Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


REGIO VAN DE TOEKOMST, DE OPROEP!

Ik?
Ja, JIJ!
Ook jij  bent nodig!
Als ontwerper, bewoner, bestuurder, expert, ontwikkelaar, ambtenaar, investeerder, ondernemer…

Na een half jaar keihard werken presenteren de teams van Regio van de Toekomst hun resultaten. Inspirerende visies voor de grote opgaven die de NOVI agendeert: duurzame economie, bereikbare woon- en werkomgeving, toekomstbestendig landelijk gebied en klimaatneutrale samenleving. Deze opgaven landen in regio’s. De NOVI principes daarbij zijn: combineren van functies bóven enkelvoudig ruimtegebruik, kenmerken en identiteit van een gebied centraal  en afwentelen voorkomen.

Dat vraagt om een aanpak van innovatie en integratie. Ontwerpkracht helpt hierbij. Daarom hebben BNSP en NVTL samen de handschoen opgepakt om Regio van de Toekomst te organiseren.

De Oproep

Met de regionale ontwerpverkenningen als inspiratie willen we op 22 maart ieders denkkracht benutten. Vakgenoten, bestuurders, experts, betrokkenen en geïnteresseerden gaan actief in gesprek om De Oproep voor de toekomst van Nederland te formuleren. Elke tafel richt zich daarbij op een onderdeel van het speelveld van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties. Van Bouwend Nederland tot groene terreinbeheerders, van waterschap tot specifiek ministerie of lokaal bestuur, van wetenschap tot burgerorganisatie.

Hoe kan de kaart van Nederland er uit zien als we allemaal onze bijdrage leveren?

Programma

13:30    Welkom!

Welkomstwoord door Jannemarie de Jonge en Edwin van Uum

13:45    Kennismaken aan de tafels

14:00    Blok 1

Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley – Bernadette Janssen
Regio Zuid-Holland – Marco Vermeulen

14:45    Blok 2 

Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley  Jeroen Ruitenbeek
Regio Flevoland – Berdie Olthof & Peter Veenstra

15:30   Blok 3 

Regio Zuid-Holland – Anne Loes Nillesen
Regio Waddenkust-Eemsdelta – Abe Veenstra & Ruut van Paridon

16:15   Eindronde

De Oproep
In gesprek met bestuurlijk speelveld
De Publicatie

17:00    Borrel

 

Extra informatie

We gaan ook weer aan de slag met thematafels. Deze worden voorgezeten door deskundigen die worden bijgestaan door experts. Samen met jou formuleert elke thematafel een oproep gericht aan de Overheid, de Markt en de Maatschappij!

Oriënteer je alvast aan welke tafel je wilt plaatsnemen:

Tafel 1: Bouw & Verstedelijking

Voorzitter: Saskia Engbers

Sidekick: Atto Harsta

 

Tafel 2: Burgerkracht & Participatie

Voorzitter: Hans Leeflang

Sidekick: Hanna Lára Pálsdottir

 

Tafel 3: Next Economy

Voorzitter: Jaap Modder

Sidekick:  Sam Eftegarie (gevraagd)

 

Tafel 4: Duurzame Energie

Voorzitter: Hank van Tilborg

Sidekick: Gerrie Fenten

 

Tafel 5: Gezondheid & Zorg

Voorzitter: Leo Pols

Sidekick: Hans Dekker

 

Tafel 6: Investeringen & Financiering

Voorzitter: Annemiek Rijckenberg

Sidekick: Inge van Huffelen

 

Tafel 7: Kunst & Cultuur

Voorzitter: Guido Wallagh

Sidekick: Hermelinde van Xanten

 

Tafel 8: Transitie Landelijk Gebied

Voorzitter: Mariëlle Kok

Sidekick: Niek Hazendonk

 

Tafel 9: Landschap

Voorzitter: Eric Luiten

Sidekick: Harma Horlings

 

Tafel 10: Leefbaarheid & Inclusiviteit

Voorzitter: Bart Stuart

Sidekick: Annemieke Molster

 

Tafel 11: Smart Mobility & Infrastructuur

Voorzitter: Jan Herman Meijer

Sidekick: Kersten Nabielek

 

Tafel 12: Natuurinclusief & Biodiversiteit

Voorzitter: Joke Schalk

Sidekick: Gerrit-Jan van Herwaarden

 

Tafel 13: Ontwerpkracht

Voorzitter: Jandirk Hoekstra

Sidekick: Niek van der Velde

 

Tafel 14: Leisure & Pleasure

Voorzitter: Hans Hillebrand

Sidekick: Frank Stroeken

 

Tafel 15: Omgevingskwaliteit

Voorzitter: Harm Post

Sidekick: Peter de Ruyter

 

Tafel 16: Governance & Arrangementen

Voorzitter/Sidekick: Mariëlle Overboom

 

Tafel 17: Wonen & Wijken

Voorzitter: Elsbeth van Hijlckama-Vlieg

Sidekick: Jacqueline Tellinga

 

Tafel 18: Dwarsdenkers & Veranderaars

Voorzitter/Sidekick: Gijs van den Boomen

 

Tafel 19: Water & Klimaatadaptatie

Voorzitter: Gerda Roeleveld

Sidekick: Andrea Swenne

 

Tafel 20: Innovatie & Technologie

Voorzitter: Marc Hanou

Sidekick: Keimpe Wieringa

 

ROUTING:

Regio van de Toekomst, De Oproep vindt plaats in de Lourdeskerk te Scheveningen.

Adres: 2e Messstraat 108 te Den Haag. De ingang van de Grote Zaal bevindt zich aan de Berkenbosch Blokstraat, direct onder de klokkentoren.

De Lourdeskerk is te bereiken met het Openbaar vervoer, vanaf Centraal Station Den Haag, Tramlijn 9 naar Scheveningen.

Parkeren kan in de BKS parking Nieuwe Parklaan. Deze bevindt zich aan de overzijde van de Lourdeskerk.

Deelname aan Regio van de Toekomst, De Oproep is gratis maar niet vrijblijvend. We hanteren momenteel een wachtlijst en stellen het zeer op prijs, wanneer u verhinderd bent, om dit door te geven aan j.flapper@bnsp.nl

We kijken uit naar je komst!

Je kan je nog inschrijven!

20190322 regio van de toekomst, eindmanifestatie, voorinschrijving

Adresgegevens
22/03/2019
13:00 tot 17:00
Lourdeskerk
Berckenbosch Blokstraat
, Den Haag
Extra adres informatie

Adresgegevens: Lourdeskerk Scheveningen Lourdes Kerk 2e Messstraat 108 2586 XG Den Haag Ingang van de grote zaal is aan de Berkenbosch Blokstraat recht onder de toren. Parkeergarage is aan de overkant van de kerk; parking Nieuwe Parklaan OV vanaf Centraal Station tramlijn 9 richting Scheveningen