Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


special

De relatie tussen de Omgevingswet en de energietransitie is een van de onderwerpen die meerdere Kennislab-bureaus samen met overheden en RES-regio’s het afgelopen jaar hebben uitgediept. Dat heeft al gezorgd voor meerdere publicaties  en masterclasses in de RES-regio’s.
Vanwege de schaal en complexiteit van de energietransitie is het delen van kennis essentieel. Daarom organiseert Kennislab presentatie waarbij we stil staan bij beleidsmatige en juridische borging van de energietransitie in de Omgevingswetinstrumenten en het verknopen van de energietransitie op lokaal en regionaal niveau. Ook werpen we een blik op de opgaven die de komende jaren nog op ons afkomen. Deze sessie is interessant voor medewerkers bij overheden en adviesbureaus, maar ook voor ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties die een rol hebben in de energietransitie.

Meer info over datum en programma volgt

Adresgegevens
31/12/2021
00:00


,