Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP Salon #3 GROOT AMSTERDAM

3 mei 2021 BNSP

BNSP Salon #3

Groot Amsterdam – Fotograaf Theo Baart in gesprek met Emiel Reiding (directeur MRA) en Ivonne de Nood (Projectdirecteur Almere 2.0).

Moderator, Maurits de Hoog (oud-hoogleraar Stad en Regio TU-Delft).

20 mei | 20:00- 21:30 uur | online

Als inwoner van de Metropoolregio heeft fotograaf Theo Baart zich verdiept in de oprekkende grenzen van de Metropool. Hij heeft daartoe een fotografische reis gemaakt met als resultaat de publicatie Groot Amsterdam, Metropool in ontwikkeling. Jurjen Taks, stedenbouwkundige en Ton Bossink, planoloog, hebben met vakinhoudelijke informatie hieraan meegewerkt.
Tijdens zijn reis zijn naar aanleiding van alle beelden, gesprekken en indrukken bij hem ook kritische punten gerezen met als belangrijkste: De complexe omgang van Nederland met de ruimtelijke opgaven waar we voor staan zit op slot, met name in het delen van kennis en het aansturen van breed onderzoek (waaronder ruimtelijk ontwerp). Punten die hij aandraagt, zijn:

  • Het beperkende keurslijf dat door de opdrachtgever (het bestuur) wordt opgelegd en waarbij het belang van de gebruiker niet wordt meegenomen.
  • Het uitsluiten van innovatie vanwege het huidige politieke klimaat inzake de opgaven waar we momenteel voor staan.

Maurits de Hoog legt naar aanleiding van Theo’s project de volgende discussiepunten voor:

  • De Metropool Amsterdam is aantrekkelijk vanwege het omringende landschap en het aanwezige groen. Wordt er genoeg geïnvesteerd in deze kwaliteiten?
  • Hoe kan worden gestuurd op de programma’s van stedelijke functies, waarbij het naast woningbouw en bedrijvigheid ook gaat om zorg, sport, cultuur en onderwijs, kortom om de kwaliteit van leven?
  • Hoe wordt daar vanuit Almere naar gekeken en hoe worden bovenstaande punten meegenomen in het beleid van de MRA?

Kortom een  inspirerende en spannende avond met  invalshoeken die uitdagen en waarbij je van harte wordt uitgenodigd om mee te discussiëren. Schrijf je in!

 

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Lid/geen lid BNSP *