREN

SCHRIJF JE IN!

Datum: 18 mei 2017

Tijd :13.00 – 17.00

Locatie: BrainZ

De gemeente Zwolle stelt een omgevingsvisie op. Een integrale visie op de gehele fysieke leefomgeving. Een visie die flexibel, adaptief en toekomstgericht is. Opgesteld in co-creatie samen met de Zwollenaren. Een visie die antwoord geeft op de opgaves van Zwolle. Maar hoe doe je dat? Wie doet wat en wat doen we niet? Wat zijn die opgaven eigenlijk en is de organisatie klaar voor een nieuwe aanpak?

 Waar structuurvisies vooral een ruimtelijk feestje waren, moeten we nu in de omgevingsvisie opgaven in de fysieke leefomgeving met een aangescherpte ambitie integraal benaderen. De gewenste kwaliteit van de leefomgeving is meer dan ruimtelijke kwaliteit. Het gaat ook om veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, maar met behoud van ‘politiek-bestuurlijke afwegingsruimte’. In Zwolle, net als elders in ons land, zijn planologen en stedenbouwkundigen meer dan ooit op zoek naar hun nieuwe rol in dit proces.

Meer info en inschrijving

Heb jij passie voor stedenbouw of planologie? Kom als bestuurslid bij Jong BNSP!

Jong BNSP

Organiseer naast je studie of werk actuele activiteiten met andere enthousiaste jonge mensen binnen Jong BNSP thema-ateliers!

 

WAT IS JONG BNSP?

Jong BNSP is een tak van de BNSP (Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) die zij aan zij met het BNSP bestuur opkomt voor de belangen van stedenbouwkundigen en planologen. In het geval van Jong BNSP doen we dat voor de jonge vakgenoten onder de 35 jaar, zowel voor studenten als jong professionals. Of je nu stedenbouwkundige, planoloog, landschapsarchitect of sociaal geograaf bent, samen met jonge mensen creëren we een platform dat aan de ruimtelijke toekomst van Nederland werkt! Om die reden richten we ons op kennisontwikkeling, het helpen opbouwen van een netwerk en daarmee ook met business gerelateerd ‘matchmaking’.

 

Jbnsp

WAT DOEN WE?

Afgelopen jaren hebben we verschillende excursies, prijsvragen, bureaubezoeken, lezingen en workshops georganiseerd en hebben we bijvoorbeeld ook een artikel over de BEP (Beroepservaringsperiode) geschreven namens jonge stedenbouwkundigen. Per thema wordt gekeken naar een passende activiteit of andere output.

 

wat doen we 1wat doen we

 

 

 

 

WIE ZOEKEN WE? 

Mis jij ook bepaalde onderbelichte thema’s die jij belangrijk vindt in je studie of op je werk? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken mensen die vanuit hun interesse en nieuwsgierigheid actief met actuele thema’s aan de slag willen in Jong BNSP thema-ateliers. Binnen deze thema-ateliers kun je samen met andere enthousiaste jonge beroepsgenoten activiteiten organiseren of andere output genereren. Wanneer je bepaalde thema’s of punten binnen ons vakgebied extra onder de aandacht wil brengen, wil veranderen of verbeteren, dan kan dat nu bij Jong BNSP!

Dus wil jij naast je werk of studie samen met jonge beroepsgenoten activiteiten organiseren, dan lijkt het ons leuk binnenkort eens met je te praten over jouw passie en wat je kan betekenen binnen Jong BNSP! Stuur voor maandag 22 mei een kort mailtje met jouw achtergrond, passie en idee voor een Jong BNSP thema-atelier naar jong@bnsp.nl, dan nemen we snel contact met je op!

Co-creating Responsive Urban Spaces on line!

De BNSP, vertegenwoordigd door Elma van Beek en Bert Harmelink, maakt deel uit van een breed consortium, verenigd in het CO-REUS project (Co-creating Responsive Urban Spaces). In dit onderzoeksproject werkt het lectoraat Bouwtransformatie van de HvA samen met ca.25 organisaties (stedenbouwkundigen, interactieve conceptontwikkelaars en lokale stakeholders) aan de toepassing van interactieve objecten in de versterking van de openbare ruimte van de ArenA Boulevard. Het doel is de openbare ruimte zich real time te laten aanpassen op haar gebruikers – en daarmee de verblijfskwaliteit en de veiligheidsperceptie van de gebruikers van het plein substantieel te verbeteren. Op de website van CO-REUS  vindt u meer informatie over het project.

 

Aankondiging | 10-jarig jubileum Jong BNSP

Jong BNSP bestaat 10 jaar in 2017! In september 2007 organiseerden wij onze eerste bijeenkomst en dat willen we graag vieren. Met de studenten en Jong Professionals die elkaar de afgelopen 10 jaar zijn tegengekomen maar juist ook met nieuwe Jonge Geesten. Dé manier om dit te vieren vinden wij om een speciaal event hiervoor te organiseren. We zijn op dit moment druk bezig met de organisatie hiervan.  We willen op vrijdag 29 en zaterdag 30 september en mogelijk ook zondag 1 oktober, met een bijzonder programma uitpakken om dit jubileum te vieren.

Onze tip: reserveer deze data alvast in je agenda zodat je er bij kan zijn. Op korte termijn lees je meer over het thema en over de inhoud. Ons idee is om het event te baseren op wat er speelt in het zuiden van het land rond IBA Parkstad. En wil je met ons mee mijmeren hoe het vroeger was: zie hier een beeld van onze eerste bijeenkomst bij de Spoorzone in Utrecht. Ook die omgeving heeft een ontwikkeling meegemaakt de laatste 10 jaar.

 

 

Recent nieuws

waterloopbos
28 juni 2017 Uit het netwerk

HET WATERLOOPBOS | tot 1 juli korting op de aanschafprijs bij Blauwdruk Uitgeverij

Verhalen over het Waterloopkundig Laboratorium / Hoe in de Noordoostpolder een buitengewoon natuurmonument ontstond. Het is een van de gekste plekken van het land en.

Lees verder
tonnaer-logo
26 juni 2017 Vacatures

TONNAER ZOEKT OMGEVINGSWET KANJERS!

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is volop in ontwikkeling. Ons juridisch planologisch adviesbureau maakt zich op voor de komst van de Omgevingswet. Dit betekent dat onder.

Lees verder
call for projects
26 juni 2017 Nieuws

Landschapstriënnale | Call for Projects

 Ben jij een ondernemer en heb jij een project dat het gebruik of de kwaliteit van het landschap op een ander level kan brengen en nieuwe perspectieven creëert?.

Lees verder

Activiteiten

21 september 2017 Excursies

Buitenlandexcursie Bilbao

00:00

Bekijken

29 september 2017

Jubileum Event JONG BNSP

00:00

Bekijken