Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Smart City – Wise City|5 okt 2017

Op 5 oktober 2017 vindt er weer een OmgevingsTour plaats; Smart City | Wise City. We gaan voor deze Tour naar Eindhoven.

Een van de opgaven in de nieuwe omgevingswet is Smart Cities en hoe om te gaan met de nieuwe technologieën die deze slimme steden met zich meenemen.  Slimme snelwegen, 3D-geprinte bruggen en woningen, sensoren in de openbare ruimte, domotica, smart grids, big data voor planprocessen;
ze zijn er allemaal al en het is nog maar het begin. Elke zichzelf respecterende stad heeft dan ook een smart city programma. Zo ook Eindhoven.

 

 logo wise city +BNSP- 20170629 resize

 

Waar we bij smart cities vaak focussen op de harde kant van dit thema, namelijk de techniek, is men zich er in Eindhoven van bewust dat de zachte kant, dus het sociale, emotionele en menselijke aspect, minstens zo belangrijk is. Wat voor impact hebben al die technische innovaties op ons dagelijks leven en onze leefomgeving? En hoe integreren we dat in de processen van ruimtelijke ordening? En hoe anticiperen we op toekomstige ontwikkelingen waarvan we nu de impact nog maar moeilijk kunnen inschatten?

Dat het plannen vanuit de blauwdruk achter ons ligt, daar is iedereen het wel over eens. In Eindhoven probeert men de stap te maken van Blueprint Planning naar Social Design. Dus niet zozeer een Smart City, maar vooral een Wise City.

 

PROGRAMMA

10:00 -12:00        Excursie door Smalle Haven, Stratums Eind en het NRE-Terrein (OV), Start bij Usine
12:00 – 13:00      Lunch op eigen gelegenheid
13:00 – 13:15      Ontvangst met koffie | thee in het Designhuis
13:15                    Welkom door de Dagvoorzitter

PRESENTATIES 13:30 – 14:30

  • Wise City, Anne van Strien, Ruimtemaker bij BEECKK Ruimtemakers
  • Van Blue Print naar Social Design, Rocco Verdult, Studio Rocco Verdult
  • Crowd management, Tinus Kanters, projectmanager  Living Lab Stratumseind, Ditss en Gemeente Eindhoven
  • Reflectie op de presentaties

PAUZE

WORKSHOPS 15:00 – 16:00

16:00 – 17:00    Terugkoppeling workshop
17:00 – 18:00    Afsluiting en borrel

Schrijf je in!

Selecteer een geldig formulier

 

Adresgegevens
05/10/2017
13:00 tot 17:00
Designhuis
Stadhuisplein 3
5611 EM, Eindhoven
Extra adres informatie

Voorafgaand aan de middag is het mogelijk om facultatief deel te nemen aan een bijzondere excursie door Smalle Haven, Stratumseind en het in transitie zijnde NRE-Terrein. Inschrijving voor de excursie is mogelijk via het inschrijfformulier. Start van de excursie is 10:00 uur vanaf Restaurant Usine. Schrijf je in en neem deel aan deze bijzondere OmgevingsTour!