Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Author Archive

Open Oproep Kennisregio aan Zee: Ontwerp Ruimte voor de Stedelijke Economie van Morgen

De Kennisregio aan Zee is met deze Open Oproep op zoek naar katalyserende, creatieve en innovatieve ideeën voor de ruimte voor de duurzame en leefbare economie van de toekomst vanuit de principes van brede welvaart. Dit zien we als een opmaat naar een nieuwe ruimtelijke beleidsagenda voor de komende decennia. Kennisregio aan Zee is de noemer waaronder Den Haag, Leiden, Delft en Zoetermeer samenwerken aan belangrijke ruimtelijk-economische vraagstukken. Hoe ziet het (stedelijk) landschap van de economie van de toekomst in 2070 eruit en hoe realiseren we die? Dat is de uitdaging in deze Open Oproep. Zit jij vol ideeën en wil je bijdragen aan de agendering van het nieuwe gewenste strategisch beleid op de ruimte voor de brede welvaart en economie van de toekomst? Lees dan verder op kennisregioaanzee.nl en meld je aan voor deze prijsvraag!

Procedure 

De Open Oproep bestaat uit twee ronden. In ronde 1 wordt multidisciplinaire teams, bestaande uit minimaal één ontwerper, gevraagd een beknopte visie op het vraagstuk te geven in beeld en tekst. Er wordt in deze ronde nog niet om ontwerpen gevraagd. Maximaal drie van de meest veelbelovende inzendingen worden door de jury geselecteerd in ronde 2 hun voorstel verder uit te werken. Hier staat een vergoeding van €25.000,– per team tegenover. Het gaat om een uitwerking van de regionale identiteit en een ontwikkeling van een ruimtelijk concept. Er wordt een visie op het landschap van de brede welvaart en economie in 2070 verwacht en hoe dit in de tijd te bereiken is in een aantal strategische stappen. Vervolgens wordt een vertaling verwacht naar concrete gebieden die bijdragen aan een florerend economisch ecosysteem van de Kennisregio aan Zee. De Open Oproep zal worden afgesloten met een eindmanifestatie. Deze zal in onderling overleg nader vorm krijgen, waarbij wordt gedacht aan een expositie en één of meer kennissessies voor geïnteresseerden. De resultaten van de Open Oproep zullen ook gebundeld worden in een publicatie.

Voor meer informatie: website kennisregioaanzee.nl

De omgevallen boekenkast | Ogen

OGEN

Omdat ik begrepen had dat de West Village Houses, het enige woningbouwproject dat (mede) door Jane Jacobs gebouwd was, gesloopt zou worden, ging ik, vliegschaamte, ellenlange wachtrijen op Schiphol en budgettaire hindernissen overwinnend naar New York om nog met eigen ogen te kunnen zien wat er bereikt kan worden wanneer burgers het voor het zeggen hadden. Nou, dat viel niet mee. Om te beginnen bleken de 42 geschakelde blokjes met in totaal 420 wooneenheden langs de Washington Street (tussen W 10th en Bank Street) helemaal niet gesloopt te worden, maar was er een bod gedaan op het project, dat, ooit gebouwd met subsidies en andere financiële tegemoetkomingen, steeds meer uit gewone, redelijk onbetaalbare woningen was gaan bestaan.

Dat het streven naar door de buurt ontwikkelde betaalbare woningen mislukt was, is binnen de kapitalistisch geordende productiewijze in het algemeen en binnen de New Yorkse vastgoedwereld in het bijzonder niet zo verbazingwekkend of verwijtbaar. Ook de extreem sobere baksteenarchitectuur van de vijflaagse portieketage woningen vond ik op zich geen probleem, ik hou wel van minimalistische bouwwerken en dat men om financiële redenen geen lift bouwt en dus iedereen verplicht gezond te blijven door trappen te lopen valt ook te begrijpen.  Onbegrijpelijk en niet te verdedigen vond ik echter de beschamende behandeling van het straatniveau van de nieuwbouw (uit de jaren 60). Dat de blokjes niet evenwijdig aan de straat zijn gesitueerd, maar onder een lichte hoek vind ik ruimtelijk altijd al problematisch, maar de daardoor ontstane wigvormige restgebiedjes zijn op geen enkele wijze gebruikt om ontmoetingsplekken op straatniveau te creëren met speelhoekjes of zitbanken. Alles is stijf dichtgeplant met wat wij vroeger schaamgroen noemden. Slechts op twee plaatsen is een vrijwel gesloten buurtwinkeltje gerealiseerd, terwijl de vele portiekingangen en de op de beletage gesitueerde woningen op geen enkele wijze bijdragen aan de ‘eyes on the street’, zoals één van de vele, veelal onkritische biografieën over Jane Jacobs is getiteld (Eyes on the street; the Life of Jane Jacobs van Robert Kanigel uit 2016).  Maar veel was er in de uitgestorven straten ook niet te zien zodat mijn vrouw en ik de enigen waren in het ‘sidewalk ballet’ van die dag rond het middaguur, waarmee één van de belangrijkste ambities van het project (veel mensen op straat 24/7) manifest mislukt was.

 

Uiteraard las ik later dat Jane ook niet helemaal gelukkig was geweest met deze West Village Houses  en van Roberta Graz (waarover later meer) moet ik vooral begrijpen dat het allemaal de schuld was van de tegenwerkende gemeenteambtenaren dat het geen doorslaand succes was geworden. Maar zelfs wanneer dat enigszins waar is is het toch wel treurig dat er in de vijf boroughs van New York City verder geen enkel woningbouwproject naar voren wordt geschoven waar de door Jane Jacobs voorgestane werkwijze wel heeft gewerkt, zelfs niet in de  vrij uitvoerige overzichtsbundel Affordable Housing in New York; the People. Places and Policies that Transformed a City uit 2016, samengesteld door Nicolas Dagen Bloom en Matthew Gordon Lesner. Terwijl ondertussen de New York City Housing Authority, Amerika’s grootste huisbaas, honderdduizenden huurders huisvest in omvangrijke hoogbouwprojecten die, in tegenstelling tot de door Pruitt Igoe (ST. Louis) en soortgelijke projecten opgeroepen beeldvorming, goed onderhouden en gemanaged worden, zoals beschrven door Nicholas Dagen Bloom in Public Housing That Worked: New York in the Twentieth Century  uit 2008. Ook de vele, grootschalige, Title I-woningbouwprojecten van Robert Moses liggen er vandaag de dag, zag ik, veelal prima bij.

Toch wordt het verzet tegen één van deze stadsvernieuwingsprojecten gezien als één van de drie overwinningen van Jane Jacobs op Robert Moses in het boek van Anthony Flint Wrestling with Moses: How Jane Jacobs Took On New York’s Master Builder and Transformed the American City uit 2009. Uitvoerig gaat Flint in op het door Jacobs geleide buurtverzet eind jaren 50 tegen een plan van Robert Moses om Fifth Avenue door te trekken door het Washington Square Park. Ook beschrijft Flint het eveneens succesvolle verzet eind jaren 60 om in het zuidelijke deel van Manhattan de Lower Manhattan Expressway (afgekort tot LOMEX) aan te leggen die de Holland Tunnel (onder de Hudson) zou verbinden met twee bruggen over de East River, de Williamsburg Bridge en de Manhattan Brigde. Het klopt dat Robert Moses verbitterd was dat deze essentiële schakel in het door hem grotendeels al gerealiseerde regionale snelwegennet, mede door toedoen van Jacobs, nooit gerealiseerd zou worden, maar het voorstel begin jaren 60 voor urban renewal in Greenwich Village kwam nadat Moses al niet meer verantwoordelijk was voor woningbouw in New York.

Deze manier om Moses ook na zijn pensioen, ja zelfs na zijn dood nog, aan te wijzen als schuldige voor alles wat in de ogen van de critici verkeerd is, zien we vaker bij discipelen van Jane. Een goed (maar eigenlijk treurig) voorbeeld is de publicatie van Roberta Brandes Gratz The Battle for Gotham; New York in the Shadow of Robert Moses and Jane Jacobs, in 2010 verschenen. Het boek is een langdradige, onevenwichtige mix van particuliere observaties, oninteressante familiegebeurtenissen en rancuneuze beschrijvingen van tamelijk willekeurige aspecten uit de New Yorkse stadsgeschiedenis. Dit werk van een zich goede vriendin van Jane Jacobs noemende journaliste, kwam op mij over als een, bijna onbegrijpelijke, wraakzuchtige afrekening met Robert Moses als persoon en ambtenaar en getuigt, in het verlengde van het werk van Jacobs van een permanent, bijna onbegrensd, dedain voor overheidsbeleid, beroepspraktijk en vakliteratuur. Bijna lachwekkend is Gratz’ verontwaardiging dat de West Village Houses nog steeds niet algemeen erkend wordt als een nastrevenswaardig model voor stedelijke woningbouw/vernieuwing.

Na onze teleurstelling over ‘the Houses that Jane built’ wilden wij het legendarische huis (555 Hudson Street) zien waar Jane Jacobs tussen 1947 en 1968 woonde en vanwaaruit zij de observaties gedaan had die ze verwerkte in het daar door haar geschreven boek Death and Life of Great American Cities (1961). Ironisch, en illustratief voor het vaak gedane verwijt aan Jacobs dat haar werk ongebreidelde gentrificatie in de hand heeft gewerkt, is dat op de begane grond (waar voordat het gezin Jacobs er ging wonen een ‘snoepwinkeltje’ was gevestigd) nu een zeer modieus makelaarskantoor huist. Niet verbaasd, maar wel teleurgesteld was ik om bij Anthony Flint te lezen dat Jane (en haar man Bob, een architect) voor zichzelf de winkelruimte op de begane grond hadden verbouwd tot woonkamer en keuken. Uiteraard mag je van een particulier niet verwachten, zelfs niet van iemand die hartstochtelijk dichtheid en verscheidenheid predikt, dat die zijn/haar drielaagse, in zeer slechte staat verkerend gebouw, afbreekt en er, net als het naburig pand, een zeslaags huurgebouw van maakt. Maar het geeft wel aan dat de praktische werkelijkheid weerbarstig is en dat het moeilijk was de voor de straat en buurt belangrijke winkelruimte te sparen en extra ruimte elders te maken, bijvoorbeeld door een extra verdieping op het pand te zetten.

Daarnaast blijf ik met het probleem zitten dat Jane’s worsteling en strijd uit de boektitels (van Flint en Gratz) eigenlijk alleen betrekking hadden op de twee door Moses voorgedragen planvoorstellen voor haar woonbuurt en niet op zijn werk als geheel. En nog problematischer voor mij is dat Jane Jacobs’ opvattingen en werkwijzen (die expliciet in de boeken genoemd worden) ongemakkelijke parallellen vertonen met de manier waarop, in toenemende mate, boeren, burgers en buitenlui zich menen te kunnen/moeten manifesteren bij maatschappelijke problemen en crises. Ik denk aan de giftige cocktail van het ontkennen van het probleem, het declasseren van de onderbouwing, het zoeken van de oplossing elders, maar niet hier (NIMBY), het op de persoon spelen van politieke en professionele inbreng, het gebruikmaken van beweringen als bewijs, het inzetten van kinderen om het publiek te bespelen en het a priori afwijzen van elk compromis als moedwillige strategie. Uiteindelijk ben ik bang, ook al dacht ik daar vroeger anders over, dat het doel niet de middelen heiligt, ook al zei Robert Moses ooit nogal provocerend: ”If the end doesn’t justify the means, what does?”

Jong BNSP x Provero, Jong Leefomgeving en Jong VVM

Fasten your seatbelts, we are going on an adventure!

Op donderdag 8 december a.s. organiseert Provero in samenwerking met Jong BNSP, Netwerk Jong Leefomgeving en jong VVM netwerk van milieuprofessionals een dagbijeenkomst in De Observant in Amersfoort.
Ga je met ons mee op avontuur? Er staat een boeiend programma klaar voor de jonge en wat minder jonge vakgenoot. De programmaonderdelen zijn een mix van bijdragen van de young professionals en door de werkgroep van Provero benoemde actuele thema’s in het kader van de Omgevingswet.

Voor dit dagvullend programma wordt een kleine vergoeding gevraagd van €25 via Jong BNSP.
JongTip: Stem met je werkgever af of je een opleidingsbudget kunt inzetten voor het ticket en om die dag aanwezig te zijn. Je leert tenslotte veel waar je ook op je werk profijt van hebt.

Check het programma en meld je aan via. https://www.provero.nl/evenement/fasten-your-seatbelts/

Gegevens:
Datum: 08/12/2022
Tijd: 09.00 – 17:00
Aanmelden: Inschrijven verplicht

 Adres:
De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

Aanmelden Leergang instrumentarium Omgevingswet gebiedsontwikkeling

De VNG, Geonovum en de stedebouwkundige (advies)bureaus hebben ter voorbereiding op een goede inwerkingtreding van de Omgevingswet de krachten gebundeld. Dit met als doel om de gebruikers van het nieuwe instrumentarium op een praktische wijze kennis te laten maken met de procedures, de werkwijzen en de vertaalslag naar de eigen organisatie. Dit doen we met behulp van een speciaal ontwikkelde leergang waarin we in vijf onderdelen de nieuwe werkwijze toelichten. In het inschrijfformulier kunt u aangeven het aantal af te nemen onderdelen, voorkeursdagen qua beschikbaarheid, digitaal of fysiek, inzage in de kosten, etc.

Het aanmeldformulier kan overigens voor meerdere collega’s gelijktijdig worden ingevuld.

Met behulp van de onderstaande link kunt u zich aanmelden:

https://form.jotform.com/222793916006054

Na het invullen ontvangt u een geautomatiseerde bevestiging van inschrijving van jotform, let op dit is een no-reply email.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Projectbureau Leergang op 06-46 11 39 24

BNSP-Salon #6 Ondergronds | 13 oktober

De aandacht voor ondergronds bouwen neemt steeds meer toe nu de ruimte en de natuur schaarser worden. Hoe staat het in Nederland met underground urbanism? In de BNSP-SALON # 6 bespreken we dit met o.a. Rogier Pronk (Anteagroup), Marian Bertrums (GPKL), Berry Kok (GPKL), Fransje Hooimeijer (TUD), Jens Jorritsma (OBSCURA) en Thomas Dillon Peynado (Vereniging Deltametropool).

De ondergrond is meer dan de machinekamer van de stedelijke bovengrond. Water, elektriciteit, internet, gas, afval, wortels en fiets- en autogarages zijn zomaar wat voorbeelden die (steeds meer) ruimte vragen onder de grond. Daarbij vergroot het samenkomen van de vele opgaven en transities (energie, klimaat, circulariteit, mobiliteit) in almaar verdichtende steden de druk op de openbare ruimte en de ondergrond. Daarmee is de ondergrond een ontwerpopgave waar een goede ordening is vereist.

Deze avond starten we met de thematiek en de dynamiek in de opgave: waarom is het belangrijk en waarom juist nu? En wat wordt er al gedaan? En wat nog juist niet? Vervolgens duiken we in de praktijk van de kabels en leidingen en komt er zelfs een voorstel langs voor gebiedsontwikkeling die is opgebouwd vanuit de ondergrond.

Ben jij benieuwd en wil je meer weten over de ondergrondse uitdagingen en kansen? Kom dan 13 oktober naar Arnhem.

Programma

19:20 inloop, CASA, Coehoornstraat 17, 6811 LA Arnhem
19:30 start en introductie door Rogier Pronk
19:35 korte presentaties en verhalen van experts Marian Bertrums, Berry Kok, Fransje Hooimeijer, Jens Jorritsma en Thomas Dillon Peynado
20:40 pauze
20:50 panelgesprek met vragen uit de zaal
21:30 einde avond

 

Sprekers:

Rogier Pronk, Anteagroup

Fransje Hooimeijer, Associate Professor Environmental Technology and Design; Researcher Delta Urbanism Scientific Coordinator Infrastructure and Environment Design Honours/ Delta Futures Lab, Editor Journal of Delta Urbanism (TUD),

Thomas Dillon Peynado, Stedenbouwkundig ontwerper, Project Researcher bij Vereniging Deltametropool

Marian Bertrums Beleidsadviseur Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen

Berry Kok,  Beleidsadviseur Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen

Jens Jorritsma, stedenbouwkundige, mede oprichter van OBSCURA

Aanmelding Salon #6 Ondergronds
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
Deelname aan
Discipline
Lidmaatschap

NB op de afbeelding het spel ontwikkeld door Studio 1 op 1 ism GPKL over ondergronds bouwen (niet aanwezig op de Salon)

De omgevallen boekenkast | You Jane

YOU JANE

Al enige tijd en sinds kort steeds meer verbaas ik me over (en irriteer ik me aan) de af en toe weer terugkomende populariteit van het soms al 60 jaar oude werk van de journaliste Jane Jacobs (1916-2006). Voor een deel is die terugkeer onbegrijpelijk want zelfs bewonderaars moeten toegeven dat “a number of her economic observations, interpretations and proposals either factually wrong, questionable and/or probably ill-advised…” zijn. Voor een deel is die voortdurende populariteit ook wel begrijpelijk want haar geschriften bleken (tot haar eigen genoegen) zowel inspirerend te kunnen zijn voor lichtzinnig links als rabiaat rechts. Ongeveer op dezelfde manier als de Bijbel de bron kon zijn voor de bevrijdingstheologie uit de jaren zestig als de rechtvaardiging voor radicale orthodoxie van alle tijden. Ook leverden de aanbevelingen van Jacobs de basis voor architectonisch-stedebouwkundige ontwikkelingen, zoals het romantisch-nostalgische Seaside in Florida, icoon van het New Urbanism, vereeuwigd (en terecht geridiculiseerd) in de film The Truman Story, die volstrekt diametraal staan tegenover de door haar geïdealiseerde grootstedelijke context. Net als andere heiligverklaarden heeft Jane een naamdag die door Toronto vastgelegd was op haar geboortedag 4 mei. Ik weet ook niet meer zeker of die Jane Jacobs Day nog jaarlijks gevierd worden of een eenmalige gebeurtenis was, zoals die in New York op 28 juni 2006, dik drie maanden na haar sterfdag.

Ooit (begin jaren zeventig) was ik gecharmeerd geraakt door Jane Jacobs positief geformuleerde pleidooi voor de binnenstad als gemengd woon-, werk- en leefgebied in tegenstelling tot de city-vorming uit die tijd die leidde tot een verminderde woonfunctie van het centrum ten gunste van meer economische functies. Haar essay “Downtown is for People” was opgenomen in een in 1958 verschenen bundel The Exploding Metropolis: a study of the assault on Urbanism and how our Cities can resist it (by The Editors of Fortune) en leverde haar een beurs op van de Rockefeller Foundation om hier verder aan te werken. Ruim twee jaar later publiceerde zij haar Death and life of Great American Cities door sommige jacobijnen liefkozend afgekort tot het freudiaans aandoend duo  ‘Death and Life’. Het werk is vooral een kritiek op de stadsvernieuwing van de jaren vijftig in de 20ste eeuw in een paar grote steden in de USA en een bewondering voor het ogenschijnlijk perfect functionerende stedelijke leven in een aantal buurten in diezelfde steden, met name haar woonbuurtje (The Village) in New York. En ze kwam met enkele aanbevelingen voor een levendige en succesvolle straat, wat zou leiden tot levendige en succesvolle steden.

Hier begon ik al te twijfelen, want het is duidelijk dat, hoezeer ik zelf ook het stedelijke wonen (in een urban village) waardeerde, er vele andere woon- en leefvormen zijn, variërend van volstrekt autarkisch leven in de wildernis (of in de Biesbosch zoals ik in mijn afstudeerplan voor het Eiland van Dordrecht voorstelde) tot tijdelijk wonen in een hotelachtige setting, al dan niet vrijwillig als toerist of op de vlucht.  Hoewel ze steeds wordt opgevoerd als iemand die (blijkbaar anders dan professionele plannenmakers) onbevangen kon kijken, goed kon observeren en zo kon waarnemen wat de echte werkelijkheid was, keek Jane Jacobs volgens mij helemaal niet goed rond, want ze was in het geheel niet geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop mensen hun urbane, sub-urbane of rurale leefomgeving vormgaven. Ze verafschuwde de buitenwijk en verheerlijkte het grootstedelijk leven en vond dat iedereen zo moest (kunnen) leven. Een standpunt dat ik nogal vond lijken op de, terecht bekritiseerde, top-down benadering van de toenmalige stadsontwikkeling. Ook ergerde ik me (als stedebouwkundige) aan haar karikaturale beschrijving van ons werk en de opleidingen daarvoor en ik vond het nogal demagogisch hoe ze een aantal grondleggers van ons vak wegzette – ik vermoed vooral op basis van een samenvatting van hun werk in het boek van Charles Haar Land-Use Planning: A casebook on the Use, Misuse and Re-use of Urban Land uit 1959.

Maar overtuigd dat zo ongeveer alle gevestigde experts op vrijwel alle vakgebieden het bij het verkeerde eind hadden schreef Jacobs The Economy of Cities (1969) waarin ze de Cities First (and Rural Development Later) theorie verkondigde, waarin ze betoogde dat landbouw pas ontstond nadat in ‘steden’ de behoefte daaraan was geformuleerd, iets wat ik toen als dwarsdenkende young professional aantrekkelijk vond, maar dat sindsdien (maar eigenlijk ook daarvoor) gewoon flauwekul is gebleken. Na deze prioritering van de stad in de geschiedenis schreef ze in 1984 Cities and the Wealth of Nations, waarin het primaat van steden voor de nationale economie wordt beschreven. Wederom een publicatie om haar geloof in de stad als een soort autonoom scheppend wezen te onderbouwen en uit te dragen.

Ondertussen was ik afgehaakt. Niet gehinderd door enige bescheidenheid schreef zij op een leeftijd dat de meesten van ons het rustiger aan zouden moeten gaan doen Systems of Survival (1992) over de ethische aspecten van handel en politiek en in 2000 The Nature of Economies, waarin ze op haar manier parallellen trok tussen de ontwikkeling van biologische en economische systemen. In 2004 publiceerde ze haar laatste boek:  Dark Age Ahead, een sombere waarschuwing voor het verval in onze samenleving. Alsof dat nog niet genoeg was werkte ze tot haar dood in 2006 (een week voor ze 90 zou worden) aan twee nogal ambitieus lijkende publicaties, met als veelzeggende werktitels  A Short Biography of the Human Race en Uncovering the Economy .

Op zich zouden we deze literaire carrière kunnen afdoen als de steeds ongeremdere en megalomanere productie van iemand die op een bepaald moment een zeer waardevolle bijdrage leverde aan een verbreding van het denken over de stad, stadontwikkeling, stedebouwkunde en planologie, daarna haar eigen weg insloeg en steeds meer afstand nam van de mainstream wetenschap en reguliere planningspraktijken. Toch blijft Jane tot op heden bewonderd en zelfs bewierookt worden. Zelfs zijn er (soms hooggeleerde) vak- en beroepsgenoten van ons die zich niet alleen schatplichtig aan haar voelen, maar ook actief het (mijns inziens nogal gedateerde en dubieuze) gedachtegoed van Jacobs propageren. Bijvoorbeeld over ‘de stad’ als een zelfsturend organisme, waar elke overheid of planner vanaf zou moeten blijven. Zelfs als metafoor is dit, nog afgezien van het ongedefinieerde begrip ‘stad’, op zijn minst naïef en in ieder geval gevaarlijk verhullend.

De stad (of welke andere fysiek-ruimtelijke constructie) is het wankel resultaat in ruimte en tijd van een groot aantal complexe investeringsbeslissingen (om er al dan niet geld, energie en tijd in te steken) binnen eveneens complexe reguleringsstelsels (wet- en regelgeving, subsidie, dwang, geweld) in het recente en verder weggelegen verleden. Die vroegere beslissingen zijn, net als de evaluatie van het resultaat ervan in het heden en de verwachtingen over de toekomst ervan, menselijke activiteiten die, gewoon (weliswaar niet zonder enige moeite) te achterhalen zijn. Het functioneren van mensen in de gebouwde omgeving is in ieder geval geen uitbarsting van ‘spontane generatie’, van leven ontstaan uit een de dode materie van een stad. Dat denken of zeggen is als geloven dat de informatie op je beeldscherm vanzelf uit dat beeldscherm opduikt. Het is niet ongebruikelijk voor Janes apologeten (niet zelden in overheidsdienst) om gedachteloos te blijven herhalen dat planners (in een ivoren kantoortoren achter hun bureau of tekentafel) meer kwaad dan goed doen en dat ‘de overheid’ eigenlijk niet nodig is omdat ‘de burger’ niet alleen een blijkbaar onbetwistbare ervaringsdeskundige is maar ook kan vertrouwen op ‘de eigen vitaliteit van  de stad’ en zijn/haar/hun eigen regenererend vermogen.

In 2009 verscheen voor het eerst een Nederlandse vertaling van Death and Life: Dood en leven van grote Amerikaanse steden, met een nawoord van Simon Franke en Gert-Jan Hospers die ook de samenstellers waren van de gelijktijdig verschenen bundel De levende stad; over de hedendaagse betekenis van Jane Jacobs. Behalve dat die betekenis slechts af en toe expliciet gemaakt wordt mis ik in deze verzameling toch wel erg losse stukken een scherpere analyse van haar gedachtegoed en van de actuele relevantie ervan in Nederland. En weer worden we het publicistisch bos ingestuurd met een willekeurige verzameling literatuur. Juist hier had een goed en beredeneerd overzicht van de verschillende boeken van en over Jane Jacobs en over de door haar aangedragen theoretische noties de lezer verder geholpen. Verder had ik verwacht dat ook deze pleitbezorgers van de stedelijke en/of stedebouwkundig-planologische denkbeelden van Jane Jacobs zouden komen met een catalogus van concrete voorbeelden van succesvolle, diverse, levendige Jacobiaanse straten, buurten, wijken en steden in Nederland, Europa en de USA die we zouden kunnen gaan bekijken om met eigen ogen te zien hoe het ‘sidewalk-ballet’ er 24/7 plaatsvindt. Dat dat ook in deze publicatie niet gebeurd is past in de trend om vooral verbaal het gelijk van Jane Jacobs aan te tonen, maar niet in de werkelijkheid van alledag. De locaties van het werk van de vaak met haar in één adem genoemde Robert Moses zijn daarentegen meestal aangegeven op kaartjes van New York en ommeland in publicaties over hem. Hoe we dat werk waarderen is een andere zaak, maar we kunnen in ieder geval zelf en met eigen ogen gaan kijken of het functioneert, tenminste als we de wachtrijen op Schiphol en onze vliegschaamte kunnen overwinnen. Misschien is het toch beter om te wachten op een papieren of digitaal overzicht van plekken waar we kunnen zien dat Jacobs receptuur heeft gewerkt en de aanpak van Moses niet. Of omgekeerd.

 

Publieksevent en boekpresentatie ontwerpstudie Stad × Ruimte

Donderdag 6 oktober 13.00u –17.00u
Lindner WTC Hotel & City Lounge, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen

De ontwerpstudie Stad × Ruimte is afgerond met een prachtige publicatie en met gepaste trots nodigen we u van harte uit om de presentatie hiervan bij te wonen. De boekpresentatie gaat gepaard met een feestelijk publieksevent waarin toonaangevende Nederlandse en Vlaamse vertegenwoordigers – vanuit bestuur, beleid, beroepspraktijk, onderwijs & onderzoek – de bezoekers meenemen in de ruimtelijke uitdagingen voor de steden, de mogelijke antwoorden hierop en de geleerde lessen van de ontwerpstudie. Deze laten zien hoe door anders kijken, denken en handelen ruimtelijke en maatschappelijke opgaven daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. Denk aan de energietransitie, klimaatverandering, mobiliteit, circulariteit, biodiversiteit en inclusiviteit, Kunnen we zo’n veelvoud aan opgaven nog wel ruimtelijk inpassen als we kijken naar de huidige inrichting van de openbare ruimte? Hoe kunnen we de ondergrond hierbij betrekken? En wat kan ontwerpend onderzoek hierbij betekenen? Moeten we ons hedendaagse denken over ruimtegebruik niet kantelen om uitdagingen daadwerkelijk te kunnen aanpakken? Er is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

De ontwerpstudie Stad x Ruimte
Zeven multidisciplinaire ontwerpteams uit de praktijk en zes studententeams van de TU Delft hebben in 2021 uiteenlopende locaties onder de loep genomen in Amsterdam, Leuven, Maastricht, Mechelen, Oostende en Rotterdam. De locaties hebben elk een eigen karakter en specifieke condities zoals een historische woonbuurt, sportpark, wederopbouwwijk, industrieterrein, havengebied en verkeersknoop. De teams hebben hierop een eigen visie ontwikkeld en vertaald naar een integraal ontwerp voor een locatie als een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving. Het gemeenschappelijke vertrekpunt was hoe integraal en multifunctioneel ruimtegebruik hieraan kan bijdragen waarbij ondergrond, openbare ruimte en gebouw onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zijn de betrokken steden en teams nu wijzer geworden van deze ontwerpstudie en welke lessen kunnen we
trekken uit alle visies, ontwerpen en ervaringen?

Voorlopig programma
12.45u Inloop
13.00u Programma:
 Welkomstwoord door Christophe Pelgrims namens de Vlaamse overheid
 Een drietal inleidende presentaties van vertegenwoordigers bestuur, beleid en beroepspraktijk
 Elevator-pitches ontwerpteams
 Lessen uit de ontwerpstudie
 Paneldiscussie door vertegenwoordigers vanuit bestuur, beleid, beroepspraktijk en onderwijs
 Boekuitreiking
16.15u Borrel en hapje.

Aanmelden
We hebben slechts 80 plaatsen, meld je snel aan via evenbrite van het Departement Omgeving.
Meer informatie over de ontwerpstudie kun je lezen op de projectwebsite.

De ontwerpstudie en publicatie zijn het initiatief van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB), TU Delft
(DIMI), Vlaamse Overheid (Departement Omgeving) en de Vereniging Deltametropool – in nauwe samenwerking
met de steden Amsterdam, Leuven, Maastricht, Mechelen, Oostende en Rotterdam

BNSP, NVTL, BNA & BNI gaan naar de Floriade!

De BNSP nodigt haar leden en die van de BNI, NVTL en BNA uit voor de Floriade! We bieden je een ticket aan voor een mooi tarief met daarbij een uiteenlopend programma op de Floriade zelf. Een ticket kost normaal 27 Euro, maar via deze weg betaal je maar 10 euro (excl. btw)!

Het ticket is geldig voor de hele dag. Je kunt dus buiten ons programma om ook zelf over de Floriade langs de verschillende paviljoens.

Programma

13.00 Ontvangst met een drankje in The Natural Pavilion

13.30 Presentatie Floriade Expo en uitleg Natural Pavilion
The Natural Pavilion wil bezoekers van de Floriade 2022 inspireren en laten zien hoe we als samenleving natuurinclusief kunnen wonen, leven en werken. Het gebouw is vrijwel geheel opgebouwd uit natuurlijke (biobased) materialen en is een letterlijke opeenstapeling van innovaties. The Natural Pavilion laat zien dat het nu in 2022 al mogelijk is om op industriële schaal woningen, scholen en kantoren te ontwikkelen die volledig circulair, biobased, energieneutraal en in nauwe samenhang met natuur zijn. Met The Natural Pavilion geven we vorm aan een nieuw circulair bouwecosysteem, versnellen we de groene transitie en zorgen we voor een betere manier van leven. The Natural Pavilion bewijst dat architectuur kan bijdragen aan het oplossen van de grote wereldproblemen van nu. In drie woorden: Parijs in Praktijk!

14.05 Rondleiding Exploded View Beyond Building
Ontdek bij ‘Exploded View’ de connectie tussen landbouw, voedselproductie en duurzame bouwmaterialen van de toekomst. Bouw je huis met meer dan 100 natuurlijke materialen (Exploded View Beyond Building)

14.45 uur Duitsland Paviljoen
Het paviljoen van Duitsland staat symbool voor de moderne, groene stad met een groene binnenplaats als middelpunt, net als een stadspark midden in een woonwijk!

15.15 Verenigde Arabische Emiraten paviljoen (88 op plattegrond Floriade)
Groen is belangrijk over de hele wereld, ook in plekken waar dat minder voor de hand ligt. Hoe vergroen je een stad waarin hitte, droogte en zoute grond aan de orde van de dag zijn? In het paviljoen van de Verenigde Arabische Emiraten leer je alles over vergroening in de woestijn.

Vanaf 15.45 vrij in te vullen.

Floriade sluit om 19.00

Let op: de aanmelding voor BNSP-leden loopt via de BNA.

Wil je dit niet missen? Stuur dan een mail naar de BNA Academie via academie@bna.nl en laat je gegevens achter. Alleen voor leden van de BNA, BNSP, NVTL en BNI.

EFL Stichting open oproep: Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

Kunnen we de gevolgen van klimaatverandering zo vormgeven dat de leefomgeving van iedereen erop vooruit gaat? Wat betekent dat voor de inrichting van de ruimte, in Nederland maar ook over de hele wereld?

De EFL Stichting is op zoek naar antwoorden. Zij is ervan overtuigd dat de oplossing gevonden kan worden door ontwerp, onderzoek en beleid met elkaar te verbinden. Teams bestaande uit verschillende achtergronden worden hiertoe uitgedaagd. Drie geselecteerde teams krijgen elk 50.000 euro om hun voorstellen uit te werken.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Kom naar de Kick-off en Matchingsdag op 26 augustus 2022 in Amsterdam. Dat is tevens het moment om mogelijke teamleden te ontmoeten.

Met onder andere Caroline Newton, ontwerper en houder van de Van Eesteren Fellowship (TU Delft), Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie (Ministerie EZK), Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en een lezing van Inger Kammeraat (MVRDV).

26 augustus 2022 | Kick-off en Matchingsdag | 10.00-14:00 | De Parade (Martin Luther Kingpark Amsterdam) | bijdrage €15,- incl. lunch, koffie en thee | aanmelden voor 12 augustus via de website.
Voor meer informatie over de Open Oproep kijk op de website

Recent nieuws

Open Oproep Kennisregio aan Zee: Ontwerp Ruimte voor de Stedelijke Economie van Morgen

15 december 2022 BNSP15 december 2022 netwerk

De Kennisregio aan Zee is met deze Open Oproep op zoek naar katalyserende, creatieve en innovatieve ideeën voor de ruimte voor de duurzame en leefbare.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | Ogen

15 december 2022 Blog

OGEN Omdat ik begrepen had dat de West Village Houses, het enige woningbouwproject dat (mede) door Jane Jacobs gebouwd was, gesloopt zou worden, ging ik,.

Lees verder

Jong BNSP x Provero, Jong Leefomgeving en Jong VVM

9 november 2022 Blog

Fasten your seatbelts, we are going on an adventure! Op donderdag 8 december a.s. organiseert Provero in samenwerking met Jong BNSP, Netwerk Jong Leefomgeving en jong VVM netwerk van milieuprofessionals een dagbijeenkomst.

Lees verder

Agenda