Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Zet water in als kwaliteitsimpuls

wateralskwaliteit

Omgevingstour Water en kwaliteitsimpuls

De Omgevingstour is de tweejarige rondgang door Nederland waarin de BNSP zoveel mogelijk regionale en lokale partijen bijeen brengt om actuele ruimtelijke vraagstukken onder de aandacht te brengen. Met de thema’s van het Jaar van de Ruimte (2015) als leidraad,
en met de invoering van de Omgevingswet (2019) aan de horizon. Op 6 april 2017 gaan we naar Heerhugowaard om samen met het Hoogheemraadschap en experts het thema ‘water en kwaliteit’ te belichten.

hoogheemraadschapWe gaan in op de rol van Hoogheemraadschappen en Waterschappen bij het ruimtelijke proces. Hoe zijn zij nu betrokken, wat is hun rol bij het proces. Op welke wijze gaan zij mee in het proces voor maximale (water)kwaliteit en waterberging. Met de klimaatveranderingen die de noodzaak voor een goed waterhuishouden vergroot wordt de rol van deze partijen belangrijker. Maar ook, hoe kunnen Hoogheemraadschappen en Waterschappen de vakdisciplines stedebouw en planologie inzetten om hun doelen te bereiken. Hoe gaan we de noodzaak van verandering gebruiken voor een kwaliteitsimpuls van de ruimtelijke omgeving?

Reserveer de datum vast in je agenda. Zodra meer bekend is, brengen wij je op de hoogte.

Meer weten over de omgevingstour?

Adresgegevens
06/04/2017
13:00 tot 17:00
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Stationsplein 136
, Heerhugowaard

activiteiten

06 april 2017 Omgevingstour

Zet water in als kwaliteitsimpuls

13:00 tot 17:00

Bekijken

18 mei 2017 Omgevingstour

Omgevingstour, Opgaven Combineren

14:00 tot 17:00

Bekijken