Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP-werkgroep Overheid, aanmelding en uitnodiging voor een eerste bijeenkomst in Almere

5 maart 2018 BNSP

Wat?               Bijeenkomst BNSP-werkgroep Overheid

Wanneer?     Woensdag 28 maart, 16:30-18:30 uur

Waar?            Steiger 24 – aanlegplaats voor creativiteit

                        De Steiger 24 | 1351 AB  Almere

Beste,

Het is de missie van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) om, in samenwerking met andere ruimtelijke disciplines, een bijdrage te leveren aan een mooiere, betere leefomgeving. Daarbij streeft de BNSP naar een goede promotie van het vakgebied, opdat kennis, expertise en meerwaarde van de beroepsgroep nog herkenbaarder en zichtbaarder gemaakt worden voor het brede publiek, politiek, bestuur en markt. Om dit te bereiken verenigt, verbindt en vertegenwoordigt de BNSP alle in Nederland werkzame stedenbouwkundigen en planologen. Kortom: de BNSP is een platform voor ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning van alle ruimtelijk professionals.

Op dit moment zijn in onze beroepsvereniging de bureaus/ZZP-ers en de opleidingen goed vertegenwoordigd. De bureaus komen een paar keer per jaar bij elkaar om ervaringen en kennis uit te wisselen die specifiek is voor de bureaus (CAO, ICT, verzekeringen, regelgeving rond aanbestedingen, etc.) en om gezamenlijk ‘pilots’ op te zetten (zoals de pilots Omgevingsvisie, de pilot Energietransitie of de pilot BEP-traineeships).

Ook de opleidingen (WO, AvB’s en evt. HBO) gaan op verzoek van de opleidingscoördinatoren en op initiatief van de BNSP per begin dit jaar regelmatig bij elkaar komen. Hun agendapunten gaan over de beroepservaringperiode (BEP), de eindtermen van hun opleidingen en andere zaken waar zij de beroepsvereniging bij nodig kunnen hebben.

Tot zo’n 10 jaar geleden was er ook een werkgroep ‘Overheid’, waarin vertegenwoordigers van vooral gemeenten maar ook provincies en Rijksoverheid regelmatig samenkwamen. Ik heb gemerkt dat stedenbouwkundigen en planologen van overheden (en dan met name gemeenten) allerlei thema’s hebben waar zij graag met elkaar regelmatig over in gesprek zouden willen gaan. Dat kan gaan over de (veranderende) rol van gemeentelijk stedenbouwkundigen, over het gemeentelijk opdrachtgeverschap en de wijze waarop tenders worden uitgeschreven vanuit gemeenten, over (interne en externe) opleiding en kennisontwikkeling, over arbeidsvoorwaarden e/o werving/selectie van nieuwe collega’s, etc.

In mijn gesprekken in het afgelopen jaar met stedenbouwkundigen en planologen bij verschillende gemeenten door het hele land heb ik dus ontdekt dat er opnieuw behoefte is aan een BNSP-werkgroep ‘overheid’.

De eerste bijeenkomst van de BNSP-werkgroep ‘Overheid’ is gepland op woensdag 28 maart a.s. Wij komen dan om 16:30 uur samen in Steiger 24 in Almere (in deze creatieve broedplaats zit ook mijn kantoor Atelier Dutch). De bijeenkomst duurt tot 18:30 uur, en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. We hebben op 28 maart een eerste gezamenlijk gesprek (met stedenbouwkundigen van andere gemeenten), waarin we deze werkgroep verder vormgeven: de ‘agenda’ bepalen (punten die je wilt bespreken met de BNSP e/o collega-stedenbouwkundigen van andere gemeenten?), wie moet er (nog meer) in deze werkgroep, frequentie, etc. We gaan die middag ook een ‘estafette-systeem’ vastleggen (gezamenlijk wordt de datum en gastheer van de volgende bijeenkomst bepaald).

En misschien heb je er zelf geen tijd voor, maar weet je een collega van jou die aan zou willen schuiven. Laat maar even wat weten! Deel dit verzoek in ieder geval met zoveel mogelijk stedebouwkundige en planologische collega’s van jou.

Aanmelden? Schrijf je dan in!

 

Selecteer een geldig formulier

 

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de locatie. Kom je met het openbaar vervoer? Vanaf NS-station Almere Centrum rijdt iedere 5 minuten buslijn M1 richting Almere Haven. Uitstappen bij halte De Steiger, en dan ben je er bijna. De busrit duurt ongeveer 10 minuten.

Ik hoop je dan te zien!

Met vriendelijke groet,

Rob van der Velden

Voorzitter Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP)