Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘netwerk’ Category

Ecocity World Summit 2021

The Longest Running Summit On Sustainable Cities

Join us for the 14th edition of Ecocity World Summit!
Leading international experts, thousands of innovators, researchers, engineers, designers, policy makers, environmentalists, teachers, and students will meet on 27-28 September 2021 in-person in Rotterdam, the Netherlands, and on 29-30 September online.
Ecocity 2021 will feature a wide range of sessions, workshops, fieldtrips and other learning opportunities in an innovative hybrid format, showcasing the latest research and developments in urban design and city transformation practices.

Meer informatie en aanmelding

Floris Alkemade in Zomergasten.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade opent op 18 juli het nieuwe seizoen van VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt hem over zijn ideale televisieavond.

Floris Alkemade, die in september afscheid neemt als Rijksbouwmeester, over Zomergasten: ‘Zo’n uitnodiging is alsof je in je huis opeens een extra kamer ontdekt. Je begint meteen te dromen, er komt een stroom van ideeën op gang. Ik hoop dat er in mijn avond een soort verlangen naar de toekomst opgewekt kan worden. Alle grote vragen die we op ons afgevuurd krijgen zijn voor een groot deel ruimtelijke vragen: klimaatverandering, de stijgende zeespiegel, de energietransitie, voedselproductie, woningbouw. Eigenlijk kun je de vraag die aan ons als levende generatie gesteld wordt samenvatten als “Hoe kunnen we ons leven zó inrichten dat we niet langer een spoor van verwoesting achterlaten?” Dat gaat het beste wat we in ons hebben naar boven halen. In essentie is het geen technische vraag, maar een culturele en maatschappelijke vraag die aan onze verbeeldingskracht gesteld wordt.’

Meer informatie

Bron: College van Rijksadviseurs

NOWHERE – Imagining The Global City | Frank van der Salm

Het Nederlands Fotomuseum presenteert in samenwerking met Paradox de tentoonstelling NOWHERE – Imagining The Global City met werk van fotograaf Frank van der Salm. Stedenbouw, als expressie van onze tijd, vormt de kern van zijn werk. Steeds vaker is het beeld dat de architectuur/stedenbouw oplevert – Instagrammability – belangrijker dan de ervaring van de gebruiker of bewoner. De beeldcultuur als scheppende kracht voor de nieuwe werkelijkheid.

Tegelijkertijd wil het museum een licht werpen op de betekenis van artificiële intelligentie voor (het verzamelen van) fotografie. De tentoonstelling bestaat uit twee radicaal verschillende delen: in een door artificiële intelligentie gestuurde videowand van 18 meter lang, zijn de 241 werken uit Van der Salms oeuvre opgenomen in een overweldigend en dynamisch geheel. Maar achter de wand heerst museale stilte: dit is het domein van de fysieke werken, met een vaste maat en verschijningsvorm die hun exclusieve wand toebedeeld hebben gekregen.

Zoek jii als stedenbouwer/planoloog een  boeiende zomertrip in eigen land? Reserveer dan een bezoek aan deze tentoonstelling en laat je inspireren.

Meer informatie

©foto: Frank van der Salm, entre-acte 2016

NEUROARCHITECTUUR KAN WELZIJN IN STEDEN BEVORDEREN | 1 juli -16.30 uur

Meld je aan om bij het (gratis) online-rondetafelgesprek van MAB20 te zijn, over onderzoek naar neuroarchitectuur voor ontwerpen van steden en de impact ervan op ons welzijn.

Tijdens een online-rondetafelgesprek op de Media Architecture Biennale (MAB20) bespreekt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met voortrekkers van de neuroarchitectuur de kansen die het biedt om onze steden te (her)ontwerpen en het welzijn van mensen actief te bevorderen. Meld je gratis aan bij MAB20 om bij het online-rondetafelgesprek op 1 juli aanwezig te zijn, en kom meer te weten over de mogelijkheden en impact van het nieuwe, hybride werkveld neuroarchitectuur. Onderzoekers uit onder andere Boston, Venetië, Melbourne en Amsterdam gaan aan tafel.

Meer informatie en aanmeldlink 

Stapsgewijze invoering nieuw digitaal stelsel omgevingsplannen: ‘Voor het eerst hebben we gekeken of de auto ook reed’

Afbeelding: Ministerie van IenW

Vertegenwoordigers van Kennislab zijn geïnterviewd door ROm / Stadzaken over de invoering van de Omgevingswet en het DSO. Kennislab heeft pilots en onderzoeken verricht om het DSO op haalbaarheid en werkzaamheid te toetsen. Een interview die iedereen die zich met de Omgevingswet en het DSO bezig houdt in hoge mate zal  interesseren. Dank aan ROm /Stadszaken voor het mogen delen van dit artikel.

Voor het eerst konden stedenbouwkundige en ruimtelijke ordeningsbureaus afgelopen najaar oefenen met het maken van omgevingsplannen op basis van de officiële plansoftware. Die is nog steeds niet helemaal klaar, toch kregen de marktpartijen – die driekwart van de omgevingsplannen maken – veel inzicht in waar het nog aan schort. Te veel om het nieuwe stelsel in één keer in te voeren, en dus zal dat stapsgewijs gebeuren.

Lees hier het gehele artikel verschenen in ROm en op de website van Stadzaken

 

 

Oproep van de universitaire studies Aardwetenschappen en Milieuwetenschappen

Geef uw mening over aansluiting van de universitaire studies Aardwetenschappen en Milieuwetenschappen en draag bij aan een goede aansluiting van deze opleidingen op de arbeidsmarkt.

Universiteiten hechten veel waarde aan een goede aansluiting van haar opleidingen op de arbeidsmarkt. Om nu en in de toekomst een goede aansluiting van de opleidingen Aard- en Milieuwetenschappen te waarborgen, wordt op dit moment arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd. Daarbij is de mening en input van organisaties waar aard- of milieuwetenschappers werkzaam zijn van groot belang. Het Platform Aard- en Milieuwetenschappen (AMW), waarin 10 Universiteiten samenwerken, vraagt u daarom om uw mening te geven middels een digitale enquête.
Door middel van dit onderzoek heeft u als werkgever de kans om uw behoeften aan te geven. Daarnaast kunt u aangeven aan welk type afgestudeerden er (op termijn) binnen uw organisatie behoefte is. Op deze manier kan de opleiding van de juiste inhoud worden voorzien, zodat een goede aansluiting op de arbeidsmarkt wordt gerealiseerd.

De enquête is bedoeld voor mensen zicht hebben op wat er verwacht wordt van aard- of milieuwetenschappers en daarmee (mede)verantwoordelijk zijn voor het aannemen van deze mensen binnen de organisatie. De digitale enquête is bereikbaar via de deze link.
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. De vragenlijst staat open tot 9 juni 2021. Lexnova Marktonderzoek voert het onderzoek uit en verwerkt de antwoorden anoniem en vertrouwelijk.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. Uw input wordt zeer gewaardeerd. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met marktonderzoek@lexnova.nl.

18 juni: Dag van de Jonge Ontwerper

Startschot Dag van de Architectuur met een landelijke Dag van de Jonge Ontwerper

Voor de tweede keer organiseren Arcam en PEP een landelijke ontwerpmanifestatie voor jonge ontwerpers. De tweede Dag van de Jonge Ontwerper vindt plaats op vrijdag 18 juni 2021, inclusief een publiek ochtendprogramma vanuit Pakhuis de Zwijger, live te volgen via de livecast!

De Dag van de Jonge Ontwerper, georganiseerd in nauwe samenwerking met het College van Rijksadviseurs en De Architect, is het landelijke startschot van de Dag van de Architectuur. De landelijke Dag van de Architectuur valt dit jaar  in het weekend van 19 op 20 juni. In dit weekend worden door het hele land activiteiten georganiseerd op het gebied van architectuur onder het thema “Architectuur/Klimaat”.

Het thema Architectuur/Klimaat wordt tijdens de Dag van de Jonge Ontwerper geïntroduceerd door Floris Alkemade (Rijksbouwmeester en ambassadeur van de stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven). Na zijn lezing volgt een plenair panelgesprek met Wouter Veldhuis (CRA/Must), Merel Pit (De Architect) en Barbara Luns (AiR) onder leiding van Indira van ’t Klooster (Arcam).

Na het publieksprogramma buigen tientallen jonge ontwerpers zich, verspreid over architectuurcentra in het hele land, over concrete casussen aangedragen door opdrachtgevers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Doel van de Dag van de Jonge Ontwerper is om jonge ontwerpers in contact te brengen met opdrachtgevers rondom actuele ruimtelijke thema’s.

Programma
10.00 – 10.45 uur – Online lezing Floris Alkemade vanuit Pakhuis de Zwijger Amsterdam (voor iedereen live te volgen)

10.45 – 11.30 uur – Online panelgesprek vanuit Pakhuis de Zwijger Amsterdam (voor iedereen live te volgen)
12.00 – 17.00 uur – Workshops verdeeld over architectuurcentra met opdrachtgevers (besloten programma)

Reserveer voor het ochtendprogramma van 10.00 tot 11.30 uur via de RSVP link en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Deelnemende Architectuurcentra
De deelnemers aan de Dag van de Jonge Ontwerper gaan aan de slag bij de volgende architectuurcentra, verspreid over het hele land:

ABC Architectuurcentrum – Haarlem
Arcam – Amsterdam
Architectuurcentrum AORTA – Utrecht
Architectuurpunt – Drenthe
Schunck Architectuurcentrum – Heerlen
Dudok Architectuurcentrum – Hilversum
FASadE – Amersfoort
Rondeel – Deventer

Masterclasses Stad x Ruimte

Hierbij worden leden van de BNSP uitgenodigd voor deelname aan een of meerdere masterclasses die als onderdeel van de ontwerpstudie Stad x Ruimte worden georganiseerd.
Met deze masterclasses willen we de uitdagingen voor de verdichte stedelijke ruimte, de 3-dimensionele ruimte zelf en de aanpak hiervan uitlichten aan hand van een serie inspirerende presentaties door experts vanuit praktijk en wetenschap.
De (kosteloze) masterclasses zijn bedoeld voor praktijkteams en studenten die aan de ontwerpstudie deelnemen, experts van de betrokken gemeenten en overige belangstellenden die inspiratie willen opdoen voor hun eigen praktijk. Bestuurslid Eric Terlien neemt als expert/spreker deel aan de masterclass.

De reeks bestaat uit de volgende masterclasses:
1) Ruimte & Transities (vrijdag 21 mei),
2) Ontwerp & Techniek (vrijdag 28 mei),
3) Businesscase & Stakeholders (vrijdag 4 juni).

Deze zullen allen online plaatsvinden van 9.00u – 12.30u. Het definitieve programma en de links voor deelname zullen uiterlijk de week voorafgaande de desbetreffende masterclass beschikbaar komen. U kunt zich inschrijven voor één of meerdere masterclasses via www.cob.nl/ontwerpstudie. Ook vindt u hier meer informatie over de ontwerpstudie.

We hopen u bij de masterclasses te begroeten!

Placemaking Webinair Serie | BFAS+

Op de donderdagen 20 mei, 27 mei en 3 juni 2021 organiseert BFAS+ drie Placemaking webinars.

Deze webinars zijn een gratis voorproefje op onze fysieke Training Placemaking in september 2021.Zoals Fred Kent terecht zei: ‘Placemaking is community organizing. It’s a campaign.’ Tijdens de eerste webinar zal Fred Kent vertellen over Placemaking en hoe het steden kan helpen zich open te stellen tijdens een pandemie. Stefan Bödecker zal op deze eerste dag een Nederlands perspectief geven op dit onderwerp.

Inschrijven: Klik hier om je in te schrijven voor de 3 webinars.

Programma dag 1 – donderdag 20 mei 2021 – 16:15 – 18:15 uur (CEST)
Voertaal – Engels

16:15 – 16:25Introductie
16:25 – 17:05 – Fred Kent – Mede-oprichter van Project for Public Spaces, the Social Life Project en the Placemaking Fund
17:05 – 17:35 – Stefan Bödecker – Stedenbouwkundige | directeur BFAS+ | Voorzitter BNSP
17:35 – 17:45 – Discussies en vragen

Programma dag 2 – donderdag 27 mei 2021 – 16:15 – 18:15 uur (CEST)
Voertaal – Nederlands

16:15 – 16:25 – Introductie
16:25 – 17:05 – Okrah Donkor – Directeur/oprichter Triple ThreaT | Marketing expert | Public Speaker | Sociaal ondernemer | Community builder
17:05 – 17:35 – Paco Bunnik – Stedenbouwkundige | architect bij Gemeente Amsterdam
17:35 – 17:45 – Discussie en vragen

Programma dag 3 – donderdag 3 juni 2021 – 16:15 – 18:15 uur (CEST)
Voertaal – Nederlands
16:15 – 16:25 – Introductie
16:25 – 17:05 – Titia Ex – Licht kunstenaar in de openbare ruimte
17:05 – 17:35 – Pim Evers – Voorzitter afdeling Amsterdam van de Koninklijke Horeca Nederland | Oprichter & Partner van o.a. Cannibale Royale en Hannekes Boom
17:35 – 17:45 – Discussies en vragen

Locatie: Online. Alleen als u zich inschrijft via onderstaande link ontvangt u t.z.t. de link voor de drie webinars.
Inschrijven: Klik hier om je in te schrijven voor de 1 of alle 3 de webinars.
Prijs: Gratis

Pakhuis De Zwijger | De gezonde leefomgeving

‘Maandag 10 mei start Pakhuis De Zwijger met een voor onze achterban interessante reeks programma’s over de vraag: Hoe ontwerp en ontwikkel je een gezonde leefomgeving voor iedereen. Meer informatie een aanmelden kan via de onderstaande links

Gezonde leefomgeving #1: Van schets naar de praktijk – Hoe ziet een gezonde stad er eigenlijk uit?
In de afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de effecten van de stedelijke omgeving op onze gezondheid. Steeds meer steden zetten  in op een gezonde ruimtelijke omgeving. Wat is een gezonde stad precies? Welke leefomgeving helpt je om gezond te zijn? Tijdens dit gesprek gaan we de uitdaging van ‘de gezonde drukte’ aan. Hoe kan de drukke stad ook een gezonde stad zijn? Hoe bouw je letterlijk rust in? En hoe kunnen we hier rekening mee houden in ruimtelijk ontwerp?

Gezonde leefomgeving #2: Gezellig druk – Hoe richten we de steeds drukkere stedelijke omgeving gezond in?
Wereldwijd groeien onze steden. In Nederlandse steden wordt vaak gekozen voor verdichting binnen de stadsgrenzen. Resultaat: meer drukte in de stad. Meer licht, meer geluid, meer verkeersbewegingen, meer stress. Maar ook: meer ontmoeting, meer voorzieningen en meer innovatie. Tijdens dit gesprek gaan we de uitdaging van ‘de gezonde drukte’ aan. Hoe kan de drukke stad ook een gezonde stad zijn? Hoe bouw je letterlijk rust in? En hoe kunnen we hier rekening mee houden in ruimtelijk ontwerp?

Gezonde leefomgeving #3: Iedereen aan de stadsvitaminen – Hou bouwen we onze steden gezond voor iedereen?
De stad was ooit een smerige, ongezonde bende. We sliepen tussen de ratten, ziektes woekerden voort en uit schoorstenen stroomde eindeloze hoeveelheden roet in longen. Nu maken onze steden een enorme inhaalslag. Steeds meer nieuwe wijken worden zo gezond mogelijk gebouwd. Hoe zorgen we ervoor dat die gezondheidswinst van nieuwe wijken beschikbaar wordt voor alle stedelingen? En wat is ervoor nodig om ook de leefomgeving in bestaande wijken gezonder te maken?

Gezonde leefomgeving #4: Van utopie naar realiteit – Is een gezonde stad wel haalbaar?
Waar sommigen kansen zien in groene, gezonde steden, zien anderen een kostenpost die zichzelf niet terugverdient. Welke obstakels komen bij het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving kijken en hoe overwinnen we die? Hoe financier je een gezonde stad precies? En hoe schalen we onze experimenten op tot een regionaal beleid?

 

Recent nieuws

Zomersluiting 2021 Bureau BNSP

21 juli 2021 BNSP

Het bureau van de BNSP is op zomerreces van 6 augustus tot en met 22 augustus. Fijne zomer!

Lees verder

Excursie Oosterwold | 10 september

21 juli 2021 BNSP

© foto: Gemeente Almere Reserveer alvast in je agenda, na de zomerstop is de eerste activiteit van de BNSP een excursie naar Oosterwold. Op 10.

Lees verder

PlanDag najaarsevent 2021: Terugblikken om vooruit te kijken

15 juli 2021 BNSP

Doe mee met het Plandag-jubileum, het najaarsevent, verbreed je netwerk, deel je kennis en denk mee over de toekomst! Veertig PlanDag boeken staan ondertussen in.

Lees verder

Agenda

01 september 2021

00:00

BNSP-NVTL Academie

10 september 2021

00:00

Excursie

15 september 2021

20:00

BNSP Salon #4

01 oktober 2021

16:30 tot 18:00Jong BNSP

Excursie

01 november 2021

00:00

Plandag

29 december 2021

00:00

Excursie