Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP werkt mee aan de Nationale Dialoog Bouwcultuur

9 maart 2020 BNSP

De BNSP is gevraagd om medewerking te verlenen aan  de Nationale Dialoog Bouwcultuur die op 5 maart jongstleden plaats heeft gevonden op de voormalige vliegbasis Soesterberg.  De dag is op initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 georganiseerd.

De ochtend werd besteed aan het plenaire programma waarin Rijksadviseur Floris Alkemade en de Voorzitter Raad van Cultuur Marijke van Hees ingaan op de navolging van de verklaring van Davos. De publicatie Verder met de Verklaring van Davos werd gepresenteerd.

De Rijksbouwmeester van Vlaanderen, Leo van Broeck gaf een sprankelende presentatie over de functie van ontwerpkracht in België én in Nederland waarbij een waarschuwing over te veel gerichtheid op eigen functioneren en niet kijkend naar een overstijgende context vanuit de ontwerpwereld als uitsmijter diende.

Daarna werden zaaldiscussies ingezet met aanjagers Désirée Uitzetter, bestuursvoorzitter NEPROM; directeur Gebiedsontwikkeling BPD, Jeroen van Erp, bestuurslid Kunsten ’92; praktijkhoogleraar Concept Design, TU Delft; strateeg Fabrique,  Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE),  Pieter Huijbregts, initiatiefnemer Netwerk Conceptueel Bouwen, Ellen Masselink, director Strategic Partnerships, BAM Infra Nederland en  Paul Roncken, onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit provincie Utrecht; universitair docent WUR. Allen leverden een  kritisch betoog en tegelijkertijd een noodzakelijke oproep tot integratie en samenwerken om aan de grote opgaven een daadwerkelijke invulling te geven.

Het middagprogramma werd ingeleid door een betoog van Marleen Stikker, directeur van De Waag met een presentatie Bouwcultuur en inclusiviteit. Waar bevinden we ons in dit proces…

Vervolgens vonden 8 werksessies plaats waaronder drie met medewerking van de BNSP:

Sessie 1 ‘ontwerpend onderzoek’ met medewerking van ex bestuurslid Jong BNSP en zelfstandig stedebouwer Eva van Rijen en de inzet van twee jong BNSP -ers die reflecteren op prangende vragen. Eva presenteerde  in het kader van het ontwerpend onderzoek haar bijdrage als teamlid aan de ontwerpmanifestatie Regio van de Toekomst. Wat is het na-ijleffect van deze grote ontwerpmanifestatie en wat heeft men met de opbrengsten uit dit onderzoek gedaan; is het vertaald naar beleid, zijn ontwerpers naar aanleiding van dit onderzoek nader betrokken en heeft het onderzoek geleid tot een vervolg. Helaas werd aan de Jong BNSP-ers die op uitnodiging aanwezig waren en zich op vragen hebben voorbereid, voorbijgegaan vanwege tijdsdruk.

Sessie 2 ‘de toekomst van de post ’65 woonwijken’, met sprekers Anita Blom (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Harry Boeschoten (programmadirecteur Groene Metropool), en Jacqueline Tellinga, bestuurslid BNSP. Informatieve bijeenkomst; Waartoe bieden de postmoderne wijken van de jaren ’80 plaats, kunnen ze worden getransformeerd, uitgebreid, afgebroken, van een nieuwe functie worden voorzien… wat zijn de toekomstperspectieven en mogelijkheden.

 

Sessie 8 Het Pact van Soesterberg. Voorzitters van beroeps- en brancheverenigingen en vertegenwoordigers van organisaties betrokken bij ontwerpend Nederland hebben zich gedurende 1,5 uur opgesloten in een bunker. Geen bereik, geen telefoon, geen internet, om te werken aan de eerste stappen tot het vormen van een Pact van Soesterberg, een pact vanuit ontwerpend Nederland richting Rijk. De eerste aanzet is gemaakt.

Kortom een volle dag waarbij de BNSP ruim was vertegenwoordigd.