Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Author Archive

De Omgevallen Boekenkast | A tot Z extra

Tjerk Ruimschotel

Terwijl ik nog overweeg toch zelf maar die door mij zo verlangde ambitieuze Gids voor de Stedebouwkundige en Volkshuisvestelijke ontwikkelingen van Almere te gaan schrijven, bedenk ik dat niet alleen proeftuin Almere (voorheen de Zuidweststad) typologisch goed beschreven, geanalyseerd en gewaardeerd moet worden (met beredeneerde bibliografie) maar dat het gehele Zuiderzeeproject (te beginnen met de Proefpolder Andijk, drooggevallen in augustus 1927) het verdient om periodiek opnieuw geboekstaafd moet worden. Per slot zijn niet alleen de verschillende fases van de ‘planning, inrichting en vormgeving’ van de IJsselmeerpolders zelf door de tijd ingehaald, maar ook, en misschien nog wel meer, de publicaties erover. Al was het maar opdat die vaak een bepaald tijdvak, onderwerp of gebied behandelen, of slechts één persoon.

Zo gaat de handelseditie van het proefschrift van Zef Hemel Het landschap van de IJsselmeerpolders; planning, inrichting en vormgeving (in 1994 verschenen als deel IV van de nogal fors uitgevallen monografie Cornelis van Eesteren, Architect-Urbanist) vooral over de relatie tussen Van Eesteren en het te ontwerpen landschap, inclusief de nederzetting Lelystad. Er zijn hele boekenkasten vol geschreven en gerapporteerd over vrijwel alle aspecten van de planvorming, politieke besluitvorming en uitvoering. Maar het blijft wat ingewikkeld om vandaag de dag een goed beeld te krijgen wat er nu precies bedacht, besloten en uitgevoerd is, ook omdat de provincie Flevoland niet samenvalt met het gebied van het Zuiderzeeproject.

De laatnegentiende-eeuwse Zuiderzeevereeniging stond aan de wieg van wat nu vooral Flevoland is. In zekere zin leefde die vereniging voort in het daarna opgerichte Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Het SHCF beheerde onder andere het archief, de boekerij en de kranten(knipsel)verzameling van de Zuiderzeevereeniging en gaf tientallen boeken uit, maar er is geen website meer in de lucht sinds het SHCF in 2004 fuseerde met o.a. het Rijksarchief in Flevoland en het Nieuw Land Poldermuseum in het Nieuw Land Erfgoedcentrum en zich vestigde aan de kust van Lelystad. Dit Erfgoedcentrum werd in 20117 opgeheven en het SHCF is opgegaan in het Erfgoedpark Batavialand, wat vooral gericht is op het maritiem-archeologisch erfgoed en zich, net als Bataviastad, vooral lijkt te richten op fun en minder op kennisoverdracht. Ook het fonds van Uitgeverij de Twaalfde Provincie, dat veel Flevolands werk uitgaf, is nergens te vinden.

Aan de reeks edities van de handzame en uiterst informatieve pocket Het Zuiderzeeproject in zakformaat (1984, 1985 en 1987) werd, na de opheffing van de Dienst der Zuiderzeewerken en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) per 1 januari 1989, volgens mij  slechts één bewerkte herdruk van de derde druk toegevoegd door de provincie Flevoland. Ook werden in 1996 twee elkaar behoorlijk overlappende boekwerken uitgegeven ter gelegenheid van het formeel afronden van de projecttaken die de Directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat had overgenomen van de RIJP.

De Hoofdafdeling Sociaal-Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling verzorgde de bundel Nieuwe ruimte; sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland, waarin een twintigtal afdelingshoofden en andere deskundigen ‘op vaak wetenschappelijke wijze’ ingingen op de werkzaamheden van de hoofdafdeling. Tegelijkertijd schreef de Hoofdafdeling Landinrichting (met deels dezelfde mensen) de bundel Westelijk van de Knardijk; inrichting en ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland 1968-1996, wat qua beschreven gebied en onderwerpen aansloot bij de publicatie Oostelijk van de Knardijk. De inrichting en ontwikkeling van Oostelijk Flevoland in de jaren 1957-1980 verzorgd door de RIJP in 1982.

In 1997 schreef de laatste Hoofdingenieur-Directeur van de Directie IJsselmeergebied een aanprijzend voorwoord in het monumentale proefschrift In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders van Coen van der Wal met Nederlandse samenvatting. Maar vooral met een opbouw en inhoud die voorbeeldig genoemd kan worden.

In de inleiding wordt een samenvatting van de tot dan beschikbare literatuur gegeven, in een volgend deel wordt de ontwikkeling van polders, van nieuwe steden en van ontwerpen en planning in de twintigste eeuw gegeven. Vervolgens worden alle ontwerpen voor alle nederzettingen beschreven en volgen er conclusies die geplaatst worden in de ‘plan-versus-proces-tegenstelling en die tussen stad en platteland. Dit boek, nu bijna een kwart eeuw oud, is typisch zo’n werk waarvan je hoopt dat het na verloop van tijd een nieuwe geheel herziene en fors aangevulde editie krijgt. Maar meestal gebeurt dat niet, en zeker vrijwel nooit bij proefschriften.

Toch zou het de basis kunnen vormen voor een nieuw jubileumwerk, alleen zou ik dan meer aandacht besteed willen hebben aan de receptie van de gebouwde omgeving in kunst en cultuur, bijvoorbeeld in de fotografie, schilderkunst en literatuur. Boeken als Bedachte stad (1997) van Henry Sepers, Hotel Almere; verhalen uit de polder van Henk Blanken (2003) en LELYSTAD van Joris van Casteren uit 2008  (in 2017, bij het 50-jarig bestaan van Lelystad opnieuw uitgebracht in een luxe editie, met nieuw hoofdstuk) horen tot een aparte categorie binnen de geografische geschiedschrijving. Het werk van door de gemeente Almere aangestelde (betaalde en gehuisveste) gastschrijvers vormt daarbinnen een subcategorie. Tussen het Stephan Sanders’ Iets meer dan een seizoen: memoir uit 2013 en Redmon O’Hanlons De groene stad (2018) verscheen in 2015 van writer-in-residence Renate Dorrestein de post-apocalyptische roman Weerwater.

Haar uitgever fantaseerde in een column over nog veel meer geslaagde stedenromans, een beetje in lijn van de stedenfilms van Woody Allen (Barcelona, Rome, Parijs) wat volgens hem goed zou zijn voor de auteurs (die het verdienen om hun onder druk staande auteursinkomen door uitverkoren steden te laten aanvullen), goed voor de steden (effectieve stadspromotie, zelfs als er, zoals in Renates boek, rampen in voordoen), goed voor de boekwinkels, goed voor de lezers en voor de uitgever.

Of het eveneens bij Podium verschenen boek De ontdekking van Urk (2020) van Matthias Declerq zo’n goede stadspromotie is weet ik niet, wel goede, bekroonde, onderzoeksjournalistiek. En ik weet eigenlijk ook niet meer of het algemeen geroemde dystopische karakter van Dorresteins roman ligt in de constatering dat de wereld buiten de stad verdwenen is (althans niet meer bereikbaar) of in het feit dat Almere (en een deel van haar inwoners) het enige restant is van de menselijke beschaving op aarde. De stad is  in ieder geval herkenbaar beschreven, inclusief het haar ter beschikking gestelde glazen ‘tuinhuisje’ van De Fantasie nr. 1, met uitzicht op het Weerwater, de centrale waterplas van Almere.

LANDSCHAPSARCHITECTUUR TRAINEESHIP MIDDEN-NEDERLAND ZOEKT 2 TRAINEES: JANUARI 2022 – JANUARI 2024

Na de succesvolle start van een eerste lichting, zoeken Waterschap Vallei & Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs en WING partner in ruimte en ontwikkeling twee nieuwe trainees voor een volgende ronde, startend in januari 2022.

Traineeship
In dit ruimtelijk traineeship werk je in twee jaar tijd bij vier organisaties aan de duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland. Je werkt hoofdzakelijk in een ontwerpomgeving, maar je komt ook in aanraking met civiele techniek, processen van participatie en besluitvorming en met zowel ondernemerschap als publiek opdrachtgeverschap: je ervaart dus de volle breedte van het vak en bouwt in twee jaar tijd een groot netwerk op. Het traineeship is een uitgelezen mogelijkheid om in korte tijd veel te leren over de vakinhoud, maar ook zeker over jezelf. En de werkgevers zijn ook nieuwsgierig om van jou te leren.

De projecten waar je aan werkt zijn gericht op actuele maatschappelijke opgaven, zoals een klimaatbestendige inrichting, stad-land interactie en de transitie van energieopwekking, mobiliteit en de landbouw, waarbij wij geloven in de kracht van ontwerpend onderzoek en in de sturende werking van de bodem en het watersysteem.

Tijdens het traineeship volg je de geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP) en behaal je je volwaardige titel als landschapsarchitect.
Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het Ruimtelijk Traineeship iets voor jou!

Profiel
Wij zoeken een afgestudeerde landschapsarchitect met de volgende competenties:

 • Een vlot en inspirerend, omgevingssensitief persoon.
 • Een ondernemende en zelfstandige werkhouding met het vermogen om snel te kunnen schakelen tussen de verschillende organisaties, collega’s en werkculturen.
 • Enthousiasme om te werken in integrale projectteams en motivatie om de waarde van interdisciplinair samenwerken te ontdekken.
 • Over de grenzen van het eigen vakgebied heen kunnen en willen kijken.
 • In staat om zowel conceptueel als ontwerpend te overtuigen.
 • Uitstekende beeldende communicatievaardigheden (zowel digitaal als schetsmatig).
 • Goede beheersing van AutoCad en Adobe-software, in staat om snel nieuwe digitale tools te leren.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Wij bieden

 • 4 werkplekken van een half jaar bij 4 werkgevers (32 uur per week).
 • Begeleiding door deskundige vakmensen met verschillende inhoudelijke achtergronden.
 • Een gezamenlijke ervaring en kennisuitwisseling met de andere trainees.
 • Deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode.
 • Een bruto marktconform maandsalaris.
 • Grote variatie in werk en mogelijkheden om deel te nemen in werkprocessen intern en extern.
 • Het traineeship start in overleg, bij voorkeur in januari 2022 voor de duur van 2 jaar.

Procedure
Toon jouw ambitie, veerkracht en creativiteit en stuur voor 19 november 2021 een:

 • Korte motivatiebrief (in het Nederlands).
 • Kort videofilmpje (maximaal 1 minuut) waarin je aangeeft wat dit traineeship voor jou betekent.
 • CV
 • Portfolio met een selectie van projecten

Naar j.flapper@bnsp.nl (BNSP/NVTL).

Uit de sollicitaties worden maximaal 7 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op 2 december 2021. Tijdens de selectiedag presenteren de kandidaten zichzelf door middel van een pitch aan de 4 werkgevers. Op basis van de selectiedag worden kandidaten geselecteerd.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature, neem contact op met Gepke Heun, g.heun@hnsland.nl

KORTE OMSCHRIJVING PER WERKGEVER

Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan landschappen. Van de hoge zandgronden en de karakteristieke flanken tot en met klei- en veengebieden in de Gelderse- en de IJsselvallei. Minstens zo dynamisch is het werkveld van ons waterschap. Vernieuwend en altijd op zoek naar samenwerkingsvormen. Door de komst van de Omgevingswet is ons waterschap een serieuze partner bij tal van ruimtelijke initiatieven. Logisch want duurzaam water is een belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit en de opgaven zijn groot. Het waterschap wil bij ruimtelijke ontwikkelingen veel meer gebiedseigen water vasthouden en schoonhouden en water echt als ordenend principe laten zijn zowel boven als onder de grond. Zie ook onze Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.BOVI2050.nl). Wij zijn altijd op zoek naar talenten, deltalenten. Voel jij je aangesproken? Wordt dan trainee!

H+N+S Landschapsarchitecten
H+N+S Landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur dat bijdraagt aan een betekenisvolle relatie tussen mens en omgeving en functioneert als laboratorium, gericht op samenwerking en innovatie. H+N+S ziet Nederland als een kunstwerk dat nooit af is en waarin nut en schoonheid nauw met elkaar verbonden zijn. Ons werk valt te typeren als ingenieurskunst, met een bijbehorende benadering die het bureau ook buiten de landsgrenzen uitdraagt. H+N+S ziet haar werk als dienstbaar aan de publieke zaak en het bureau ontwerpt en realiseert al meer dan 30 jaar plannen die antwoord geven op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen. Het bureau borduurt hierbij met gevoel voort op de kwaliteit die vanuit de cultuur en geschiedenis worden aangereikt, waarbij H+N+S ernaar streeft voor ingewikkelde vraagstukken eenvoudige, overtuigende én werkzame oplossingen te bedenken.

Witteveen+Bos
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, ruimtelijke, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met stedenbouwer Witteveen als een van de founding fathers van Witteveen+Bos zit ruimtelijk ontwerp al decennia in het DNA van ons bureau. Momenteel werken er meer dan 30 vormgevers (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) bij Witteveen+Bos op basis van zijn gedachtegoed aan ingenieuze projecten met een positieve impact en eigen identiteit.
Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Wing Ruimte en ontwikkeling
Wing werkt als een gids aan de ontwikkeling van het landschap van Nederland. Mensen van Wing onderzoeken, ontwerpen en verdiepen zich bovenal in de leefwereld van mensen die als burger, ondernemer of bestuurder betrokken zijn bij het landschap. We werken met een team van 30 personen uit tal van disciplines, veelal gerelateerd aan onderwerpen in het landelijk gebied en aan water. Binnen Wing opereert een team ruimtelijk domein met vier landschapsarchitecten die werken op verschillende schaalniveaus maar met een accent op de regionale schaal. De rol van het ontwerpen in projecten is uiteenlopend. Soms is het ontwerp onderdeel van een op uitvoering gericht planproces. Vaak is het ontwerp een middel om tot een geïntegreerde visie te komen. Daarnaast hanteren we ontwerpend onderzoek om tot innovatie te komen binnen de diverse werkvelden.  Wing is een horizontale organisatie waarin samen werken en samen leren erg belangrijk is. Daarin voorzien we met intervisie, coaching en met persoonlijke aandacht. En we werken geïnspireerd samen aan inhoudelijke vraagstukken om het landschap gezonder, duurzamer en fraaier te maken.

 

 

 

 

Word nu lid van de BNSP en ontvang de rest van 2021 gratis lidmaatschap

Wanneer je nu een lidmaatschap aangaat geldt dit voor kalenderjaar 2022. Als welkomstgeschenk gaat je lidmaatschap direct in en profiteer je de rest van 2021 gratis van alle ledenvoordelen!*

Zo kun je gratis deelnemen aan bijvoorbeeld:

 • onze salon: Het recht van de snelste met Marco te Brömmelstroet en Thalia Verkade op 28 oktober;
 • ons jaarlijkse congres i.s.m. de NVTL, deze editie met het thema LAND-BOUW/BOUW-LAND en Winy Maas als keynote, op 25 november.

Bureauleden profiteren daarnaast van de mogelijkheid tot het gratis plaatsen van vacatures in onze vacaturebank.

 

*Dit geldt voor alle lidmaatschapsvarianten, voor meer informatie: Lidmaatschap (bnsp.nl)

Gemeente.Nu | inzicht in de Omgevingswet

Gemeente.Nu geeft in een glashelder artikel aan waarom er extra geld moet worden gestopt in de implementatie van de Omgevingswet per juli 2022. “Er gaan miljoenen euro’s extra naar de invoering van de Omgevingswet en het bijbehorende digitaal stelsel (DSO). De geldinjectie is onder meer nodig om de invoeringsdatum te halen. Een oplossing voor de technische problemen rond de Omgevingswet-ICT ontbreekt nog”.

Lees hier het artikel van Gemeente.Nu 

 

 

 

Meet-Up BNSP NVTL 25 november

In maart 2022 organiseren we de gezamenlijke NVTL/BNSPdag; BOUWLAND _ LANDBOUW. Voorafgaand organiseren we op 25 november 2021 een meet-up, waarbij onder andere deze dag wordt geagendeerd. Daarnaast
agenderen we onze interdisciplinaire aanpak van de grote opgaven in de ruimtelijke ordening. De grenzen tussen onze vakgebieden vervagen. Stedenbouw, landschap en gebiedsontwikkeling zijn met elkaar verbonden. Tijd om de banden tussen de beroepsverenigingen aan te halen en na te gaan wat we gezamenlijk kunnen betekenen voor de ruimtelijke ordening van Nederland.

De Meet-Up vindt plaats  bij FLOOR6 De Ruijterkade 107 te Amsterdam

 

BNSP-Salon #4 Het recht van de snelste

BNSP-Salon #4 Het recht van de snelste
Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet

28 oktober 20:00 uur
Floor6 | De Ruijterkade 107 | Amsterdam

Van files tot fietssnelwegen en frietzakfietspaden, van drempels tot deelauto’s en fietsgebruik al dan niet elektrisch: hoe we ons verplaatsen heeft enorme invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan. En dat de auto daarin door de tijd heen geprioriteerd is in de indeling van onze publieke ruimte en in onze beleving van verkeer staat buiten kijf.
In het boek Het recht van de snelste, welke op 5 juni is uitgeroepen als winnaar van de Brusseprijs 2021, gaan journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op die ene belangrijke vraag: van wie is de straat? Ze ontdekken dat het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en bespreken met jou dat een heel andere inrichting mogelijk is.

Gespreksleider is Servaz van Berkum, programmamaker en gespreksleider van Pakhuis De Zwijger.

Schrijf je in voor deze vierde BNSP-Salon.

Excerpt uit het juryrapport Brusseprijs
Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet – Het recht van de snelste. Hoe ons verkeer steeds asocialer werd (De Correspondent).
Een verrassend boek voor alle juryleden, het thema mobiliteit stond bij ons niet heel duidelijk op het netvlies. Maar dat veranderde snel door dit boek, waarin Verkade de verteller is van het verhaal van haar en Te Brömmelstroet.
Verkade trekt op basis van haar eigen vragen de lezer slim mee het onderwerp in. Zij ontwikkelt gaandeweg haar inzichten over het thema en de lezer ontwikkelt met haar mee. Je komt terecht in een bijna parallelle wereld van techniek, instituten, handboeken, reglementen en juridische, bestuurlijke, sociale en psychologische mechanismen waar je geen weet van hebt als het je vak niet is maar die grote betekenis heeft voor ieders dagelijks leven en leefomgeving.
De bevindingen worden regelmatig onderbouwd met wetenschappelijke en statistische gegevens die toegankelijk worden gepresenteerd.
Met enkele dramatische elementen die invoelend beschreven worden geeft Verkade de tekst gedoseerde injecties van spanning. Het boek biedt veel ongekende inzichten in verkeer en mobiliteit, stelt overtuigend de vraag hoe belangrijk mobiliteit eigenlijk is en suggereert daarop een antwoord. Het recht van de snelste is een dwingende nadenker.

20211028 BNSP Salon 4 Het recht van de snelste
Lid/Geen lid BNSP
discipline

Ga mee naar de zee | Excursie van Jong BNSP naar de Boulevard van Scheveningen

Datum: 1 oktober 2021
Tijd: 16:30 – 18:00

 

Ga mee naar de zee!

Jong BNSP gaat op 1 oktober naar de Scheveningen Boulevard. Deze wordt ingrijpend aangepakt! De Gemeente Den Haag presenteert aan ons de transformatie van de Boulevard ter plekke. Startlocatie volgt via de email nadat jij je hebt aangemeld.

Datum:
1 oktober 2021
Tijd: 16:30 – 18:00

Schrijf je in via deze aanmeldlink

Schrijf je in via deze aanmeldlink

De omgevallen boekenkast | Van A tot Z

Door Tjerk Ruimschotel

Als voorbereiding op de recente BNSP-excursie naar Oosterwold in Almere deed ik wat ik altijd doe wanneer ik vakmatig (of op vakantie) een stad, plaats, streek of land bezoek: ik zoek op welke relevante boeken ik al in de boekenkast heb staan, kijk wat er op internet te vinden is qua informatie en boeksuggesties en bedenk welk boek of welke boeken ik in dat kader kan en mag aanschaffen. Zo wilde ik de al eerder door mij aanbevolen (maar zelf nog nooit gekochte) biografie van Dirk Frieling, één van de belangrijkste peetvaders van Almere aanschaffen. Helaas was het in 2016 bij nai010 uitgevers/publishers verschenen boek Hoe maken we een metropool? Over het denken en doen van Dirk Frieling nergens meer te krijgen, zelfs niet tweedehands.

Navraag bij de auteur (JaapJan Berg) leerde me dat het vanwege een onoverbrugbaar verschil van mening tussen auteur en uitgever en de begeleidingscommissie nooit uitgegeven was, hoewel Dirk al tien jaar geleden overleden is. En dat terwijl een boek over Teun Koolhaas, een andere peetvader van Almere, bij diens leven, weliswaar vlak voor zijn overlijden in 2007, verscheen : Teun Koolhaas; polderperspectieven en waterfronten van Remco van Diepen. Treurig is wel dat hij in de krant ‘Rems neef’ genoemd wordt, hoewel ook erkend werd dat Teun ‘meer invloed gehad heeft op het gezicht van Nederland dan zijn bekendere [jongere] neef’.

Maar om Oosterwold te begrijpen moeten we misschien een geheel andere lijn volgen dan de, op zich waardevolle en eigenlijk nog niet geheel afgeronde, geschiedschrijving vanuit de instituties. Het kan aan mijn aankoopbeleid liggen maar mijn meest recente boekwerk dat probeerde het verleden (en de toekomst!) van Almere inzichtelijk te maken dateert uit 2007. In de bundel Adolescent Almere. Hoe een stad wordt gemaakt (onder redactie van JaapJan Berg, Simon Franke en Arnold Reijndorp) wordt geprobeerd de stad vanuit drie gezichtskringen te analyseren en te overdenken: de ongekende groei van de stad vanuit een architectonisch, stedebouwkundig en planologisch perspectief, de afkeer van de ‘grootstedelijke elite’ voor de suburbane ‘huizenzee’ en de beleving van de Almeerse inwoners zelf.

De ongekende groei is periodiek (bij de zoveelste woning, bij jubilea of bij pensionering in zicht) beschreven leidend tot een aardig overzicht van de opeenvolgende ontwikkelingstendensen. In 1988 verscheen van  K.E. Nawijn Almere, hoe het begon; achtergronden, herinneringen en feiten uit de eerste ontwikkelingsjaren van Almere.

In 2001 verschenen vier boekwerken ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Almere waarvan twee door Brans Stassen verzorgd: Peetvaders van Almere; Interviews met bestuurders en ontwerpers en Bedacht en gebouwd; 25 jaar Almere Stad. Rond 2007 was er weer een publicitair golfje: Jan de Vetter schreef Almere halverwege; een persoonlijke impressie van 30 jaar sociale woningbouw in Almere, Gé Huismans voerde de redactie over de Plannenatlas Almere; Chronologie van 30 jaar plannen in Almere en Brans Stassen publiceerde Het DNA van Almere met 16 interviews.

De grootstedelijke afkeer van de buitenwijk speelt al decennia, om niet te zeggen eeuwenlang, een rol in de receptie van nieuwe woongebieden. De oorspronkelijke achtergrond van het begrip suburb wordt weerspiegeld in de woonplaatsen van de financiële en intellectuele elites, hoog en droog in de bestaande monumentale stad of op de buitens op het zand, terwijl alle arbeiders- en nieuwbouwwijken in de lagergelegen, veelal venige of waterige, kant van de steden zijn gesitueerd. De Almeerse bewoners zelf komt er, ook in mijn bibliotheek wat magertjes van af, waar tegenover wel een imposante reeks van woon-experimenten staat. Weliswaar binnen de strakke kaders van de woningbouwproductie of het stedebouwkundig planconcept, dan wel gedoogd op reservaatachtige locaties voor ‘stadrandwonen’ zoals aan de Paradijsvogelweg. De oerplanoloog van Almere Han Wezenaar bepleit in zijn proefschrift Buiten Westen; planologie op avontuur aan de stadsrand uit 1994 dit soort stadsrandgebieden te integreren in nieuwe stadsuitbreiding.

Het lijkt er evenwel op dat, ooit begonnen als architectonische pseudo-zelfbouwwijkjes zoals de Fantasie en de Realiteit en via de eigenbouw-binnen-het-stedebouwkundig-kader van het Homeruskwartier, er nu een alomvattende vorm van stadsrand-eigenbouw ontwikkeld gaat worden in het gebied rond de Paradijsvogelweg: Oosterwold.

Met de radicale democratisering van het bouwen is ook de informatievoorziening gedemocratiseerd, dat wil zeggen digitaal toegankelijk gemaakt. Op de website Maak Oosterwold | Landschap van initiatieven wordt informatie gegeven over het project, over lopende initiatieven en word je in elf stappen door het Handboek Handboek Oosterwold | (maakoosterwold.nl) geloodst tot het wonen in Oosterwold.

In de rubriek ‘naslag’ kun je bladeren in de Ontwikkelingsvisie van de gemeentes Almere en Zeewolde uit 2012 Almere Oosterwold, Ontwikkelstrategie Land-Goed voor Initiatieven, de Intergemeentelijke Structuurvisie uit 2013 Structuurvisie en het bestemmingsplan (cf de Crisis- en herstelwet) uit 2015 voor het Almeerse deel van Oosterwold Chw bestemmingsplan Oosterwold.

De informatie uit die stukken, bij elkaar honderden traditionele pagina’s A4 (soms niet eens printbaar), is aan de ene kant overweldigend, maar aan de andere kant ook geruststellend in de naar volledigheid strevende regels uit het bestemmingsplan en de explicitering van de ambities en drijfveren van de planontwikkelaars. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar eerdere plannen in het Almeerse, naar de beweegredenen van wethouder Adri Duivesteijn en naar de door hem in 2008 geïntroduceerde Almere Principles; voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030. Voor de belangstellende bezoeker is er evenwel nog geen handzaam informatieboekje of startpagina om Oosterwold in kort bestek te begrijpen.  En ik weet dat ik ooit zelf gezegd heb dat het niet juist is een woonomgeving als toerist te bezoeken, maar ik merk dat ik niet alleen uitzie naar de aangekondigde evaluatie van de huidige fase van het Oosterwold-experiment, maar eigenlijk ook naar een ambitieuze Gids voor de Stedebouwkundige en Volkshuisvestelijke ontwikkelingen van Almere. Het wordt tijd om de proeftuin die de Zuidweststad nu al meer dan 50 jaar is, typologisch goed te beschrijven (met beredeneerde bibliografie), te analyseren (in beeld en tekst) en te waarderen op onbevangen wijze. Het proefschrift van Petra Brouwer Van stad naar stedelijkheid is immers al twintig jaar oud en ze beschrijft, volgens de ondertiteling de planning en planconceptie van Lelystad en Almere van 1959 slechts tot 1974. Ik heb begrepen dat een andere auteur (Fred Feddes) nu bezig is met dat boek over denken en doen van Dirk Frieling onder de werktitel Samen Nederland maken. Daar wachten we dan nog maar op. Misschien dat JaapJan ondertussen tijd heeft die door mij zo gewenste gids samen te stellen. Ik kan toch niet steeds zelf alle informatie bijeengaren (of een boek gaan schrijven) wanneer ik een publicitair gemis constateer.

Excursie Oosterwold 2021-09-10, recht van overpad

 

28 september 2021: Bijeenkomst Samenwerken onder de Omgevingswet; gemeenten, (stedenbouwkundige) bureaus en softwareleveranciers

Eind vorig jaar heeft er vanuit de VNG in samenwerking met ADS een onderzoek plaatsgevonden naar de samenwerking in de driehoek “gemeenten, softwareleveranciers en stedenbouwkundige/planbureaus”.
Hierbij is o.a. onderzocht naar welke vormen van samenwerking er (mogelijk) zijn en welke issues men hierbij signaleert.
Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek in de samenwerking tussen gemeenten, stedenbouwkundige bureaus en plansoftware leveranciers bij het realiseren van een omgevingsplan zal op dinsdag 28 september aanstaande een inhoudelijke bijeenkomst worden georganiseerd. Deze bijeenkomst zal zich richten op de huidige- en toekomstige samenwerking.

Een gemeente, een stedenbouwkundig bureau en een softwareleverancier zullen in een presentatie hun ervaringen in de samenwerking met u delen. Ook zullen de bevindingen uit bovengenoemd onderzoek en de demonstraties van de plansoftwareleveranciers van eind april worden gedeeld. Daarnaast zal er een presentatie plaatsvinden over de huidige stand van zaken rond de technische mogelijkheden voor uitwisselen indien er met verschillende software wordt gewerkt;
Welke stappen zien we bij het opstellen en wijzigen van het omgevingsplan?
Wat is de rol van gemeenten, softwareleveranciers en adviesbureaus?
Wanneer en hoe zal uitwisseling plaats kunnen vinden? 

We zijn uiteraard benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers en er is dan ook voldoende ruimte om deze op interactieve wijze met elkaar te delen.  Zijn we op de goede weg? Waar zijn eventueel aanpassingen of aanscherpingen nodig?

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, advies- en stedenbouwkundige bureaus en softwareleveranciers die direct betrokken zijn bij de realisatie van een omgevingsplan.

Meer informatie en aanmelden

 

 

 

Inktober 2021 the challenge | JongBNSP

 

 

JONGBNSP | INKTOBER 2021 | 1 t/m 31 oktober

Tijdens de maand oktober gaan wij weer schetsen. De Jong BNSP Inktober challenge 2021 gaat bijna van start! Doe jij dit jaar ook weer mee?

Houdt onze instagram pagina in de gaten voor meer info.

Recent nieuws

De Omgevallen Boekenkast | A tot Z extra

20 oktober 2021 Blog

Tjerk Ruimschotel Terwijl ik nog overweeg toch zelf maar die door mij zo verlangde ambitieuze Gids voor de Stedebouwkundige en Volkshuisvestelijke ontwikkelingen van Almere te.

Lees verder

LANDSCHAPSARCHITECTUUR TRAINEESHIP MIDDEN-NEDERLAND ZOEKT 2 TRAINEES: JANUARI 2022 – JANUARI 2024

13 oktober 2021 BNSP

Na de succesvolle start van een eerste lichting, zoeken Waterschap Vallei & Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs en WING partner in ruimte.

Lees verder

Word nu lid van de BNSP en ontvang de rest van 2021 gratis lidmaatschap

6 oktober 2021 BNSP

Wanneer je nu een lidmaatschap aangaat geldt dit voor kalenderjaar 2022. Als welkomstgeschenk gaat je lidmaatschap direct in en profiteer je de rest van 2021.

Lees verder

Agenda

28 oktober 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon #4

04 november 2021

15:00

JONGBNSP

25 november 2021

15:00 tot 18:00BNSP

BNSP/NVTL meet-up 25 november

29 december 2021

00:00

Excursie