Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Casus Havenstad IJpoort | Pakhuis De Zwijger | 16 september | 20:00

14 september 2021 netwerk

Wat als de 600 hectare van de Hoogovens morgen vrijkomen? Wat willen we dan met deze gewilde locatie aan zee midden in de metropoolregio Amsterdam? Een mogelijke invulling is Havenstad IJpoort, een plan voor een nieuwe groot-stedelijke woonwijk voor 105.000 inwoners aan het Noordzeekanaal.
Op donderdag 16 september om 20:00 organiseert Pakhuis de Zwijger het programma Casus: Havenstad IJpoort  een casetudie die onderzoekt hoe je op zwaar vervuild terrein een nieuwe woonwijk kunt bouwen met een gezonde leefomgeving als leidraad. In dit plan wordt het terrein van Tata Steel radicaal veranderd tot een duurzaam woongebied. Hoe ontwikkel je een sterk vervuild gebied tot een duurzame en gezonde woonwijk? Wat betekent dit plan voor de manier waarop we steden op vervuilde gebieden ontwikkelen? En hoe bouw je een nieuw stuk stad op zo’n vervuild industrieterrein? Samen met stedenbouwkundigen en andere experts duikt Pakhuis De Zwijger in de toekomst van de Nederlandse stedenbouw. Een bijzonder interessante casus voor onze vakgemeenschap dus meld je aan!

Meer info en aanmelding

Luchtfoto IJmuiden, Zeesluis en Tata Steel | © foto: Debot op Wikipedia.org