Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Author Archive

De omgevallen boekenkast | tweede druk

Door Tjerk Ruimschotel

Terwijl ik de drukproeven van mijn binnenkort te verschijnen gids voor woningbouw in Londen controleerde en corrigeerde, vroeg ik me af of andere auteurs ook op zo’n moment moesten denken aan de uitgebreide en verbeterde editie die zou moeten volgen op het boek dat nog niet eens in druk verschenen was. Niet dat ik ontevreden was over het werk an sich, dat afgerond moest worden omdat de uitgever (DOM publishers uit Berlijn) meende dat de laatste deadline ook echt de laatste moest zijn. Zelfs niet dat het boek momenteel nog met de verkeerde ondertitel (Social Housing ot the Twentieth Century) wordt aangeboden. Ook was het niet onoverkomelijk dat we vanwege de coronacrisis niet in staat waren geweest de net niet goede foto’s opnieuw te maken, of dat ik de laatste, niet op internet te checken facts, niet in een bibliotheek met papieren publicaties had kunnen verifiëren. Ik denk dat het gevoel van onvolkomenheid vooral kwam omdat ik (waarschijnlijk als enige) zag wat er niet in het boek terecht was gekomen, welke informatie niet voldoende was verwerkt, welke nieuwe inzichten nog onvoldoende waren doordacht en dus geschrapt waren, maar uitgewerkt hadden moeten worden  Kijkend naar het boek dat min of meer af was, zag ik ook en vooral het boek wat er hád kunnen zijn: wanneer er meer tijd was geweest, wanneer ik gedisciplineerder mijn tijd had besteed of wanneer ik meer pagina’s had kunnen vullen.

Ik vind het dan ook wel wat wonderlijk wanneer bijvoorbeeld de handelseditie van een proefschrift vaak een letterlijke, hooguit ietwat royaler geïllustreerde versie ervan is, zonder die pagina’s met datum van plechtigheid, alle voornamen van de promovendus en het lijstje van promotoren. Het lijkt me dat wanneer je uiteindelijk en vaak onder de hoogspanning van een academische tijdsplanning en binnen het keurslijf van de wetenschap aan de vereisten hebt voldaan en het werk is afgeleverd, er een periode van bezinning optreedt waarin je, eventueel op basis van het reeds verrichte werk toch een geheel nieuw, meer eigenzinnig product wilt afleveren.

Daarnaast zijn er uiteraard vakmatige publicaties, veelal handboeken die geregeld bijgewerkt moeten worden om nog een beetje bij de tijd te zijn. Maar ook bij ‘gewone’ publicaties kan ik me voorstellen dat er na verloop van tijd behoefte is aan een ‘update’ en hoewel dat in het spraakgebruik vaak een tweede druk heet gaat het natuurlijk om een tweede versie, een tweede editie. Om het (nog) ingewikkelder te maken heten verschillende uitvoeringen (bindwijze, papiersoort, omslag) van hetzelfde werk ook vaak ‘editie’ en lopen in het Frans, Duits en Engels deze begrippen ook flink door elkaar.

Bij het werken aan die Londense woningbouwgids kwam ik dit soort zaken een paar keer tegen. Om te beginnen de verschillende edities van de verschillende architectuurgidsen waarvan duidelijk is dat die periodiek bijgewerkt moeten worden. Zeker wanneer je de, je-het-zelf-moeilijk- makende-term ‘eigentijds’ in de titel opneemt, zoals London’s Contemporary Architecture: An Explorer’s Guide van Ken Allinson en Victoria Thornton, waarvan ik de zes (nogal verschillende) edities tussen 1993 en 2014 moest aanschaffen. Dat ook het RIBA Book of 20th Century British Housing van Ian Colquhoun uit 1999 in 2008 een second edition kreeg is begrijpelijk, maar de nieuwe titel RIBA Book of British Housing; 1900 to the present day roept de vraag op of het anno 2021 niet weer eens tijd wordt voor een nieuwe editie.

Heel anders is het bij het werk van John Allan, een Londense architect, die niet alleen beroemd is geworden door het accuraat en liefdevol restaureren van modernistische woningbouwiconen als Isokon (arch. Wells Coates) en Priory Green maar ook door een proefschriftwaardige monografie over de architect van dit laatste project, getiteld Berthold Lubetkin; Architecture and the Tradition of Progress. Verschenen in 1992 was dit de eerste van de vele veel te dure boeken die ik (in dit geval met financiële steun van mijn moeder) zou kopen. Twintig jaar later heeft John Allan gemeend dit meer dan 600 pagina’s tellende boek, dat al beschouwd werd als de definitieve beschrijving van Lubetkins leven en werk, nog te moeten verbeteren en aanvullen. Jammer genoeg zonder ergens aan te geven waar wat veranderd/aangevuld is zodat ik nu beide meer dan 3 ½ kilo zware boekwerken naast elkaar aan het lezen en vergelijken ben.

Bijna hetzelfde, maar anders is het met John McKean, die, gedeeltelijk omdat hij het leven en werk van de befaamde zelfbouw architect Walter Segal is blijven inventariseren en bestuderen, aan een nieuwe publicatie over Segal werkt. Een andere reden voor hem is dat zijn publicatie Learning from Segal; Walter Segals life, work and influence uit 1998 momenteel alleen antiquarisch en tegen een belachelijk hoge prijs te verkrijgen is. Vooruitlopend op die nog te verschijnen publicatie Walter Segal: English Architect in de serie Twentieth Century Architects wordt in mei aanstaande alvast een ander boek van zijn hand getiteld Walter Segal; Self-built architect uitgegeven.

Bij nai010 verschijnt in 2021 de, volgens de uitgever, langverwachte nieuwe editie van Spacematrix; Space, Density and Urban Form van Meta Berghauser Pont en Per Haupt, het proefschrift waar ze in 2009 in Delft op promoveerden. Ik ben benieuwd hoe zij met hun eigen werk zullen zijn omgegaan. Een ander handboek van nai010 dat dit jaar” volledig herschreven en geactualiseerd” verschijnt, is Ruimtelijke ordening; geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland, 1200-nu van Len de Klerk en Ries van der Wouden.

Ooit verschenen (in 1986) als Aula-pocket met de titel Ruimtelijke ordening; van plannen komen plannen van H. van der Cammen en L.A. de Klerk verscheen een volledig herziene editie in 2003 onder de titel Ruimtelijke ordening; van grachtengordel tot Vinex-wijk met als auteurs Hans van der Cammen en Len de Klerk.

In de loop van dit jaar zal dit dus het eerste Nederlandstalige boek worden waarvan ik drie edities heb. Vier, wanneer we (nogal) bewerkte vertaling van de editie van 2003 meerekenen. The Selfmade land; Culture and evolution of urban and regional planning in the Netherlands verscheen in 2012 met medewerking van Gerhard Dekker en Peter Paul Witsen. Alleen zou die derde Nederlandse editie voortaan onder de K in de boekenkast moeten komen te staan nu Len de Klerk alfabetisch gezien de eerste auteur geworden is. Zonder iets af te doen aan de verdiensten van De Klerk en Van der Wouden en vooral uit waardering voor Hans van der Cammen (niet voor niets erelid van de BNSP) denk ik ze voorlopig allemaal maar bijeen te houden, onder de letter C. In ieder geval tot de volgende editie, immers ‘nu’ is gauw verleden tijd.

BNSP Salon | Floor Milikowski| 11 februari 20:00 – 21:00 | ONLINE

BNSP-Salon |  Floor Milikowski:
Een klein land met verre uithoeken

Floor Milikowski,  journalist, sociaal geograaf en planoloog presenteert online, op uitnodiging van de BNSP,  haar boek Éen klein land met verre uithoeken op donderdag 11 februari van 20:00 tot 21:00.

In haar boek stelt Milikowski de mechanismes van geografische ongelijkheid aan de orde en roept daarmee zowel de politiek als de vakwereld op om hierin een duurzame omslag te bewerkstelligen.
In de grote steden(pré-Corona) bruist het van levendigheid en economisch welvaren daar waar op een goede 2,5 uur afstand een totaal ander beeld aanwezig is; leegstand, vergrijzing, berusting en economische achterstand. Toch liggen, zeker in deze tijden van bewustwording van je leefomgeving, hier de kansen en mogelijkheden die met een goede aanpak vanuit overheden en de inzet van de vakwereld tot een omslag kunnen leiden.
De erkenning dat het anders moet is aanwezig maar hoe zet je dat proces in gang…dat is de vraag.

Praat mee over deze onderwerpen en volg de online-presentatie van Floor Milikowski. Eric van der Kooij, Conceptontwikkelaar / Stedebouwkundige bij Bouwfonds Property Development is gespreksleider. Steef Buijs, directeur Buijs Advies reflecteert op haar presentatie.
Uiteraard is er ruimte om in gezamenlijkheid met jullie het gesprek aan te gaan.
Deelname is gratis. Na aanmelding ontvang je daags voor de presentatie een deelnamelink.

Floor Milikowski                               Erik van der Kooij                 Steef Buijs

Nadere informatie

Maakt het uit of je wordt geboren in Amsterdam of in Delfzijl? Heeft een tiener in het zuiden van Limburg dezelfde kansen als een leeftijdgenoot in de Randstad?

​Ook in Nederland groeit de kloof tussen kansarm en kansrijk, tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht. Banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in een aantal grote steden. Op andere plekken verdwijnt werkgelegenheid, krimpt de bevolking en moeten ziekenhuizen en scholen hun deuren sluiten. 

Tegenover luxe appartementen langs de Maas in Rotterdam en succesvolle startups op Strijp S in Eindhoven, staan lege winkelstraten in Sittard en vervallen woonbuurten in Emmen. Het succes van de ene plek gaat ten koste van de welvaart elders. In ‘Een klein land met verre uithoeken’ schetst Milikowski een uiterst treffend tijdsbeeld van dorpen en steden, bewoners en bestuurders op zoek naar houvast in een veranderende wereld. Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen? Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter.”
Bron: Floor Milikowski 

Inschrijving

Presentatie Floor Milikowski 11 februari 2021
Lid BNSP/Geen lid BNSP

 

 

Jaarcongres stedelijke transformatie | Platform31

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres. Bent u erbij op 11 februari?

Het event is online en je kan het gratis volgen.

Meer info en aanmelding

Minister van Ruimte gewenst door meerdere politieke partijen

Foto Jonathan vd Broek/Unsplashed

Na het College van Rijksadviseurs geven nu ook de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s aan dat de terugkeer van een Minister van Ruimte noodzakelijk is om de kwaliteit van de ruimtelijke indeling van Nederland te waarborgen en werk te maken van de grote opgaven en transitievraagstukken.
De BNSP onderschrijft deze oproep en biedt aan om hierover mee te denken en om samen de ruimtelijke toekomst van Nederland vorm te geven, inclusief alle grote opgaven die daarmee gemoeid zijn.

Lees hier het artikel uit de Volkskrant dd 14 januari

 

11 februari: Kennissessie BENG voor stedenbouwkundigen

Het is zover. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Wat moet je daar als stedenbouwkundige over weten? In hoeverre werk je aan Bijna Energie Neutrale Gebieden? Op 11 februari organiseert RVO een kennissessie, specifiek gericht op stedenbouwkundigen. Jij als stedenbouwer, gebiedsontwikkelaar, planoloog wordt hierbij uitgenodigd om je kennis over BENG via deze sessies te actualiseren.

Op RVO – BENG vind je meer informatie over data en tijden “Online kennissessies BENG voor stedenbouwkundigen en bouwplantoetsers” . Via deze link kun jij je aanmelden voor de kennissessie van 11 februari.

Fotowedstrijd Stad in Stilte

De Jong BNSP fotowedstrijd met thema “Stad in Stilte” is van start! Dus pak je camera, maak die gave foto en win! De vakjury zal de beste foto kiezen en de winnaar ontvangt een mooi boek over fotografie. Volg jong BNSP op Instagram voor een voorstelronde met de vakjury, fotografie tips and tricks, en de leukste inzendingen van de fotowedstrijd!

Ontwerpoplossingen gezocht!

Ken jij ontwerpoplossingen die, ondanks extreme verdichting, ervoor zorgen dat er een menselijke maat ontstaat? Meld jouw referentiebeelden aan via Sensing Streetscapes ! Met jouw hulp kan een open access AI-tool gebouwd worden om succesvolle referentielocaties te traceren. Onder de inzenders worden een aantal leuke prijzen verdeeld.

BNSP is partner in onderzoeksproject SensingStreetscapes van de Hogeschool van Amsterdam.
Zie ook:
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2021/01/de-stad-verdicht-ai-tool-ontsluit-ontwerpoplossingen.html

URBANISTAS RDAM, Jong BNSP & YOUNG NVTL pub quiz, voor wie stad en land buiten van binnen kent.

Meld je aan via https://forms.gle/w9vC8iisM22LA5Rw7

Op vrijdag 29 januari om 19:00 start de online pubquiz. Schrijf je in met een team collega’s, (studie)vrienden of stel je familie op de proef.

 

Ook in 2021 zijn activiteiten afgeblazen en werkt bijna iedereen thuis. Wel vraagt een nieuw jaar er weer om een gezellige avond te hebben met o.a. je vakgenoten! Test je kennis en creativiteit op het gebied van steden, landschap, muziek, planologie, architectuur, kortom alle raakvlakken met het vakgebied worden op de proef gesteld.
Voor de winnaar is er natuurlijk een passende verassing en deze wordt uiteraard thuisbezorgd.

Zien we jou online?
Het aantal teamleden is vrij.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020 | 16 december | 19:30 uur

Best BNSP-lid,

Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BNSP. De stukken voor de ALV tref je vanaf vandaag aan op je besloten ledenpagina:

 • Agenda ALV 2020
 • Jaarrekeningen 2019
 • Begroting 2021, inclusief memo’s Kascommissie en bestuur
 • Profielschets aspirantbestuurslid Eric Terlien
 • Handleiding hoe deel te nemen via teams aan de ALV

De Algemene Leden Vergadering vindt online plaats. Bij wettelijke bepaling is daartoe toestemming verleend tot februari 2021.
Belangrijk is dat je vragen/opmerkingen over de vergaderstukken op voorhand kunt stellen zodat deze tijdens de ALV kunnen worden beantwoord. Alle vragen en antwoorden zullen naderhand  op de besloten ledenpagina terug te lezen zijn. Tijdens de ALV kan je uiteraard ook je vragen stellen.

De ALV wordt opgenomen zowel om de stemmingsrondes te monitoren als voor de verslaglegging. Na het inventariseren van de stemmingsrondes en verwerking van de ALV in het verslag wordt de opname vernietigd.
Mocht je op voorhand vragen hebben dan verzoeken we je deze 72 uur voor de ALV in te dienen via secretariaat@bnsp.nl.

Je ontvangt hierbij twee links die op 16 december zullen worden geactiveerd:

 • Link om aan de ALV via teams deel te nemen. Op 16 december om 19:30 volstaat het om op deze link te dubbelklikken en dan krijg je automatisch toegang tot de vergadering.
 • Link voor het stemformulier  .Ook deze link wordt op 16 december geactiveerd.
 • Stemrondes:
  Akkoord verslag ALV 2019
  Akkoord Jaarrekeingen 2019
  Akkoord begroting 2021
  Akkoord officiële aanstelling van aspirant bestuurslid Eric Terlien
 • Je wordt verzocht de link bij de hand te houden om tot stemming over te kunnen gaan.

Voor zowel de toegang tot teams als gebruik van het stemformulier tref je hierbij de handleiding aan.
De handleiding is ook bijgevoegd bij de stukken op je besloten ledenpagina. Hier zijn bovenstaande links ook in verwerkt.

We willen je verzoeken om via secretariaat@bnsp.nl door te geven of je aan de ALV deelneemt zodat we je, als je geen toegang krijgt tot de vergadering op 16 december, verder kunnen helpen.

Agenda Algemene Ledenvergadering BNSP 2020

 • Welkom door Stefan Bödecker, voorzitter van de BNSP
 • Verslag ALV 2019, mededelingen
 • Terugblik 2020
 • Jong BNSP presenteert
 • BNSP Jaarplanning 2021
 • Bestuur | Welkom aan Eric Terlien
  • Stemronde toetreding  bestuurslid Eric Terlien
 • Raad van Advies
  • Afscheid van Jan Pieter Koppert, Kirsten Bekkers, Cees Donkers |
  • Welkom aan Eric van der Kooij, Saskia Bosnie
 • Bureau
  • Welkom aan Anne Dubois
 • Financiën
  •  Financieel verslag 2019 en begroting 2021
  • Jaarrekening 2019
  • Begroting 2021
  • Stemronde akkoordverklaring financiën
 • Afsluiting
  • Rondvraag aan de leden

Tot 16 december online, we kijken uit naar je deelname!

Aan de slag met de Omgevingswet | Krachtenbundeling zorgt voor denkkracht én positie

Stedenbouwkundige bureaus, advies- en ingenieursbureaus bundelen steeds vaker hun kracht voor grote opgaven in het werkveld, zoals het DSO, de Regionale Energie Strategie en aanpak van het stikstofvraagstuk. We nemen jullie mee in waar we vandaan kwamen, waarom we de krachten hebben gebundeld en hoe dit in de praktijk goed uitpakt. De samenwerking voor het DSO – juist ook samen met de VNG – is daar een bijzonder voorbeeld van. We weten nu ook wat ons nog te doen staat gezien de bevindingen en aanbevelingen die we hebben gedaan aan VNG en DSO en ook aan onszelf als plannenmakers. Door die samenwerking hebben de plannenmakers een positie gekregen om daarmee verder aan de slag te gaan. We geven u een kijkje in de keuken van Kennislab Omgevingswet. Deze presentatie geeft u een goed beeld van de achtergrond, de ontwikkelingen, de uitdagingen waar we voor staan en hoe we deze in de samenwerking kunnen realiseren.

Ruud Louwes en Melinda Schouten leiden de presentatie

Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt met het omgevingsplan.

Datum: 8 december 9:30 – 11:00

Meld je hier aan voor deze online sessie. Deelname is kostenloos

Recent nieuws

Blog

De omgevallen boekenkast | tweede druk

Door Tjerk Ruimschotel Terwijl ik de drukproeven van mijn binnenkort te verschijnen gids voor woningbouw in Londen controleerde en corrigeerde, vroeg ik me af of.

Lees verder
BNSP

BNSP Salon | Floor Milikowski| 11 februari 20:00 – 21:00 | ONLINE

BNSP-Salon |  Floor Milikowski: Een klein land met verre uithoeken Floor Milikowski,  journalist, sociaal geograaf en planoloog presenteert online, op uitnodiging van de BNSP,  haar.

Lees verder
Uit het netwerk

Jaarcongres stedelijke transformatie | Platform31

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor.

Lees verder

Agenda

11 februari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon Floor Milikowski

22 april 2021

19:30 tot 21:30BNSP

Presentatie Theo Baart