Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘BNSP’ Category

Pilot ruimtelijk traineeship verdient brede navolging

Ruimtelijke traineeship; de manier om talent te werven en ontwikkelen

In augustus 2018 nam de eerste lichting ‘ruimtelijk trainees’ afscheid van hun tweejarig traject. Vier jonge stedenbouwkundigen en landschappers hebben in telkens halfjaarlijkse roulatie bij vier werkgevers (Lola, plein06, Gemeente Rotterdam en Rho adviseurs) gewerkt en zo hun 2-jarige beroepservaringsperiode (BEP)doorlopen. Sindsdien hebben meerdere trajecten Ruimtelijk Traineeship plaats gevonden.

Dit traject is een initiatief van de BNSP en NVTL in samenwerking met de werkgevers en is ontstaan met steun van de Rijksbouwmeester. De vier werkgevers hebben een programma ontwikkeld, een selectieprocedure opgestart en de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt om de optimale ontwikkeling aan de kandidaten aan te bieden.
De trainees zijn zeer enthousiast, lees de BEPTalks waar een aantal voormalige trainees hun verhaal vertellen, en vaak volgt op het volgen van een Ruimtelijk Traineeship een vast contract bij een van de vier werkgevers. Ook deze zijn zeer enthousiast over het resultaat en gaan dikwijls voor een tweede ronde.

Naar aanleiding van de eerste ronde heeft een evaluatie  plaats gevonden en deze is vorm gegeven in een publicatie.

De publicatie is hier te downloaden.

Mocht je als  werkgever interesse hebben om een ‘traineeship’ op te zetten of deze als jong professional te gaan volgen laten het ons dan weten via secretariaat@bnsp.nl. De BNSP zet zich graag in om geïnteresseerde werkgevers en trainees bij elkaar te brengen.

 

De woonwijk als noviteit, twee teams geselecteerd!

Twee teams gaan hun vrijmoedige ideeën voor Geleen Centrum uitwerken.
Uit een enorme stapel met 47 plannen zijn twee verschillende teams geselecteerd die hun idee voor het centrum van Geleen verder mogen uitwerken. Tot 11 september konden ruimtelijke professionals hiervoor hun vrijmoedige en optimistische ideeën inleveren. Deze centrumopgave is de eerste studielocatie in de reeks ‘De woonwijk als noviteit’ uitgeschreven door de BNSP in samenwerking met de NVTL. Geleen heeft de spits afgebeten met een studielocatie: een stadshart dat geen winkelhart meer heeft – een opgave om je in vast te bijten.

Het geselecteerde idee ‘Geleen KRAAKT Geleen’ geeft alle ruimte aan de bewoners en ondernemers van Geleen. Er wordt niet gewacht op beleggers en ontwikkelaars. Het laat lokale helden zelf hun handen uit de mouwen steken. De dichtgeslibde bouwblokken en de monofunctionele winkelstraten zullen worden opengebroken zodat, volgens de inzenders, collectieve tuinen, nieuwe woningtypen en courante bedrijfspanden kunnen ontstaan. ‘Kraak de stad, breek de boel open!’, aldus het geselecteerde Nijmeegse bureau Droogh Trommelen en Partners. Deze bottom-upaanpak is gebaseerd op wat de commissie de ‘intrinsieke kracht van de Geleners’ noemt. Het zorgt ervoor dat we bij wijze van spreken morgen aan de slag kunnen.

Het idee ‘Het verspreide paleis’ is geselecteerd vanwege zijn voorstel hoe de vele werknemers en studenten van de Brightlands Campus van Chemelot te bewegen om naar het centrum van Geleen te trekken. De inzenders zien het centrum als een paleis dat leeg is, op de hogere verdiepingen huizen nog de oudere leden van de hofhouding, maar het ontbreekt aan de jonge prinsen en prinsessen die met hun vrolijke levensenergie het bal haar glans geven. Het bijzondere aan dit idee is om het wonen aan te bieden als dienst, niet als bezit. De slagkracht van het idee is groot. Het kan er volgens de selectiecommissie zomaar toe leiden dat volgend jaar tien expats hun intrek hebben genomen in een tot woon-werkhotel omgebouwd winkelpand, waar ze in de oude etalage koffie bestellen. Het team New Urban Networks bestaat uit ontwerpers en kan bogen op een actieve inbreng van de creatieve vastgoedgedachten vanuit Chemelot. De commissie ziet het voorstel als een hedendaagse variant op de vooroorlogse tuindorpen waar fabrikanten samen met ontwerpers zich verantwoordelijk voelden voor het welbevinden van hun arbeiders.

De selectiecommissie bestond uit: Rijksbouwmeester Floris Alkemade, voorzitter NVTL Ben Kuipers, de lokale architecten Nicole Maurer en Joop Petit en bestuurslid BNSP JacquelineTellinga. Voorzitter van de commissie was de stedenbouwkundige Joost Schrijnen.

De oproep ‘De woonwijk als noviteit’ is een initiatief van de BNSP – in samenwerking met de NVTL – om nieuwe wegen te verkennen qua ontwerp en ontwikkelstrategie voor plekken die daarom verlegen zitten. ‘Niet met vuistdikke rapporten, maar door ruimtelijke professionals die het vak van de verbeelding beheersen. De oproep staat voor een vrije denkoefening waarbij deelnemers hun eigen opdrachtgever zijn’, aldus BNSP-bestuurslid en initiator van de oproep Jacqueline Tellinga. Voor elke editie zoekt de BNSP samenwerking met een gemeente die openstaat voor een lokale discussie over wat er met een plek kan, te verrijken en deze in de openbaarheid te voeren – een oprechte dialoog.
De twee geselecteerde teams werken de komende tijd hun idee uit in een publieksvriendelijke maquette en ontwikkelstrategie. De resultaten zullen begin volgend jaar in Geleen te zien zijn.

 Alle inzendingen

Geselecteerde teams

Verslag van de selectiecommissie 

AON | webinair cybersecurity

Cybersecurity

De risico’s van een cyberaanval gaan helaas ook de architectuur en stedenbouw / planologie niet voorbij. Onze verzekeringspartner AON organiseert hierover een webinar. Ook als stedenbouwkundige / planoloog word je geconfronteerd met de afhankelijkheid van informatietechnologie, connectiviteit en geautomatiseerde processen. Ondanks cyberdreigingen zijn veel grote en kleine bedrijven toch niet goed voorbereid op een cyberaanval. Op dinsdag 27 oktober van 10.00-11:00 uur kun je jouw kennis bijspijkeren. Aanmelden graag via deze link.

47 inzendingen naar aanleiding van de Oproep de woonwijk als noviteit!

47 teams hebben gehoor gegeven aan onze oproep om vrijmoedige en optimistische ideeën in te dienen.
Voor deze eerste editie van de oproep is de spits afgebeten door de gemeente Sittard-Geleen met de opdracht ‘nieuw elan voor wonen en werken in het centrum van Geleen’. Op 30 september buigt de selectiecommissie zich over de ingezonden ideeën. Zij heeft daarbij de opdracht om voor Geleen twee verschillende ideeën te selecteren om zodoende een goed en openbaar gesprek te krijgen over de mogelijkheden van deze kansrijke plek. Een dialoog waaraan ook niet in het vak ingewijden kunnen deelnemen.
Om die reden werken de twee te selecteren teams hun idee uit in een publieksvriendelijke maquette en ontwikkelstrategie. Hiervoor is 14.000 euro per team beschikbaar gesteld. Op 16 oktober wordt bekend gemaakt welke twee teams dit zijn. Hun uitgewerkte plannen zijn begin volgend jaar te zien. Had je mee willen doen, maar was je te laat, verzend dan een bericht aan oproep@bnsp.nl. Volgend jaar verwacht de BNSP de tweede editie van ‘de woonwijk als noviteit’ uit te schrijven.

OPROEP: BUREAUS GEZOCHT VOOR ‘GO WEST’ STEDENBOUWKUNDIGE EN PLANOLOGISCHE VERKENNINGEN IN CALIFORNIË

GESPREK BNSP MET PETER POST (NBSO)

Het BNSP bestuur heeft contact met Peter Post van het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Los Angeles. Hij is sinds begin dit jaar aangesteld om een onderdeel van het Nederlandse postennetwerk op te zetten en op te bouwen. NBSO ondersteunt Nederlandse ondernemers en sectoren en maakt connecties met hen. De bouw-, urban- en landscape architectuur en design sector in Californië biedt grote kansen voor Nederland. Steden willen duurzaam ontwikkelen, groeien en groen worden.

VOORSTEL NBSO
Peter Post stelt voor om geen eenmalige actie (handelsmissie) maar een langere termijn aanpak te faciliteren (denk aan 5 jaar) waarin met een brede groep van Nederlandse ontwerpbureaus (architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten) aan duurzame relaties wordt gebouwd met de markt in California. Hiervoor is een voldoende kritische massa nodig van bedrijven die hier serieus tijd en aandacht aan willen besteden. NBSO wil graag met goed georganiseerde branches optreden en kan daarvoor diensten verlenen. De inzet van breed georiënteerde teams is nodig om een compleet pakket van diensten te kunnen leveren. Deze aanpak komt vanuit het topsectoren beleid; in dit geval voor de creatieve industrie.

VRAAG AAN DE LEDEN
Wie van jullie heeft interesse om in ‘Go West’ zitting te nemen, samen met andere (multidisciplinaire) bureaus vanuit de verschillende brancheverenigingen (BNA, BNSP,BNI e.a.).

Bij interesse vragen we je om je belangstelling voor 15 september 2020  door te geven via secretariaat@bnsp.nl zodat we vervolgens contact kunnen opnemen met de geïnteresseerden.

 

Plandag Nieuwe Zekerheid | Het programma is bekend | alles online!

Ochtend: livestream vanuit Den Haag
Met een pleidooi voor gecultiveerd ongemak introduceert futurist Tessa Cramer het jaarthema: het speelveld tussen de onzekerheden binnen planning en de gewenste zekerheden vanuit de maatschappij.
In een open gesprek verdiepen de sprekers dit thema verder. Nicole Rijkens (Pantopicon, Antwerpen) reageert vanuit haar ervaring met toekomstverkenningen, visievorming, beleidsinnovatie en stadslabs. Anne-Marie Hitipeuw (Chief Resilience Officer, Gemeente Den Haag) vertelt hoe Den Haag concrete stappen zet sinds het uitbreken van Covid-19. Kristiaan Borret (Bouwmeester, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tenslotte reflecteert over de positie van planning tussen bestuur en maatschappij. Bart Cosijn leidt het gesprek in goede banen.

 

 

Aan het eind van de ochtend maken we de winnaars van de PlanDag-prijs en de Prijs voor de Jonge Planoloog bekend.

Namiddag: 8 discussiesessies met 31 bijdragen

Bedankt, onzekerheid. Wat zou de ruimtelijke professional zijn zonder onzekerheid? Aan de hand van acht bijdragen uit theorie en praktijk gaan we back to basics en houden we onze omgang met onzekerheid kritisch tegen het licht. (2 sessies)

Zekerheid in plan en proces. Vijf bijdragen exploreren instrumenten en werkwijzen die beleid en burger meer zekerheid geven.
Iedereen zeker? Burgers maken soms gewoon zelf hun zekerheid. Hoe ze dat doen en welke rol de overheid daarbij kan of moet spelen, die vragen staan centraal in acht bijdragen. (2 sessies)

Zekerheid in crisistijd. Hoe actueel kan een PlanDag-jaarthema zijn? Acht bijdragen trekken lessen uit de pandemie én kijken vooruit, naar kansen en valkuilen voor het brede omgevingsbeleid, de energie- en mobiliteitstransitie en governance ervan. (2 sessies)

Praktijksessie Den Haag. Onze gaststad wil duurzaam bereikbaar blijven en de inrichting van de publieke ruimte herdenken. Ze grijpt de PlanDag aan om de zoektocht te voeden. Twee PlanDag-bijdragen reiken inzichten en methoden aan.

De sessies gaan in twee rondes door op Microsoft Teams. Na inschrijving voor de PlanDag meld je je online aan voor één sessie per ronde.

Praktisch
’s Ochtends zenden we uit vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Ben je ingeschreven voor de PlanDag, dan zal je tijdig een link naar de livestream ontvangen. Tijdens het debat is ruimte voor vragen vanuit het online publiek. Daarvoor zetten we een livechat op.
De namiddagsessies gaan in twee rondes door op Microsoft Teams. Na inschrijving voor de PlanDag meld je je online aan voor één sessie per ronde.

Meer info en inschrijving

Last Call | oproep de woonwijk als noviteit

Je bent toch niet vergeten om ‘de woonwijk als noviteit’te delen met het (jonge) talent om je heen. Mochten zij geselecteerd worden, dan kunnen ze hun idee uitwerken tegen een vergoeding van 14K.
Hun ideeën worden uiterlijk vrijdag 11 september om 17:00 verwacht. Te kort dag? Nee hoor. Elk talent met een goed idee haalt dit.

Meer info en deelname

PS: ook (nog) geen BNSPleden kunnen meedoen.

European week of Regions and Cities

Wil jij je internationaal oriënteren en een internationaal netwerk opbouwen? Doe dan mee met The European Week of Regions and Cities.

The European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek) is the biggest annual Brussels-based event dedicated to regional policy.The event has grown to become a unique communication and networking platform, bringing together regions and cities from all over Europe, including their political representatives, officials as well as experts and academics. Over the last 17 years, it has done much to promote policy learning and exchange of good practices. The event has grown to become a unique communication and networking platform, bringing together regions and cities from all over Europe, including their political representatives, officials as well as experts (urbanists and planner amongst them) and academics. Over the last 17 years, it has done much to promote policy learning and exchange of good practices.

Despite the difficulties generated by the COVID 19 pandemic, the #EURegionsWeek 2020 will offer to participants more than 500 digital working sessions to discover over three consecutive weeks in October, from 5-22 October, covering various topics along the thematic priorities:

 • Empowering Citizens;
 • Cohesion and Cooperation;
 • Green Europe.

The registration is open from 27 August to 27 September 2020.

More information about the #EU/regions and cities

Download hier de stapsgewijze handleiding voor registratie!

Masterclass RES (Regionale Energie Strategie) & Omgevingswet

Masterclass RES & Omgevingswet – 9 september van 10.00 tot 12.00 
Er zijn veel vragen rond de relatie tussen de RES en de instrumenten van de Omgevingswet. Ook bij stedenbouwkundigen en planologen leven deze vragen uiteraard.
Daarom is een reeks masterclasses georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over de inzet van de instrumenten van de Omgevingswet in relatie tot de afspraken die in de RES gemaakt (gaan) worden.
Voor de masterclass van 9 september worden in het bijzonder de leden van de BNSP uitgenodigd om deel te nemen!
Aanmelden kan door een mail te sturen aan Alexandra Toor via het volgende adres:  a.toor@npres.nl.
Nadere details ontvang je na inschrijving.

Bekijk via deze link de introductievideo over de RES en de Omgevingswet 

 

Leveranciersdag Omgevingswet, speciaal voor stedenbouwers, planologen en landschappers!

15 september 2020, 9:30 uur – 11:00 uur

Online meeting 

Ben jij bekend met de leveranciersdagen?
De invoering van de Omgevingswet is in volle gang. Vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de VNG worden maandelijks interactieve leveranciersdagen georganiseerd. Op 15 september is een 1,5 uur online bijeenkomst met name gericht op stedenbouwkundige, landschappelijke en planbureaus. In deze sessie zal veel informatie verstrekt worden, maar is ook gedeeltelijk interactief en biedt daarmee ruimte voor input van de deelnemers.

In gesprek met stedenbouwkundigen en planologen; welke thema’s komen aan bod?

 • Gebruik van software door gemeenten, stedenbouwkundigen en planologen
  Gemeenten schakelen al jaren bureaus in voor de ondersteuning bij het omgevingsplan. De verwachting is dat dat ook met het omgevingsplan het geval is. Maar mogelijk treden wel wijzigingen op in de vorm en inhoud van deze samenwerking. VNG onderzoekt dit en gaat tijdens deze sessie graag met je in gesprek om het onderwerp nader te verkennen.
 • Voortgang van de praktijkproef van NL Ingenieurs
  In juni is NL Ingenieurs in opdracht van de VNG begonnen met een Praktijkproef Omgevingsplan. Het doel van de praktijkproef is om een werkend omgevingsplan op te stellen en te publiceren in het DSO. Twee teams werken aan een omgevingsplan voor een bepaald gebied in Zeist en Vlissingen. We praten je graag bij over de voortgang.
 • Database juridische begrippen Omgevingswet
  We laten je graag de database juridische begrippen zien. Deze voorziet in de behoefte van gemeenten aan een eenduidige gemeentelijke begrippenlijst voor het omgevingsplan. De VNG-begrippenlijst wordt continu aangevuld met nieuwe begrippen en aangepast op basis van gewijzigde inzichten. Ook de digitale weergave wordt in de komende tijd verder ontwikkelt op basis van nieuwe inzichten en feedback van gemeenten. Denk in deze sessie met ons mee!
 • Casco en staalkaarten
  De VNG ontwikkelt staalkaarten voor het omgevingsplan, waaronder een voorbeeldstructuur. Het casco laat de structuur van het omgevingsplan zien en laat zien op welke wijze een omgevingsplan opgebouwd kan worden. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Het geheel geeft inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de systematiek van de Omgevingswet biedt.

Meer informatie

*Aanmelding

 • Wil je bij aanmelding vermelden dat je lid bent van de BNSP/NVTL? Dank op voorhand! Na aanmelding ontvang je een link om aan de bijeenkomst deel te nemen.
Organisator: Programma Aan de slag met de Omgevingswet en ADS

Recent nieuws

BNSPJong BNSP

Pilot ruimtelijk traineeship verdient brede navolging

Ruimtelijke traineeship; de manier om talent te werven en ontwikkelen In augustus 2018 nam de eerste lichting ‘ruimtelijk trainees’ afscheid van hun tweejarig traject. Vier.

Lees verder
Uit het netwerk

2020 AAO Design Matters Conference: Call for Presenters

2020 AAO Design Matters Conference: Call for Presenters We are now inviting proposals for conference breakout sessions. These sessions will take place virtually on December.

Lees verder
Blog

De omgevallen boekenkast | NOVICE

Door Tjerk Ruimschotel Tenzij ik me hevig vergis, is nogal onopgemerkt de definitieve Eerste Nationale Omgevingsvisie (gekoosnaamd NOVI) met de ondertitel Duurzaam perspectief voor onze.

Lees verder

Agenda

27 oktober 2020

10:00 tot 11:00

AON webinair gecancelled!

16 december 2020

18:30 tot 20:30BNSP

ALV 2020

11 februari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

Presentatie Milikowski verplaatst