Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP-SALON #5 in Van Eesteren Museum

7 april 2022 Blog

BNSP-SALON #5
Na-Oorlogse wijken: kansen en valkuilen voor verdichtingsopgaven

Datum: donderdag 21 april 2022
Locatie: Van Eesteren Museum Amsterdam
Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam

Programma

19:20 inloop
19:30 start en introductie door Eric Terlien, BNSP bestuurslid
19:35 korte presentaties en verhalen van experts Maurits de Hoog, Ivan Nio en Jeroen Drewes
20:40 pauze
20:50 panelgesprek transformatie naoorlogse woonwijken met vragen uit de zaal
21:30 einde avond

Sprekers:
Jeroen Drewes (adviseur KAW architecten, Ruimte zat in de stad)
Ivan Nio (stadssocioloog, buurtbiografieën Nieuw-West)
Maurits de Hoog (stedenbouwkundige, Super West)

aanmelding salon naoorlogse wijken
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
Discipline
Lidmaatschap