Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Algemene Leden Vergadering 23 juni 2021

2 juni 2021 BNSP

Op 23 juni vindt de Algemene Leden Vergadering plaats.
De stukken voor deze vergadering tref je uiterlijk 72 uur voor de ALV aan op de besloten ledenpagina.
Daags voor de Algemene Leden Vergadering ontvang je de deelnamelink. Of gebruik de link die je via de BNSP-Mailing hebt ontvangen.
De vergadering vindt  online via teams plaats.

Heb je zelf vragen die je op voorhand in wilt brengen, mail deze dan alvast naar secretariaat@bnsp.nl zodat we je vragen in de agenda op kunnen nemen.

We hopen je te zien de 23e!

Agenda Algemene Leden Vergadering 23 juni 2021 | 20:00 online
20:25 Presentatie activiteiten Jong BNSP
20:35 Financiën: jaarverslag 2020, begroting 2022
20:55 Toelichting kascommissie
21:00 Stemming: verslag ALV 16 december 2020, jaarverslag 2020, begroting 2022
21:05 Afscheid van Kascommissielid Marjolein Peters
Welkom aan kascommissieleden Elma van Beek en Peter de Bois
21:15 Rondvraag leden
21:30 Sluiting

 

De vergaderstukken staan online als download op je besloten ledenpagina, tab besloten stukken.

  1. Agenda
  2. Verslag ALV 16 december 2021
  3. Jaarrekening Vereniging 2020
  4. Jaarrekening Stichting 2020
  5. Begroting 2022
  6. Toelichting begroting 2022
  7. Memo kascommissie (ov)
  8. Handleiding teams en stemformulier

Reserveer datum en tijd in je agenda: 23 juni | 20:00-21:30 uur en meld je  aan!

Algemene Leden Vergadering 2021
Lidmaatschap

Algemene Ledenvergadering