Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


OPROEP: 1,5 METER ontwerp!

De nieuwe samenleving gebaseerd op 1,5 meter afstand. Het kabinet stelt hiertoe een adviesclub samen: hoe om te gaan met de schaarse ruimte in de 1,5 metersamenleving. Heb jij een goed idee over het ontwerp van de 1,5 meter-samenleving? De BNSP zet jullie ideeën mét aanbeveling door naar Rutte en de Tweede Kamer.

Stuur je idee, liefst vóór 30 mei, naar Judith, j.flapper@bnsp.nl

Adresgegevens
31/05/2020
00:00


,
Extra adres informatie

Lever je ontwerp in bij Judith Flapper; j.flapper@bnsp.nl