Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Jong BNSP’ Category

Pilot ruimtelijk traineeship verdient brede navolging

Ruimtelijke traineeship; de manier om talent te werven en ontwikkelen

In augustus 2018 nam de eerste lichting ‘ruimtelijk trainees’ afscheid van hun tweejarig traject. Vier jonge stedenbouwkundigen en landschappers hebben in telkens halfjaarlijkse roulatie bij vier werkgevers (Lola, plein06, Gemeente Rotterdam en Rho adviseurs) gewerkt en zo hun 2-jarige beroepservaringsperiode (BEP)doorlopen. Sindsdien hebben meerdere trajecten Ruimtelijk Traineeship plaats gevonden.

Dit traject is een initiatief van de BNSP en NVTL in samenwerking met de werkgevers en is ontstaan met steun van de Rijksbouwmeester. De vier werkgevers hebben een programma ontwikkeld, een selectieprocedure opgestart en de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt om de optimale ontwikkeling aan de kandidaten aan te bieden.
De trainees zijn zeer enthousiast, lees de BEPTalks waar een aantal voormalige trainees hun verhaal vertellen, en vaak volgt op het volgen van een Ruimtelijk Traineeship een vast contract bij een van de vier werkgevers. Ook deze zijn zeer enthousiast over het resultaat en gaan dikwijls voor een tweede ronde.

Naar aanleiding van de eerste ronde heeft een evaluatie  plaats gevonden en deze is vorm gegeven in een publicatie.

De publicatie is hier te downloaden.

Mocht je als  werkgever interesse hebben om een ‘traineeship’ op te zetten of deze als jong professional te gaan volgen laten het ons dan weten via secretariaat@bnsp.nl. De BNSP zet zich graag in om geïnteresseerde werkgevers en trainees bij elkaar te brengen.

 

Bep-Talk | Ontdek stap voor stap wat voor stedenbouwkundige je bent

Viola Smit

Viola Smit studeerde in 2018 af aan de TU Delft in de richting Urbanism. Na haar studie begon zij aan het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam, een traineeship waarbij de PEP wordt doorlopen bij 4 verschillende opdrachtgevers in 2 jaar. Meer informatie over het traineeship is hier te vinden.

Op 31 mei 2018, in alle drukte van mijn afstuderen in Urbanism aan de TU Delft, verstuurde ik mijn portfolio en motivatie naar PEP. Het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam leek mij een unieke kans om meer ervaring op te doen in de stedenbouwkundige wereld en vanuit meerdere invalshoeken het vakgebied te ontdekken. Het verdienen van mijn titel beschouwde ik meer als ‘mooi meegenomen’.

Het kunnen werken bij vier totaal verschillende bedrijven was voor mij doorslaggevend. En nu ik inmiddels bij op mijn laatste plek (ECHO Urban Design, Plein06 is sinds 12 maart ECHO Urban Design) zit, na bij de Gemeente Rotterdam, LOLA en Rho Adviseurs te hebben gewerkt, kan ik beamen dat elke werkplek een geheel eigen, nieuwe ervaring biedt. De vaardigheden en kennis die ik tot nu toe heb opgedaan zijn breder en diverser dan ik in eerst instantie had kunnen bedenken. De casussen en modules van de PEP dwingen je bewust te kijken naar wat je leert en je ontwikkeling te sturen.

Daarnaast geeft de PEP je de kans om kennis te nemen van veel (voor mij in het begin soms nog onbekende) aspecten van het vakgebied, waar je misschien niet dagelijks mee bezig bent; het bezoeken van een bouwplaats, het maken van een kostencalculatie of het analyseren van de bureaustrategie.

Door de veelzijdigheid van het traineeship ontwikkel je razendsnel op professioneel gebied. De verschillende invalshoeken waar vanuit je werkt, helpen je te ontdekken waar je krachten liggen en wat je leuk vindt. Door hier bewust mee bezig te zijn ontdek je stap voor stap wat voor stedenbouwkundige je bent.

Het is best enerverend om elk half jaar te veranderen van omgeving. Na een half jaar ben je net lekker op je plek en dan moet je afscheid nemen van je collega’s en de projecten loslaten. Daarbij moet je opnieuw een hele nieuwe omgeving leren kennen wat weer energie kost. Niettemin is het het helemaal waard en ik ben dan ook heel blij dat ik in mei 2018 de tijd heb genomen om te solliciteren naar dit unieke traineeship. Een aanrader voor iedere jonge ontwerper aan het begin van zijn of haar carrière!

Leren leren van elkaar

Eelco de With

Stedenbouwkundige – PEP (afgerond)

Eelco de With studeerde in 2017 af aan de TU Delft in de richting Urbanism. In 2017 begon hij als stedenbouwkundig medewerker bij de gemeente Haarlem. Ook begon hij dat jaar aan de PEP (het Professional Experience Programme). Meer informatie over de PEP vind je op: http://pepnl.eu

“Wat de BEP mij heeft gebracht was het constant moeten reflecteren op mijn leerproces en op verschillende onderdelen (van mijn vakgebied). Ook de kanten waar ik niet snel mee in aanraking kom in werk of die ik minder leuk vind. Hierdoor heb ik een beter overzicht gekregen en meer zelfvertrouwen tijdens het ontwerpproces.” (ik, tijdens mijn laatste presentatie voor PEP).

Stiekem ben ik blij dat de BEP afgerond is. Ik moest regelmatig vroeg uit bed op m’n vrije dag. De voorbereidingsopdrachten voelden schools en waren soms heel lastig. Zo bleek dat bij onze gemeente bestekken slechts sporadisch te vinden zijn, ergens in de krochten van een archiveringsprogramma. Alleen al het bij de juiste informatie komen, koste drie weken. Ik was extra blij toen ik een bestek gevonden had, maar had ondertussen ook meer geleerd van wie waar in het proces betrokken was, omdat ik allemaal verschillende mensen moest vragen.

De opdrachten dus om naar andere afdelingen toe te gaan en domme vragen te stellen of een keer mee te lopen. Zo ben ik een keer mee geweest met een bouwinspecteur. Tegelijk krijg je niet alles mee bij de gemeente, daarom ben ik ook een middag bij een KuiperCompagnons wezen kijken en heb ik bij Inbo van een oud-studiegenoot geleerd hoe contracten en offertes in elkaar zitten. Andersom heb ik hem laten zien hoe de vergunningsprocedure in elkaar zit“.

Dat je, behalve de focus op vakinhoudelijke dingen, ook veel bijzaken leert, vond ik de grootste plus van het geïntegreerde programma. Door opdrachten te bespreken met architecten of interieurarchitecten, leerde ik ook het perspectief van de ‘andere kant van de tafel’ kennen, degene die bij de gemeente vaak aan de andere kant van de tafel zitten. De bijeenkomsten leerden me door hun bril te kijken en hen te begrijpen. En ik had de indruk dat hetzelfde andersom gebeurde.

Dit was vooral in mijn eerste jaar bij PEP, toen er weinig stedenbouwers en landschappers meededen. In het tweede jaar waren er genoeg om eigen cursusdagen te hebben. We kregen toen meer vakinhoudelijke bijeenkomsten en excursies. Zo hebben we bijvoorbeeld een hele dag geboomd over bomen tijdens een excursie naar een boomkwekerij.

Met die combinatie van een gezamenlijk eerste jaar en een vakinhoudelijk tweede jaar zat ik volgens mij in een goede batch. Door de groei van PEP lijkt zo’n eerste jaar minder vaak voor te komen, maar misschien hebben ze daar wel weer hun programma op aangepast. Anders bij deze een tip voor PEP.

Mijn belangrijkste reden om aan de BEP te beginnen was om heel veel te leren over mijn vakgebied en er beter in te worden. Ik ben er niet zozeer inhoudelijk beter of vaardiger geworden; dat gebeurde vooral tijdens mijn werk. Maar ik heb vooral over de breedte van het vakgebied leren kijken en leren leren van elkaar. En dat heeft me weer zelfvertrouwen gegeven in het uitoefenen van dit mooie vak.

 

Ik had de titel voorlopig nog niet per se nodig

Margot Overvoorde

Ruimtelijk Traineeship Rotterdam

Margot Overvoorde studeerde in 2016 af aan de TU Delft in de richting landschapsarchitectuur. Na haar studie heeft ze ruim 1,5 jaar bij de gemeente Amsterdam gewerkt als Assistent Ontwerper Openbare Ruimte. In 2018 begon zij aan het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam, een traineeship waarbij de PEP wordt doorlopen bij 4 verschillende opdrachtgevers in 2 jaar. Meer informatie over het traineeship  

Eigenlijk was ik niet eens van plan om de beroepservaringsperiode zo snel na mijn afstuderen al te doorlopen. Tijdens mijn studie werd het behalen van de titel aangekondigd met een extra twee jaar ‘studeren’ en de bijkomende hoge kosten waarvan je niet zeker wist of je werkgever die wel of niet zou betalen. Ik had voor mezelf bedacht dat dat nog wel eens zou komen, dat ik de titel voorlopig niet per se nodig zou hebben. De voordelen waren me ook nog niet helemaal duidelijk, behalve het kunnen opstarten van je eigen bureau of je handtekening onder een prijsvraag zetten. Ik wilde eerst maar eens ergens beginnen met werken!

Wel hoorde ik verschillende verhalen om me heen van mensen die de BEP aan het volgen waren omdat het bijvoorbeeld vanuit hun werkgever werd aangemoedigd, of ze van plan waren het te gebruiken om salarisverhoging te vragen of het zo snel mogelijk gedaan wilden hebben.

Toen ik de vacature voor het ruimtelijk traineeship in Rotterdam langs zag komen, sprak het werken bij 4 verschillende bureaus me erg aan en was het daarbij mooi meegenomen dat het een geïntegreerd traject was met de PEP! Dit houdt in dat ik één vrijdag per maand naar een georganiseerde PEP dag ga waar er lezingen of een workshop of een projectbezoek is en je samen met andere PEP ‘studenten’ ingaat op een specifiek deel van het vak. Nu ik bijna halverwege het traineeship ben en de PEP ook daadwerkelijk aan het volgen ben, heb ik er positieve ervaring mee en nog steeds vragen bij.

Het lijkt een beetje gek dat het traject, voornamelijk de individuele BEP waarbij je weinig contactmomenten hebt, toch zoveel geld kost. Ik heb vrienden waarbij de werkgever het niet betaalt en zij het uit eigen zak moeten bekostigen, terwijl ze een minimaal architecten cao-salaris hebben. Het is daarnaast soms ook wel een schools traject, je moet een logboek bijhouden, leerdoelen afvinken en ‘huiswerk’ maken voor aanvang van een PEP dag. En aangezien het traject voor interieurarchitecten, architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten is, is het de bedoeling dat het al deze vakgebieden omvat, toch merk je wel dat het overgrote deel gefocust is op architectuur.

Wat ik erg positief vind is het volgende: het is heel tof dat ze samen met vier werkgevers het ruimtelijk traineeship hebben opgezet en ik leer ontzettend veel door een half jaar bij elk van deze verschillende plekken te werken. De afwisseling tussen de gemeente, advies- en ontwerpbureaus geeft een gevarieerd beeld van het vakgebied. De PEP dagen zijn leerzaam en vooral ook leuk om studiegenoten weer eens ‘terug’ te zien en over de verschillende ervaringen van iedereen te horen. En het helpt me om alle aspecten van het vak te leren kennen en actief achter de leerdoelen aan te gaan en niet bang te zijn om iets te vragen. Al met al is het een leerzaam traject en is het een goede zaak dat de titel beschermd is. Ik vraag me soms af of het nu echt nodig is om op deze manier je titel te krijgen, maar als je de mogelijkheid hebt zou ik zeggen: zeker doen, je kan er alleen maar van leren.

PLANDAG 2019 | Meer met Meer

 

Het gaat goed, met de economie, met ons algemeen welzijn. In onze ruimtelijke keuzes krijgt ruimtelijke kwaliteit opnieuw aandacht en laten we niet-monetaire waarden zoals duurzaamheid, collectiviteit en circulariteit steeds vaker meewegen. Een ideale tijd dus, om echt werk te maken van de grote transities waar onze huidige maatschappij voor staat: klimaat, energie, mobiliteit, digitalisering, inclusiviteit, om er enkele te noemen.

Een goed draaiende economie zorgt echter voor zowel tijds- als ruimtedruk. Bovendien stapelt zich, samen met de opgaven, ook het aantal te betrekken actoren op. Ervoor zorgen dat iedereen in de genoemde transities mee kan en wil, vereist een transitie op zich.

Meer met meer. Hoe doen we dat? Wie betaalt de ruimtelijke transformaties? En bepaalt die ze ook? Van wie is de ruimte? Hoe hou je onder toenemende stedelijke druk nog ruimte open of ongedefinieerd? En wat vergt dit van de ruimtelijke professional? Deze en andere vragen liggen op tafel op 23 mei tijdens de PLANDAG 2019.

Meer info over de thema’s en de subthema’s vind je hier

PAPERS

Aan de deelnemers is gevraagd om vooraf bij te dragen aan de discussies in de vorm van:

 1. Een paper: een wetenschappelijke of onderzoeksmatige bijdrage van maximum 10 bladzijden.
 2. Een opinie: een professionele visie en standpunten van 2 à 4 bladzijden.
 3. Een praktijkbespreking: concrete praktijkvoorbeelden en vraagstukken van 2 à 4 bladzijden.

Meerdere papers zijn ingediend die meedingen naar de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog. Meer info over de bijdragen en awards vind je hier

PRAKTISCH

De Plandag vindt dit jaar plaats in Cultuurhuis De Warande | Warandestraat 42 | Turnhout. Meer info  over sprekers en programma: plandag.net

 

1 februari 2019, Wie is de winnaar….Prijsuitreiking Maximaal Park Maximaal Wonen

Reserveer 1 februari in je agenda en kom ook naar de prijsuitreiking!

Waar: Zoetermeer, Commissiezaal Stadhuis

Hoe laat: 15:00 tot circa 18:00

De inzendingstermijn Prijsvraag Zoetermeer/JBNSP, Maximaal Park Maximaal Wonen,  is gesloten. In totaal zijn er veertien ontwerpen ingediend die door de vakjury worden beoordeeld. Daar komt een winnaar uit! En deze wordt op 1 februari bekend gemaakt….

Vijf plannen zijn door de vakjury en de publieksstemming genomineerd. De ontwerpers ervan zullen deze plannen presenteren op 1 februari. Na hun presentaties gaat de vakjury in conclaaf en zullen de winnaars van de Vakjuryprijs en de Publieksprijs bekend worden gemaakt.

Ben je benieuwd naar de inzendingen zelf? Dan kan je deze alvast bekijken op doemee.zoetermeer.nl/ontwerpwedstrijd

Kom ook naar de prijsuitreiking en laat ons weten dat we je mogen verwelkomen via dit aanmeldformulier!

Downloadpagina Prijsvraag Zoetermeer

Om aan de Prijsvraag mee te doen is het uiteraard noodzakelijk om het Prijsvraagdocument  te bekijken. Daarnaast zijn er meerdere downloads beschikbaar om je te helpen bij het formuleren en realiseren van je ontwerp.

Ook is er een CAD beschikbaar, helaas niet te downloaden maar die je wel op kunt vragen bij jong@bnsp.nl 

Onderstaand tref je de downloads aan met betrekking tot de Prijsvraag die voor jou van belang kunnen zijn:

Downloads van belang met betrekking tot het gebied tref je onderstaand aan:

Presentatie van de Stadsecoloog tijdens de infoborrel: De presentatie is hier te downloaden.

De Plas van Poot: Details over de benoeming tot natuurkerngebied zijn hier te lezen.

Zwembad in het van Tuyllpark: Meer informatie over dit plan is hier te lezen.

Biodiversiteit in het van Tuyllpark:

SUMMERSCHOOL ONTWERP HET – VEILIGE – ENERGIELANDSCHAP (4, 5, 6 JULI 2018)

In Hoogeveen wordt gewerkt aan een aardgasloze wijk. Maar waar andere wijken helemaal van het gas gaan, gaan de 80 woningen die zijn gepland in Nijstad-Oost van het aardgas op het waterstof. Waterstof kan duurzaam worden geproduceerd, als er groene elektriciteit voor wordt gebruikt.
In Hoogeveen wordt onderzocht hoe waterstof kan dienen als brandstof voor een wijk. Om op te koken bijvoorbeeld. Of de CV op te laten branden.
Gebruik van waterstof roept ook nieuwe vragen op. Kan het bestaande aardgasnetwerk bijvoorbeeld worden gebruikt voor waterstof? Welke ruimtelijke gevolgen heeft dit? En hoe veilig is het? Moeten externe-veiligheidsexperts hier rekening mee houden?
Dat zijn technische, bestuurskundige, veiligheidskundige, maar ook ontwerpvraagstukken. Voor de wijk zelf, maar ook voor heel Drenthe. Want niet alleen de wijk moet ontworpen, heel Drenthe wordt een energielandschap. Maar hoe? Willen we hectares zonnepanelen tussen de hunebedden?

Waarom meedoen?

 • Omdat je wil leren over waterstof.
 • Omdat je houdt van ontwerpen en wil meedenken over het energielandschap.
 • Maar ook omdat je wil leren over omgevingsveiligheid en de omgevingswet.
 • Omdat je graag drie dagen bezig bent met een mooi inhoudelijk en vernieuwend onderwerp.
 • En omdat je nieuwe mensen wil leren kennen.
 • En drie dagen plezier met hen wil hebben.

Deelname aan de summerschool is gratis voor studenten of net afgestudeerdenJe kunt je hier inschrijven en meer informatie inwinnen
Let op: de officiële inschrijving sluit op 1 juni 2018. Aanmeldingen die daarna binnenkomen zullen op de reservelijst komen.

Summerschool Maak Zuid-Holland Gelukkig (27-29 aug)

Zuid-Holland wil de gelukkigste provincie van Nederland worden. Maar dat kan helemaal niet! Dit is de dichtstbevolkte provincie van het land, waar we dagelijks rijen dik aansluiten in de file. En met een zowel een luchthaven als een zeehaven en een enorm oppervlakte aan kassen, is er een haat-liefde verhouding tussen ruimte, milieu en economie. Is hier nog ruimte voor geluk? Dat ga jij bedenken tijdens de summerschool Maak Zuid-Holland Gelukkig (27, 28 en 29 aug)!

Wat ga je doen
Drie dagenlang ga jij aan de slag met deze ambitieuze hoofdvraag: hoe maken we van Zuid-Holland de ‘lekkerste’ provincie van Nederland? Je werkt daarvoor aan 3 opgaves:
1.    organiseer Zuid-Holland tot de gelukkigste provincie van Nederland
2.    maak Zuid-Holland van iedereen
3.    en ontwerp de meest voedzame provincie van Nederland

Waarom meedoen?

 • Omdat je wil leren over de toekomst van de stad, op het gebied van voedsel, gezondheid en sociale inclusiviteit.
 • Maar ook omdat je wil leren over de Omgevingswet.
 • Omdat je graag drie dagen bezig bent met inhoudelijke en vernieuwende onderwerpen o.l.v. 3 grote inspirators op het gebied van Geluk, Sociaal en Voedsel.
 • Omdat je een interessant netwerk wil leren kennen.
 • En drie dagen plezier met hen wil hebben.

Speciaal voor early birds
Meld je aan vóór vrijdag 15 juni 2018 en maak kans op een ballonvaart voor 2 personen boven Zuid-Holland! Deelname aan de summerschool is gratis voor studenten en net afgestudeerden.

Meer informatie en aanmelding

Recent nieuws

Blog

De omgevallen boekenkast | tweede druk

Door Tjerk Ruimschotel Terwijl ik de drukproeven van mijn binnenkort te verschijnen gids voor woningbouw in Londen controleerde en corrigeerde, vroeg ik me af of.

Lees verder
BNSP

BNSP Salon | Floor Milikowski| 11 februari 20:00 – 21:00 | ONLINE

BNSP-Salon |  Floor Milikowski: Een klein land met verre uithoeken Floor Milikowski,  journalist, sociaal geograaf en planoloog presenteert online, op uitnodiging van de BNSP,  haar.

Lees verder
Uit het netwerk

Jaarcongres stedelijke transformatie | Platform31

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor.

Lees verder

Agenda

11 februari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon Floor Milikowski

22 april 2021

19:30 tot 21:30BNSP

Presentatie Theo Baart