Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP Salon #3 Groot Amsterdam Metropool in ontwikkeling

25 maart 2021 BNSP

BNSP SALON #3 

20 mei | 20.00 uur – 21.30 uur
Online

Theo Baart (fotograaf) praat met Emiel Reiding (Directeur MRA) en Ivonne de Nood (Projectdirecteur Almere 2.0) over de grootsteedse uitbreiding van Amsterdam; waar eindigt de Metropool en wat voor impact heeft de regio op de omgeving? Waar liggen de grenzen van Groot Amsterdam?
Moderator is Maurits de Hoog; stedenbouwkundige en voormalig hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen aan de TU Delft in de leerstoel Stad & Regio.

Waar liggen de grenzen van de Metropool en welke impact hebben deze verschuivende grenzen op de regio . De druk op stedelijke regio’s neemt toe door de bevolkingsaanwas, energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie en veranderende mobiliteit. Van de regio wordt steeds meer gebruik gemaakt alsof het één stad is. Daarnaast Metropoolbewoners zoeken vaker de regio op als nieuwe woonplek, wat heeft dit voor een impact op de Metropool en de regio?
Dit boek toont met fotografie en een reisverslag van Theo Baart de bijzondere onderdelen van de Nederlandse variant op een metropool en de plekken die ingrijpend gaan veranderen. Kaarten en datavisualisaties onder redactie van planologen Ton Bossink en Jurjen Tjarks vormen het fundament onder deze metropolitane verkenning.

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Lid/geen lid BNSP *