Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Algemene Leden Vergadering | 14 december | 18:30 – 20:30

11 december 2017 BNSP

De Algemene Ledenvergadering van de BNSP vindt plaats op 14 december van 18:30 tot 20:30
Locatie is de Jollemanhof 14 in Amsterdam.

We nemen je mee in zowel Afgelopen Jaar als het Nieuwe Jaar en we vragen je input inzake functioneren en programmeren van de BNSP.
Voorafgaand aan de vergadering geeft Ruud Louwes (Rho) een presentatie over het Kennislab.

Reserveer 14 december in je agenda!

De vergaderstukken zijn op de besloten ledenpagina van de website te downloaden.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Programma

18:30  Inloop met broodje en soep

19:00  Presentatie Ruud Louwes (Rho) over Het Kennislab

19:30  Algemene Leden Vergadering (ALV)

20:30  Afsluiting met borrel

 

Agenda ALV

 • Opening
 • Verslag ALV januari 2017
 • Financieel verslag 2016
  • Jaarrekening 2016
  • Vacature en benoeming leden Kascommissie
 • Terugblik 2016-2017
  • Vereniging
  • Activiteiten
 • Benoeming Bestuursleden
 • Benoeming leden Raad van Advies
 • Jaarplan 2018
 • Begroting 2018
 • Rondvraag
 • Sluiting

Graag aanmelden via secretariaat@bnsp.nl in verband met de catering.