Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Arcam | Open Call

18 november 2021 netwerk

In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en Eigen Haard organiseert Arcam een design-charette (ontwerpstudio) waarin het Hart van Holendrecht centraal staat. In de design-charette van 9 t/m 15 december 2021 gaan drie ontwerpteams één week intensief aan de slag rondom drie vragen.

  • Hoe kan in de wijk ‘Hart van Holendrecht’ de sociale en ecologische veerkracht worden verbeterd door ruimtelijke ingrepen?
  • Welke rol kan een herinterpretatie van de zone tussen private en publieke ruimte (van plint tot plein) daarbij spelen?
  • Hoe kan de bestaande bebouwing optimaal profiteren van de nieuwbouwopgave aan het plein?

Aanleiding voor de charette is een lopende studie, die wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van ZonMW. In hun project ‘Van preventie naar veerkracht’ nemen onderzoekers de impact van de Covid-pandemie op het (veranderend) gebruik van, belang van en de behoefte aan publieke ruimte tijdens de pandemie als uitgangspunt. Doel is een toolbox te ontwikkelen, die zowel in ‘normale’ tijden als in tijden van pandemie kan worden ingezet om de sociale en ecologische veerkracht van een wijk te versterken. De voorbeelden die ontwikkeld worden tijdens de design-charette worden toegevoegd aan deze toolbox, die zal worden gebruikt om handvatten te bieden aan beleidsmakers, opdrachtgevers, bewoners en architecten bij het ontwerpen aan sociaal en ecologisch veerkrachtige stadswijken.

De charette is ook een kans voor deelnemende partijen om deel uit te maken van een groeiende community of practice; een lerend netwerk waarin ontwerpers, onderzoekers en beleidsmakers reflecteren op actuele ontwikkelingen op dit gebied en gezamenlijk kennis produceren en uitwisselen.

Deadline aanmelden via jorn@arcam.nl op 21 november, 23.59 uur

Meer informatie over de open call