Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP-Salon #4 Het recht van de snelste

25 oktober 2021 BNSP

28 oktober 20:00 uur
BNSP-Salon #4 Het recht van de snelste
Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet

Van files tot fietssnelwegen en frietzakfietspaden, van drempels tot deelauto’s en fietsgebruik al dan niet elektrisch: hoe we ons verplaatsen heeft enorme invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan. En dat de auto daarin door de tijd heen geprioriteerd is in de indeling van onze publieke ruimte en in onze beleving van verkeer staat buiten kijf.
In het boek Het recht van de snelste, welke op 5 juni is uitgeroepen als winnaar van de Brusseprijs 2021, gaan journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op die ene belangrijke vraag: van wie is de straat? Ze constateren dat het verkeer ( en de daarbij behorende inrichtingsregels) onze publieke ruimte heeft overgenomen – en bespreken met jou dat een heel andere inrichting mogelijk is.

Gespreksleider is Servaz van Berkum, programmamaker en gespreksleider van Pakhuis De Zwijger.

Schrijf je in voor deze vierde BNSP-Salon.

Excerpt uit het juryrapport Brusseprijs
Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet – Het recht van de snelste. Hoe ons verkeer steeds asocialer werd (De Correspondent).
Een verrassend boek voor alle juryleden, het thema mobiliteit stond bij ons niet heel duidelijk op het netvlies. Maar dat veranderde snel door dit boek, waarin Verkade de verteller is van het verhaal van haar en Te Brömmelstroet.
Verkade trekt op basis van haar eigen vragen de lezer slim mee het onderwerp in. Zij ontwikkelt gaandeweg haar inzichten over het thema en de lezer ontwikkelt met haar mee. Je komt terecht in een bijna parallelle wereld van techniek, instituten, handboeken, reglementen en juridische, bestuurlijke, sociale en psychologische mechanismen waar je geen weet van hebt als het je vak niet is maar die grote betekenis heeft voor ieders dagelijks leven en leefomgeving.
De bevindingen worden regelmatig onderbouwd met wetenschappelijke en statistische gegevens die toegankelijk worden gepresenteerd.
Met enkele dramatische elementen die invoelend beschreven worden geeft Verkade de tekst gedoseerde injecties van spanning. Het boek biedt veel ongekende inzichten in verkeer en mobiliteit, stelt overtuigend de vraag hoe belangrijk mobiliteit eigenlijk is en suggereert daarop een antwoord. Het recht van de snelste is een dwingende nadenker.

20211028 BNSP Salon 4 Het recht van de snelste
Lid/Geen lid BNSP
discipline