Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Omgevingstour Energietransitie

Het samenwerkingsverband in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen is ambitieus. In 2030 wil de regio energieneutraal zijn. De 10e Eo-Wijers Prijsvraag heeft vier winnaars en een rijke waaier aan ideeën opgeleverd voor de regio. De Omgevingstournee trekt door naar Zutphen en haakt hier aan met het thema Energietransitie. Werk en denk mee met deze ambitieuze regio en meld je aan.

Omgevingstour

OT Zupthenthumb

De Omgevingstour is een tweejarige rondgang door Nederland waarin de BNSP zoveel mogelijk regionale en lokale partijen bijeen brengt om actuele ruimtelijke vraagstukken onder de aandacht te brengen. Met de thema’s van het Jaar van de Ruimte (2015) als leidraad, en met de invoering van de Omgevingswet (2019) aan de horizon. De vorige bijeenkomst was in Amersfoort en werd het thema omgevingsveiligheid verder uitgediept. Op 22 september strijken wij neer in Zutphen. Een logische plek voor de thema’s.

Energietransitie

De energietransitie is volop aan de gang. De thema’s energieneutraliteit, economische concurrentiekracht, governance en ruimtelijke kwaliteit staan daarom bij deze bijeenkomst centraal. De regio Stedendriehoek is een logische keuze voor dit onderwerp. De regio wil een voorloper zijn op het thema energie en wil als eerste regio in Europa gestalte geven aan regionale energieneutraliteit. Er wordt gewerkt aan een ruimtelijke strategie die de transitie naar een duurzame energievoorziening accommodeert en ook versnelt. Focus ligt hier onder meer op de kansen om deze transitie een impuls te laten vormen voor de economische concurrentiekracht van de Stedendriehoek.

‘Een circulaire economie krijgen we alleen als we allemaal de schouders eronder zetten. Dat begint met het bedenken wat u in uw bedrijf, uw wijk, uw gemeente kunt doen. Onze huidige generatie staat voor de uitdaging onze producten zo te produceren dat de restproducten weer herbruikbare grondstoffen zijn. Denk aan het optimaliseren van materiaalstromen, retourstromen, hergebruik van afval (zero waste), efficiënter energieverbruik en zelf opwekken van energie. Onze generatie staat voor de uitdaging de deeleconomie van weleer opnieuw uit te vinden. Als wij gedeelde belangen kunnen koppelen, kunnen we flinke stappen zetten.’

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst is in twee delen opgedeeld. Het eerste deel, inspiratie, zijn lezingen van diverse experts en tweede deel, workshops, gaan we aan de slag met één van de thema’s. De BNSP bijeenkomst wordt geleid door Guido van Loenen. Guido is met HUB Vooruit! een van de winnaars van de Eo-Wijers prijsvraag. Na de prijsvraag zijn ze ook flink aan de slag in de Cleantechregio Stedendriehoek. Hub Vooruit is aan de slag gegaan met Hub De Mars en ontwikkelt een gebiedseigen energiestrategie voor bedrijventerrein De Mars in Zutphen.

Sprekers

Henk JanssenHenk Janssen
Henk Janssen is bestuurder van het Cleantech Center Oost Nederland (Stedendriehoek). Hij ondersteunt bij het Cleantech Center bedrijven, overheden en instellingen in een breed spectrum bij het realiseren van een circulaire economie. Hij gaat bij de bijeenkomst in op de rol van bedrijven bij energietransitie. Bedrijven zijn een belangrijke schakel die met een duurzame aanpak vaak ook efficiënter kunnen werken. De processen kunnen gemeente, burgers en ondernemers bij elkaar brengen.

Marjan Postma
Marjan Postma is Beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid bij de gemeente Heerenveen. De gemeente Heerenveen is een voorstander van duurzame energie en wil sturing geven aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Onderdeel hiervan zijn kansen voor de zon. Zij spreekt bij de bijeenkomst over de regierol van overheden om kansen optimaal te benutten en ruimtelijke kwaliteit te monitoren.
 
 
dominicDominic Tegelbeckers
Dominic werkt in de SUS Ateliers van de Hogeschool van Rotterdam samen met studenten aan de meest duurzame wijk van Nederland: De Circulaire Parkkade. Dit betreft niet slechts een studieplan, maar wordt er met concrete uitvoeringspartijen en de Gemeente Rotterdam toegewerkt naar realisatie. De visie van het plan, de uitwerking van de verkaveling en de gekozen systemen worden toegelicht. De bedoeling is dat de wijk de synergie in duurzaamheid opzoekt.
 
dominicOtto Hettinga
Otto Hettinga van onder meer EnergieRijk Voorst (ERV) is de laatste spreker. EnergieRijk Voorst is een coöperatieve vereniging i.o. met als doel het gebruik van duurzame energie te stimuleren voor inwoners, bedrijven en instellingen binnen de gemeente Voorst. ERV behartigt de belangen van haar leden, gericht op het verminderen van het gebruik van energie en op productie en gebruik van duurzame energie door haar leden. Wachten op de overheid is geen optie meer, het duurt te lang en zeker in deze tijd van vergaande bezuinigingen wordt van de overheid weinig verwacht.

Workshop

Het tweede deel bestaat uit workshop. Hierin gaan we aan de slag met de ultraversnelling van de uitvoering van zonne-energie, de afkoppeling van het gasnetwerk voor bestaande woningen en de energiebalans van een hele wijk. Hierbij ligt een focus op de rollen van de markt, particulieren en overheden en het agenderen van lokale ruimtelijke opgaves. We werken een uur in groepen en presenteren de resultaten aan elkaar. De workshop sluiten we af met een plenaire discussie met een focus op de vraag: wat kan mijn bijdrage zijn aan de energietransitie?

Programma

12:30 uur Inloop
13:00 uur Inspiratie
15:00 uur Workshop
17:00 uur Borrel

De thema’s  raken  meerdere vakgebieden. Professionals gericht op milieu, ruimtelijke ontwikkeling en/of energie zijn alle uitgenodigd deel te nemen. De breedte van de opgaven vereist een integrale aanpak waarbij afdelingen en professionals samenwerken om de ambities van de regio te verwezenlijken.

Deelname is €25,00. Voor leden is deelname gratis

Aanmeldformulier

aanmelden kan tot 15 september:
Selecteer een geldig formulier
Voor leden is deelname gratis. Niet leden betalen €25,-

Adresgegevens
22/09/2016
12:30 tot 17:30
Cleantech Center Stedendriehoek
Noorderhavenstraat 49
7202 DD, Zutphen
Extra adres informatie

Op loopafstand van het station