Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Blog 9 Regio van de Toekomst: De grote ruilverkaveling van Nederland als spektakelstuk

4 april 2019 Blog

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Blog 9 staat online met een terugblik op de slotmanifestatie van 22 maart jongstleden.