Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Van New Town tot Ecodorp

Vierdaagse excursie Engeland

Ook dit jaar organiseert de BNSP samen met Stichting De Levende Stad weer een vierdaagse excursie naar het buitenland. Na het grote succes van de excursie naar Berlijn in 2015 gaan we in september 2016 voor vier dagen naar Zuid-Engeland.

Engeland is de bakermat van de New Towns. Al vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw worden in Engeland nieuwe concepten van tuinsteden gerealiseerd. Heel vaak met zeer idealistische bedoelingen. Ook toen al gunde men nieuwe bewoners een prettige woonomgeving in het groen.

BNSP en De Levende Stad zijn warme pleitbezorgers van een duurzame stedelijke omgeving. Wat kunnen we leren van ‘oude’ concepten en welke inspiratie kunnen we opdoen bij nieuwe concepten. Is het oude wijn in nieuwe zakken of zitten er werkelijk juweeltjes bij?

Tijd om op speurtocht te gaan langs heel verschillende stedelijke omgevingen, waarbij de volgende onderwerpen de revue passeren:
Newtown

  • Veel liefs uit Londen
  • New Towns of hersenspinsels?
  • Hebben ecodorpen de toekomst?
  • Kan Prins Charles ons nog wat leren?

Programma

Datum: 15 – 18 september
Telt als nascholing: Ja
Kostenindicatie: 650 euro
Leden BNSP: 100 euro korting!

Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Aanmeldingen gaan per mail: info@delevendestad.nl.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bert Harmelink (+31.6.83432811) of Wil Groenhuijsen (+31.6.51645551), of info@delevendestad.nl.

footertnewtownecodorp

Adresgegevens
15/09/2016
10:00
Zuid Engeland
23 Lexington Ave
188888, Londen