Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP Excursie Kerckebosch Zeist | Fotoverslag

16 maart 2018 BNSP

Kerckebosch is een bestaande wijk in Zeist waar wordt geïnvesteerd in transformatie, innovatie, duurzaamheid en nieuwbouw.

De bestaande wijk zal de komende decennia een grote verandering ondergaan. De grote flats die nu in het bos liggen worden vervangen en maken plaats voor een volledig nieuwe wijk opgezet conform het Scheggenmodel. De wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch WOM (gemeente Zeist en corporatie De Seyster Veste) maakt samen met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de omgeving dit integrale ontwerp.

Kerckebosch ligt midden in de natuur. De buurten liggen tussen bos, heide en een parkachtig landschap en staan in directe verbinding met het Utrechts Landschap. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte, en bij de overgang van openbaar en privé, wordt er zorgvuldig naar gestreefd “wonen in de natuur” op elke plek daadwerkelijk voelbaar te maken.

Belangrijke uitgangspunten voor de inrichting van de groene wijk zijn:

  • Het sparen van zo veel mogelijk bestaande bomen
  • Het opnemen en versterken van de aanwezige hoogteverschillen
  • Het verbinden van de natuur tussen de buurten met het Utrechts Landschap

Innovatie in de vorm van een energieplein, participatieprojecten in het kader van duurzaamheid en investeringen in groen, gezond en leefbaar maken de wijk tot een voorbeeldbuurt voor overig Nederland. Kortom een wijk die het bezoeken waard is!

Op 9 maart heeft de excursie plaats gevonden. Een middag vol inspiratie voor ontspannen wonen midden in nieuwe natuur die mede-beheerd wordt door bewoners en in eigendom overgedragen is aan het Utrechts Landschap. Het succes van Kerckebosch komt voor een groot deel voort uit het enthousiasme, de betrokkenheid en vakkennis van het ontwikkel- en ontwerpteam.

Veel dank aan het ontwerpteam die ons heeft voorgelicht over en meegenomen in de transformatiewijk: Evert Jan Roelofsen, Roel Faems en Jacob Grambow.

Fotoverslag: