Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP Salon #3

 

THEO BAART  IN GESPREK MET EMIEL REIDING EN IVONNE DE NOOD OVER DE GRENS VAN GROOT AMSTERDAM

Theo Baart (fotograaf) praat met Emiel Reiding (Directeur MRA) en Ivonne de Nood, projectdirecteur Almere 2.0, over de grootsteedse uitbreiding van Amsterdam; waar eindigt de Metropool en wat voor impact heeft de regio op de omgeving? Gespreksleider is Maurits de Hoog, stedenbouwkundige en voormalig hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen aan de TU Delft in de leerstoel Stad & Regio.

In januari 2021 presenteert Theo Baart op uitnodiging van de BNSP het boek Groot Amsterdam, resultaat en visualisatie van zijn drie-jarige onderzoek. Coreferenten zijn Emiel Reiding, directeur MRA en Ivonne de Nood Projectdirecteur Almere 2.0.
Waar liggen de grenzen van de Metropool en welke impact hebben deze verschuivende grenzen op de regio . De druk op stedelijke regio’s neemt toe door de bevolkingsaanwas, energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie en veranderende mobiliteit. Van de regio wordt steeds meer gebruikgemaakt alsof het één stad is.
Dit boek toont met fotografie en een reisverslag van Theo Baart de bijzondere onderdelen van de Nederlandse variant op een metropool en de plekken die ingrijpend gaan veranderen. Kaarten en datavisualisaties onder redactie van planologen Ton Bossink en Jurjen Tjarks vormen het fundament onder deze metropolitane verkenning. Zij zijn aanwezig om deze toe te lichten.

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Lid/geen lid BNSP
Adresgegevens
20/05/2021
20:00 tot 21:30
Online

,