Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Werkgroep DSO

Werkgroep DSO is een actieve werkgroep met leden van de NVTL en de BNSP. Het doel van deze werkgroep is het stimuleren van het op zodanige wijze ontwerpen; bouwen en inrichten, gebruiken en beheren van de stedelijke omgeving, dat de schade voor de gezondheid en het milieu in alle stadia van het bestaansproces, van ontwerp tot en met sloop, zoveel mogelijk wordt beperkt voor nu en in de toekomst.

Vanuit hun missie organiseren leden van de werkgroep geregeld workshops, excursies en bijeenkomsten. Een deel van de activiteiten zijn intern in de werkgroep, een ander deel van de activiteiten wordt voor een bredere doelgroep georganiseerd.

In 2017 streeft de werkgroep naar een nieuwe stap in de integrale ontwikkeling van duurzaamheid door het presenteren van en discussiëren over voorbeeldprojecten en het werken aan een publicatie met een vernieuwde visie op duurzaamheid. Stedebouwers en planologen en -ontwerpers (BNSP-leden), die zitting willen nemen, kunnen per e-mail reageren.

De werkgroep wordt vanuit de BNSP gevormd door de volgende mensen:
Gerjan van de Werp, Michaël Meijer, Harro Barend, Michiel Brouwer, Bert Harmelink, Leida van den Berg, Femke Adriaens, Jan Laan, Olga van der Linden, Eginhard Rot, Peter Smit, Martin Dubbeling en Elma van Beek.

Wilt u meer informatie over de werkgroep? Mail naar werkgroepdso@bnsp.nl

 

 

Adresgegevens
16/03/2017
00:00


,