Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BLOG APRIL 2017 | DE OMGEVALLEN BOEKENKAST | METROPOOL | REACTIES

14 april 2017 BNSP

11 april 2017 00.52 | Paul Rijnaarts

Beste Tjerk

Zelden ben ik het met je eens, vanwege je enigszins op Nederland gerichte en daardoor in internationaal verband tekort schietende vertogen over stedenbouw en planologie. Maar je kritiek op “De toekomst van de stad” is moedig en te loven. Want velen, waaronder Zef Hemel schieten in een aantal analyses tekort. We zullen veel meer rekening moeten houden met het verschijnsel “vlottende bevolking”.  Zeeland is leeg, maar in de zomer stampvol.  De Amsterdamse regio telt overdag drie keer zoveel mensen als volgens de bevolkingsstatistiek. Allerlei nutsvoorzieningen en dus ook lokale belastingen worden op de verkeerde getallen gebaseerd. Steden worden rijk, als daar eens mee gerekend wordt…….. lees meer