Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘netwerk’ Category

BEP + PEP talk, 3 juni ’22

Op 3 juni organiseert PEP in samenwerking met Bureau Architectenregister de BEP+PEP talk, een voorlichting voor Master studenten over de beroepservaringperiode.

Tijdens deze online bijeenkomst wordt toegelicht wat het belang is van de titel en wordt het verschil tussen de zelfstandige route en het geïntegreerde programma (PEP) uitgelegd.

Ook delen alumni van zowel de zelfstandige route als het geïntegreerde programma hun ervaring en is er ruimte om vragen te stellen.

meer informatie

BNA Inspiration Night 23 juni ’22

 “Where Science meets Society”

Natuurinclusief ontwerpen is ontwerpen met en voor de natuur. Het is meer dan groen opnemen in een plan, op het dak of in de gevel. Het gaat om fysieke ruimte creëren en het beschermen van de biodiversiteit. Natuurinclusiviteit bevordert ons karakteristieke ecosysteem. Een ecosysteem dat door de intensivering van de landbouw en verstedelijking de afgelopen eeuw onder druk staat.

Uitgedrukt in MSA (Mean Species Abundance) heeft Nederland nog maar 15% van de oorspronkelijke inheemse planten- en diersoorten over. Om dat tij te keren is het belangrijk dat de inheemse natuur zijn plek in Nederland en terugwint. Dat steden vergroenen én dat bij het integreren van natuur in ontwerpen bewuste keuzes gemaakt worden om de invloed van invasieve exoten een halt toe te roepen. Door ruimte voor onder anderen planten, insecten, vogels en vleermuizen te creëren wordt het ecosysteem versterkt.

De BNA ziet voor architecten een rol weggelegd in het bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Dat betekent dat de kennis over natuurinclusief ontwerpen vergroot moet worden en dat samenwerken in de keten cruciaal is.

Kom naar de BNA Inspiration night op 23 juni om elkaar te inspireren, nieuwe allianties te maken, elkaars persoonlijke drijfveren te leren kennen en de strategische keuzes scherper te stellen.

De BNA Inspiration night is er voor iedereen die de ambitie of de nieuwsgierigheid heeft om met groene ogen te ondernemen en ontwerpen. Velen gingen je voor en willen je graag helpen die stappen de nemen. Wat beweegt professionals, willen ze mensen helpen? Willen ze de planeet redden? Zichzelf en anderen – niet alleen financieel – verrijken?

We hopen er samen met jou een groene avond van te maken en nodigen je van harte uit voor dit interessante event met volop kans om te netwerken!

BNA Inspiration Night: Make Nature Happen wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Schüco, Vandaglas en Wycona by Hyrdro|

Bekijk hier het programma

NVTL & Vista: Excursie Markerwadden 10 Juni

Op 10 juni 2022 organiseren we een excursie naar de Marker Wadden. Dit unieke natuur-herstelproject in het Markermeer bestaat uit zeven nieuwe eilanden. Boven en onder water ontwikkelt zich langzaam een prachtig natuurgebied en met de excursie gaan we het hoofdeiland bezoeken.

Landschapsarchitect Rik de Visser van Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw leidt ons rond en vertelt ons alle ins en outs over het gebied en het ontwerp. Vista ontwierp het landschapsplan voor baggerbedrijf Boskalis. Architect Franz Ziegler van Ziegler Branderhorst vertelt over het ontwerp en de bouw van de Nederzetting.

De tijdsduur van de gehele excursie (vaartocht en bezoek aan de Marker Wadden) bedraagt ca 4,5 uur. Gedurende de vaartocht wordt het verhaal van de zuiderzeewerken en de inpoldering van Flevoland en het Markermeer verteld.

Er zijn een beperkt aantal tickets aanwezig, dus wees er snel bij. Vol = vol.

Praktische informatie

  • Een ticket kost €35. Het ticket is inclusief vaartocht, toegang Marker Wadden en lunch (italiaanse bol met kaas of humus + flevosap).
  • De excursie duurt ca. 4,5 uur, dus zorg daarnaast zelf ook nog voor wat te eten en drinken.
  • De wandelroute over het eiland is ca. 4 km. Zorg voor goede wandelschoenen, de paden zijn nieuw en soms half verhard. Neem bij goed weer een zonnedeksel en zonnebrand mee.
  • Op het eiland is er een eilandpaviljoen met genderneutrale toiletten.

Opstaplocatie

Zorg dat je ruim van te voren bij de opstaplocatie aanwezig bent. Om 10.45 worden we ingescheept door de crew van ms Waddenzee.

Opstaplocatie MS Waddenzee: Oostvaardersdijk – naast de Batavia. Navigatiesystemen kennen het adres niet, gebruik daarvoor het adres Bataviaplein 2, Lelystad. Op de steiger van de Batavia staat het schip klaar bij de fietskar om ons in te schepen. Let op: MS Waddenzee ligt achter de Batavia. Vanaf de weg zie je het schip niet liggen.

Met de auto

Je kunt de auto parkeren in de VOC-garage (Vocweg 110, Lelystad). Tarief is € 1,20 per uur en € 10,00 per dag.

Ook is er bij Bataviastad (bataviaplein 60, Lelystad) ruime parkeergelegenheid. Daar wordt een standaard tarief van € 3,00 per dag gehanteerd.

Vanaf beide locaties is het 5 minuten lopen naar de steiger waar de MS Waddenzee ligt.

Vanaf de A6 neemt u afslag 11, Lelystad Noord. Volg de Houtribweg / N307 richting Bataviastad. Neem op de rotonde de tweede afslag. Neem op de rotonde de tweede afslag en rijd door op de Houtribweg / N307.

Neem op de rotonde de derde afslag en vervolg op de Houtribweg. Sla bij de volgende rotonde rechtsaf naar de Museumweg. Als u de weg blijft volgen rijdt u zo de VOC garage in.

Ook is er bij Bataviastad (bataviaplein 60, Lelystad) ruime parkeergelegenheid. Volg daarvoor de bordjes Bataviastad.

Met het openbaar vervoer

Vanaf het Centraal station Lelystad rijdt Arriva met stadsbus 3 naar Batavia stad. Vanaf daar is het enkele minuten lopen naar de aanlegsteiger.

Uitreiking Amsterdamse Architectuurprijs 2022 | 19 mei

Op donderdagavond 19 mei 2022 vindt de feestelijke uitreiking plaats van de vijftiende editie van de Amsterdamse Architectuurprijs. Tien gebouwen en projecten maken kans om tot beste gebouw van Amsterdam te worden uitgeroepen.

De uitreiking inclusief feest na afloop vindt plaats in de Centrale Markthal, de ooit grootste overdekte markthal van Europa.

Programma en locatie

Verzamelen: Jan van Galenstraat 6, 1051 KM Amsterdam

19.30 Feesttreintje over het terrein, langs oa dec muurschildering Keith Haring, naar de feestlocatie
20.00 – 21.30 Uitreiking AAP 2022
21.30 Start dansfeest + borrel
01.00 Einde

NIEUWE LOCATIE!
De verwachtingen zijn hooggespannen en dat merken we aan de kaartverkoop! Westbeat, als beoogde locatie, is een prachtig gebouw, maar (nog) niet optimaal geschikt voor de interactieve, feestelijke avond die we jullie willen bieden. Daarom hebben we besloten om uit te wijken naar de Centrale Markthal uit 1932, die momenteel wordt herbestemd door BOEi.

Tickets: €24,50, inclusief welkomstdrankje + hapjes
Ticketkosten zijn inclusief commissie- en transactiekosten. 

©  Centrale Markthal. Foto BOEi / Jan van Dalen

Stuur je beste project in voor het Blauwe Kamer jaarboek ’22!

Ieder jaar maken we de stand op van het vak. Een onafhankelijke commissie van vakgenoten kiest de beste projecten uit de stedenbouw en landschapsarchitectuur en het team van Blauwe Kamer verwerkt dit tot een prachtig jaarboek.

Ben jij een ontwerper of opdrachtgever? Wil jij dat jouw project in het jaarboek staat? Stuur dan je beste plannen, projecten of studies in voor de editie van 2022.

De selectie wordt dit jaar gemaakt door voorzitter Esther Agricola, stedenbouwkundige Edzo Bindels, landschapsarchitecten Jana Crepon en Berdie Olthof, en onderzoeker Mike Emmerik.

Ingezonden projecten moeten afkomstig zijn uit de periode 2021-2022 (t/m maart). Alle soorten projecten zijn welkom: van uitgevoerde openbareruimteplannen tot strategische langetermijnvisies, van zelfgeïnitieerde initiatieven tot ontwerpend onderzoek, van herontwikkelingsprojecten tot cultuurhistorische studies en van Nederlands werk tot projecten in het buitenland (mits van een Nederlandse ontwerper).
Speciale aandacht vragen we voor inzendingen die betrekking hebben op opgaven in het landelijk gebied en op stedelijke vernieuwing en wonen. We benadrukken dat ook provincies, gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en andere opdrachtgevers worden uitgenodigd om in te zenden.

  • Het aanmelden van projecten kan via het inschrijfformulier op de website van Blauwe Kamer. Hier kunt u ook de voorwaarden voor deelname downloaden.
  • De inzendingen dienen uiterlijk 12 april 2022 binnen te zijn op het secretariaat. 
  • Deelnamekosten: 69,50 euro voor de eerste inzending, 45 euro voor elke volgende inzending. De bedragen zijn exclusief btw. Betaling vindt plaats via de site van Uitgeverij Blauwdruk.
  • Maximaal vijf projecten per inzender. 
  • Elke inzender ontvangt één exemplaar van het Jaarboek 2022.
  • Het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2022 verschijnt begin december in de wintereditie van Blauwe Kamer en als zelfstandige boekhandelseditie.

Contact
Martine Bakker, Generaal Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen, 0317 425890
jaarboek@blauwekamer.nl

De Nederlandse betonsector wil vooroplopen

Nieuwsbericht

21 maart 2022

 

Klimaatneutraal en circulair beton in 2030

De Nederlandse betonsector wil vooroplopen

Het Betonakkoord komt met een aanpak om de betonsector versneld te verduurzamen, die ook onderschreven wordt door Betonhuis en Betonvereniging. De eerste maatregelen zullen al in 2023 leiden tot een reductie van 15%-20% CO2-uitstoot ten opzichte van 2021. Ook ligt een pakket aan maatregelen klaar om daarna verder te versnellen. De partijen streven naar een CO2-neutrale  en circulaire betonsector in 2030, bij voorkeur door emissies zo ver mogelijk terug te dringen.

 Wij willen vooroplopen”, zegt Marcel Bettonvil, bestuurslid bij Betonhuis. “Als sector hadden we in eerste instantie de nodige kanttekeningen bij de ambities. We maken in Nederland al het meest duurzame beton ter wereld. Is het realistisch om dan zulke grote stappen na te streven? Daarop antwoorden we nu gezamenlijk met een volmondig ‘ja’.” Dorien Staal, voorzitter Betonvereniging, vult het antwoord aan: “Wij willen het meest duurzame beton ter wereld blijven maken én we willen de wereldwijde proeftuin zijn voor duurzame betoninnovaties. Er ligt nu een aanpak waarmee we denken onze ambities te kunnen realiseren.

Stapsgewijs naar klimaatneutraal en circulair

De aanpak om de betonsector klimaatneutraal en circulair te maken, bestaat uit drie stappen. Met de invoering van een aantal maatregelen die productierijp zijn, kan als eerste stap de komende twee jaar al een besparing van 15%-20% CO2-uitstoot en een flinke verhoging van recyclingpercentages gerealiseerd worden ten opzichte van 2021. De aanbestedingseisen van opdrachtgevers worden hierop afgestemd.

Versneld opschalen van innovaties

De volgende, tweede stap is het versneld opschalen van – op kleine schaal of bijna beschikbare – innovaties. Marktpartijen en opdrachtgevers werken samen om duurzame innovaties te testen en te valideren of te certificeren op basis van huidige normstelling dan wel de richtlijn ‘Beton op prestatie’ die eind 2022 gereed is. De proeftuin duurzaam beton op de Afsluitdijk is hier een mooi voorbeeld van. Van dergelijke proeftuinen zullen er veel meer komen. Met aangescherpte eisen in aanbestedingen wordt ervoor gezorgd dat duurzame innovaties niet uit de markt geprijsd worden.  Opdrachtgevers zorgen ervoor dat duurzame innovaties een plek krijgen in bouwprojecten.

De laatste, derde stap wordt gezet door marktpartijen die disruptieve innovaties ontwikkelen in consortia van bedrijven, opdrachtgevers en kennisinstellingen. Dit na 2025, om de betonsector nog grotere sprongen in duurzaamheid te laten maken. Het streven is dat CO2-neutraal, volledig hergebruik van betonreststromen en betonelementen en slim, adaptief en circulair ontwerpen en bouwen dé standaard wordt in 2030.

Breed gedragen

Het Betonakkoord voert met deze stappen een breed gedragen aanpak uit om ambitieus en versneld de gehele betonketen te verduurzamen”, stelt voorzitter Jacqueline Cramer. “Vertegenwoordigers van alle partijen in de betonketen zijn hierbij betrokken: van producenten van prefabbeton en betonmortel tot constructeurs en ontwerpers, recycling- en sloopbedrijven, zand- en grindwinning en de publieke en private opdrachtgevers. Dat heeft er ook toe geleid dat Betonhuis en Betonvereniging de gekozen aanpak volledig onderschrijven.’

————————————-

Einde persbericht, voor vragen neem contact op met:

Martin van der Vliet, secretaris van het Betonakkoord

martinjvandervliet@gmail.com; mobiel nummer: 0646228836

Onderzoeksproject Building for well-being gaat van start

Een aantrekkelijke woonomgeving creëren in een dichtbevolkte stad.Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Techniek, lectoraat Bouwtransformatie, Frank Suurenbroek en Gideon Spanjar

Wellbeing van stedelingen

Hoe kunnen we met de aanpak van de woningbouwopgave ook de wellbeing van stedelingen versterken? Deze vraag onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met behulp van nieuwe technologieën waaraan regieorgaan SIA een RAAK-mkb-subsidie heeft toegekend, levert inzichten op waarmee de bouwwereld tot evidencebased ontwerpoplossingen kan komen voor het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving in een dichtbevolkte stad. De woningnood in Nederland, en vooral in de Randstad, is hoog. Het nieuwe kabinet heeft beloofd om 100 duizend woningen per jaar op te leveren. Dit brengt veelal met zich mee dat er nog meer gebouwd gaat binnen de stad. ‘Tegelijkertijd moeten gebouwen en wijken aan steeds meer eisen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van installaties voor duurzame warmte, het gebruik van circulaire materialen, en het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen; het budget heeft hiermee geen gelijke tred gehouden,’ zegt Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie bij de HvA. ‘De kunst is bij dit alles oog te houden voor het welbevinden van mensen.’

Evidence-based inzichten

Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken wordt al wel rekening gehouden met hoe mensen hun omgeving beleven. Maar dit gebeurt vooralsnog met weinig evidence-based kennis. ‘Met Building for well-being gaan we daar verandering in brengen,’ zegt Gideon Spanjar, als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Bouwtransformatie van de HvA. ‘Geavanceerde biometrische technologie stelt ons nu in staat om evidence-based inzichten te genereren in welke factoren het meest bijdragen aan een hoogwaardige leefomgeving in een dichtbevolkte stad.’ Het consortium met achttien partners onderzoekt hoe mensen de stedelijke omgeving beleven, wat voor effect dit op hen heeft en hoe je hier in het ontwerptraject rekening mee kunt houden. In theorie kun je door te spelen met groen en materiaaltypes in de gevels bijvoorbeeld heel goed voorkomen dat mensen zich overweldigd voelen door hoogbouw. Maar hoe dit situationeel uitpakt voor de verschillende gebruikerstypen van de straatruimte is echter nog minder duidelijk.

Inrichting, groen en architectuur

’Mensen kiezen voor wandelroutes naar hun werk of het winkelcentrum die niet perse het kortst zijn. Niet alleen de inrichting van de straat en de aanwezigheid van groen, maar ook de architectuur van de gebouwen speelt hierbij een grote rol. Zeker in verdichte woonmilieus zijn er situaties die voor stress zorgen. Maar er zijn ook straten die hoog worden gewaardeerd door gebruikers en bijdragen aan het welbevinden van mensen,’ illustreert Spanjar.
Tot de partners in Building for well-being behoren ontwerpbureaus gespecialiseerd in architectuur, stedenbouw en landschapsinrichting en brancheorganisaties. Daarnaast is er een reflectiegroep bestaande uit ruimtelijk opdrachtgevers en vooraanstaande academici die mondiaal bezig zijn met neuroarchitectuur. Naast het lectoraat Bouwtransformatie is ook het lectoraat Responsible IT van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de HvA nauw bij het project betrokken.

Geavanceerde technologie

De metingen worden gedaan voor drie soorten gebruikers – bewoners, passanten en bezoekers – met geavanceerde technologie. ‘We gebruiken eye-trackers die registreren waar mensen naar kijken, en hoe lang,’ vertelt Suurenbroek. Dat gebeurt in een laboratoriumsituatie met een beeldscherm waarop we verschillende stedelijke situaties projecteren, buiten met een mobiele eyetracker, en in een virtual reality-omgeving gecreëerd op basis van ontwerpplannen van architecten in het consortium. ‘We weten straks preciezer welke ontwerptoepassingen wanneer bijdragen aan de well-being van gebruikers, en waarom,’ zegt Suurenbroek enthousiast. Het onderzoek levert bovendien waardevolle kennis op over de inzet van deze technologie in het ontwerpproces. Dit vergroot ook de overtuigingskracht van ontwerpers voor de toepassing van innovatieve oplossingen door hun opdrachtgevers.

Dialoog stimuleren

Het consortium stimuleert nadrukkelijk de dialoog en reflectie in de praktijk van de ruimtelijke ontwikkeling. ‘We brengen partijen bij elkaar om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. ’Vanuit die gedachte gaan we als onderzoekers ook in gesprek met gemeentes over de criteria die gesteld worden aan gebiedsontwikkeling. ‘Die kunnen misschien zodanig aangescherpt worden dat er aandacht is voor zowel duurzaamheid als beleving,’ aldus Suurenbroek. Suurenbroek en Spanjar hebben hoge verwachtingen van het project. ‘We krijgen vanuit de bouwwereld enthousiaste reacties op onze aanpak,’ zegt Suurenbroek. ‘Niet alleen vanwege de verbinding die we leggen tussen beleving en ontwerpoplossingen, maar ook omdat we de dialoog zoeken. Spanjar: ‘Een leefomgeving creëren die duurzaam krachtig en goed is, kan alleen als we samen het gesprek aangaan en vanuit verschillende disciplines de opgaven gezamenlijk vormgeven.’

Sensing Streetscapes

Building for Wellbeing bouwt voor op het project Sensing Streetscapes van het lectoraat Bouwtransformatie. Hierin werd de toepassing van nieuwe technologieën als artificial intelligence en eye-tracking bij het ontwerp van gebouwen en stedelijke gebieden succesvol verkend.

Uitnodiging digitale bijeenkomst Kennislab Omgevingswet | 14 maart 2022

De actualiteit van de invoering van de Omgevingswet met het DSO en de rol van Kennislab Omgevingswet

Donderdag 3 maart 2022 hebben vertegenwoordigers van stedenbouwkundige bureaus, Geo-ICT branche en softwareleveranciers samen met diverse vertegenwoordigers vanuit de VNG, de TBO en het Ministerie BZK, gesproken over het versterken van de samenwerking gericht op een succesvolle invoering van de Omgevingswet. Gezamenlijk is geconstateerd dat een constructieve en gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokken partijen en een duidelijke regie nodig is voor een succesvolle invoering. Kernbegrippen hierbij zijn open, voorspelbaar en transparant. Concreet is er gesproken om de samenwerking op zeven onderwerpen invulling te geven. Dit is opgenomen in het ‘Werkdocument samenwerking stedenbouwkundige bureaus, softwareleveranciers, rijk en overheden’. In het document staan voorstellen en lezenswaardige zinsneden.

Meer dan tien jaar wordt vanuit Kennislab Omgevingswet meegedacht aan de Omgevingswet, via reacties op internetconsultaties en via gremia, zoals het NWOG en COGO. Daarnaast worden vanaf 2019 door de gezamenlijke bureaus praktijkproeven voor het DSO gedaan. Momenteel wordt aan de praktijkproef met wijzigingsbesluiten van het omgevingsplan voor de woningbouwopgave en energietransitie gewerkt. In 2021 is een nieuwe overlegstructuur gevormd, de ‘markttafel’. Daaraan nemen BZK, TBO, VNG, het MKB en de stedenbouwkundige bureaus met softwareleveranciers deel. Dit overleg is gericht op een succesvolle invoering van de Omgevingswet met het DSO waarover met elkaar op een evenwichtige wijze van gedachten wordt gewisseld.

Uitnodiging digitale bijeenkomst 14 maart 2022 tussen 19.00 uur en 20.00 uur

Over het werkdocument gaan we met elkaar in gesprek op maandag 14 maart 2022, tussen 19.00 uur en 20.00 uur. We doen het digitaal. Ter voorbereiding wordt ieder gevraagd inbreng te leveren ‘welke hobbels moeten we nemen’ voor invoering van het DSO en de Omgevingswet? In het overleg van 3 maart is benadrukt dat de werkpraktijk meer direct gaat worden betrokken bij de planning en de keuzes die voor de invoering moeten worden gemaakt. Gevraagd wordt dat ieder uiterlijk aanstaande vrijdag 11 maart suggesties toestuurt aan ruud.louwes@rho.nl. Dan zullen wij hiervan een overzicht samenstellen voor het overleg op maandag 14 maart. Voor aanmeldingen stuur een mail naar ruud.louwes@rho.nl.

Vertegenwoordiging Kennislab Omgevingswet

Koos Seerden van Rho adviseurs en Dirk van de Wetering van de Antea Group vertegenwoordigen Kennislab Omgevingswet op directieniveau. Ruud Louwes van Rho adviseurs is coördinator en neemt deel aan diverse gremia, zoals NWG, COGO (samen met Niek van den Berg van Bugel Hajema) en markttafel. Rogier Begheyn van KuiperCompagnons geeft leiding aan de praktijkproef met wijzigingsbesluiten. Reinder Osinga van Movares Group – BRO nam deel een overleg van de markttafel. In de nabije toekomst vervult Kennislab Omgevingswet de belangrijk rol als vertegenwoordiger van advies-, ingenieurs- en stedenbouwkundige bureaus, aangesloten bij BNSP en NL Ingenieurs, in de samenwerking met Bzk/ADS, DSO-LV, TBO en VNG.

 

BNSP is initiatiefnemer in City Deal ‘Slimme stad’

Technologisering en digitalisering veranderen met een ongekende snelheid en impact de manier waarop we leven en de steden en dorpen waarin we leven. Daarbij ligt de focus vaak op techniek, maar hoe veranderen de stedenbouw, de landschapsinrichting en de architectuur als gevolg van deze nieuwe industriële revolutie? Hoe ontwerpen we leefbare ‘smart’ cities? Hoe moeten bestuurders, ontwerpers, inrichters en beheerders, hier mee aan de slag? En welke tools hebben we hiervoor nodig? Bijna twee jaar geleden alweer is de BNSP als één van de initiatiefnemers samen met tientallen partners (overheden, kennisinstellingen, technologiebedrijven) gestart met de City Deal ‘Slimme Stad’. Hiermee wil de BNSP de kloof dichten tussen de technologische ontwikkelingen enerzijds en de ruimtelijke ordening en ontwerp anderzijds, en haar leden een kennisplatform bieden om te leren, te innoveren en kennis te delen.

Agenda Stad

City Deals zijn voor het Ministerie van BZK het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen, zodat we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten? In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die instrumenten. In deze City Deal willen we werkgroepen opzetten waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De deelnemers aan de City Deal spannen zich gedurende de looptijd van de City Deal in om deze twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken.

 

Halverwege

We zijn halverwege de City Deal ‘Een slimme stad’. In het afgelopen jaar hebben professionals van 60 partners van de City Deal verdeeld over nu 14 werkgroepen gewerkt aan de vraag hoe digitalisering en technologisering onze regio’s, steden en dorpen kunnen veranderen. De eerste resultaten liggen er. Zo hebben we geleerd hoe we crowd management kunnen uitvoeren met behoud van privacy. Hebben we smart mobility tools ontwikkeld die werken. Is de modelverordening smartcitytoepassingen een hele stap verder. Ontdekken we hoe we kunnen ontwerpen op een nieuwe manier. En leren we hoe een effectieve datastrategie opzetten. Maar er is vooral een heel stevig fundament gebouwd onder de ruimtelijke ordening van de toekomst. Een ruimtelijke ordening waar verbondenheid voorop staat. En dat is net zo breed bedoeld als u het leest. Want verbondenheid gaat over techniek, over kabels, leidingen en 5G. Maar ook over het benutten daarvan. Of contact tussen mensen. En tussen mensen en informatie. Een ruimtelijke ordening waarin afstand en plaats een compleet nieuwe betekenis hebben gekregen, omdat ze er niet meer toe doen en juist daarom er meer toe doen dan ooit.

Vervolg

De slimme stad gaat niet alleen over technologie en digitalisering, maar ook over het op een democratische manier gebruiken van alle kansen die die technologie en digitalisering bieden. Daar gaan we mee door. In het vervolg van de City Deal focussen we nog meer op het borgen van de (eerste) resultaten; op samenwerking met andere City Deals en het opzetten van de City Deal ‘Slim Maatwerk’; en op toepassen van de verworven kennis in gebiedsontwikkeling en andere showcaseprojecten. Alleen zo kunnen we de grote verbouwing waar Nederland voor staat goed aan pakken. Alleen zo kunnen we regio’s, steden en dorpen bouwen en houden waar we willen zijn. Nu en in de toekomst. Om ervoor te zorgen dat deze ontwerpprincipes straks goed geborgd zijn in de tools, is de BNSP op zoek naar leden die zich willen verdiepen in het beter gebruik van data voor het vormgeven aan de betere duurzame stad. Die voor zichzelf en achterban van de BNSP mee willen denken over de ontwikkeling van tools die belangrijk zijn in het kader van deze Smart City deal.

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen met één van de werkgroepen. Kijk op https://agendastad.nl/citydeal/een-slimme-stad-zo-doe-je-dat/ voor meer informatie, of stuur een mail aan secretariaat@bnsp.nl.

 

Vooraankondiging Activiteit Jong BNSP en Netwerk Jong Leefomgeving over Stedenbouwkunde & Omgevingswet

Het bestuur van Jong BNSP en Netwerk Jong Leefomgeving slaan de handen ineen voor de organisatie van een activiteit over Gebiedsontwikkeling! Subthema’s zijn Stedenbouwkunde én de Omgevingswet. Het programma zal bestaan uit een locatiebezoek aan een gebied dat een transformatie aan het ondergaan is en presentaties daarover door verschillende partijen, waaronder een architect. We sluiten de middag af met een borrel. Het programma wordt de komende weken verder uitgewerkt.

De activiteit vindt plaats op vrijdagmiddag 13 mei in Rijswijk en richt zich op jong professionals t/m 35 jaar die werkzaam zijn in het ruimtelijk domein/aan de fysieke leefomgeving.

Aanmelden kan nu al door het volgende formulier in te vullen:
https://lnkd.in/ee4m54Uf

Recent nieuws

BEP + PEP talk, 3 juni ’22

17 mei 2022 netwerk

Op 3 juni organiseert PEP in samenwerking met Bureau Architectenregister de BEP+PEP talk, een voorlichting voor Master studenten over de beroepservaringperiode. Tijdens deze online bijeenkomst.

Lees verder

BNA Inspiration Night 23 juni ’22

17 mei 2022 netwerk

 “Where Science meets Society” Natuurinclusief ontwerpen is ontwerpen met en voor de natuur. Het is meer dan groen opnemen in een plan, op het dak.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | Zef

9 mei 2022 Blog

Zef Een belangrijk voordeel van het krijgen van een boek om te recenseren, behalve dat het gratis is, is dat je (ik althans) plichtsgetrouw het.

Lees verder

Agenda

18 mei 2022

19:30 tot 21:30

Algemene Leden Vergadering

19 mei 2022

00:00

Plandag 2022

06 juli 2022

08:30 tot 18:00BNSP

Dag van de Ontwerpkracht