Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Afscheid van…..hartelijk welkom aan……

15 december 2017 BNSP

Tijdens de Algemene Leden Vergadering die op 14 december jongsleden is gehouden, hebben we afscheid genomen van drie Raad van Adviesleden en drie Bestuursleden.

Raad van Adviesleden, afgetreden:

Enno Zuidema, Sarah Ros en Tjerk Ruimschotel zijn als Raad van Adviesleden afgetreden. De BNSP wil ze hierbij bijzonder dank zeggen voor hun inzet en adviezen die zij gedurende hun zittingstijd hebben geleverd aan het Bestuur van de BNSP. Mee dankzij hun waardevolle bijdragen, kritische blik en ondersteuning hebben zij  zorg gedragen voor het beleid dat de BNSP de afgelopen jaren heeft gevoerd en zal voeren.

Raad van Adviesleden, toegetreden:

Koos Seerden, directeur Rho Advies voor Leefruimte, voormalig bestuurslid en penningmeester van de BNSP en Kirsten Bekkers, stedenbouwkundige bij de Gemeente Haarlemmermeer.

Binnenkort plaatsen we hun profiel op de website.

We heten de nieuwe Raad van Adviesleden van harte welkom en zien uit naar hun adviezen aan en ondersteuning van de BNSP.

 

Bestuursleden afgetreden:

Elma van Beek, Wilma Nugteren en Koos Seerden hebben als bestuurslid afscheid genomen van de BNSP.

Het bestuur van de BNSP dankt de afgetreden bestuursleden voor het vervullen van hun bestuursfuncties en de daaraan verbonden taken en commissies en voor hun inzet, verbinding en daadkracht waardoor we als Beroepsvereniging de afgelopen jaren hebben kunnen functioneren en investeren in inhoud en uitvoering van onze doelstellingen.

Bestuursleden toegetreden:

Bert Harmelink, directeur Reuring Advies,  reeds bijzonder actief in de werkgroep DSO, en Sebastiaan Huls, assistent ontwerper bij Defacto Architecture en eerder al bestuurslid bij Jong BNSP.

Binnenkort plaatsen we ook hun profiel op de website.

We heten de nieuwe bestuursleden van harte welkom en zien uit naar hun bijdrage aan de bestuurskracht van de BNSP.