Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


OmgevingsTour Water|schrijf je in

Omgevingstour Water als kwaliteitsimpuls

Wanneer: 6 april 2017

Waar: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Stationsplein 136 | Heerhugowaard

Hoe laat:  13:00 – 17:00

Neem een duik in het netwerk, haal kennis op, volg bijzondere en voorbeeldmatige casussen en deel je informatie op 6 april van 13:00 tot 17:00

Water als kwaliteitsimpuls is één van de opgaven dat als thema is vastgesteld om te worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Binnen de ruimtelijke ordening is het niet meer weg te denken. Klimaatverandering vraagt erom het gegeven water nog nadrukkelijker mee te nemen in de ruimtelijke planvorming.

Hoe kunnen opgaven in de waterbeheersing worden aangewend als een impuls voor de indeling en vormgeving van de ruimtelijke omgeving. Hoe kunnen we de vakdisciplines stedebouw en planologie inzetten om doelen te bereiken waarbij water niet zozeer als een probleem en bedreiging wordt ervaren maar als een bijzondere kwalitatieve uitdaging en bijdrage aan onze leefomgeving. Drie casushouders delen op deze middag specifieke opgaven en nodigen je uit om vanuit jouw vakdiscipline op de casus te reageren.
PROGRAMMA

13:00 Ontvangst met welkomstwoord door Vice-Dijkgraaf Rob Veenman
13:15 Plenaire presentaties
Urhahn | Ad de Bont |De Wateragenda van West-Friesland
De Urbanisten | Dirk van Peijpe | Water inspireert!
13:55 Plenaire introductie 3 casussen:
Het Kanaal van Alkmaar, lust of last | Ricsi van Beek,| Gemeente Alkmaar
Langedijk ontwikkelt met Water | Marianne Zeedijk | Gemeente Langedijk
De zeewering, stedelijk uitbreidingsgebied? | Willem Stam | Gemeente Den Helder & Jolanda de Schiffart | Arcadis

14:30 Pauze

15:00 Verdiepingsrondes van de bovengenoemde casussen
16:30 Plenaire terugkoppeling
17:00 Afsluiting en borrel

De middag wordt gemodereerd door Jef Muhren | Mooi NoordHolland | Adviseurs Omgevingskwaliteit | Alkmaar
Meld je via onderstaand formulier aan en schrijf je in voor één van de casussen.

Aanmeldformulier

Selecteer een geldig formulier

 

De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en met de medewerking van de Gemeente Alkmaar, Gemeente Langedijk en Gemeente Den Helder.

Achtergrondinformatie OmgevingsTour BNSP

De BNSP was nauw betrokken bij het Jaar van de Ruimte in 2015. Als resultaat van dit jaar is  het Manifest 2040 voortgekomen. Daarin zijn 7 thema’s en 5 principes omschreven die een belangrijke rol spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland richting 2040. Deze thema’s komen ook terug in de opgaven die voor het opstellen van de Nieuwe Omgevingswet zijn omschreven. Met de opgaven en de principes moeten zowel Rijksoverheid, provincies en gemeenten aan de slag.

In opdracht van het Ministerie van I&M heeft een consortium van BNSP-leden gewerkt aan het rapport Pilots omgevingsvisie 2014-2016 dat in januari 2016 is verschenen. De BNSP organiseert naar aanleiding het manifest Jaar van de Ruimte en het Pilots Omgevingsvisie in 2016 en 2017 de Omgevingstour.

Tijdens deze tournee door het land vormen thema’s, casussen, problematieken, uitdagingen en verbindingen die direct  in verband staan met de Omgevingswet de inhoud van locatiegerichte bijeenkomsten. Vakgenoten, overheden, ondernemingen vinden en inspireren elkaar in de thema’s van en vraagstellingen over de omgevingsvisie die op locatie een belangrijke rol spelen. De uitkomsten kunnen als inspiratie dienen voor de betreffende regio, maar ook voor overige locaties met vergelijkbare vraagstellingen. De BNSP wil met deze bijeenkomsten de rol en functie van stedebouwkundigen en planologen  benadrukken bij de overige betrokkenen en deskundigen die zich met de Omgevingsvisies en Omgevingswet bezig houden.

Adresgegevens
06/04/2017
13:00 tot 17:00
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Stationsplein 136
5507 RJ, Heerhugowaard