Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Plandag

 

PlanDag bestaat veertig jaar. Met evenveel PlanDag-boeken in de kast beschikken we over een rijk overzicht van de Nederlandse en Vlaamse ruimtelijke planning sinds de jaren 1980. Het laat zien welke concepten, projecten, beleid en plannen typerend zijn geweest voor de inrichting aan weerszijden van de landsgrens.

Op dinsdag 5 oktober tussen 15 en 17u blikken we terug op deze veertig jaar geschiedenis. Maar vooral willen we samen met jou kijken naar wat de komende veertig jaar voor de ruimtelijke planner in petto heeft. We nodigen je uit om met ons, vanuit het verleden, een mogelijke toekomst te schetsen voor vier thema’s: wonen, mobiliteit, landschap en energie.

Ben jij er graag bij? Schrijf je gratis in vóór 15 september.

Voorlopig programma

14:50 Digitale inloop
15:00 Welkom en korte reflectie over de afgelopen 40 jaar PlanDag
15:15 Parallelsessies per thema, blik op het verleden: herkennen we een canon?
16:00 Pauze
16:10 Parallelsessies per thema, doorkijk naar de toekomst: bijdrage aan een duurzame toekomst?
16:50 Plenair afronden en sneak preview PlanDag 2022
17:00 Einde, digitale borrel voor geïnteresseerden

Waarom anderen deelnemen

Wonen: spannend onderwerp aan de Nederlandse formatietafel. wat kunnen we leren van het verleden
Mobiliteit: innovaties op vlak van mobiliteit gaan mede bepalend zijn voor de ruimtelijke planning van de samenleving.
Landschap: klimaat is het uitgangspunt voor de komende 25 jaar en lokale besturen spelen daar een belangrijke rol in. maar kunnen zij dit waarmaken?
Energie: willen we de energietransitie laten slagen, dan moeten we deze integreren en koppelen met andere grote opgaven

Hoe deelnemen?
Deelname is kosteloos. Wil je deelnemen, vul dan vóór woensdag 15 september het online inschrijfformulier in. Duid aan welk thema je interesseert en licht je drijfveer toe (onderzoek, ervaring, projecten, kennis). Het PlanDag-bestuur maakt een definitieve indeling van de deelnemers in sessies. Daarbij staat de inbreng van verschillende perspectieven centraal.

Je kan je voor meerdere sessies inschrijven. Vul daarvoor het formulier opnieuw in: duid een andere sessie aan en voer een voor deze sessie gepaste drijfveer in.

Deelnemers worden eind september op de hoogte gebracht en ontvangen de nodige links om aan het event deel te nemen

Adresgegevens
05/10/2021
15:00 tot 17:00
online

,