Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Bureaus

Regelmatig organiseert de werkgroep een bureau-bijeenkomst. Doel hiervan is dat we samen kennis opdoen, kennis delen en netwerken. Hiertoe worden de bureauleden uitgenodigd bij een collega-bureau. Elk bureau is op toerbeurt de gastheer van een bijeenkomst. Meestal vindt een inleidende presentatie plaats over een onderwerp die door het organiserende bureau is geagendeerd.

Zaken die van belang zijn worden met elkaar besproken zoals pilots, verzekeringen, de grote opgaven die in het land spelen.  Bureaus kunnen daarnaast zelf thema’s aandragen en worden op voorhand gevraagd aan de agenda van de bijeenkomst mee te werken.

Ben je geinteresseerd om deel te nemen aan de bureaubijeenkomsten? Stuur dan een mail naar secretariaat@bnsp.nl onder vermelding van Bureaubijeenkomst