Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘BNSP’ Category

LANDSCHAPSARCHITECTUUR TRAINEESHIP MIDDEN-NEDERLAND ZOEKT 2 TRAINEES: JANUARI 2022 – JANUARI 2024

Na de succesvolle start van een eerste lichting, zoeken Waterschap Vallei & Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs en WING partner in ruimte en ontwikkeling twee nieuwe trainees voor een volgende ronde, startend in januari 2022.

Traineeship
In dit ruimtelijk traineeship werk je in twee jaar tijd bij vier organisaties aan de duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland. Je werkt hoofdzakelijk in een ontwerpomgeving, maar je komt ook in aanraking met civiele techniek, processen van participatie en besluitvorming en met zowel ondernemerschap als publiek opdrachtgeverschap: je ervaart dus de volle breedte van het vak en bouwt in twee jaar tijd een groot netwerk op. Het traineeship is een uitgelezen mogelijkheid om in korte tijd veel te leren over de vakinhoud, maar ook zeker over jezelf. En de werkgevers zijn ook nieuwsgierig om van jou te leren.

De projecten waar je aan werkt zijn gericht op actuele maatschappelijke opgaven, zoals een klimaatbestendige inrichting, stad-land interactie en de transitie van energieopwekking, mobiliteit en de landbouw, waarbij wij geloven in de kracht van ontwerpend onderzoek en in de sturende werking van de bodem en het watersysteem.

Tijdens het traineeship volg je de geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP) en behaal je je volwaardige titel als landschapsarchitect.
Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het Ruimtelijk Traineeship iets voor jou!

Profiel
Wij zoeken een afgestudeerde landschapsarchitect met de volgende competenties:

 • Een vlot en inspirerend, omgevingssensitief persoon.
 • Een ondernemende en zelfstandige werkhouding met het vermogen om snel te kunnen schakelen tussen de verschillende organisaties, collega’s en werkculturen.
 • Enthousiasme om te werken in integrale projectteams en motivatie om de waarde van interdisciplinair samenwerken te ontdekken.
 • Over de grenzen van het eigen vakgebied heen kunnen en willen kijken.
 • In staat om zowel conceptueel als ontwerpend te overtuigen.
 • Uitstekende beeldende communicatievaardigheden (zowel digitaal als schetsmatig).
 • Goede beheersing van AutoCad en Adobe-software, in staat om snel nieuwe digitale tools te leren.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Wij bieden

 • 4 werkplekken van een half jaar bij 4 werkgevers (32 uur per week).
 • Begeleiding door deskundige vakmensen met verschillende inhoudelijke achtergronden.
 • Een gezamenlijke ervaring en kennisuitwisseling met de andere trainees.
 • Deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode.
 • Een bruto marktconform maandsalaris.
 • Grote variatie in werk en mogelijkheden om deel te nemen in werkprocessen intern en extern.
 • Het traineeship start in overleg, bij voorkeur in januari 2022 voor de duur van 2 jaar.

Procedure
Toon jouw ambitie, veerkracht en creativiteit en stuur voor 19 november 2021 een:

 • Korte motivatiebrief (in het Nederlands).
 • Kort videofilmpje (maximaal 1 minuut) waarin je aangeeft wat dit traineeship voor jou betekent.
 • CV
 • Portfolio met een selectie van projecten

Naar j.flapper@bnsp.nl (BNSP/NVTL).

Uit de sollicitaties worden maximaal 7 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op 2 december 2021. Tijdens de selectiedag presenteren de kandidaten zichzelf door middel van een pitch aan de 4 werkgevers. Op basis van de selectiedag worden kandidaten geselecteerd.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature, neem contact op met Gepke Heun, g.heun@hnsland.nl

KORTE OMSCHRIJVING PER WERKGEVER

Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan landschappen. Van de hoge zandgronden en de karakteristieke flanken tot en met klei- en veengebieden in de Gelderse- en de IJsselvallei. Minstens zo dynamisch is het werkveld van ons waterschap. Vernieuwend en altijd op zoek naar samenwerkingsvormen. Door de komst van de Omgevingswet is ons waterschap een serieuze partner bij tal van ruimtelijke initiatieven. Logisch want duurzaam water is een belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit en de opgaven zijn groot. Het waterschap wil bij ruimtelijke ontwikkelingen veel meer gebiedseigen water vasthouden en schoonhouden en water echt als ordenend principe laten zijn zowel boven als onder de grond. Zie ook onze Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.BOVI2050.nl). Wij zijn altijd op zoek naar talenten, deltalenten. Voel jij je aangesproken? Wordt dan trainee!

H+N+S Landschapsarchitecten
H+N+S Landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur dat bijdraagt aan een betekenisvolle relatie tussen mens en omgeving en functioneert als laboratorium, gericht op samenwerking en innovatie. H+N+S ziet Nederland als een kunstwerk dat nooit af is en waarin nut en schoonheid nauw met elkaar verbonden zijn. Ons werk valt te typeren als ingenieurskunst, met een bijbehorende benadering die het bureau ook buiten de landsgrenzen uitdraagt. H+N+S ziet haar werk als dienstbaar aan de publieke zaak en het bureau ontwerpt en realiseert al meer dan 30 jaar plannen die antwoord geven op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen. Het bureau borduurt hierbij met gevoel voort op de kwaliteit die vanuit de cultuur en geschiedenis worden aangereikt, waarbij H+N+S ernaar streeft voor ingewikkelde vraagstukken eenvoudige, overtuigende én werkzame oplossingen te bedenken.

Witteveen+Bos
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, ruimtelijke, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met stedenbouwer Witteveen als een van de founding fathers van Witteveen+Bos zit ruimtelijk ontwerp al decennia in het DNA van ons bureau. Momenteel werken er meer dan 30 vormgevers (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) bij Witteveen+Bos op basis van zijn gedachtegoed aan ingenieuze projecten met een positieve impact en eigen identiteit.
Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Wing Ruimte en ontwikkeling
Wing werkt als een gids aan de ontwikkeling van het landschap van Nederland. Mensen van Wing onderzoeken, ontwerpen en verdiepen zich bovenal in de leefwereld van mensen die als burger, ondernemer of bestuurder betrokken zijn bij het landschap. We werken met een team van 30 personen uit tal van disciplines, veelal gerelateerd aan onderwerpen in het landelijk gebied en aan water. Binnen Wing opereert een team ruimtelijk domein met vier landschapsarchitecten die werken op verschillende schaalniveaus maar met een accent op de regionale schaal. De rol van het ontwerpen in projecten is uiteenlopend. Soms is het ontwerp onderdeel van een op uitvoering gericht planproces. Vaak is het ontwerp een middel om tot een geïntegreerde visie te komen. Daarnaast hanteren we ontwerpend onderzoek om tot innovatie te komen binnen de diverse werkvelden.  Wing is een horizontale organisatie waarin samen werken en samen leren erg belangrijk is. Daarin voorzien we met intervisie, coaching en met persoonlijke aandacht. En we werken geïnspireerd samen aan inhoudelijke vraagstukken om het landschap gezonder, duurzamer en fraaier te maken.

 

 

 

 

Word nu lid van de BNSP en ontvang de rest van 2021 gratis lidmaatschap

Wanneer je nu een lidmaatschap aangaat geldt dit voor kalenderjaar 2022. Als welkomstgeschenk gaat je lidmaatschap direct in en profiteer je de rest van 2021 gratis van alle ledenvoordelen!*

Zo kun je gratis deelnemen aan bijvoorbeeld:

 • onze salon: Het recht van de snelste met Marco te Brömmelstroet en Thalia Verkade op 28 oktober;
 • ons jaarlijkse congres i.s.m. de NVTL, deze editie met het thema LAND-BOUW/BOUW-LAND en Winy Maas als keynote, op 25 november.

Bureauleden profiteren daarnaast van de mogelijkheid tot het gratis plaatsen van vacatures in onze vacaturebank.

 

*Dit geldt voor alle lidmaatschapsvarianten, voor meer informatie: Lidmaatschap (bnsp.nl)

Meet-Up BNSP NVTL 25 november

In maart 2022 organiseren we de gezamenlijke NVTL/BNSPdag; BOUWLAND _ LANDBOUW. Voorafgaand organiseren we op 25 november 2021 een meet-up, waarbij onder andere deze dag wordt geagendeerd. Daarnaast
agenderen we onze interdisciplinaire aanpak van de grote opgaven in de ruimtelijke ordening. De grenzen tussen onze vakgebieden vervagen. Stedenbouw, landschap en gebiedsontwikkeling zijn met elkaar verbonden. Tijd om de banden tussen de beroepsverenigingen aan te halen en na te gaan wat we gezamenlijk kunnen betekenen voor de ruimtelijke ordening van Nederland.

De Meet-Up vindt plaats  bij FLOOR6 De Ruijterkade 107 te Amsterdam

 

BNSP-Salon #4 Het recht van de snelste

BNSP-Salon #4 Het recht van de snelste
Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet

28 oktober 20:00 uur
Floor6 | De Ruijterkade 107 | Amsterdam

Van files tot fietssnelwegen en frietzakfietspaden, van drempels tot deelauto’s en fietsgebruik al dan niet elektrisch: hoe we ons verplaatsen heeft enorme invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan. En dat de auto daarin door de tijd heen geprioriteerd is in de indeling van onze publieke ruimte en in onze beleving van verkeer staat buiten kijf.
In het boek Het recht van de snelste, welke op 5 juni is uitgeroepen als winnaar van de Brusseprijs 2021, gaan journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op die ene belangrijke vraag: van wie is de straat? Ze ontdekken dat het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en bespreken met jou dat een heel andere inrichting mogelijk is.

Gespreksleider is Servaz van Berkum, programmamaker en gespreksleider van Pakhuis De Zwijger.

Schrijf je in voor deze vierde BNSP-Salon.

Excerpt uit het juryrapport Brusseprijs
Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet – Het recht van de snelste. Hoe ons verkeer steeds asocialer werd (De Correspondent).
Een verrassend boek voor alle juryleden, het thema mobiliteit stond bij ons niet heel duidelijk op het netvlies. Maar dat veranderde snel door dit boek, waarin Verkade de verteller is van het verhaal van haar en Te Brömmelstroet.
Verkade trekt op basis van haar eigen vragen de lezer slim mee het onderwerp in. Zij ontwikkelt gaandeweg haar inzichten over het thema en de lezer ontwikkelt met haar mee. Je komt terecht in een bijna parallelle wereld van techniek, instituten, handboeken, reglementen en juridische, bestuurlijke, sociale en psychologische mechanismen waar je geen weet van hebt als het je vak niet is maar die grote betekenis heeft voor ieders dagelijks leven en leefomgeving.
De bevindingen worden regelmatig onderbouwd met wetenschappelijke en statistische gegevens die toegankelijk worden gepresenteerd.
Met enkele dramatische elementen die invoelend beschreven worden geeft Verkade de tekst gedoseerde injecties van spanning. Het boek biedt veel ongekende inzichten in verkeer en mobiliteit, stelt overtuigend de vraag hoe belangrijk mobiliteit eigenlijk is en suggereert daarop een antwoord. Het recht van de snelste is een dwingende nadenker.

20211028 BNSP Salon 4 Het recht van de snelste
Lid/Geen lid BNSP
discipline

Ga mee naar de zee | Excursie van Jong BNSP naar de Boulevard van Scheveningen

Datum: 1 oktober 2021
Tijd: 16:30 – 18:00

 

Ga mee naar de zee!

Jong BNSP gaat op 1 oktober naar de Scheveningen Boulevard. Deze wordt ingrijpend aangepakt! De Gemeente Den Haag presenteert aan ons de transformatie van de Boulevard ter plekke. Startlocatie volgt via de email nadat jij je hebt aangemeld.

Datum:
1 oktober 2021
Tijd: 16:30 – 18:00

Schrijf je in via deze aanmeldlink

Schrijf je in via deze aanmeldlink

Inktober 2021 the challenge | JongBNSP

 

 

JONGBNSP | INKTOBER 2021 | 1 t/m 31 oktober

Tijdens de maand oktober gaan wij weer schetsen. De Jong BNSP Inktober challenge 2021 gaat bijna van start! Doe jij dit jaar ook weer mee?

Houdt onze instagram pagina in de gaten voor meer info.

Save the Date | Afstudeerders in debat | 4 november 15:00 uur

Reserveer in je agenda:  donderdag 4 november staat het debat over het beste afstudeerproject van studenten stedenbouw en landschapsarchitectuur 2021 geagendeerd en vindt de feestelijke uitreiking van de KuiperCompagnons Afstudeerprijs plaats. Belangrijke uitgewerkte thema’s komen aan bod en worden besproken dus mis dit Jong Professionaldebat niet!

BNSP zoekt bestuursleden

Vacature bestuurslid BNSP

Vind jij het belangrijk om mee te denken over onze ruimtelijke ordening en activiteiten te agenderen voor de vakwereld van de stedebouw en planologie?

Over ons
Wij staan voor ons vak en onze vakgenoten. Wij doen dat door ons onafhankelijk in te zetten op ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling.
Onze vereniging kent een actief bestuur. De vereniging telt 600 individuele leden, ruim 50 bureaus en meer dan 25 instituten. Het BNSP-bureau bestaat uit twee gedreven en ervaren stafmedewerkers.
Het bestuur komt maandelijks bijeen op de eerste woensdagavond van elke maand, behalve in januari en augustus, van 18.00u tot 20.00u in Amsterdam of online.
Drie keer per jaar vergadert het bestuur, aansluitend aan zijn vergadering, met de Raad van Advies. Deze raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over actuele onderwerpen, de verenigingsagenda, en over de continuïteit van de vereniging.
Het stafbureau is de drijvende kracht achter de organisatie en onderhoudt de contacten met de leden. BNSP-activiteiten worden actief vanuit het bestuur en het bureau geagendeerd.

Wegens het einde van de zittingstermijn van een bestuurslid zoeken wij versterking!

In het kort wat formaliteiten

 • Het bestuur staat uiteraard voor de continuïteit van de vereniging.
 • Het bestuur is verantwoordelijkheid voor het jaarplan en de begroting.
 • Bestuursleden zijn het gezicht van de BNSP en, als het bij je past, ben je namens de BNSP actief in het debat.
 • De bestuursfunctie is onbezoldigd en vraagt 2 tot 4 uur per week.

Meer informatie:  www.bnsp.nl

Belangstelling? Neem contact op met voorzitter Stefan Bödecker of met stafmedewerker Judith Flapper: secretariaat@bnsp.nl | 06 480 707 93

 

 

De toegankelijke stad | Save the date: 8 oktober

Wat is de rol van ontwerpers in de toegankelijkheid van de openbare ruimte?
In navolging van het INC. Festival en het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap organiseert Jong BNSP samen met YOUNG NVTL een activiteit in de week van de toegankelijkheid.

Nadere informatie over locatie, adres en tijd volgt.

PlanDag najaarsevent 2021: Terugblikken om vooruit te kijken

PlanDag bestaat veertig jaar. Met evenveel PlanDag-boeken in de kast beschikken we over een rijk overzicht van de Nederlandse en Vlaamse ruimtelijke planning sinds de jaren 1980. Het laat zien welke concepten, projecten, beleid en plannen typerend zijn geweest voor de inrichting aan weerszijden van de landsgrens.

Op dinsdag 5 oktober tussen 15 en 17u blikken we terug op deze veertig jaar geschiedenis. Maar vooral willen we samen met jou kijken naar wat de komende veertig jaar voor de ruimtelijke planner in petto heeft. We nodigen je uit om met ons, vanuit het verleden, een mogelijke toekomst te schetsen voor vier thema’s: wonen, mobiliteit, landschap en energie.

Ben jij er graag bij? Schrijf je gratis in vóór 15 september.

Voorlopig programma

14:50 Digitale inloop
15:00 Welkom en korte reflectie over de afgelopen 40 jaar PlanDag
15:15 Parallelsessies per thema, blik op het verleden: herkennen we een canon?
16:00 Pauze
16:10 Parallelsessies per thema, doorkijk naar de toekomst: bijdrage aan een duurzame toekomst?
16:50 Plenair afronden en sneak preview PlanDag 2022
17:00 Einde, digitale borrel voor geïnteresseerden

Waarom anderen deelnemen

Wonen: spannend onderwerp aan de Nederlandse formatietafel. wat kunnen we leren van het verleden
Mobiliteit: innovaties op vlak van mobiliteit gaan mede bepalend zijn voor de ruimtelijke planning van de samenleving.
Landschap: klimaat is het uitgangspunt voor de komende 25 jaar en lokale besturen spelen daar een belangrijke rol in. maar kunnen zij dit waarmaken?
Energie: willen we de energietransitie laten slagen, dan moeten we deze integreren en koppelen met andere grote opgaven

Hoe deelnemen?
Deelname is kosteloos. Wil je deelnemen, vul dan vóór woensdag 15 september het online inschrijfformulier in. Duid aan welk thema je interesseert en licht je drijfveer toe (onderzoek, ervaring, projecten, kennis). Het PlanDag-bestuur maakt een definitieve indeling van de deelnemers in sessies. Daarbij staat de inbreng van verschillende perspectieven centraal.

Je kan je voor meerdere sessies inschrijven. Vul daarvoor het formulier opnieuw in: duid een andere sessie aan en voer een voor deze sessie gepaste drijfveer in.

Deelnemers worden eind september op de hoogte gebracht en ontvangen de nodige links om aan het event deel te nemen

Recent nieuws

De Omgevallen Boekenkast | A tot Z extra

20 oktober 2021 Blog

Tjerk Ruimschotel Terwijl ik nog overweeg toch zelf maar die door mij zo verlangde ambitieuze Gids voor de Stedebouwkundige en Volkshuisvestelijke ontwikkelingen van Almere te.

Lees verder

LANDSCHAPSARCHITECTUUR TRAINEESHIP MIDDEN-NEDERLAND ZOEKT 2 TRAINEES: JANUARI 2022 – JANUARI 2024

13 oktober 2021 BNSP

Na de succesvolle start van een eerste lichting, zoeken Waterschap Vallei & Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs en WING partner in ruimte.

Lees verder

Word nu lid van de BNSP en ontvang de rest van 2021 gratis lidmaatschap

6 oktober 2021 BNSP

Wanneer je nu een lidmaatschap aangaat geldt dit voor kalenderjaar 2022. Als welkomstgeschenk gaat je lidmaatschap direct in en profiteer je de rest van 2021.

Lees verder

Agenda

28 oktober 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon #4

04 november 2021

15:00

JONGBNSP

25 november 2021

15:00 tot 18:00BNSP

BNSP/NVTL meet-up 25 november

29 december 2021

00:00

Excursie