Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Author Archive

Zomersluiting 2021 Bureau BNSP

Het bureau van de BNSP is op zomerreces van 6 augustus tot en met 22 augustus. Fijne zomer!

Excursie Oosterwold | 10 september

© foto: Gemeente Almere

Reserveer alvast in je agenda, na de zomerstop is de eerste activiteit van de BNSP een excursie naar Oosterwold.

Op 10 september brengen we een bezoek aan dit nieuwe stadsdeel van Almere die op een ongekende wijze is vorm gegeven. De stedenbouwkundige onderlegger van het gebied is uniek te noemen. De invulling ervan eveneens.
We krijgen een update van de ontwikkelingen en  lopen met deskudigen rond in deze nieuwe vorm van stedenbouw en planologie. We worden begeleid door experts die open staan voor jouw vragen.

Nadere informatie volgt maar… zet de datum alvast in je agenda en schrijf je op voorhand in om verzekerd te zijn van een deelnameplek!

20210910 Excursie Oosterwold
lid/geen lid BNSP

PlanDag najaarsevent 2021: Terugblikken om vooruit te kijken

Doe mee met het Plandag-jubileum, het najaarsevent, verbreed je netwerk, deel je kennis en denk mee over de toekomst!

Veertig PlanDag boeken staan ondertussen in de kast. Zo hebben we een rijk overzicht van de Nederlandse en Vlaamse ruimtelijke planning in handen. Het laat zien welke concepten, projecten, beleid en plannen typerend waren voor de inrichting aan beide kanten van de landsgrens.

Op dinsdag 5 oktober, tussen 15 en 17u, blikken we kort terug op deze 40 jaar geschiedenis. Maar willen we vooral kijken naar wat de komende 40 jaar in petto heeft voor de ruimtelijke planner. We nodigen je dan ook van harte uit om met ons, vanuit het verleden, een mogelijke toekomst te schetsen voor de vier thema’s: wonen, mobiliteit, landschap en energie.

Meer informatie en aanmelding

 

Ecocity World Summit 2021

The Longest Running Summit On Sustainable Cities

Join us for the 14th edition of Ecocity World Summit!
Leading international experts, thousands of innovators, researchers, engineers, designers, policy makers, environmentalists, teachers, and students will meet on 27-28 September 2021 in-person in Rotterdam, the Netherlands, and on 29-30 September online.
Ecocity 2021 will feature a wide range of sessions, workshops, fieldtrips and other learning opportunities in an innovative hybrid format, showcasing the latest research and developments in urban design and city transformation practices.

Meer informatie en aanmelding

Floris Alkemade in Zomergasten.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade opent op 18 juli het nieuwe seizoen van VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt hem over zijn ideale televisieavond.

Floris Alkemade, die in september afscheid neemt als Rijksbouwmeester, over Zomergasten: ‘Zo’n uitnodiging is alsof je in je huis opeens een extra kamer ontdekt. Je begint meteen te dromen, er komt een stroom van ideeën op gang. Ik hoop dat er in mijn avond een soort verlangen naar de toekomst opgewekt kan worden. Alle grote vragen die we op ons afgevuurd krijgen zijn voor een groot deel ruimtelijke vragen: klimaatverandering, de stijgende zeespiegel, de energietransitie, voedselproductie, woningbouw. Eigenlijk kun je de vraag die aan ons als levende generatie gesteld wordt samenvatten als “Hoe kunnen we ons leven zó inrichten dat we niet langer een spoor van verwoesting achterlaten?” Dat gaat het beste wat we in ons hebben naar boven halen. In essentie is het geen technische vraag, maar een culturele en maatschappelijke vraag die aan onze verbeeldingskracht gesteld wordt.’

Meer informatie

Bron: College van Rijksadviseurs

NOWHERE – Imagining The Global City | Frank van der Salm

Het Nederlands Fotomuseum presenteert in samenwerking met Paradox de tentoonstelling NOWHERE – Imagining The Global City met werk van fotograaf Frank van der Salm. Stedenbouw, als expressie van onze tijd, vormt de kern van zijn werk. Steeds vaker is het beeld dat de architectuur/stedenbouw oplevert – Instagrammability – belangrijker dan de ervaring van de gebruiker of bewoner. De beeldcultuur als scheppende kracht voor de nieuwe werkelijkheid.

Tegelijkertijd wil het museum een licht werpen op de betekenis van artificiële intelligentie voor (het verzamelen van) fotografie. De tentoonstelling bestaat uit twee radicaal verschillende delen: in een door artificiële intelligentie gestuurde videowand van 18 meter lang, zijn de 241 werken uit Van der Salms oeuvre opgenomen in een overweldigend en dynamisch geheel. Maar achter de wand heerst museale stilte: dit is het domein van de fysieke werken, met een vaste maat en verschijningsvorm die hun exclusieve wand toebedeeld hebben gekregen.

Zoek jii als stedenbouwer/planoloog een  boeiende zomertrip in eigen land? Reserveer dan een bezoek aan deze tentoonstelling en laat je inspireren.

Meer informatie

©foto: Frank van der Salm, entre-acte 2016

De omgevallen boekenkast | Stede-Bouwvak

Nu we, Corona/Covid-gewijs, weer op reis lijken te mogen gaan, zijn er, behalve het opzoeken en bijhouden van de verschillende en steeds veranderende reisbeperkingen per land, twee prangende vragen: waar gaan we, als stedebouwkundigen naar toe en wat nemen we als vakantievakliteratuur mee? Wat ons op de volgende vraag brengt: welke op ons vak gerichte informatiebronnen hebben we daarvoor? Ooit gingen we bijvoorbeeld en masse naar steden als Barcelona, Berlijn of Bilbao om daar de ontwikkelingen ter plekke en ‘life’ te ervaren. Blijkbaar was daar voldoende informatie over geweest om onze beslissingen collectief te sturen. Tijdschriften, boeken, congressen en periodieken van beroepsverenigingen speelden daarin een rol en ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe dat tegenwoordig precies gaat.
Zelf heb ik me daarnaast een tijdje laten leiden door de aanwijzing tot Europese Culturele Hoofdstad wat vaak interessante stadregeneratieve projecten met zich meebracht. Maar zo langzamerhand is ‘Europa’ zo uitgestrekt geworden en worden steeds onbeduidender stadjes naar voren geschoven dat het niet bij te houden is. Verder was het voor ons min of meer vanzelfsprekend om elke twee jaar (met het gehele, uitbreidende en uitdijende, gezin) naar Venetië te gaan voor de Architectuurbiënnale, omdat daar ook altijd interessante stedebouwkundige zaken te zien waren. Maar, maar dit jaar hoeven we niet meer zo nodig naar de, net als de EK, een jaar uitgestelde biënnale, zelfs niet terwijl het thema ‘How we live’ is, wat toch een tamelijk fundamenteel relevante kwestie voor stedebouwkundigen is. Mogelijk spelen naast corona een opkomende vliegschaamte en terughoudendheid voor al te exotisch stedebouwtoerisme een rol bij onze keuze ook dit jaar lekker-weg-in-eigen-land te gaan, of net over de grens. Daarom heb ik de jaarboeken landschapsarchitectuur en stedenbouw van de afgelopen 3 jaar maar weer eens doorgeploegd. Ook jaarlijks verschijnend als nummer 4 van het blad Blauwe Kamer geven de jaarboeken een inspirerend bedoeld beeld van ‘Het Beste’ van de recente ontwerp- en realiseringspraktijk.

In het Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2020 wordt daarnaast apart aandacht besteed aan de stad Zwolle in een essay met de intrigerende titel: Het geheim van Zwolle; de succesvolle stedenbouw van een provinciestad. Alleen jammer voor ons dat die succesvolle stedenbouw slecht summier aangeduid wordt en Zwolse projecten nauwelijks eerder in de jaarboeken verschenen. Van de 21 Jaarboek 2020-projecten bleken er negen een ontwerp te zijn, twee waren studies en één een tentoonstelling, zodat er 9 reisbestemmingen overbleven, waaronder Antwerpen, wat nogal vaak in de jaarboeken verschijnt.

In de boekenkast heb ik alleen een ongedateerde publicatie Antwerpen Ontwerpen, die in 1990 verscheen naar aanleiding van de manifestatie Stad aan de Stroom, niet te verwarren met Antwerpen Ontwerpen; Stadsontwikkeling in Antwerpen uit 2012, waarin een overzicht wordt gegeven “van onze belangrijkste ruimtelijke ambities en realisaties van de laatste jaren.”

Om me verder voor te bereiden op een stadsontwikkelingstripje naar onze zuiderburen heb ik de ‘vakpublicatie’ Stad van morgen, de vernieuwing van de stadsvernieuwing (2016) en de ‘inspiratienota’ Ruimte geven aan de stad van morgen (2018) gedownload. Met enig (digitaal) uitzoekwerk is voor deze bestemming een alomvattende reisgids te maken, dus die staat al op onze eigen bucketlist Eropuit in Nederland (en omgeving). Met Zwolle ben ik nog bezig wat niet meevalt: ondanks aankondigingen drie jaar geleden is bijvoorbeeld De Historische Atlas van Zwolle nog niet verschenen, wat jammer is omdat, anders dan de titel suggereert, in deze serie vaak ook ingegaan wordt op recente stedebouwkundige ontwikkelingen en ik graag succesvolle stedenbouw wil bezoeken.

De jaarboeken inventariserend blijkt het Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2019 duidelijk pre-corona te zijn ontwikkeld: van de 21 projecten zijn er tien gerealiseerd en te bezoeken, ware het niet dat er vijf in het buitenland gesitueerd zijn, waaronder Rusland en Italië. Het Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2018 is het meest reisopwekkend: zes van de 20 projecten zijn nog ontwerpen, maar van de 14 resterende gerealiseerde projecten ligt slechts één in het buitenland.

De grote steden Amsterdam, Rotterdam Den Haag en Utrecht nemen, zoals vaker een stevig aantal projecten voor hun rekening, maar Tilburg scoort met drie projecten dit keer zeer hoog. De afgelopen jaren is Tilburg onderwerp geweest van een aantal interessante publicaties: in 1986 verscheen wolstad in ombouw; de inzet van het stadsvormonderzoek bij de herstructurering van de oude stad in Tilburg van Rein Geurtsen, Maurits de Hoog en Sjoerd Cusveller, die zijn afstudeerwerk hierin opnam.

In 1987 bewerkte Hans Wijffels zijn afstudeerscriptie en -ontwerp tot Tilburg, stad zonder concept; bespiegelingen van 150 jaar stadsontwikkeling. In de jaren negentig werd aan de TU Eindhoven, samen met de gemeente Tilburg, een ruimtelijk onderzoek naar dat concept uitgevoerd, wat resulteerde in de publicaties Stadsvorm Tilburg, historische ontwikkeling; een methodisch morfologisch onderzoek (1993) Stadsvorm Tilburg, Ontwikkeling 1975-1995 (1995) en Stadsvorm Tilburg, stadsontwerp en beeldkwaliteit (1996).

Om te begrijpen hoe dit kloeke drieluik de stadsontwikkeling van Tilburg de afgelopen decennia heeft bepaald probeerde ik het in 2018 verschenen ‘cahier’ Verweven Stad van stadsarchitect Ludo Hermans te kopen, maar dat lijkt nergens te verkrijgen te zijn.

Het in 2001 verschenen boek Architectuur en stedenbouw in de gemeente Tilburg, 1850-1940 stopt zoals de titel al aangaf in de jaren 30. Misschien kan de bestelde Historische Atlas van Tilburg (2019) me verder helpen, ondertussen ga ik maar eerst, zonder verdere boekenkennis, naar het krimpdorp bij ons in de buurt met de vakantie-thuis-vierende naam Uithuizen, waar volgens het Jaarboek 2020 de centrumvernieuwing het dorp ‘klaar maakt voor de toekomst’.

Volgens de selectiecommissie was het “uitermate bijzonder dat gemeente en provincie zoveel geld vrijgemaakten voor de herinrichting van een dorpshart dat kampt met leegstand en bevolkingskrimp. Want eigenlijk krijg je er niks voor terug behalve een geluksgevoel.” Als dat geen omweg waard is, weet ik het niet.

Jong BNSP ism Generation.Energy, verslag van de excursie naar Zonnepark ’t Oor

Op 24 juni is Jong BNSP op excursie geweest! Samen met Generation.Energy is deze excursie opgezet om van dichtbij te kunnen zien hoe creatieve koppelingen gemaakt kunnen worden binnen de energietransitie.

In het kader van ‘de terrassen mogen weer open’ hebben we een pop-up terras opgezet bij zonneveld ’t Oor. Dat heb je misschien wel eens gezien vanuit de trein, tussen Leidschedam-Voorburg en Leiden. Het gehele “oor” van het spoor wordt gebruikt voor de opwek van duurzame elektriciteit. Fred Verhaaren heeft ons meegenomen langs de vele bijzonderheden van dit ecologische zonnepark, waar de opwekking van energie gecombineerd wordt met voedselvoorziening, biodiversiteitsversterking én het creëren van een fijne plek.

Fred vertelt ons dat hij samen met zijn vrouw het terrein beheert. Ze hebben meegedaan aan een prijsvraag van de gemeente, waar na hard werken zonnepark ’t Oor het resultaat van is. Gaandeweg hebben ze geëxperimenteerd met de ecologische inpassing van de zonnepanelen: welke opstelling zorgt ervoor dat de bodem voldoende licht en water krijgt? Kun je zonnepanelen en permacultuur goed combineren? Hoe zorg je ervoor dat het gras niet boven de panelen uitgroeit?

Het antwoord op die laatste vraag zijn een kudde schaapjes; Ouessant schaapjes, het type dat klein genoeg is om onder de panelen te kunnen grazen. Door het zonneveld slim te zoneren kunnen de schapen grazen aan de ene zijde, terwijl het gras weer aangroeit aan de andere zijde. Zo wordt het gras nooit te lang, maar is er voldoende voedsel voor de schapen. Naast schapen zijn er ook kippen, eenden, vossen (vooral wegens de kippen) en bijen op het terrein. Allemaal doen ze wat: eitjes leggen, slakken eten of bloemen bestuiven.

Het zonnepark wordt ook gebruikt door vrijwilligers om bijen te houden en voedsel te produceren. In de begroeiing is daarom rekening gehouden met verschillende kruiden en bloemen die bestuivers aantrekken. Zo wordt iedere strook goed gebruikt. Deze weidse en gevarieerde opzet van het park zorgt ervoor dat het een fijne en aangename plek is: erg geschikt voor een terrasje op de donderdagmiddag!

Deze excursie heeft ons laten zien dat als je ervoor open staat om creatief na te denken en te experimenteren, je een plek kunt creëren waar niet alléén energie wordt opgewekt. In plaats van de bodem onder de panelen te laten verschralen, laat dit voorbeeld ons zien dat het mogelijk is om tegelijkertijd aan verschillende grote opgaven te werken. Een inspirerend voorbeeld voor de toekomst!

Staatssecretaris Mona Keijzer neemt resultaten van BNSP oproep om vrijmoedige ontwerpideeën in ontvangst

Staatssecretaris Mona Keijzer ontvangt van Jacqueline Tellinga, bestuurslid BNSP, de publicatie
Foto: Adrienne Norman

Persbericht: 28 juni 2021

Wat kunnen ontwerpers betekenen voor een stadshart zonder winkelhart? Bijna vijftig ontwerpteams bedachten een vrijmoedig idee om het centrum van Geleen weer leefbaar te maken. Geleen kampt met een winkelleegstand van dertig procent. De teams DTNP en New Urban Networks werden geselecteerd en werkten hun idee uit. Op 28 juni nam staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) de publicatie van het resultaat in ontvangst. De oproep is een initiatief van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en wordt onder het motto ‘De woonwijk als noviteit’ voor verschillende locaties uitgeschreven.

Het plan Geleen KRAAKT Geleen van het team DTNP geeft ruimte aan de bewoners en ondernemers van Geleen. Er wordt niet gewacht op beleggers en ontwikkelaars. Lokale helden steken zelf hun handen uit de mouwen. Dichtgeslibde bouwblokken en monofunctionele winkelstraten worden opengebroken zodat collectieve tuinen, nieuwe woningtypen en nieuwe bedrijfspanden kunnen ontstaan: ‘Kraak de stad, breek de boel open!’.

 

Het plan Het verspreide Paleis van het team New Urban Networks verleidt de vele werknemers en studenten van de Brightlands Campus van Chemelot om in het centrum van Geleen te gaan wonen. Het team beschouwt het centrum als een paleis dat leeg is. Op de hogere verdiepingen huizen nog de oudere leden van de hofhouding, maar het ontbreekt aan de jonge prinsen en prinsessen die met hun vrolijke levensenergie het centrum zijn glans geven. Dit idee biedt het wonen als dienst aan, niet als bezit. Het kan er zomaar toe leiden dat volgend jaar expats hun intrek hebben genomen in een tot woon-werkhotel omgebouwd winkelpand, waar ze in de oude etalage koffie bestellen.

De gemeente Sittard-Geleen heeft de uitgewerkte plannen enthousiast ontvangen. De eerste verbindingen zijn gelegd. De dialoog is gestart. BNSP bestuurslid en initiator van de oproep Jacqueline Tellinga: “Dit is precies wat we voor ogen hadden met onze oproep. Geen vuistdikke rapporten maar de start van een optimistische dialoog dankzij de verbeeldingskracht van ontwerpers”. Eind augustus start de rijksregeling van EZK voor de herstructurering van winkelgebieden. Tellinga: “Zet dan ook de ramen open en benut de ideeënrijkdom en verbeeldingskracht van ontwerpers en planologen”.

De publicatie is een uitgave van de BNSP, bevat foto’s van Adrienne Norman, is vormgegeven door Stratford Design en is samengesteld door Jacqueline Tellinga, Saskia Voest en Judith Flapper. De publicatie wordt op verzoek toegezonden.
De maquettes van de twee teams zijn te zien in Geleen.  Alle inzendingen, de uitwerkingen van de twee geselecteerde ideeën, en het verslag van de selectiecommissie zijn gepubliceerd op de website van de BNSP.

PersmapPersbericht en afbeeldingen. De afbeeldingen zijn rechtenvrij te gebruiken. Foto’s Centrum Geleen en aanbieden publicatie aan staatssecretaris Mona Keijzer: Adrienne Norman.

Download onderstaand de publicatie

 

De Woonwijk als noviteit is een initiatief van de BNSP om nieuwe wegen te verkennen qua ontwerp en ontwikkelstrategie voor plekken die daarom verlegen zitten. Bij de eerste editie is samengewerkt met de NVTL, de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

 

 

NEUROARCHITECTUUR KAN WELZIJN IN STEDEN BEVORDEREN | 1 juli -16.30 uur

Meld je aan om bij het (gratis) online-rondetafelgesprek van MAB20 te zijn, over onderzoek naar neuroarchitectuur voor ontwerpen van steden en de impact ervan op ons welzijn.

Tijdens een online-rondetafelgesprek op de Media Architecture Biennale (MAB20) bespreekt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met voortrekkers van de neuroarchitectuur de kansen die het biedt om onze steden te (her)ontwerpen en het welzijn van mensen actief te bevorderen. Meld je gratis aan bij MAB20 om bij het online-rondetafelgesprek op 1 juli aanwezig te zijn, en kom meer te weten over de mogelijkheden en impact van het nieuwe, hybride werkveld neuroarchitectuur. Onderzoekers uit onder andere Boston, Venetië, Melbourne en Amsterdam gaan aan tafel.

Meer informatie en aanmeldlink 

Recent nieuws

Zomersluiting 2021 Bureau BNSP

21 juli 2021 BNSP

Het bureau van de BNSP is op zomerreces van 6 augustus tot en met 22 augustus. Fijne zomer!

Lees verder

Excursie Oosterwold | 10 september

21 juli 2021 BNSP

© foto: Gemeente Almere Reserveer alvast in je agenda, na de zomerstop is de eerste activiteit van de BNSP een excursie naar Oosterwold. Op 10.

Lees verder

PlanDag najaarsevent 2021: Terugblikken om vooruit te kijken

15 juli 2021 BNSP

Doe mee met het Plandag-jubileum, het najaarsevent, verbreed je netwerk, deel je kennis en denk mee over de toekomst! Veertig PlanDag boeken staan ondertussen in.

Lees verder

Agenda

01 september 2021

00:00

BNSP-NVTL Academie

10 september 2021

00:00

Excursie

15 september 2021

20:00

BNSP Salon #4

01 oktober 2021

16:30 tot 18:00Jong BNSP

Excursie

01 november 2021

00:00

Plandag

29 december 2021

00:00

Excursie