Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Bureaus

Regelmatig organiseert de werkgroep een bureau-bijeenkomst. Doel hiervan is dat we samen kennis opdoen, kennis delen en netwerken. Hiertoe worden de bureauleden uitgenodigd bij een collega-bureau. Elk bureau is op toerbeurt de gastheer van een bijeenkomst. Meestal vindt een inleidende presentatie plaats over een onderwerp die door het organiserende bureau is geagendeerd.

Zaken die van belang zijn worden met elkaar besproken zoals pilots, verzekeringen, de grote opgaven die in het land spelen.  Bureaus kunnen daarnaast zelf thema’s aandragen en worden op voorhand gevraagd aan de agenda van de bijeenkomst mee te werken.

Ben je geinteresseerd om deel te nemen aan de bureaubijeenkomsten? Stuur dan een mail naar secretariaat@bnsp.nl onder vermelding van Bureaubijeenkomst

BNSP

BNSP-Bureaubijeenkomst 21 november 2019 geannuleerd

De bureaubijeenkomst bij gastbureau BügelHajema te Amersfoort, op 21 november 2019, is vanwege te weinig bureau-inschrijvingen hierbij geannuleerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Lees meer
BNSP

Vooraankondiging Bureaubijeenkomst| donderdag 21 november | 17:30 uur

BügelHajema Adviseurs te Amersfoort nodigt de bureaus van de BNSP uit voor de BNSP-Bureaubijeenkomst 2019. De Bureaubijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 november vanaf 17:30.

Lees verder