Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNA-Boek Snelweg + Stad

19 juni 2017 Uit het netwerk

De stedelijke ringweg kennen we eigenlijk alleen nog maar als snelweg. Hij heeft zich afgekeerd van de stad en snijdt haar weefsel aan stukken. Hoe anders was dat in de negentiende eeuw, toen de ringweg werd uitgevonden en toen verkeer en stedenbouw nog hand in hand gingen.

Dit boekt onderzoekt de toekomst van stad en snelweg. Wetenschappers schetsen een historisch en theoretisch kader; zeven breed samengestelde teams – met de fine fleur van de Nederlandse architectuur en stedenbouw – presenteren hun ontwerpen. Niet door terug te grijpen op de negentiende-eeuwse esthetiek, maar door de snelweg te verzoenen met de stad van de eenentwintigste eeuw.

Meer informatie en aanschaf