Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Home

BEROEPSVERENIGING VAN NEDERLANDSE STEDEBOUWKUNDIGEN EN PLANOLOGEN

In een vol land, waar ruim denken een vereiste is, vervullen stedebouwkundigen en planologen een spilfunctie. Zij dragen met hun plannen en projecten verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Zij voeden de discussie en zijn er tegelijkertijd onderwerp van. Vanuit de samenleving worden zij meer dan ooit aangesproken op hun werk. De beroepsgroep zelf is onderhevig aan ingrijpende veranderingen. Nieuwe werkverbanden en nieuwe inhoudelijke opgaven zijn aan de orde van de dag.
Lees hier onze missie die we als beroepsvereniging voorstaan.

ORGANISATIE
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormend orgaan. Bijna 600 personen, bureaus en instituten zijn verenigd in de BNSP.

De organisatie bestaat uit de Algemene Leden vergadering, het bestuur, het bureau en een Raad van Advies.
De Algemene Leden Vergadering  vindt jaarlijks in juni plaats. In de statuten is vastgelegd wat een vereniging hoort te regelen. De upload van de statuten volgt.

Bestuursleden vergaderen eenmaal per maand. Het onbezoldigd bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en overige bestuursleden.

De BNSP kent twee bezoldigde stafmedewerkers.

Het bestuur wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Raad van Advies. Deze komt vier keer per jaar bijeen. De Raad van Advies  komt daarnaast enkele keren per jaar bijeen om bestuursleden te adviseren over de te volgen koers op de lange termijn.

 

Bestuur

Floris van der Zee
bestuurslid

BURA

Lees verder
Misja van Veen
bestuurslid

UNStudio

Lees verder
Eric van der Kooij
.

Conceptontwikkelaar / Stedebouwkundige bij Bouwfonds Property Development

Lees verder
Stefan Bödecker
Voorzitter

Stedebouwkundige en mededirecteur van BFAS+

Lees verder
Annemarie Hatzman
Penningmeester

Manager Portefeuillle Stedelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling bij Antea Group Nederland en CroonenBuro5

Lees verder
Eric Terlien
.

Senior ruimte provincie Zuid-Holland

Lees verder

Raad van advies

Egbert Stolk
.

.

Lees verder
Maurits Schilt
.

.

Lees verder
Jeroen Blom
.

.

Lees verder
Sandra van Assen
.

.

Lees verder
Laura de Bonth
.

Stedenbouwkundige

Lees verder