Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Amsterdam zoekt een assistent ontwerper Stedenbouw (tijdelijk) voor 32-36 uur

8 maart 2018 Vacatures

De functie

De assistent ontwerper ondersteunt de (hoofd)ontwerper bij stedenbouwkundige ontwerpen en bij het uitbrengen van adviezen. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van stadsdelen, grote projecten of het gemeentebestuur en in samenwerking met andere teams/disciplines en gemeentelijke organisatieonderdelen.

Concrete werkzaamheden omvatten:

 • Het ondersteunen van de (hoofd)ontwerper bij het maken van stedenbouwkundige Van initiatief tot en met het definitief ontwerp, incl. afstemming op alle relevante disciplines;
 • Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
 • Het presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteams, bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke bijeenkomsten;
 • Het deelnemen aan interne debatten, themabijeenkomsten en workshops binnen R&D.

Wij vragen

 • HBO-opleiding in vakrichting Stedenbouw
 • 1-3 jaar ervaring op HBO-niveau met Assistent Ontwerptaken
 • Goed en aantoonbaar bekend met programma’s Illustrator / Autocad / Photoshop / Indesign / en bij voorkeur Microstation
 • Goede mondelinge en redactionele beheersing van de Nederlandse taal
 • Brede oriëntatie op het vakgebied, ook in relatie tot andere disciplines in het ruimtelijk domein
 • Kennis en/of ervaring op het terrein van duurzaamheid is een pre

 

Competenties

 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Houdt rekening met de omgeving van zijn/haar werk (omgevingsbewust)
 • Kan ideeën en ontwerpvoorstellen presenteren en draagvlak verwerven
 • Anticipeert op behoeften van de klant (klantgerichtheid)
 • Draagt bij aan een stimulerende werksfeer en een gezamenlijk resultaat (samenwerken)
 • Draagt en neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen (verantwoordelijkheid)
 • Initiatiefrijk

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.335,- (salarisschaal 8) en maximaal € 3.805,- bruto per maand (salarisschaal 9) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Binnen Ruimte & Duurzaamheid worden (assistent) ontwerpers flexibel ingezet.  Bij iedere opgave wordt geprobeerd de ontwerper in te zetten die het meest geschikt is voor deze opgave.  Om de organisatie vitaal en flexibel te houden wordt ingezet op talentontwikkeling en flexibele inzetbaarheid van medewerkers.  Dat betekent o.a. dat met alle medewerkers afspraken worden gemaakt over inzet in hun ontwikkeling. Ook dit kan een criterium zijn voor de match tussen een opgave en een medewerker.  iedere medewerker kan in principe aan opdrachten overal in de stad werken.

De samenstelling van de teams binnen R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij – de openbare ruimte van – Amsterdam. Er wordt ontworpen in de Amsterdamse traditie: zorgvuldig, in samenhang, doelmatig met een duurzame kwaliteit, chic waar het moet en eenvoudig waar het kan, optimaal ruimte scheppend voor het stedelijk leven en rust brengend in de openbare ruimte. Gewerkt wordt aan een standaard voor inrichting, detaillering en materiaalgebruik in de stad die de kwaliteit en de samenhang van de openbare ruimte in de stad zal verhogen en kosten zal verlagen (Puccinimethode). Het team heeft de ambitie om tot de beste ontwerpbureaus van openbare ruimte te worden gerekend.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Mirjam Fonteijn, bereikbaar per e-mail via vacatures.rd@amsterdam.nl of telefonisch 06 22096834.

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 25 maart 2018 onder vermelding van Assistent Ontwerper Stedenbouw (meerdere fte) – 18030046 via deze sollicitatiebutton.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden tussen 2 en 13 april.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.