Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Blauwe Kamer presenteert 26 november: Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2016

2 november 2016 Nieuws
jaarboek-blauwe-kamer

BOEKPRESENTATIElogo-blauwdruk-copy

Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2016

Blauwe Kamer Jaarboek

 
De presentatie van het nieuwe Blauwe Kamer Jaarboek vindt plaats op zaterdagmiddag 26 november in Den Bosch. Het werk aan de Bossche vesting is een van de 17 projecten die in het jaarboek zijn opgenomen. Voorafgaand aan de boekpresentatie is er een excursie met de ontwerpers.

Een van de onderdelen van het programma is een gesprek met de hoofden stedenbouw van ’s Hertogenbosch, Den Haag en Arnhem over een veranderend krachtenveld met nieuwe spelers.En dit tegen de achtergrond van politieke en economische onzekerheden. Hoe bewaak je het publieke belang als zoveel projecten en ontwikkelingen door anderen ingezet worden? Wat betekent het zogenoemde ‘nieuwe werken’ voor deze ontwerpen plandiensten? En wat kunnen gemeentes met nieuwe opgaven zoals energietransitie?
 
U bent van harte welkom bij de feestelijke boekpresentatie in Den Bosch!
 
Meer informatie
 
Blauwe Kamer2

replies are closed