Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP zoekt een bestuurssecretaris Algemene Zaken en Financiën

18 februari 2020 BNSP

bestuurssecretaris BNSP
algemene zaken en financiën | 16 – 24u per week

Over de BNSP

In een vol land, waar ruimtelijk denken een vereiste is, vervullen stedenbouwkundigen en planologen een spilfunctie. Zij dragen met hun plannen en projecten verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Niet alleen in het stedelijk gebied maar ook in het landelijk gebied; boven en onder de grond. Zij voeden de discussie en zijn er tegelijkertijd onderwerp van. Vanuit de samenleving worden zij meer dan ooit aangesproken op hun werk. De beroepsgroep zelf is onderhevig aan ingrijpende veranderingen. Nieuwe werkverbanden en nieuwe inhoudelijke opgaven zijn aan de orde van de dag.


De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) zorgt voor ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling in het vakgebied. Momenteel bestaat het ledenbestand uit circa 600 individuele leden, 100 studentleden, 50 bureauleden en 25 instituten. Met zo’n 20 activiteiten per jaar is er voor iedereen iets te halen. De BNSP staat onder leiding van een 7-koppig bestuur, er zijn een drietal werkgroepen en twee bureaumedewerkers (een bestuurssecretaris en een projectcoördinator). Ook is er een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur.

Jouw Rol

De bestuurssecretaris ondersteunt het bestuur in de breedste zin. Je zorgt dagelijks voor de continuïteit van de vereniging. Je kent alle dossiers in de vereniging en onderhoudt het netwerk van partners en zusterverenigingen. Bovendien weet je wat er speelt in het veld en op basis daarvan zoek je actief contact met potentiële leden of te maken activiteiten.

Je werk kent drie pijlers:

 • Vertegenwoordiging van de Vereniging: Je bent samen met de projectcoördinator het aanspreekpunt voor alle partijen die met de BNSP samenwerken, samen zouden willen gaan werken met de BNSP of die deel uitmaken van het netwerk in het ruimtelijke domein.
 • Aanspreekpunt voor de leden: Je bent voor de leden het herkenbare gezicht of de persoon die ze aan de lijn krijgen of op bezoek krijgen. Je kent de ins- en outs van de lidmaatschapsvoordelen en zorgt er voor dat iedereen goed in de ledenadministratie staat. Je weet ook wat er bij hen speelt en wat ze van de vereniging verwachten.
 • Ondersteuning van het bestuur; je bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor, je beheert de acties en deadlines die voortkomen uit de bestuursvergaderingen en zorgt ervoor dat bestuursleden of het stafbureau deze nakomen.
 • Je draagt ook zorg voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Je verzorgt onder andere de facturatie en het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Wat wordt er van je verwacht:

We zoeken een zelfstandige werker die goed namens de vereniging kan optreden. Je bent toegankelijk en staat mensen gemakkelijk te woord. Je kunt zorgvuldig werken en meerdere dossiers tegelijk beheren. Door je zorgvuldigheid is de (leden)administratie altijd op orde en kunnen we goed terugkijken in alle dossiers. Je weet goed welke zaken je zelf kunt oplossen en wanneer je het bestuur(slid) erbij moet betrekken. Je kunt goed samenwerken, zowel binnen de organisatie met de projectcoördinator en het bestuur als met de omgeving.

Competenties:

 • Zelfstandig
 • Besluitvaardig
 • Verbindend
 • Gestructureerd

Je collega’s

Je directe collega vormt de projectcoördinator van de BNSP. Zij houdt zich o.a. vier dagen per week bezig met de projecten, communicatie en activiteiten die de vereniging organiseert. Daarnaast ondersteunt ze in de ledenadministratie.

We delen ons kantoor met de BNA, NVTL en BNI. Met name met de NVTL is er vaak een samenwerking en hun stafbureau kent dezelfde bezetting.

Het bestuur bestaat uit mensen uit het vak. Zij vergaderen een keer per maand, jij bent daarbij aanwezig. Met individuele bestuursleden zal er wekelijks contact zijn. Daarbij springt de voorzitter eruit met wie je de vergadering voorbereidt en de algemene continuïteit van de vereniging bespreekt. De Raad van Advies vergadert 4 keer per jaar.

Wat vragen we:

 • Tenminste HBO denkniveau
 • Tenminste 5 jaar werkervaring
 • Affiniteit met het ruimtelijk ontwerp of liever nog werkervaring binnen ons vakgebied
 • Affiniteit met financiën

Wat bieden we:

 • 16 – 24 uur per week
 • Flexibiliteit in de invulling van je werktijden
 • Een plek om bij te dragen aan een mooier Nederland
 • Een vergoeding in lijn met de Architecten CAO

Ben je geïnteresseerd?

Reacties en je cv kan je sturen naar Judith Flapper, j.flapper@bnsp.nl. Graag zien we deze tegemoet voor 1 maart 2020