Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP zoekt bestuursleden

15 september 2021 BNSP

Vacature bestuurslid BNSP

Vind jij het belangrijk om mee te denken over onze ruimtelijke ordening en activiteiten te agenderen voor de vakwereld van de stedebouw en planologie?

Over ons
Wij staan voor ons vak en onze vakgenoten. Wij doen dat door ons onafhankelijk in te zetten op ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling.
Onze vereniging kent een actief bestuur. De vereniging telt 600 individuele leden, ruim 50 bureaus en meer dan 25 instituten. Het BNSP-bureau bestaat uit twee gedreven en ervaren stafmedewerkers.
Het bestuur komt maandelijks bijeen op de eerste woensdagavond van elke maand, behalve in januari en augustus, van 18.00u tot 20.00u in Amsterdam of online.
Drie keer per jaar vergadert het bestuur, aansluitend aan zijn vergadering, met de Raad van Advies. Deze raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over actuele onderwerpen, de verenigingsagenda, en over de continuïteit van de vereniging.
Het stafbureau is de drijvende kracht achter de organisatie en onderhoudt de contacten met de leden. BNSP-activiteiten worden actief vanuit het bestuur en het bureau geagendeerd.

Wegens het einde van de zittingstermijn van een bestuurslid zoeken wij versterking!

In het kort wat formaliteiten

  • Het bestuur staat uiteraard voor de continuïteit van de vereniging.
  • Het bestuur is verantwoordelijkheid voor het jaarplan en de begroting.
  • Bestuursleden zijn het gezicht van de BNSP en, als het bij je past, ben je namens de BNSP actief in het debat.
  • De bestuursfunctie is onbezoldigd en vraagt 2 tot 4 uur per week.

Meer informatie:  www.bnsp.nl

Belangstelling? Neem contact op met voorzitter Stefan Bödecker of met stafmedewerker Judith Flapper: secretariaat@bnsp.nl | 06 480 707 93