Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Wederopbouw,een kansrijke erfenis

rijksdienst-cultureel-erfgoedOp 23 en 24 november vindt bij de Veerensmederij in Amersfoort het tweedaagse evenement ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis’ plaats.

Bijna zonder uitzondering zijn de naoorlogse gebieden op dit moment onderwerp van grotere of kleinere transformatieopgaven. Hierin ligt een grote kans, de gebieden vragen om te kiezen voor karakter. Ervaringen met het programma Wederopbouw: tonen van een tijdperk laten zien dat het de uitdaging is om de opgaven van nu te verbinden met de kwaliteiten van weleer. Tijdens het tweedaagse evenement Wederopbouw, een kansrijke erfenis staat dit thema centraal.

Nooit is er in korte tijd meer gebouwd dan in de wederopbouwperiode. Oorlogsschade werd hersteld en onder het motto ‘licht, lucht en ruimte’ werden in hoog tempo nieuwe, moderne woonwijken gebouwd om aan de groeiende vraag naar woonruimte te voldoen. Tegelijkertijd werden onder de slogan ‘Nooit meer honger’ grootschalige ruilverkavelingen en ontginningen uitgevoerd die het landschap blijvend veranderden. Het was een periode van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing.

Meer informatie

Voor wie?

Het evenement Wederopbouw, een kansrijke erfenis is voor iedereen die op de een of andere manier te maken heeft met beheer, onderhoud en/of transformatie in naoorlogse gebieden: bestuurders, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers RO, studenten, (groen)beheerders, (landschaps)architecten, adviseurs of planologen.

Adresgegevens
23/11/2016
09:30 tot 17:30
Veerensmederij in Amersfoort

,